документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2009-06-252010-12-02  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо престижності шахтарської праці

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 51, ст.758 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 -
набирає чинності з 01.01.2011 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 42-43, ст. 293):

1) текст статті 1 викласти в такій редакції:

"Дія цього Закону поширюється на працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості - за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах ( 36-2003 ), затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі - шахтарі), та членів їх сімей";

2) частину другу статті 6 після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити словами "або професійного захворювання";

3) у статті 7:

частину першу після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити словами "або професійного захворювання";

абзац перший частини другої доповнити словами "або помер внаслідок професійного захворювання".

2. У Гірничому законі України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 32, ст. 172; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2008 р., N 42-43, ст. 293):

1) абзац другий частини сьомої статті 43 доповнити словами "за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України";

2) у статті 48:

у частині п'ятій:

абзац другий доповнити словами "за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України";

абзац третій викласти в такій редакції:

"пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше ніж 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних з підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше ніж 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше ніж 15 років - для жінок";

доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"сім'ям померлих пенсіонерів, які за життя користувалися цим правом, які отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника";

доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:

"Особи, зазначені в частині п'ятій цієї статті, які проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

4. В абзаці третьому частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141; NN 17-19, ст. 267; 2008 р., N 42-43, ст. 293) слово "шахтарям" замінити словами "особам, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ), та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 2 і 3 розділу I, які набирають чинності 1 січня 2010 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1564-VI

^ Наверх