документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення організаційно-правових основ
боротьби із злочинністю та корупцією

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) частину першу статті 7 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із наступними змінами) доповнити абзацом десятим такого змісту:

"внутрішньої безпеки";

2) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 із наступними змінами):

абзац другий частини першої статті 5 після слів "спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю" доповнити словами "підрозділами внутрішньої безпеки";

у статті 9:

у частині першій слова "начальником органу внутрішніх справ, служби безпеки" замінити словами "начальником органу внутрішніх справ, підрозділу внутрішньої безпеки МВС, органу Служби безпеки України";

у частині третій слова "начальником або уповноваженим заступником начальника органу внутрішніх справ, служби безпеки" замінити словами "начальником або уповноваженим заступником начальника органу внутрішніх справ, підрозділу внутрішньої безпеки МВС, органу Служби безпеки України";

3) у частині сьомій статті 9 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року N 2738-VI) слова "внутрішньої безпеки" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3334-VI

^ Наверх