документiв в базi
550558
Подiлитися 

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
16.06.2010 N 26

Про стан виконання планів заходів
щодо реорганізації державних будівельних
корпорацій "Укрбуд", "Укрмонтажспецбуд",
"Укртрансбуд", "Укрметротунельбуд"
та припинення виконання ними функцій
державного управління майном організацій
і підприємств, які засновані на загальнодержавній
власності та входять до їх складу

Заслухавши доповіді керівників державних будівельних корпорацій про стан виконання планів заходів щодо реорганізації державних будівельних корпорацій "Укрбуд", "Укрмонтажспецбуд", "Укртрансбуд", "Укрметротунельбуд" та припинення виконання ними функцій державного управління майном організацій і підприємств, які засновані на загальнодержавній власності та входять до їх складу, колегія Мінрегіонбуду відзначає.

Переважна більшість підприємств, що входить до складу зазначених державних будівельних корпорацій, не є державними (близько 80%). Тому відповідно до законодавства державні будівельні корпорації на даний час не можуть мати статус "державних" і рішення Уряду та установчі документи, що регламентують їх діяльність, потребують приведення у відповідність із існуючим нормативно-правовим полем. Разом з тим, потребують вирішення питання подальшого функціонування та підпорядкування державних підприємств, управління майном яких здійснюють корпорації.

Зважаючи на зазначене, на засіданні колегії Мінрегіонбуду 27 листопада 2009 року було прийнято рішення (за N 63) схвалити та рекомендувати до затвердження вищими органами управління корпорацій розроблені ними Плани заходів щодо реорганізації державних будівельних корпорацій "Укрбуд", "Укрмонтажспецбуд", "Укртрансбуд", "Укрметротунельбуд" та припинення виконання ними функцій державного управління майном організацій і підприємств, які засновані на загальнодержавній власності та входять до їх складу (далі - Плани заходів).

Корпорації "Укрбуд", "Укртрансбуд", "Укрметротунельбуд" надали Мінрегіонбуду відповідно до рішення колегії затверджені Плани заходів. Ними здійснюється робота щодо підготовки до приватизації та передачі в комунальну власність відповідних державних підприємств згідно із затвердженими Планами заходів, забезпечується виконання державних замовлень.

Разом з тим, Рада корпорації "Укрмонтажспецбуд" на своєму засіданні 27 грудня 2009 року не затвердила План заходів щодо її реорганізації через припинення виконання функцій державного управління та доручила Правлінню і виконавчому апарату підготувати конкретні пропозиції щодо правового врегулювання питань збереження галузі монтажного виробництва

в ході реорганізації корпорації в державну акціонерну компанію. Конкретні пропозиції із зазначеного питання корпорація на розгляд до цього часу не надала.

Крім того, керівництвом корпорації "Укрметротунельбуд", всупереч затвердженому Плану заходів, пропонується повернутися до розгляду питання щодо збереження цією корпорацією статусу державної, зважаючи на необхідність збереження єдиного органу впровадження державної політики щодо розвитку мережі метрополітенів, а також соціальну та економічну значимість метрополітену для інфраструктури міст України.

Враховуючи зазначене, колегія Мінрегіонбуду ВИРІШИЛА:

1. Керівникам державних будівельних корпорацій "Укрбуд" (Жидко М.О.), "Укрмонтажспецбуд" (Пушкар А.П.), "Укртрансбуд" (Блонський В.Л.), "Укрметротунельбуд" (Петренко В.І.):

1.1. Активізувати роботу з пошуку замовлень на виконання підрядних робіт та виробництва промислової продукції підприємствами, що входять до складу корпорацій, а також виконання Планів заходів щодо їх реорганізації.

1.2. Взяти під особистий контроль стан виплати заробітної плати на державних підприємствах, що входять до складу державних будівельних корпорацій, та не допускати виникнення заборгованості із заробітної плати перед працівниками їх апарату.

1.3. Визначитись щодо створення на базі державних будівельних корпорацій добровільних об'єднань будівельних підприємств (асоціацій, корпорацій тощо) після виконання Планів заходів у повному обсязі.

2. Державній будівельній корпорації "Укрмонтажспецбуд" протягом двох тижнів надати Мінрегіонбуду пропозиції щодо правового врегулювання питання подальшої діяльності корпорації в якості державного господарського об'єднання.

3. Президенту корпорації "Укрметротунельбуд" Петренку В.І. протягом двох тижнів забезпечити розгляд на зборах її учасників питання перетворення (зміни організаційно-правової форми) корпорації, надати Мінрегіонбуду завірену в установленому порядку копію відповідного рішення.

4. Першому заступнику Міністра Беркуті А.В., Управлінню економіки та розвитку будівельної діяльності (Осинська В.А.) забезпечити подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України про зміну організаційно-правової форми Української державної корпорації по будівництву метрополітенів і тунелів "Укрметротунельбуд".

5. Першому заступнику Міністра Беркуті А.В., заступнику Міністра Ісаєнку Д.В., Управлінню промислової забудови (Григор А.Ф.), Державній архітектурно-будівельній інспекції (Бондаренко О.М.), Управлінню економіки та розвитку будівельної діяльності (Осинська В.А.) підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо забезпечення спорудження метрополітенів на території України із залученням в якості генеральних підрядників вітчизняних державних спеціалізованих будівельних організацій.

6. Заступнику Міністра Пивоварову К.В., Управлінню міжнародного співробітництва та інвестиційного розвитку (Володін О.О.) опрацювати з Міністерством закордонних справ України питання щодо можливої співпраці в сфері будівництва з Республікою Екваторіальна Гвінея і Демократичною Республікою Конго.

7. Керівникам державних будівельних корпорацій доповісти на засіданні колегії Мінрегіонбуду у жовтні 2010 року про виконання зазначеного рішення колегії та результати діяльності підприємств, що входять до складу корпорацій, за дев'ять місяців 2010 року.

Голова колегії В.Яцуба

^ Наверх