документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2009-05-152010-12-222011-05-192013-07-04  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про заборону грального бізнесу в Україні

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 38, ст.536 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2852-VI від 22.12.20
10
N 3383-VI від 19.05.20
11 -
набирає чинності з 12.06.2011 р. )

Цей Закон запроваджує обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров'я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

1) гральний бізнес - діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; ( Пункт 1 статті 1 в редакції Закону N 3383-VI від 19.05.2011 )

2) азартна гра - будь-яка гра, обов'язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. ( Абзац перший пункту 2 статті 1 в редакції Закону N 3383-VI від 19.05.2011 )

До азартних ігор не відносяться:

організація та проведення лотерей;

організація та проведення творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незважаючи на те передбачається чи не передбачається їх умовами грошовий або майновий виграш;

гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, які проводяться без одержання гравцем призу (виграшу);

гра на гральних автоматах типу "кран-машина" (двокоординатні автомати), де як виграш (приз) гравець отримує виключно матеріальні речі (іграшки, цукерки тощо);

розіграші на безоплатній основі з рекламуванням (популяризацією) окремого товару, послуги, торгової марки, знаків для товарів і послуг, найменування або напрямів діяльності суб'єктів господарювання, комерційної програми з видачею виграшів у грошовій або майновій формі;

розіграші у вигляді конкурсів (ігор, вікторин), умови яких передбачають безоплатне набуття особою статусу її учасника та отримання учасником, який виявив кращі особисті знання та вміння, виграшів у грошовій або майновій формі за особисту перемогу;

розіграші на безоплатній основі для розважальних, благодійних або пізнавальних цілей;

3) організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку;

4) організація і проведення азартних ігор - діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор;

5) учасники азартних ігор - фізичні особи з повною цивільною дієздатністю, що беруть участь в азартних іграх.

Стаття 2. Заборона грального бізнесу в Україні

В Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Стаття 3. Відповідальність за порушення цього Закону

До суб'єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.

Застосування фінансових санкцій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органів міліції та/або органів державної податкової служби. ( Частина друга статті 3 в редакції Закону N 2852-VI від 22.12.2010 )

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування та діє до прийняття спеціального законодавства, що передбачає право здійснення грального бізнесу у спеціально створених гральних зонах.

2. З дня набрання чинності цим Законом видача ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в Україні припиняється, а ліцензії, видані суб'єктам підприємницької діяльності до дня набрання чинності цим Законом, скасовуються.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у статті 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

у частині першій виключити слова "а так само прийняття ставок приватними особами на спортивних та інших змаганнях";

частину третю виключити;

2) у Законі України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6, ст. 37):

частину першу статті 10 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:

"11-1) подають до судів позови про застосування санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України";

у статті 11:

частину першу доповнити пунктом 18 такого змісту:

"18) звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про застосування санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України";

у частині другій слова і цифри "16 і 17" замінити цифрами "16-18".

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про діяльність з організації та проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах;

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 травня 2009 року
N 1334-VI

^ Наверх
наверх