документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
щодо порядку видачі дублікатів та копій ліцензій

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 31, ст. 268) такі зміни:

1) у назві та абзаці першому частини першої статті 4 слово "діяльність" у всіх відмінках замінити словами "професійна діяльність" у відповідному відмінку;

2) пункт 9 частини другої статті 7 викласти в такій редакції:

"9) у встановленому нею порядку видає, переоформлює, зупиняє дію або анулює ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та видає дублікати і копії таких ліцензій";

3) пункт 3 статті 8 викласти в такій редакції:

"3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України розмір плати за видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, їх дублікатів і копій, переоформлення зазначених ліцензій та за видачу сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні і їх дублікатів, а також за реєстрацію документів та надання відповідної інформації на запит юридичних і фізичних осіб, яка зараховується до Державного бюджету України".

2. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 13 січня 2011 року
N 2927-VI

^ Наверх