документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до Закону України
"Про оперативно-розшукову діяльність"
щодо узгодження строку перевірки громадян
у зв'язку з допуском їх до державної таємниці

Верховна Рада України постановляє:

I. У частині четвертій статті 9 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2001 р., N 14, ст. 72) слова "один місяць" замінити словами "два місяці".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України і Службі безпеки України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із ним.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3412-VI

^ Наверх