документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2009-01-152010-12-02  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо створення систем управління якістю,
систем екологічного управління
та інших систем управління

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 24, ст.297 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 -
набирає чинності з 01.04.2011 р.)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У частині другій статті 49 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 2004 р., N 45, ст. 501) слова "систем управління навколишнім природним середовищем" замінити словами "систем екологічного управління".

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

3. Пункт 1 статті 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190) після слів "та передані до сфери її управління" доповнити словами "сприяє створенню на цих об'єктах систем управління якістю, систем екологічного управління, інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів".

4. У тексті Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 169; 2005 р., N 2, ст. 33; 2006 р., N 12, ст. 101) слова "система управління довкіллям" в усіх відмінках і числах замінити словами "система екологічного управління" у відповідному відмінку і числі.

5. В абзацах четвертому і сьомому статті 1, абзаці четвертому статті 10 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" ( 2407-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 170) слова "система управління довкіллям" в усіх відмінках і числах замінити словами "система екологічного управління" у відповідному відмінку і числі.

6. У Законі України "Про екологічний аудит" ( 1862-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 45, ст. 500):

1) у статті 1, абзаці третьому частини першої статті 2, у статті 11 слова "система управління навколишнім природним середовищем" у всіх відмінках і числах замінити словами "система екологічного управління" у відповідному відмінку і числі;

2) в абзаці шостому частини першої статті 20 слова "систем управління навколишнім середовищем" замінити словами "систем екологічного управління".

7. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514):

1) частину першу статті 5 після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:

"6) сприяння створенню виконавцями/виробниками систем управління якістю житлово-комунальних послуг відповідно до національних або міжнародних стандартів".

У зв'язку з цим пункти 6-12 вважати відповідно пунктами 7-13;

2) пункт 1 частини другої статті 21 викласти в такій редакції:

"1) забезпечувати своєчасність та відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів".

8. У статті 4 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 12, ст. 101) слова "і управління довкіллям" замінити словами "і системи екологічного управління".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 січня 2009 року
N 882-VI

^ Наверх