документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2011-02-172012-11-012013-04-172013-11-132014-10-092015-05-28  

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ
17.02.2011 N 20/5407

Про затвердження міської цільової програми
"Діти столиці" на 2011-2013 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм в м. Києві", з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму "Діти столиці" на 2011-2013 роки (далі - Програма) згідно з додатком 1.

2. Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачати видатки на реалізацію Програми при формуванні бюджетних запитів на 2011 та наступні роки.

3. Встановити, що Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є відповідальним виконавцем Програми.

4. Фінансування заходів, передбачених на реалізацію цієї Програми, здійснювати згідно з рішеннями Київської міської ради.

5. У 2011 році фінансування заходів, передбачених на реалізацію цієї Програми, здійснювати згідно з рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" та додатком 2 до цього рішення.

6. Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) раз на півроку подавати постійним комісіям Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань охорони здоров'я та соціального захисту і виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) узагальнену інформацію про стан виконання програми за I півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

7. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту, з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова Л.Черновецький

Додаток 1
до рішення Київради
17.02.2011 N 20/5407

Міська цільова програма
"діти столиці" на 2011-2013 роки

Розділ I. Загальні положення

Паспорт
Загальна характеристика міської цільової програми "Діти столиці" на 2011-2013 ро
ки

1.
 
Ініціатор розроблення програми
 
Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
2.
 
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
 
Пункт 1.2 протоколу доручень, напрацьованих під час наради з запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у м. Києві від 28.10.2010 
3.
 
Розробник програми
 
Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
4.  Співрозробники програми 
5.
 
Замовник (відповідальний виконавець) програми
 
Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
6.  Учасники (співвиконавці) програми  Районні в м. Києві державні адміністрації 
7.  Термін реалізації програми  2011-2013 рр. 
7.1.
 
Етапи виконання програми (для довгострокових програм)  -
 
8.
 
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)  Бюджет міста Києва
 
9.
 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:  13295,0 тис. грн.
 
9.1.  коштів бюджету м. Києва  13295,0 тис. грн. 
  коштів інших джерел 

Міська цільова програма "Діти столиці" на 2011-2013 роки (далі - Програма) розроблена на виконання чинного законодавства в сфері дитинства та спрямована на реалізацію положень Конституції України, законів України, указів Президента, рішень Уряду та Київської міської влади.

Основним законодавчим підґрунтям розроблення Програми є Закони України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", "Охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Сімейний кодекс.

Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей, а саме:

- удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей та опинилися в складних життєвих обставинах;

- запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку;

- запобігання відмові батьків від дітей раннього віку, в тому числі дітей з вродженими вадами розвитку;

- своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту;

- встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не пізніше як через два місяці після виявлення дитини, яка залишилася без батьківського піклування;

- удосконалення процесу реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей та їх сімей, для чого:

- упорядкувати до 2012 року систему обліку бездоглядних та безпритульних дітей,

- до 2011 року зменшити кількість бездоглядних та безпритульних дітей на 60 відсотків, до 2012 року - на 75 відсотків, до 2013 року - на 90 відсотків;

- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім'ї;

- розроблення стандартів функціонування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення функціонування системи моніторингового нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей);

- удосконалення механізму збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Розділ II. Визначення проблеми,
на розв'язання якої спрямована Програма

Умови, що на сьогодні склалися, призвели до такого соціального явища як безпритульність і бездоглядність дітей. Діти, що покинуті батьками або самі покинули сім'ю, в якій не створено нормальних умов для життя та повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, систематично вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини та часто стають жертвами сексуальних злочинів, залучаються дорослими до протиправної діяльності. Життя і здоров'я таких дітей постійно перебувають під загрозою, а збільшення їх чисельності також становить певну загрозу для суспільства.

У сучасних умовах розповсюдженими явищами стали збідніння, асоціальне поводження батьків, жорстоке поводження з дітьми. За останні роки збільшується чисельність дітей, які виховуються в неблагополучних родинах. Природні, техногенні й соціальні катастрофи - причини, що призводять до того, що діти залишаються без батьків. У будь-якому суспільстві турбота про дітей складає основу державної та регіональної соціальної політики. Рівень такої турботи є критерієм моральності, етичності громади, суспільства в цілому. Повноцінна державна допомога може бути забезпечена тільки у випадку чітко організованої роботи з раннього виявлення потенційно загрозливих обставин для дитини, а для повноцінного розвитку особистості дитини, яка залишилася без піклування батьків, вкрай важливим є її проживання в умовах, близьких до сімейних.

Проблеми, пов'язані з запобіганням сирітству, життєзабезпеченням і розвитком дітей-сиріт, настільки масштабні й різноманітні, що вимагають для їхнього вирішення скоординованих зусиль державних і суспільних інститутів. Усе це викликає необхідність проведення комплексних заходів на міському рівні. Крім того, існує потреба у введенні нових видів, форм та методів роботи, системному моніторингу їх результативності.

Одним з інструментів запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних, схильних до бродяжництва, є запропонована міська цільова програма "Діти столиці", яка передбачає поетапне вирішення дитячих проблем з урахуванням їх потреб.

Для реалізації Програми створено відповідні умови, а саме: працює мережа служб у справах дітей щодо запобігання бездоглядності, безпритульності, соціальному сирітству, розроблена методика їхньої діяльності; створено й ведеться державний реєстр дітей цієї категорії; створено систему обліку потенційних усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, завдяки якій значно збільшилася чисельність дітей, переданих на усиновлення, під опіку/піклування; розвиваються такі форми сімейного виховання як дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї. Крім того, працює Міський центр дитини щодо здійснення соціально-психологічної оцінки соціального оточення, потреб, стану психічного розвитку дитини та визначення оптимальних умов навчання і виховання та форм сімейного виховання.

Однак, ця робота потребує додаткової підтримки, застосування нових підходів та впровадження нових видів, форм та методів роботи в територіальній громаді.

Розділ III. Визначення мети Програми

Метою Програми є:

- забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН "Світ, сприятливий для дітей";

- організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних, схильних до бродяжництва;

- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї;

- реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок шляхом запровадження комплексу спеціальних заходів, соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану здоров'я дітей, організацію їх змістовного дозвілля.

Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання
проблеми, обсягів та джерел фінансування;
строки та етапи виконання Програми

Мету Програми буде досягнуто шляхом:

- удосконалення системи соціально-правового захисту дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання;

- забезпечення умов утримання та виховання дітей в закладах соціального захисту;

- запобігання негативним проявам у дитячому середовищі;

- забезпечення функціонування системи нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- підвищення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у будинки сімейного типу і прийомні сім'ї;

- реалізації права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок.

Реалізація Програми буде тривати 3 роки та передбачатиме:

- розроблення та впровадження механізму моніторингу стану соціально-правового захисту дітей;

- впровадження інноваційних форм і методів роботи з дітьми;

- навчання працівників служб у справах дітей та закладів соціального захисту для дітей;

- розробка та видання інформаційно-методичних матеріалів для проведення широкої рекламної кампанії, направленої на формування у населення активної громадської позиції щодо захисту прав та інтересів дітей;

- забезпечення функціонування закладів соціального захисту дітей служби у справах дітей та реалізації заходів по роботі з дітьми;

- підвищення кваліфікації, перепідготовка працівників служб у справах дітей та закладів соціального захисту для дітей;

- проведення широкої рекламної кампанії, направленої на формування у населення активної громадської позиції щодо захисту прав та інтересів дітей.

Розділ V. Напрями діяльності, перелік завдань,
заходів Програми та результативні показники

N з/п
 
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
 
Перелік заходів Програми
 
Строк вико
нання заходу
 
Вико
навці
 
Джерела фінан
сування
 
Орієнтовні обсяги фінан
сування (вартість), тис. грн., в тому числі: 
Очікуваний результат
 
Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей  
1.
 
Соціально-правовий захист дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах
 
1) робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах
 
2011-2013
 
Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в м. Києві державні адміністрації
 
Бюджет міста Києва
 
2011 - 550,0
2012 - 600,0
2013 - 650,0
 
Показник затрат:
Кількість заходів - 1
Показник продукту:
Кількість дітей-учасників - 400 дітей, (2012 - 350, 2013 - 300)
Показник ефективності:
Середні витрати на проведення 1-го заходу: 550,0 тис. грн. (2012 - 600,0, 2013 - 650,0) Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника: 1375,0 грн. (2012 - 1429,0; 2013 - 1477,0)
Показники якості:
100 % дітей (щорічно), охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби 
2.
 
Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання
 
1) проведення рейдів "Діти вулиці", Всеукраїнського рейду "Урок" з метою забезпечення своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей
 
2011-2013
 
Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в м. Києві державні адміністрації
 
Бюджет міста Києва
 
2011 - 650,0
2012 - 700,0
2013 - 800,0
 
Показник затрат:
Кількість заходів - 1
Показник продукту:
Кількість дітей-учасників - 350 (2012 - 300, 2013 - 250)
Показник ефективності:
Середні витрати на проведення 1-го заходу: 650,0 тис. грн. (2012 - 700,0, 2013 - 800,0)
Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника: 1857,0 грн. (2012 - 1892,0, 2013 - 2051,0)
Показники якості:
100 % дітей (щорічно), охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби 
2) надання додаткових соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, установами, створеними за рішеннями місцевих органів влади
 
2011-2013
 
Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
 
Бюджет міста Києва
 
2011 - 800,0
2012 - 850,0
2013 - 900,0
 
Показник затрат:
Кількість установ - 1
Кількість працівників - 18
Показник продукту:
Кількість користувачів послуг - 250 (2012 - 300, 2013 - 350)
Показник ефективності:
Середні витрати на 1-го корист.: 3200,0 грн. (2012 - 2834,0, 2013 - 2570,0)
Середньомісячна зарплата 1-го працівника: 2907,0 грн. (2012 - 3169,0; 2013 - 3454,0)
Показники якості:
На 17 % збільшення (щорічно) к-ті користувачів за рік порівняно з попереднім роком 
3.
 
Запобігання негативним проявам у дитячому середовищі
 
1) "Ні" - шкідливим звичкам
 
2011-2013
 
Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в м. Києві державні адміністрації
 
Бюджет міста Києва
 
2011 - 300,0
2012 - 350,0
2013 - 400,0
 
Показник затрат:
Кількість заходів - 1
Показник продукту:
Кількість дітей-учасників - 9000, (2012 - 9500, 2013 - 10000)
Показник ефективності:
Середні витрати на проведення 1-го заходу: 300,0 тис. грн. (2012 - 350,0, 2013 - 400,0)
Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника: 34,0 грн. (2012 - 37,0, 2013 - 40,0)
Показники якості:
Динаміка к-ті дітей, охоплених заходами, в порівнянні з минулим періодом - збільшення на 5 % щорічно 
2) організація загальноміських заходів серед дітей та підлітків "Даруємо радість дітям"
 
2011-2013
 
Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
 
Бюджет міста Києва
 
2011 - 200,0
2012 - 200,0
2013 - 200,0
 
Показник затрат:
Кількість заходів - 1
Показник продукту:
Кількість дітей-учасників - 4764, (2012 - 4764, 2013 - 4764)
Показник ефективності:
Середні витрати на проведення 1-го заходу: 200 тис. грн. (щорічно)
Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника: 42,0 грн. (щорічно) Показники якості:
100 % дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби 
3) виготовлення соціальної рекламної продукції та проведення роз'яснювальної роботи з метою формування у населення активної громадської позиції, направленої на захист прав та інтересів дітей
 
2011-2013
 
Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
 
Бюджет міста Києва
 
2011 - 70,0
2012 - 80,0
2013 - 90,0
 
Показник затрат:
Кількість заходів - 1
Показник продукту:
Кількість учасників - 6800 (2012 - 7000, 2013 - 7200)
Показник ефективності:
Середні витрати на проведення 1-го заходу: 70,0 тис. грн. (2012 - 80,0, 2013 - 90,0)
Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника: 10,3 грн. (2012 - 11,43, 2013 - 12,5)
Показники якості:
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами, в порівнянні з минулим періодом - збільшення на 3 % щорічно 
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
4.
 
Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 
1) проведення заходів до Дня усиновлення
 
2011-2013
 
Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в м. Києві державні адміністрації
 
Бюджет міста Києва
 
2011 - 20,0
2012 - 25,0
2013 - 30,0
 
Показник затрат:
Кількість заходів - 1
Показник продукту:
Кількість учасників - 125 (2012 - 125, 2013 - 125)
Показник ефективності:
Середні витрати на проведення 1-го заходу: 20,0 тис. грн. (2012 - 25,0, 2013 - 30,0)
Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника: 160,0 грн. (2012 - 200,0, 2013 - 240,0)
Показники якості:
4 % дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби (2012 - 6 %, 2013 - 8 %) 
2) надання соціальних послуг щодо соціально-психологічної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 
2011-2013
 
Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
 
Бюджет міста Києва
 
2011 - 520,0
2012 - 620,0
2013 - 720,0
 
Показник затрат:
Кількість установ - 1
Кількість працівників - 14 (щорічно)
Показник продукту:
Кількість користувачів послуг - 500 осіб (2012 - 550; 2013 - 600)
Показник ефективності:
Середні витрати на 1-го корист.: 1040,0 грн. (2012 - 1181,0, 2013 - 1250,0)
Середньомісячна зарплата 1-го працівника: 2000,0 грн. (2012 - 2200,0, 2013 - 2400,0)
Показники якості:
На 10 % збільшення кількості користувачів за рік порівняно з попереднім роком 
3) виготовлення соціальної рекламної продукції та проведення роз'яснювальної роботи з метою формування у населення культури усиновлення дітей старшого віку, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу
 
2011-2013
 
Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
 
Бюджет міста Києва
 
2011 - 150,0
2012 - 160,0
2013 - 170,0
 
Показник затрат:
Кількість заходів - 1
Показник продукту:
Кількість учасників - 5500 (2012 - 6000, 2013 - 6500)
Показник ефективності:
Середні витрати на проведення 1-го заходу: 150,0 тис. грн. (2012 - 80,0, 2013 - 170,0)
Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника: 27,27 грн. (2012 - 26,67, 2013 - 26,15)
Показники якості:
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами, в порівнянні з минулим періодом - збільшення на 10 % щорічно 
4) проведення навчання щодо опанування нових підходів у роботі з дітьми (застосування інноваційних методик) для працівників районних служб у справах дітей та спеціалістів закладів соціального захисту дітей
 
2011-2013
 
Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в м. Києві державні адміністрації
 
Бюджет міста Києва
 
2011 - 210,0
2012 - 230,0
2013 - 250,0
 
Показник затрат:
Кількість заходів - 1
Показник продукту:
Кількість учасників - 180 (2012 - 190,2013 - 200)
Показник ефективності:
Середні витрати на проведення 1-го заходу: 4000,0 грн. (2012 - 5000,0, 2013 - 6000,0)
Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника: 1167,0 грн. (2012 - 1210,0, 2013 - 1250,0)
Показники якості:
100 % спеціалістів, охоплених заходами, до кількості працівників, які працюють в районних службах 
Оздоровлення та відпочинок 
5.
 
Реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок
 
1) оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей, як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах
 
II - III квартал
2011-2013
 
Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в м. Києві державні адміністрації
 
Бюджет міста Києва
 
2011 - 500,0
2012 - 600,0
2013 - 700,0
 
Показник затрат:
Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку - 250 (2012 - 286, 2013 - 218)
Показник продукту:
Кількість путівок для дітей - 250 (2012 - 286, 2013 - 218)
Показник ефективності:
Середні витрати на 1-ну особу: 2000,0 грн. (2012 - 2100, 2013 - 2200,0)
Показники якості:
Динаміка кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у порівнянні з минулим періодом - збільшення на 8 % (2012 - 9,5 %, 2013 - 11 %) 

 
Разом
 

 

 

 
Бюджет міста Києва
 
2011 - 3970,0
2012 - 4415,0
2013 - 4910,0 

 
          Всього:  13295,0   

Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Діти столиці" на 2011-2013 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми  Етапи виконання програми  Усього витрат на виконання Програми 
 
2011 рік  2012 рік  2013 рік   
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:  3970,0
 
4415,0
 
4910,0
 
13295,0
 
Бюджет м. Києва  3970,0  4415,0  4910,0  13295,0 
Кошти інших джерел 

Фінансове забезпечення Програми передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 13295,0 тис. грн.

Обсяги фінансування завдань і заходів Програми уточнюються кожного року залежно від фінансової можливості бюджету міста Києва.

Розділ VI. Координація та контроль за
ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на заступника голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за напрямком, якому один раз на півроку (до 25 вересня та 25 березня відповідно) подається відповідальним виконавцем звіт про результати виконання Програми. Зазначений звіт один раз на півроку також подається відповідальним виконавцем до Головного управління економіки та інвестицій, Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Заступник міського голови - секретар
Київської міської ради О.Довгий

Додаток 2
до рішення Київради
17.02.2011 N 20/5407

1.1. Кошторис реалізації у 2011 році заходу "Робота з
дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах"

Стаття витрат
 
Розрахунки витрат
 
Загальний фонд (грн.) 
Грошова винагорода залученим працівникам січень - березень  25 осіб х 100 год. х 17,47 грн. х 3 міс. = 131025,00  131025,00
 
Грошова винагорода залученим працівникам квітень - вересень  25 осіб х 100 год. х 17,81 грн. х 6 міс = 267150,00  267150,00
 
Грошова винагорода залученим працівникам жовтень - листопад  25 осіб х 100 год. х 18,27 грн. х 2 міс. = 91350,00  91350,00
 
Грошова винагорода залученим працівникам грудень  25 осіб х 100 год. х 18,64 грн. х 1 міс. = 46600,00  46600,00
 
Всього:    536125,00 
нарахування (34,7 %)    18035,38 
послуги банку (0,2 %)    883,53 
Канцтовари    1556,09 
РАЗОМ:    724600,00 

2.1. Кошторис реалізації у 2011 році проведення
рейдів "Діти вулиці", Всеукраїнського рейду "Урок"

Стаття витрат грошова винагорода залученим працівникам  Розрахунки витрат
 
Загальний фонд (грн.) 
оплата праці спеціалістів січень - березень  7 ос. х 120 год. х 3 міс. х 17,47
 
44024,4
 
оплата праці спеціалістів квітень - вересень  7 ос. х 120 год. х 6 міс. х 17,81
 
89762,4
 
оплата праці спеціалістів жовтень - листопад  8 ос. х 120 год. х 2 міс. х 18,27
 
35078,4
 
оплата праці спеціалістів грудень  7 ос. х 120 год. х 1 міс. х 18,64  15657,6 
    184522,8 
нарахування (34,7 %)    64029,41 
послуги банку (0,2 %)    304,09 
РАЗОМ:    248856,3 
Санітарно-гігієнічна обробка салону автомобіля 
 
1143,7
 
Обслуговування автотранспорту Хундай Н-1  (кошторис додається)
 
170000,0
 
Обслуговування автотранспорту Киа Карене  (кошторис додається)
 
170000,0
 
Всього:    590000,0 

2.2. Кошторис витрат на 2011 рік Міського центру
дитини (надання додаткових соціальних послуг дітям,
які опинилися у складних життєвих обставинах,
установами, створеними за рішеннями місцевих органів влади)

КЕКВ 1111   
Річний фонд зарплати  329400 
КЕКВ 1120   
Нарахування на заробітну плату  119600 
КЕКВ 1131   
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування  48100
 
КЕКВ 1134   
Оплата послуг (крім комунальних)  18000 
КЕКВ 1161   
Оплата теплопостачання  3000 
КЕКВ 1162   
Оплата водопостачання та водовідведення  500 
КЕКВ 1163   
Оплата електроенергії  9900 
КЕКВ 1165   
Оплата інших комунальних послуг  1700 
   
Всього:  530200 

3.1. Кошторис реалізації у 2011 році програми "Ні!" - шкідливим звичкам"

Стаття витрат
 
Розрахунки витрат
 
Загальний фонд (грн.) 
Грошова винагорода залучених спеціалістів: лютий - березень 2011 року  17,47 грн. х 9 осіб х 100 год. х 2 міс.  31446,0
 
Грошова винагорода залучених спеціалістів: квітень - травень 2011 року  17,81 грн. х 9 осіб х 100 год. х 2 міс.  32058,0
 
Грошова винагорода залучених спеціалістів: жовтень - листопад 2011 року  18,27 грн. х 9 осіб х 100 год. х 2 міс.  32886,0
 
Грошова винагорода залучених спеціалістів: грудень 2011 року  18,64 грн. х 7 осіб х 100 год. х 1 міс.  13048,0
 
Всього:  109438,0 
Нарахування (34,7 %)    37974,99 
Послуги банку (0,20 %)    180,35 
Всього:  147593,34 
Канцелярські витрати    2406,66 
Всього по Програмі:  150000,0 

3.2. Кошторис реалізації у 2011 році програми "Даруймо радість дітям"

N
 
Стаття витрат
 
Дата
 
Розрахунки витрат
 
Загальна сума (грн.) 
1.
 
Квитки на відвідування святкових заходів (з подарунками)  Новий рік та Різдво
 
80,00 грн. х 1500 діт.
 
120000,00
 
2.
 
Канцтовари
 
1 вересня - День знань  20,00 грн. х 1500 діт.  30000,00
 
Всього:  150000,00 

3.3. Кошторис витрат на виготовлення соціальної
рекламної продукції для проведення роз'яснювальної
роботи з дітьми та сім'ями на 2011 рік

Стаття витрат
 
Розрахунки витрат (грн.)
 
Загальний фонд (грн.) 
Буклет про діяльність Служби у справах дітей  5000,00 
Виготовлення  1000 шт. х 5,00 грн. = 5000,00 грн. 
Кишенькова книжечка: "Ні! - шкідливим звичкам"  16000,00
 
Виготовлення
 
2000 шт. х 8,00 = 16000,00 грн. 
Брошура для спеціалістів по роботі з дітьми та їх батьками "групи ризику" (1000 шт., формат 210 х 297 мм, до 30 стор.)  29330,00
 
Розробка та виготовлення макета: 
дизайн  1800,00 грн. 
верстка  890,00 грн. 
редагування тексту  280,00 грн. 
підбір матеріалів  200,00 грн. 
виготовлення зразка  300,00 грн. 
шрифти  860,00 грн. 
Виготовлення  1000 шт. х 25,00 грн. = 25000,00 грн. 
Ручка з логотипом
 
1000 шт. х 5,00 грн. = 5000,00 грн.  5000,00
 
Буклет про роботу Центру екстреної допомоги дитині  10470,00
 
Розробка макета: 
дизайн  1500,00 грн. 
верстка  180,00 грн. 
підбір матеріалів  200,00 грн. 
виготовлення зразка  190,00 грн. 
Виготовлення  1200 шт. х 7,00 грн. = 8400,00 грн. 
Друк Почесна грамота, Подяка, Грамота
 
600 шт. х 7,00 грн. = 4200,00 грн.  4200,00
 
Всього:    70000,00 

4.1. Кошторис витрат на проведення заходів до Дня усиновлення на 2011 р.

Стаття витрат
 
Розрахунки витрат (грн.)
 
Загальний фонд (грн.) 
Проведення круглого столу для сімей, які усиновили дітей (30 сімей з дітьми)   
організація фуршету
 
125 осіб х 40 грн. = 5000,00 грн.  5000,00
 
подарунки для дітей
 
75 дітей х 80 грн. = 6000,00 грн.  6000,00
 
подарунки для батьків  50 сімей х 150 грн. = 7500,00 грн.  7500,00
 
канцтовари  1500,00 грн.  1500,00 
Всього:    20000,00 

4.2. Кошторис витрат на надання соціальних
послуг щодо соціально-психологічної допомоги
сім'ям, які взяли на виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2011 рік

N з/п  Стаття витрат
 
Розрахунки витрат
 
Загальний фонд (грн.) 
1.  Грошова винагорода залучених спеціалістів:   
1.1.
 
Грошова винагорода залучених спеціалістів з січня по березень 2011 року
 
5 осіб х 160 год. х 17,47 грн. х 3 міс. = 41928,00 грн.
5 осіб х 120 год. х 17,47 грн. х 3 міс. = 31446,00 грн.
3 особи х 100 год. х 17,47 грн. х 3 міс. = 15723,00 грн. 
89097,00
 
1.2.
 
Грошова винагорода залучених спеціалістів з квітня по вересень 2011 року
 
5 осіб х 160 год. х 17,81 грн. х 6 міс. = 85488,00 грн.
5 осіб х 120 год. х 17,81 грн. х 6 міс. = 64116,00 грн.
4 особи х 100 год. х 17,81 грн. х 6 міс. = 42744,00 грн. 
192348,00
 
1.3.
 
Грошова винагорода залучених спеціалістів з жовтня по листопад 2011 року
 
5 осіб х 160 год. х 18,27 грн. х 2 міс. = 29232,00 грн.
4 особи х 120 год. х 18,27 грн. х 2 міс. = 17539,20 грн.
3 особи х 100 год. х 18,27 грн. х 2 міс. = 10962,00 грн. 
57733,20
 
1.4.
 
Грошова винагорода залучених спеціалістів за грудень 2011 року
 
5 осіб х 160 год. х 18,64 грн. х 1 міс. = 14912,00 грн.
4 особи х 125 год. х 18,64 грн. х 1 міс. = 9320,00 грн.
3 особи х 120 год. х 18,64 грн. х 1 міс. = 6710,00 грн. 
30942,00
 
Разом:  370120,20 
Нарахування (34,7 %)  128432,00 
Послуги банку (0,2 %)  610,0 
Всього по розділу:  499162,00 
2.  Канцтовари  837,80 грн.  837,80 
Всього:  500000,00 

4.3. Кошторис витрат на виготовлення соціальної
рекламної продукції та роз'яснювальної роботи з
метою формування у населення культури усиновлення
дітей старшого віку, створення прийомних сімей,
дитячих будинків сімейного типу на 2011 рік

Стаття витрат
 
Розрахунки витрат (грн.)
 
Загальний фонд (грн.) 
Буклет про діяльність Міського центру дитини  7000,00 
Виготовлення
 
1000 шт. х 7,00 грн. = 7000,00 грн. 
Папка для батьків
 
1000 шт. х 9,00 грн. = 9000,00 грн.  9000,00
 
Візитки для працівників Служби у справах дітей та підпорядкованих установ
 
2000 шт. х 1,50 грн. = 3000,00 грн.  3000,00
 
Книга "Усвідомлене батьківство" (формат А5)  21600,00
 
Розробка макета:   
дизайн  1800,00 грн. 
підбір матеріалів  200,00 грн. 
Виготовлення
 
560 шт. х 35,00 грн. = 19600,00 грн. 
Робочий зошит для усиновлювачів    9200,00 
Розробка макета:   
дизайн  1500,00 грн. 
підбір матеріалів  200,00 грн. 
Виготовлення
 
300 шт. х 25,00 грн. = 7500,00 грн. 
Білборд (3 х 6 м)     
розробка макета  3200,00 грн.   
виготовлення  100 од. х 970,00 грн. = 97000,00 грн.  100200,00
 
Всього:    150000,00 

4.4. Кошторис витрат на проведення навчання
щодо опанування нових підходів у роботі з дітьми
(застосування інноваційних методик) для працівників
районних служб у справах дітей та
спеціалістів закладів соціального захисту дітей

N з/п  Статті витрат
 
Розрахунок
 
Сума (грн.)
 
1.  Грошова винагорода залучених спеціалістів: 
1.1.
 
Підготовка та проведення 4 семінарів-тренінгів (по 5 днів: 2 дні - підготовка, 3 дні - проведення):
лютий - березень 2011 року 
20 днів х 17,47 грн. х 8 год. х 3 особи = 8386 грн.
 
8386,00
 
1.2.
 
Підготовка та проведення 18 семінарів-тренінгів (по 5 днів: 2 дні - підготовка, 3 дні - проведення):
квітень - вересень 2011 року 
90 днів х 17,81 грн. х 8 год. х 3 особи = 38470,00 грн.
 
38470,00
 
1.3.
 
Підготовка та проведення 4 семінарів-тренінгів (по 5 днів: 2 дні - підготовка, 3 дні - проведення):
жовтень - листопад 2011 року 
20 днів х 18,27 грн. х 8 год. х 3 особи = 5846,00 грн.
 
8769,60
 
1.4.
 
Підготовка та проведення 2 семінарів-тренінгів (по 5 днів: 2 дні - підготовка, 3 дні - проведення):
грудень 2011 року 
10 днів х 18,64 грн. х 8 год. х 3 особи = 2982,00 грн.
 
4473,60
 
Разом:  60099,20 
2.  Нарахування (34,7 %)    20854,40 
3.  Послуги банку (0,2 %)    99,00 
Всього по розділу:  81052,60 
4.  Проведення семінару-тренінгу: 
4.1.
 
Оренда приміщення для проведення семінару-тренінгу  84 дні х 500,00 грн. = 42 000,00 грн.  42000,00
 
4.2.  Канцтовари    32400,00 
4.3.
 
Підготовка та тиражування роздаткового матеріалу  44547,40 грн.
 
44547,40 
Всього по розділу:  118947,40 
Разом за кошторисом витрат:  200000,00 

5. Кошторис витрат на оздоровлення дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей,
які перебувають на обліку в Службі у справах дітей,
як таких, що опинилися в складних життєвих обставинах

Вартість 1 путівки - 2000,0 грн. (18 дн. х 111,1195,13 грн.)

Всього дітей - 250 чол. (4 зміни)

Загальна вартість путівок - 500000,00 грн. (2000,0 грн. х 250 чол.)

РАЗОМ: 500000,0 грн.

Заступник міського голови - секретар
Київської міської ради О.Довгий

^ Наверх
наверх