документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про оперативно-розшукову діяльність"
щодо міжнародного співробітництва

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 із наступними змінами) такі зміни:

1) доповнити статтею 5-1 такого змісту:

"Стаття 5-1. Міжнародне співробітництво у сфері
оперативно-розшукової діяльності

Співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами, до складу яких входять оперативні підрозділи, визначені у статті 5 цього Закону, та правоохоронними і спеціальними службами інших держав, які мають у своєму складі відповідні підрозділи, а також з міжнародними правоохоронними організаціями здійснюється відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна";

2) у частині другій статті 6 слова "у запитах оперативних підрозділів міжнародних правоохоронних органів та організацій інших держав" замінити словами "у запитах і повідомленнях правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій";

3) пункт 3 статті 7 викласти в такій редакції:

"3) виконувати у межах своєї компетенції запити правоохоронних органів інших держав або міжнародних правоохоронних організацій відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна";

4) частину першу статті 8 доповнити пунктом 19 такого змісту:

"19) звертатися у межах своєї компетенції із запитами до правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2397-VI

^ Наверх