документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до законів України
"Про оборону України", "Про Збройні Сили України"
та "Про розвідувальні органи України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 3 Закону України "Про оборону України" ( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст. 106; 2000 р., N 49, ст. 420) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"проведення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах підготовки держави до оборони".

У зв'язку з цим абзаци третій - шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - сімнадцятим.

2. Статтю 1 Закону України "Про Збройні Сили України" ( 1934-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст. 108; 2005 р., N 10, ст. 188; 2009 р., N 19, ст. 258) після частини четвертої доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"Органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Збройних Сил України відповідно до закону можуть залучатися до заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки держави до оборони та для забезпечення готовності Збройних Сил України до оборони держави".

У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев'ятою.

3. Статтю 6 Закону України "Про розвідувальні органи України" ( 2331-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94; 2006 р., N 14, ст. 116) після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"Розвідувальний орган Міністерства оборони України може залучати органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Збройних Сил України в порядку, визначеному Президентом України, до заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки держави до оборони та забезпечення готовності Збройних Сил України до оборони держави. У цих випадках на військовослужбовців та працівників зазначених органів і військових частин не поширюються положення законів України "Про розвідувальні органи" та "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), якими регулюються питання визначення правового статусу, надання повноважень та гарантування соціального захисту".

У зв'язку з цим частини третю - четверту вважати відповідно частинами четвертою - п'ятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 вересня 2010 року
N 2526-VI

^ Наверх