документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у сфері перевезення небезпечних вантажів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349):

1) частину другу статті 38 після слів "свідоцтво про вантажну марку" доповнити словами "свідоцтво про відповідність спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі";

2) частину першу статті 40 після слів "судновою радіостанцією" доповнити словами "свідоцтва про відповідність спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі";

3) частину першу статті 138 доповнити пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1) для небезпечних вантажів - найменування вантажу, порядковий номер виробу або речовини відповідно до прийнятої Організацією Об'єднаних Націй системи, клас (підклас), група сумісності для вантажів класу 1, додаткові види небезпеки та група пакування (якщо визначена), а також маса нетто вибухової речовини";

4) у частині першій статті 142 слова "у справній тарі та упаковці, що" замінити словами "у тарі та пакуванні, що відповідають вимогам законодавства та";

5) частину першу статті 153 викласти в такій редакції:

"Небезпечний вантаж, щодо якого відправник подає недостовірну інформацію, може бути у будь-який час вивантажений або знищений чи знешкоджений перевізником, як того будуть вимагати обставини, без відшкодування відправнику пов'язаних із цим збитків";

6) у статті 258 слова "неналежної упаковки" замінити словами "неналежного пакування";

7) статтю 305 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) подання відправником недостовірної інформації про небезпечний вантаж";

8) у тексті Кодексу ( 176/95-ВР ) слово "упаковка" в усіх відмінках замінити словом "пакування" у відповідному відмінку.

2. Частину сьому статті 16 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) викласти в такій редакції:

"Підприємства, установи та організації - відправники небезпечних вантажів зобов'язані подати перевізнику достовірну інформацію про вантаж з метою забезпечення безпеки його перевезення та інформацію про заходи на випадок аварій під час перевезення небезпечних вантажів. Підприємства, установи та організації - відправники, перевізники та одержувачі небезпечних вантажів мають виконувати вимоги законодавства щодо забезпечення безпеки їх перевезення та мати засоби і мобільні підрозділи для запобігання виникненню аварійних ситуацій під час перевезення таких вантажів або ліквідації наслідків аварії".

3. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 43, ст. 420):

1) абзац шостий статті 3 після слів "їх виробництва" доповнити словами "транспортування, зберігання";

2) у статті 10:

назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Вимоги до пакування та маркування

Пестициди і агрохімікати, що використовуються в Україні, пакуються і маркуються відповідно до чинного законодавства";

частину другу після слів "під час роботи" доповнити словами "транспортування і зберігання, ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків";

у частині четвертій слово "тара" замінити словом "пакування";

3) у статті 15 слово "тара" замінити словом "пакування";

4) абзац третій частини другої статті 20 після слова "виробництва" доповнити словами "транспортування, зберігання".

4. У частині другій статті 2 Закону України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446) слова "небезпечних і шкідливих відходів" замінити словами "небезпечних вантажів".

5. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 222):

1) в абзаці третьому статті 1 слово "розчини" замінити словом "рідини";

2) у статті 6 слова "упаковка (тара)" в усіх відмінках і числах замінити словами "пакування (тари, крупногабаритної тари, контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів)" у відповідному відмінку і числі;

3) в абзаці четвертому частини другої статті 7 слова "відповідній упаковці (тарі)" замінити словами "відповідному пакуванні (тарі, крупногабаритній тарі, контейнерах середньої вантажопідйомності для масових вантажів)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 13 травня 2010 року
N 2189-VI

^ Наверх