документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" щодо особливостей державної
реєстрації центральних органів виконавчої влади

Верховна Рада України постановляє:

1. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263 із наступними змінами) доповнити статтею 24-1 такого змісту:

"Стаття 24-1. Особливості державної реєстрації центральних
органів виконавчої влади

1. Державна реєстрація новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи здійснюється у триденний строк з дня набрання чинності актом Президента України про призначення керівника відповідного центрального органу виконавчої влади.

2. Для здійснення державної реєстрації керівник центрального органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає державному реєстратору:

заповнену реєстраційну картку на здійснення державної реєстрації юридичної особи;

засвідчену копію акта Президента України про призначення керівника центрального органу виконавчої влади.

За здійснення державної реєстрації центральних органів виконавчої влади реєстраційний збір не справляється.

3. Документи для здійснення державної реєстрації новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи подаються державному реєстратору за місцезнаходженням органу, що прийняв рішення про утворення центрального органу виконавчої влади, а у разі визначення місцезнаходження утвореного центрального органу виконавчої влади - за цим місцезнаходженням.

4. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після отримання належних документів вносить запис про здійснення державної реєстрації центрального органу виконавчої влади як юридичної особи та повідомляє про це органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України.

Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор оформляє та видає (надсилає рекомендованим листом) керівнику центрального органу виконавчої влади або уповноваженій ним особі свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 13 січня 2011 року
N 2937-VI

^ Наверх