документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
щодо посилення боротьби з браконьєрством

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. У статті 85-1:

1) у назві слова "Виготовлення та збут" замінити словами "Виготовлення чи збут";

2) в абзаці першому слова "Виготовлення, збут" замінити словами "Виготовлення чи збут".

2. У статті 255:

1) у частині першій:

у пункті 1:

абзац "органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)" викласти в такій редакції:

"органів рибоохорони (частини четверта і п'ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)";

абзац "органів мисливського господарства (статті 85, 85-1, 88-1)" викласти в такій редакції:

"органів мисливського господарства (частини друга і п'ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90)";

абзац "служби державної охорони природно-заповідного фонду України (стаття 91)" викласти в такій редакції:

"служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90, 91)";

у пункті 9 абзац "громадський мисливський інспектор (частина друга статті 85)" виключити;

2) у частині другій:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 73, 76, 77)";

пункт 5 виключити;

пункт 6 виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65-66, 70, 76 - 77-1, 78, 82, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4, 153)";

пункт 8 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 23 вересня 2010 року
N 2558-VI

^ Наверх