документiв в базi
550558
Подiлитися 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
23.03.2010 N 273

Про відзначення Подякою
Центральної виборчої комісії

За сумлінне виконання своїх обов'язків, організацію на високому рівні підготовки та проведення виборів Президента України 2010 року, забезпечення дотримання принципів виборчого процесу, реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України, сприяння Центральній виборчій комісії у здійсненні нею передбачених законодавством України повноважень, відповідно до Положення про заохочувальну відзнаку Центральної виборчої комісії "Подяка Центральної виборчої комісії", затвердженого постановою Комісії від 23 березня 2010 року N 269, керуючись статтями 11-13, пунктом 10 частини другої статті 26 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:

   Відзначити Подякою Центральної виборчої комісії:

   АБАКУМОВУ         - секретаря дільничної
Вікторію Вікторівну виборчої комісії виборчої
дільниці N 45
територіального виборчого
округу N 44, Донецька область;

АБРАМОВИЧА - члена окружної виборчої
Олексія Володимировича комісії територіального
виборчого округу N 164,
Сумська область;

АВАНОВА - члена окружної виборчої
Сергія Едуардовича комісії територіального
виборчого округу N 125,
Львівська область;

АВДЄЄВУ - секретаря дільничної
Галину Петрівну виборчої комісії виборчої
дільниці N 19
територіального виборчого
округу N 164, Сумська область;

АВІЛОВА - члена окружної виборчої
Андрія Петровича комісії територіального
виборчого округу N 3,
Автономна Республіка Крим;

АВРАМКІНУ - головного спеціаліста
Тетяну Михайлівну відділу ведення Державного
реєстру виборців
Святошинської районної
в місті Києві державної
адміністрації;

АВТОНОМОВА - члена дільничної виборчої
Володимира Миколайовича комісії виборчої дільниці
N 27 територіального
виборчого округу N 54,
Донецька область;

АГАДЖАНЯН - секретаря дільничної
Ольгу Іванівну виборчої комісії виборчої
дільниці N 17
територіального виборчого
округу N 51, Донецька область;

АГАРКОВУ - члена окружної виборчої
Наталію Геннадіївну комісії територіального
виборчого округу N 45,
Донецька область;

АГАФОНОВУ - члена окружної виборчої
Таїсу Миколаївну комісії територіального
виборчого округу N 130,
Миколаївська область;

АЗАРЯН - голову дільничної виборчої
Валентину Василівну комісії виборчої дільниці
N 2 територіального
виборчого округу N 56,
Донецька область;

АЗЗУЗ - секретаря окружної
Ольгу Борисівну виборчої комісії
територіального виборчого
округу N 220, місто Київ;

АЙРАПЕТЯНА - члена окружної виборчої
Сергія Сергійовича комісії територіального
виборчого округу N 107,
Луганська область;

   АКИМЕНКОВУ         - члена окружної виборчої
Людмилу Володимирівну комісії територіального
виборчого округу N 66,
Житомирська область;

АКІНЬШИНУ - члена окружної виборчої
Ілону Олександрівну комісії територіального
виборчого округу N 57,
Донецька область;

АКОПОВУ - діловода окружної виборчої
Лідію Костянтинівну комісії територіального
виборчого округу N 99,
Київська область;

АКСЬОНТОВУ - голову дільничної виборчої
Віру Петрівну комісії виборчої дільниці
N 46 територіального
виборчого округу N 116,
Луганська область;

АЛЕКСАНДРОВСЬКОГО - члена окружної виборчої
Олександра Сергійовича комісії територіального
виборчого округу N 170,
Харківська область;

АЛЕКСАНДРОВУ - члена дільничної виборчої
Валентину Сергіївну комісії виборчої дільниці
N 35 територіального
виборчого округу N 76,
Запорізька область;

АЛЕКСАШКІНУ - начальника відділу ведення
Олену Вікторівну Державного реєстру
виборців апарату
Суворовської районної
адміністрації Одеської
міської ради;

АЛЕКСЄЄВУ-ЧУДИНОВСЬКИХ - члена окружної виборчої
Таїсію Євгеніївну комісії територіального
виборчого округу N 187
Херсонська область;

АЛЄЙНІКОВА - начальника відділу
Федора Михайловича адміністрування Державного
реєстру виборців апарату
Львівської обласної
державної адміністрації;

АЛЄКСЄЄВУ - секретаря окружної
Вероніку Ростиславівну виборчої комісії
територіального виборчого
округу N 108, Луганська
область;

АЛІЄВУ - голову дільничної виборчої
Ганну Михайлівну комісії виборчої дільниці
N 64 територіального
виборчого округу N 52,
Донецька область;

АЛТИНБАЄВУ - секретаря окружної
Ірину Миколаївну виборчої комісії
територіального виборчого
округу N 9, Автономна
Республіка Крим;

   АЛЬПАТОВУ         - члена окружної виборчої
Світлану Юріївну комісії територіального
виборчого округу N 130,
Миколаївська область;

АНАНКОВА - технолога товариства
Михайла Павловича з обмеженою відповідальністю
"Промислова спілка України";

АНДРЕЄВА - члена окружної виборчої
Миколу Захаровича комісії територіального
виборчого округу N 65,
Житомирська область;

АНДРЄЄВА - прокурора міста
Романа Геннадійовича Краматорська Донецької області;

АНДРУЩЕНКА - члена окружної виборчої
Олександра Олександровича комісії територіального
виборчого округу N 211,
Чернігівська область;

АНІСІМОВА - члена дільничної виборчої
Олександра Віталійовича комісії виборчої дільниці
N 82 територіального
виборчого округу N 56,
Донецька область;

АНОХІНУ - голову дільничної виборчої
Тетяну Володимирівну комісії виборчої дільниці
N 12 територіального
виборчого округу N 4,
Автономна Республіка
Крим;

АНТОНЕНКА - директора Кіровоградського
Анатолія Володимировича обласного вузла
спеціального зв'язку;

АНТОНОВА - голову дільничної виборчої
Олександра Олександровича комісії виборчої дільниці
N 3 територіального
виборчого округу N 55,
Донецька область;

АНТОНЮК - секретаря окружної
Валентину Мар'янівну виборчої комісії
територіального виборчого
округу N 120, Львівська
область;

АНТОСЮК - секретаря дільничної
Надію Володимирівну виборчої комісії виборчої
дільниці N 3
територіального виборчого
округу N 123, Львівська область;

АНФЬОРОВУ - діловода окружної виборчої
Діану Ігорівну комісії територіального
виборчого округу N 6,
Автономна Республіка
Крим;

АНЦУПОВУ - члена окружної виборчої
Ганну Володимирівну комісії територіального
виборчого округу N 113,
Луганська область;

АРАКЕЛОВУ-КРИВОШЕЙ - секретаря дільничної
Надію Гарріївну виборчої комісії виборчої
дільниці N 52
територіального виборчого
округу N 52, Донецька область;

АРТЕМЕНКА - члена окружної виборчої
Євгенія Валентиновича комісії територіального
виборчого округу N 208,
Чернігівська область;

АРТЕМЕНКА - співробітника охорони
Миколу Васильовича Управління Державної
охорони України, місто Київ;

АСАНОВУ - секретаря окружної
Наділю Надирівну виборчої комісії
територіального виборчого
округу N 8, Автономна
Республіка Крим;

АТАМАНЕНКА - начальника відділу ведення
Олександра Сергійовича Державного реєстру
виборців Городищенської
районної державної
адміністрації, Черкаська
область;

   АТАМАНЕНКО         - секретаря дільничної
Світлану Іллівну виборчої комісії виборчої
дільниці N 28
територіального виборчого
округу N 184, Херсонська
область;

АТАЯНА - члена окружної виборчої
Михайла Юрійовича комісії територіального
виборчого округу N 180,
Харківська область;

АФЕНКІНУ - голову Тельманівської
Ольгу Гнатівну районної державної
адміністрації, Донецька
область;

АФТОНЮКА - системного адміністратора
Олександра Валерійовича окружної виборчої комісії
територіального виборчого
округу N 108, Луганська
область;

АХМЕДОВА - члена окружної виборчої
Етібара Магаммеда комісії територіального
виборчого округу N 172,
Харківська область;

АХМЕРОВА - члена окружної виборчої
Олександра Олександровича комісії територіального
виборчого округу N 137,
Одеська область;

АШИХМІНА - заступника голови
Михайла Володимировича Херсонської обласної
державної адміністрації -
керівника апарату;

БАБ'ЯКА - системного адміністратора
Віктора Петровича окружної виборчої комісії
територіального виборчого
округу N 169,
Тернопільська область;

БАБАЄВСЬКОГО - секретаря окружної
Дмитра Олександровича виборчої комісії
територіального виборчого
округу N 45, Донецька
область;

БАБЕНКА - заступника начальника
Олександра Володимировича відділення Управління
Державної охорони України,
місто Київ;

БАБИЧА - заступника директора
Леоніда Володимировича Волинського обласного
вузла спеціального
зв'язку;

БАБИЧЕВУ - голову дільничної виборчої
Ольгу Миколаївну комісії виборчої дільниці
N 11 територіального
виборчого округу N 46,
Донецька область;

   БАБІЄНКО          - секретаря дільничної
Наталію Іванівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 102
                 територіального виборчого
                 округу N 187, Херсонська
                 область;

   БАБІЧА           - голову окружної виборчої
Анатолія Миколайовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 76,
                 Запорізька область;

   БАВИКІНУ          - голову дільничної виборчої
Раїсу Дементіївну         комісії виборчої дільниці
                 N 27 територіального
                 виборчого округу N 129,
                 Миколаївська область;

   БАГЛАЯ           - начальника відділу ведення
Володимира Петровича       Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Куликівської районної
                 державної адміністрації,
                 Чернігівська область;

   БАДРАКА          - системного адміністратора
Вадима Миколайовича        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 202, Черкаська
                 область;

   БАЄВСЬКОГО         - секретаря дільничної
Анатолія Олександровича      виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 83
                 територіального виборчого
                 округу N 184, Херсонська
                 область;

   БАЖЕНОВУ          - члена окружної виборчої
Ніну Василівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 172,
                 Харківська область;

   БАЗИЛЮКА          - заступника начальника
Володимира Миколайовича      організаційного відділу
                 апарату Житомирської
                 обласної державної
                 адміністрації;

   БАЗОВКІНУ         - заступника керівника
Галину Григорівну         апарату, начальника
                 відділу організаційної роботи
                 апарату Кам'янко-Дніпровської
                 районної державної
                 адміністрації, Запорізька
                 область;

   БАЗЯРУК          - секретаря дільничної
Валентину Йосипівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 290
                 територіального виборчого
                 округу N 20, Волинська
                 область;

   БАЙОВА           - начальника відділу ведення
Олексія Володимировича      Державного реєстру
                 виборців Новоайдарської
                 районної державної
                 адміністрації, Луганська
                 область;

   БАЙТАЛЮКА         - начальника відділу ведення
Олексія Вікторовича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Дунаєвецької районної
                 державної адміністрації,
                 Хмельницька область;

   БАКЛАЖКО          - голову дільничної виборчої
Катерину Павлівну         комісії виборчої дільниці
                 N 210 територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   БАКОВИЧА          - члена окружної виборчої
Назара Петровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 118,
                 Львівська область;

   БАЛАБАН          - секретаря дільничної
Тетяну Степанівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 36
                 територіального виборчого
                 округу N 43, Донецька область;

   БАЛОГ           - оператора комп'ютерного
Ольгу Степанівну         набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 74,
                 Закарпатська область;

   БАНАЦЬКОГО         - начальника відділу
Михайла Петровича         адміністрування Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Рівненської обласної
                 державної адміністрації;

   БАНДРОВСЬКУ        - секретаря окружної
Наталію Богданівну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 215, місто Київ;

   БАРАБАШ          - голову дільничної виборчої
Аллу Анатоліївну         комісії виборчої дільниці
                 N 6 територіального
                 виборчого округу N 65,
                 Житомирська область;

   БАРАНОВУ          - члена окружної виборчої
Юлію Аркадіївну          комісії територіального
                 виборчого округу N 217,
                 місто Київ;

   БАРАНСЬКОГО        - секретаря дільничної
Сергія Сергійовича        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 91
                 територіального виборчого
                 округу N 120, Львівська
                 область;

   БАРИЛЬНИКОВУ        - члена окружної виборчої
Ольгу Юріївну           комісії територіального
                 виборчого округу N 2,
                 Автономна Республіка Крим;

   БАРКИТА          - голову дільничної виборчої
Богдана Володимировича      комісії виборчої дільниці
                 N 42 територіального
                 виборчого округу N 125,
                 Львівська область;

   БАРНАША          - начальника відділу ведення
Юрія Івановича          Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Верхньорогачицької
                 районної державної
                 адміністрації, Херсонська
                 область;

   БАРСУКОВУ         - секретаря окружної
Діну Георгіївну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 144, Одеська область;

   БАРЧАН           - голову дільничної виборчої
Людмилу Миколаївну        комісії виборчої дільниці
                 N 97 територіального
                 виборчого округу N 69,
                 Донецька область;

   БАСІСТОГО         - голову дільничної виборчої
Валерія Павловича         комісії виборчої дільниці
                 N 80 територіального
                 виборчого округу N 190,
                 Хмельницька область;

   БАСЮК           - члена дільничної виборчої
Оксану Ярославівну        комісії виборчої дільниці
                 N 26 територіального
                 виборчого округу N 125,
                 Львівська область;

   БАТЕЧКА          - секретаря окружної
Олександра Миколайовича      виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 153, Полтавська
                 область;

   БАТЄЄВА          - начальника управління
Олега Володимировича       праці та соціального
                 захисту населення
                 Донецької обласної ради;

   БАХТЄЄВУ          - заступника начальника
Наталію Анатоліївну        організаційного управління -
                 начальника відділу аналітичної
                 та методичної роботи
                 Донецької обласної
                 державної адміністрації;

   БАХУРА           - члена окружної виборчої
Василя Анатолійовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 190,
                 Хмельницька область;

   БЕВЗА           - члена окружної виборчої
Івана Павловича          комісії територіального
                 виборчого округу N 118,
                 Львівська область;

   БЕГЛАРЯН          - спеціаліста І категорії
Нонну Родіківну          відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Єнакіївської міської ради,
                 Донецька область;

   БЕДРІЙ           - голову дільничної виборчої
Ганну Михайлівну         комісії виборчої дільниці
                 N 12 територіального
                 виборчого округу N 123,
                 Львівська область;

   БЕЗ'ЯЗИЧЕНКА        - начальника відділу
Руслана Петровича         інформаційного
                 забезпечення виконавчого
                 комітету Уманської міської
                 ради, Черкаська область;

   БЕЗАТОСНОГО        - заступника голови
Віктора Володимировича      правління з перевезень
                 закритого акціонерного
                 товариства "АТП 307",
                 Запорізька область;

   БЕЗПАЛОГО         - члена окружної виборчої
Андрія Миколайовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 159,
                 Сумська область;

   БЕЛЕЙОВИЧ         - провідного спеціаліста
Оксану Василівну         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Долинської районної
                 державної адміністрації,
                 Івано-Франківська область;

   БЕЛЕНЦЯ          - голову Костянтинівської
Володимира Івановича       районної державної
                 адміністрації, Донецька область;

   БЕЛІЧ           - секретаря окружної
Ірину Вікторівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 77, Запорізька область;

   БЕЛЬЗЕЦЬКОГО        - голову дільничної виборчої
Віктора Євгеновича        комісії виборчої дільниці
                 N 2 територіального
                 виборчого округу N 121,
                 Львівська область;

   БЕРДНИК          - голову дільничної виборчої
Уляну Степанівну         комісії виборчої дільниці
                 N 81 територіального
                 виборчого округу N 129,
                 Миколаївська область;

   БЕРДУТУ          - начальника дільниці
Андрія Анатолійовича       супроводження, обміну,
                 збереження та перевезення
                 відправлень І групи
                 Харківського обласного вузла
                 спеціального зв'язку;

   БЕРЕГУТУ          - члена окружної виборчої
Василя Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 219,
                 місто Київ;

   БЕРЕЖНУ          - завідуючу відділом ведення
Ольгу Володимирівну        Державного реєстру
                 виборців Комінтернівської
                 районної в місті Харкові ради;

   БЕРЕЗИНСЬКОГО       - голову дільничної виборчої
Георгія Марковича         комісії виборчої дільниці
                 N 31 територіального
                 виборчого округу N 42,
                 Донецька область;

   БЕРЕЗОВСЬКУ        - члена окружної виборчої
Олену Георгіївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   БЕРНАДСЬКОГО        - керівника апарату
Анатолія Сергійовича       Локачинської районної
                 державної адміністрації,
                 Волинська область;

   БЄЛИКА           - юриста окружної виборчої
Івана Вікторовича         комісії територіального
                 виборчого округу N 2,
                 Автономна Республіка Крим;

   БЄЛІКОВУ          - голову дільничної виборчої
Валентину Олексіївну       комісії виборчої дільниці
                 N 62 територіального
                 виборчого округу N 32,
                 Дніпропетровська область;

   БЄЛІНСЬКУ         - головного спеціаліста
Олену Олексіївну         апарату Авдіївської
                 міської ради, Донецька область;

   БЄЛОВУ           - голову дільничної виборчої
Наталію Володимирівну       комісії виборчої дільниці
                 N 51 територіального
                 виборчого округу N 224,
                 місто Севастополь;

   БЄЛУХУ           - члена окружної виборчої
Максима Борисовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 110,
                 Луганська область;

   БЄЛЯЄВА          - заступника начальника
Юрія Юрійовича          відділу Департаменту
                 особистої охорони
                 Управління державної
                 охорони України;

   БЄЛЯНКІНУ         - першого заступника голови
Тамару Миколаївну         Добропільської районної
                 державної адміністрації,
                 Донецька область;

   БІБІК           - члена окружної виборчої
Людмилу Василівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 209,
                 Чернігівська область;

   БІГУН           - голову дільничної виборчої
Людмилу Василівну         комісії виборчої дільниці
                 N 3 територіального
                 виборчого округу N 14,
                 Вінницька область;

   БІГУНЕНКА         - секретаря дільничної
Олександра Яковича        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 27
                 територіального виборчого
                 округу N 75, Запорізька
                 область;

   БІДУ            - секретаря дільничної
Тетяну Іванівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 17
                 територіального виборчого
                 округу N 186, Херсонська
                 область;

   БІЛАН           - голову окружної виборчої
Любов Семенівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 29,
                 Дніпропетровська область;

   БІЛАНА           - начальника Рубіжанського
Миколу Вікторовича        міського відділу
                 управління Міністерства
                 внутрішніх справ України
                 у Луганській області;

   БІЛАНЧУКА         - голову дільничної виборчої
Анатолія Васильовича       комісії виборчої дільниці
                 N 71 територіального
                 виборчого округу N 74,
                 Закарпатська область;

   БІЛЕНЬКОГО         - секретаря окружної
Валерія Івановича         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 116, Луганська
                 область;

   БІЛЕЦЬКУ          - члена окружної виборчої
Римму Олександрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 150,
                 Полтавська область;

   БІЛИК           - члена окружної виборчої
Марію Петрівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 98,
                 Київська область;

   БІЛОУС           - члена окружної виборчої
Надію Василівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 204,
                 Чернівецька область;

   БІЛОУСА          - голову дільничної виборчої
Сергія Вікторовича        комісії виборчої дільниці
                 N 64 територіального
                 виборчого округу N 204,
                 Чернівецька область;

   БІЛУ            - члена дільничної виборчої
Руслану Кирилівну         комісії виборчої дільниці
                 N 7 територіального
                 виборчого округу N 118
                 Львівська область;

   БІЛЯВСЬКУ         - секретаря окружної
Валентину Анатоліївну       виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 199, Черкаська
                 область;

   БІЛЬСЬКУ          - начальника відділу ведення
Олену Володимирівну        Державного реєстру
                 виборців Дарницької
                 районної в місті Києві
                 державної адміністрації;

   БЛАГУ           - члена окружної виборчої
Ірину Георгіївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 130,
                 Миколаївська область;

   БЛИЗНЮК          - бухгалтера окружної
Віру Олексіївну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 109, Луганська
                 область;

   БЛИЗНЮКА          - голову Донецької обласної
Анатолія Михайловича       державної адміністрації;

   БЛІНОВУ          - голову дільничної виборчої
Тетяну Володимирівну       комісії виборчої дільниці
                 N 25 територіального
                 виборчого округу N 54,
                 Донецька область;

   БОБИРЄВУ          - голову окружної виборчої
Людмилу Григорівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 159,
                 Сумська область;

   БОБОНИЧА          - начальника відділу
Івана Івановича          організації забезпечення
                 діяльності Міжгірської
                 районної державної
                 адміністрації,
                 Закарпатська область;

   БОБРИШЕВУ         - члена окружної виборчої
Надію Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 183,
                 Харківська область;

   БОГАЧЕНКО         - члена окружної виборчої
Антоніну Степанівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 141,
                 Одеська область;

   БОГАШЕВУ          - секретаря окружної
Ольгу Василівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 42, Донецька
                 область;

   БОГОРАД          - члена окружної виборчої
Валентину Іванівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 222,
                 місто Київ;

   БОДНАРЧУК         - голову окружної виборчої
Ольгу Євгенівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 16,
                 Вінницька область;

   БОДРОВА          - Уманського міського
Юрія Івановича          голову, Черкаська область;

   БОЙКА           - системного адміністратора
Артема Сергійовича        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 94, Київська
                 область;

   БОЙКА           - голову дільничної виборчої
Богдана Петровича         комісії виборчої дільниці
                 N 1 територіального
                 виборчого округу N 118,
                 Львівська область;

   БОЙКО           - діловода окружної виборчої
Оксану Василівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 166,
                 Тернопільська область;

   БОЙЧЕНКА          - начальника цеху приймання
Сергія Васильовича        та обробки відправлень
                 Державного підприємства
                 спеціального зв'язку;

   БОЙЧУКА          - члена окружної виборчої
Миколу Петровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 11,
                 Вінницька область;

   БОЛТЕНКА          - члена окружної виборчої
Дмитра Альбертовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 112,
                 Луганська область;

   БОЛЬШАКОВУ         - секретаря дільничної
Ольгу Володимирівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 37
                 територіального виборчого
                 округу N 48, Донецька
                 область;

   БОНДАКОВУ         - члена дільничної виборчої
Тетяну Володимирівну       комісії виборчої дільниці
                 N 15 територіального
                 виборчого округу N 54,
                 Донецька область;

   БОНДАР           - члена окружної виборчої
Ларису Микитівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 19,
                 Волинська область;

   БОНДАР           - голову дільничної виборчої
Галину Святославівну       комісії виборчої дільниці
                 N 31 територіального
                 виборчого округу N 117,
                 Львівська область;

   БОНДАРЕНКА         - системного адміністратора
Ігоря Михайловича         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 24,
                 Дніпропетровська область;

   БОНДАРЕНКА         - члена окружної виборчої
Федора Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 1,
                 Автономна Республіка Крим;

   БОНДАРЕНКО         - члена окружної виборчої
Галину Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 172,
                 Харківська область;

   БОНДАРЕНКО         - голову дільничної виборчої
Тамару Євгенівну         комісії виборчої дільниці
                 N 41 територіального
                 виборчого округу N 181,
                 Харківська область;

   БОНДАРЧУК         - секретаря окружної
Олену Леонідівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 65, Житомирська
                 область;

   БОНДАРЮК          - секретаря дільничної
Наталію Петрівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 92
                 територіального виборчого
                 округу N 44, Донецька
                 область;

   БОНДАРЯ          - начальника
Віктора Володимировича      Придніпровського районного
                 відділу міста Черкаси ГУ
                 МВС України;

   БОРДЯКІВСЬКОГО       - начальника відділу ведення
Олександра Олександровича     Державного реєстру
                 виборців Тростянецької
                 районної державної
                 адміністрації, Вінницька
                 область;

   БОРЕМЧУК          - члена окружної виборчої
Любов Вікторівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 54,
                 Донецька область;

   БОРИСОВА          - голову дільничної виборчої
Владислава Леонідовича      комісії виборчої дільниці
                 N 34 територіального
                 виборчого округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   БОРИСОВУ          - секретаря окружної
Оксану Валеріївну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 28,
                 Дніпропетровська область;

   БОРІДКА          - члена окружної виборчої
Віктора Миколайовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 186,
                 Херсонська область;

   БОРІСОВА          - секретаря дільничної
Олексія Вадимовича        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 63
                 територіального виборчого
                 округу N 204, Чернівецька
                 область;

   БОРОВИК          - секретаря дільничної
Ганну Григорівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 30
                 територіального виборчого
                 округу N 208, Чернігівська
                 область;

   БОРОВСЬКОГО        - члена окружної виборчої
Віктора Петровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 6,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   БОРОВСЬКУ         - бухгалтера окружної
Валентину Кузьмівну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 175, Харківська
                 область;

   БОРОВУ           - члена окружної виборчої
Світлану Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 175,
                 Харківська область;

   БОРОДАВКО         - голову дільничної виборчої
Аллу Іванівну           комісії виборчої дільниці
                 N 37 територіального
                 виборчого округу N 213,
                 Чернігівська область;

   БОРОЗЕНЕЦЬ         - члена окружної виборчої
Марію Михайлівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 65,
                 Житомирська область;

   БОРУХ           - голову дільничної виборчої
Галину Василівну         комісії виборчої дільниці
                 N 11 територіального
                 виборчого округу N 117,
                 Львівська область;

   БОРЩЕНКА          - голову дільничної виборчої
Юрія Анатолійовича        комісії виборчої дільниці
                 N 41 територіального
                 виборчого округу N 119,
                 Львівська область;

   БОСЕНКА          - члена окружної виборчої
Анатолія Володимировича      комісії територіального
                 виборчого округу N 176,
                 Харківська область;

   БОЧЕНКО          - секретаря окружної
Олену Петрівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 16, Вінницька
                 область;

   БОЯРИНА          - члена окружної виборчої
Юрія Григоровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 97,
                 Київська область;

   БРАЙОНА          - начальника відділу ведення
Юрія Анатолійовича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Чуднівської районної
                 державної адміністрації,
                 Житомирська область;

   БРАЦЮКА          - голову дільничної виборчої
Юрія Олексійовича         комісії виборчої дільниці
                 N 108 територіального
                 виборчого округу N 17,
                 Вінницька область;

   БРИК            - голову дільничної виборчої
Оксану Сергіївну         комісії виборчої дільниці
                 N 64 територіального
                 виборчого округу N 23,
                 Волинська область;

   БРИНЯ           - члена окружної виборчої
Віталія Ігоровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 121,
                 Львівська область;

   БРОВКА           - начальника Теофіпольського
Миколу Степановича        цеху телекомунікаційних
                 послуг N 1 Хмельницької
                 філії відкритого
                 акціонерного товариства
                 "Укртелеком";

   БРОНЗУ           - члена окружної виборчої
Миколу Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 79,
                 Запорізька область;

   БРОНФІНУ          - голову дільничної виборчої
Тамару Никифорівну        комісії виборчої дільниці
                 N 74 територіального
                 виборчого округу N 107,
                 Луганська область;

   БРЯТКА           - голову дільничної виборчої
Миколу Дмитровича         комісії виборчої дільниці
                 N 78 територіального
                 виборчого округу N 129,
                 Миколаївська область;

   БУГАЄВУ          - члена окружної виборчої
Надію Сергіївну          комісії територіального
                 виборчого округу N 79,
                 Запорізька область;

   БУГУ            - секретаря окружної
Лідію Андріївну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 202, Черкаська
                 область;

   БУДКА           - начальника відділу ведення
Сергія Івановича         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Білозерської районної
                 державної адміністрації,
                 Херсонська область;

   БУДНИК           - члена окружної виборчої
Софію Василівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 69,
                 Закарпатська область;

   БУДНИКА          - заступника голови
Костянтина Івановича       Печерської районної в
                 місті Києві державної
                 адміністрації;

   БУКРЄЄВУ          - голову окружної виборчої
Раїсу Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 53,
                 Донецька область;

   БУЛАТЕЦЬКОГО        - члена окружної виборчої
Михайла Борисовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 32,
                 Дніпропетровська область;

   БУЛАТОВУ          - члена окружної виборчої
Світлану Леонідівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 63,
                 Житомирська область;

   БУЛГАКОВУ         - голову дільничної виборчої
Зінаїду Михайлівну        комісії виборчої дільниці
                 N 52 територіального
                 виборчого округу N 225,
                 місто Севастополь;

   БУЛЕШНУ          - голову дільничної виборчої
Олену Михайлівну         комісії виборчої дільниці
                 N 20 територіального
                 виборчого округу N 190,
                 Хмельницька область;

   БУЛУ            - начальника відділу ведення
Руслана Богдановича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Підволочиської районної
                 державної адміністрації,
                 Тернопільська область;

   БУНТОВСЬКУ         - члена окружної виборчої
Інну Михайлівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 36,
                 Дніпропетровська область;

   БУРБУ           - члена окружної виборчої
Галину Вікторівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 108,
                 Луганська область;

   БУРИНСЬКУ         - голову дільничної виборчої
Тетяну Григорівну         комісії виборчої дільниці
                 N 1 територіального
                 виборчого округу N 191,
                 Хмельницька область;

   БУРКУ           - голову дільничної виборчої
Володимира Володимировича     комісії виборчої дільниці
                 N 76 територіального
                 виборчого округу N 191,
                 Хмельницька область;

   БУРЛАКУ          - члена окружної виборчої
Людмилу Тимофіївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 13,
                 Вінницька область;

   БУРЛАКУ          - члена окружної виборчої
Тамару Олександрівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 210,
                 Чернігівська область;

   БУТОВА           - начальника дільниці
Олександра Олександровича     доставки відправлень
                 I групи Харківського
                 обласного вузла
                 спеціального зв'язку;

   БУЧКА           - заступника начальника
Володимира Степановича      управління у справах
                 громадянства, імміграції
                 та реєстрації фізичних
                 осіб Головного управління
                 Міністерства внутрішніх
                 справ України в Донецькій
                 області;

   В'ЮННІК          - члена окружної виборчої
Яну Анатоліївну          комісії територіального
                 виборчого округу N 175,
                 Харківська область;

   ВАКАРОВУ          - члена окружної виборчої
Аліну Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 217,
                 місто Київ;

   ВАКУЛИЧ          - головного бухгалтера
Любов Іванівну          окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 25,
                 Дніпропетровська область;

   ВАЛЯЄВА          - заступника начальника
Сергія Івановича         Служби - начальника
                 відділу Управління
                 Державної охорони України;

   ВАРЕНКО          - члена окружної виборчої
Світлану Олександрівну      комісії територіального
                 виборчого округу N 177,
                 Харківська область;

   ВАРЦАБУ          - члена окружної виборчої
Сергія Анатолійовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 190,
                 Хмельницька область;

   ВАРЧЕНКА          - члена окружної виборчої
Леоніда Григоровича        комісії територіального
                 виборчого округу N 173,
                 Харківська область;

   ВАСИЛЕНКА         - заступника директора
Володимира Вікторовича      Департаменту генерального
                 секретаріату Міністерства
                 закордонних справ України;

   ВАСИЛЕНКО         - члена окружної виборчої
Олену Володимирівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 199,
                 Черкаська область;

   ВАСИЛЮКА          - члена окружної виборчої
Володимира Михайловича      комісії територіального
                 виборчого округу N 122,
                 Львівська область;

   ВАТАМАНЮК         - члена окружної виборчої
Звениславу Михайлівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 119,
                 Львівська область;

   ВАЩЕНКА          - голову дільничної виборчої
Віктора Вікторовича        комісії виборчої дільниці
                 N 24 територіального
                 виборчого округу N 180,
                 Харківська область;

   ВАЩЕНКО          - члена окружної виборчої
Людмилу Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 115,
                 Луганська область;

   ВЕДЕНЄЄВУ         - голову окружної виборчої
Наталю Сергіївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 59,
                 Донецька область;

   ВЕЛИЧКО          - голову дільничної виборчої
Марію Василівну          комісії виборчої дільниці
                 N 17 територіального
                 виборчого округу N 72,
                 Закарпатська область;

   ВЕЛЬЧИНСЬКУ        - начальника відділу ведення
Альону Валентинівну        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Баранівської районної
                 державної адміністрації,
                 Житомирська область;

   ВЕНГЛЯРЧИК         - голову дільничної виборчої
Аллу Тадеушівну          комісії виборчої дільниці
                 N 84 територіального
                 виборчого округу N 65,
                 Житомирська область;

   ВЕПРЕЦЬКУ         - голову окружної виборчої
Катерину Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 170,
                 Харківська область;

   ВЕРБИЦЬКУ         - члена окружної виборчої
Ніну Василівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 189
                 Херсонська область;

   ВЕРЕЩАКА          - начальника відділу ведення
Володимира Костянтиновича     Державного реєстру
                 виборців апарату Олевської
                 районної державної
                 адміністрації, Житомирська
                 область;

   ВЕСЕЛЬСЬКУ         - заступника голови окружної
Марію Миколаївну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 74, Закарпатська
                 область;

   ВИГІВСЬКУ         - голову дільничної виборчої
Людмилу Іванівну         комісії виборчої дільниці
                 N 21 територіального
                 виборчого округу N 65,
                 Житомирська область;

   ВИГІВСЬКУ         - члена окружної виборчої
Наталію Павлівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 65,
                 Житомирська область;

   ВИГРІВАЧ          - голову дільничної виборчої
Ларису Петрівну          комісії виборчої дільниці
                 N 86 територіального
                 виборчого округу N 14,
                 Вінницька область;

   ВИСОЦЬКУ          - голову дільничної виборчої
Лілію Віталіївну         комісії виборчої дільниці
                 N 49 територіального
                 виборчого округу N 208,
                 Чернігівська область;

   ВИСОЦЬКУ          - голову дільничної виборчої
Юлію Іванівну           комісії виборчої дільниці
                 N 39 територіального
                 виборчого округу N 204,
                 Чернівецька область;

   ВИХРИСТ          - члена окружної виборчої
Галину Василівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 123,
                 Львівська область;

   ВИШИНСЬКОГО        - секретаря окружної
Віталія Вікторовича        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 24,
                 Дніпропетровська область;

   ВИШНЕВЕЦЬКУ        - голову дільничної виборчої
Аллу Володимирівну        комісії виборчої дільниці
                 N 48 територіального
                 виборчого округу N 53,
                 Донецька область;

   ВІЛЬЯМОВСЬКУ        - члена окружної виборчої
Надію Василівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 188
                 Херсонська область;

   ВІННИКА          - секретаря окружної
Валерія Олексійовича       виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 49, Донецька
                 область;

   ВІНТОНЯК          - голову дільничної виборчої
Ірину Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 77 територіального
                 виборчого округу N 7,
                 Автономна Республіка Крим;

   ВІРЯНСЬКУ         - члена окружної виборчої
Надію Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 94,
                 Київська область;

   ВІРЬОВКІНУ         - секретаря дільничної
Валентину Іванівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 41
                 територіального виборчого
                 округу N 198, Черкаська
                 область;

   ВІТЧЕНКО          - голову дільничної виборчої
Ірину Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 75 територіального
                 виборчого округу N 209,
                 Чернігівська область;

   ВІТЮКА           - заступника голови
Василя Михайловича        Тростянецької районної
                 державної адміністрації,
                 Вінницька область;

   ВЛАДЗИМІРСЬКОГО      - начальника відділу учбових
В'ячеслава Володимировича     закладів, кадрів
                 та мобілізаційної роботи
                 Головного управління
                 охорони здоров'я Донецької
                 обласної державної
                 адміністрації;

   ВЛАДИЧУК          - члена окружної виборчої
Наталію Олександрівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 155,
                 Рівненська область;

   ВЛАСЕНКА          - члена окружної виборчої
Віктора Максимовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 99,
                 Київська область;

   ВЛАСЕНКА          - голову дільничної виборчої
Максима Кириловича        комісії виборчої дільниці
                 N 53 територіального
                 виборчого округу N 75,
                 Запорізька область;

   ВЛАСЮК           - члена окружної виборчої
Людмилу Антонівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   ВЛАСЮКА          - голову дільничної виборчої
Олега Юрійовича          комісії виборчої дільниці
                 N 277 територіального
                 виборчого округу N 20,
                 Волинська область;

   ВОВКОДАВЦЯ         - голову окружної виборчої
Сергія Вікторовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 9,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   ВОЗНЕНКО          - члена окружної виборчої
Ірину Олександрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 176,
                 Харківська область;

   ВОЗНЮКА          - секретаря дільничної
Дмитра Леонтійовича        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 104
                 територіального виборчого
                 округу N 120, Львівська
                 область;

   ВОЙТЕНКА          - голову дільничної виборчої
Сергія Івановича         комісії виборчої дільниці
                 N 93 територіального
                 виборчого округу N 173,
                 Харківська область;

   ВОЛКОВИНСЬКОГО       - члена окружної виборчої
Дениса Олександровича       комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   ВОЛКОВУ          - члена окружної виборчої
Валентину Юріївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 171,
                 Харківська область;

   ВОЛКОВУ          - завідуючу сектором фондів
Людмилу Володимирівну       вищих органів влади
                 та управління Центрального
                 державного архіву вищих
                 органів влади та управління
                 України;

   ВОЛКОВУ          - члена окружної виборчої
Людмилу Миколаївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 174,
                 Харківська область;

   ВОЛОБУЄВУ         - члена окружної виборчої
Світлану Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 5,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   ВОЛОДЕНКА         - оператора програмно-технічного
Олексія Володимировича      комплексу окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 174,
                 Харківська область;

   ВОЛОК           - члена окружної виборчої
Наталію Михайлівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   ВОЛОТОВСЬКУ        - члена окружної виборчої
Наталію Борисівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 215,
                 місто Київ;

   ВОЛЯНЮК          - голову дільничної виборчої
Людмилу Олексіївну        комісії виборчої дільниці
                 N 145 територіального
                 виборчого округу N 122,
                 Львівська область;

   ВОЛЬФ           - члена окружної виборчої
Ольгу Олегівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 113,
                 Луганська область;

   ВОРОБЙОВУ         - члена окружної виборчої
Дар'ю Дмитрівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 174,
                 Харківська область;

   ВОРОБЙОВУ         - члена окружної виборчої
Ірину Борисівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 109,
                 Луганська область;

   ВОРОБЦЯ          - члена окружної виборчої
Юрія Мирославовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 168,
                 Тернопільська область;

   ВОРОНЕЦЬКУ         - голову дільничної виборчої
Наталію Михайлівну        комісії виборчої дільниці
                 N 85 територіального
                 виборчого округу N 208,
                 Чернігівська область;

   ВОРОНІНУ          - члена окружної виборчої
Тетяну Анатоліївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 182,
                 Харківська область;

   ВОРОНУ           - завідуючу відділом ведення
Тетяну Валентинівну        Державного реєстру
                 виборців Стахановської
                 міської ради, Луганська
                 область;

   ВОРОНЯКА          - завідувача відділу освіти
Романа Михайловича        Залізничної районної
                 адміністрації Львівської
                 міської ради;

   ВОРОПАЄВА         - секретаря Слов'янської
Віктора Миколайовича       міської ради, Донецька
                 область;

   ГАБАЛЕВИЧА         - голову дільничної виборчої
Ярослава Михайловича       комісії виборчої дільниці
                 N 2 територіального
                 виборчого округу N 72,
                 Закарпатська область;

   ГАБОРЕЦЬ          - голову дільничної виборчої
Світлану Степанівну        комісії виборчої дільниці
                 N 51 територіального
                 виборчого округу N 72,
                 Закарпатська область;

   ГАВРИЛЮКА         - оператора комп'ютерного
Івана Олеговича          набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 169,
                 Тернопільська область;

   ГАВРИЛЯК          - члена дільничної виборчої
Людмилу Михайлівну        комісії виборчої дільниці
                 N 85 територіального
                 виборчого округу N 120,
                 Львівська область;

   ГАВРИЩУК          - голову окружної виборчої
Євгенію Леонідівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 102,
                 Кіровоградська область;

   ГАДЮЧКА          - юриста окружної виборчої
Олексія Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 188,
                 Херсонська область;

   ГАЄВСЬКУ          - секретаря дільничної
Надію Федорівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 39
                 територіального виборчого
                 округу N 67, Житомирська
                 область;

   ГАЙВОРОНСЬКУ        - члена окружної виборчої
Надію Федорівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 122,
                 Львівська область;

   ГАЙДУЧИКА         - секретаря дільничної
Валерія Семеновича        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 214
                 територіального виборчого
                 округу N 123, Львівська
                 область;

   ГАЙСАН           - члена окружної виборчої
Марію Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 205,
                 Чернівецька область;

   ГАЙЧУК           - голову дільничної виборчої
Ірину Сергіївну          комісії виборчої дільниці
                 N 16 територіального
                 виборчого округу N 208,
                 Чернігівська область;

   ГАЛАТ           - завідуючу відділом ведення
Ірину Миколаївну         Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 комітету Жовтневої
                 районної у місті Луганську
                 ради;

   ГАЛИКА           - начальника відділу ведення
Валерія Васильовича        Державного реєстру
                 виборців Слов'янської
                 міської ради, Донецька
                 область;

   ГАЛУШКУ          - завідувача відділу ведення
Ярослава Вікторовича       Державного реєстру
                 виборців Деснянської
                 районної в місті
                 Чернігові ради;

   ГАЛЬЧЕНКО         - начальника відділу ведення
Наталію Василівну         Державного реєстру
                 виборців Луцької міської
                 ради;

   ГАМАРНИК          - голову окружної виборчої
Валентину Іванівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 14,
                 Вінницька область;

   ГАМАРНИКА         - голову дільничної виборчої
Петра Анатолійовича        комісії виборчої дільниці
                 N 112 територіального
                 виборчого округу N 14,
                 Вінницька область;

   ГАНДЗІЙЧУК         - секретаря окружної
Галину Петрівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 12, Вінницька
                 область;

   ГАННОЧЕНКО         - голову дільничної виборчої
Галину Олександрівну       комісії виборчої дільниці
                 N 130 територіального
                 виборчого округу N 114,
                 Луганська область;

   ГАПОНЕНКА         - головного бухгалтера
Валерія Івановича         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 177, Харківська
                 область;

   ГАПОНЕНКОВУ        - секретаря дільничної
Нелю Валентинівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 28
                 територіального виборчого
                 округу N 55, Донецька
                 область;

   ГАРКУШУ          - технічного працівника
Надію Степанівну         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 5, Автономна
                 Республіка Крим;

   ГАРМАНЮК          - секретаря дільничної
Марину Юліївну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 4
                 територіального виборчого
                 округу N 120, Львівська
                 область;

   ГАРМАШ           - касира окружної виборчої
Тетяну Володимирівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 179,
                 Харківська область;

   ГЕЖУ            - голову дільничної виборчої
Володимира Івановича       комісії виборчої дільниці
                 N 63 територіального
                 виборчого округу N 61,
                 Донецька область;

   ГЕЛЕВАНА          - голову дільничної виборчої
Андрія Федоровича         комісії виборчої дільниці
                 N 4 територіального
                 виборчого округу N 119,
                 Львівська область;

   ГЕНЕРОЗОВУ         - члена дільничної виборчої
Олександру Іванівну        комісії виборчої дільниці
                 N 67 територіального
                 виборчого округу N 55,
                 Донецька область;

   ГЕРАСИМЕНКА        - голову окружної виборчої
Анатолія Васильовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 79,
                 Запорізька область;

   ГЕРАСИМЧУКА        - начальника відділу ведення
Сергія Володимировича       Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Черняхівської районної
                 державної адміністрації,
                 Житомирська область;

   ГЕРГЕЛЬ          - голову дільничної виборчої
Юлію Андріївну          комісії виборчої дільниці
                 N 48 територіального
                 виборчого округу N 153,
                 Полтавська область;

   ГЕРИЧ           - голову дільничної виборчої
Катерину Григорівну        комісії виборчої дільниці
                 N 27 територіального
                 виборчого округу N 118,
                 Львівська область;

   ГЕРУС           - начальника відділу ведення
Вікторію Володимирівну      Державного реєстру
                 виборців Подільської
                 районної в місті Києві
                 державної адміністрації;

   ГЕРУС           - начальника управління
Олену Анатолівну         захисту прав і свобод
                 громадян та інтересів
                 держави прокуратури
                 Донецької області;

   ГЕТАЛО           - голову дільничної виборчої
Любов Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 65 територіального
                 виборчого округу N 62,
                 Донецька область;

   ГЕТЬМАН          - керівника апарату
Олену Григорівну         Володарської районної
                 державної адміністрації,
                 Київська область;

   ГІРАК           - голову дільничної виборчої
Емілію Володимирівну       комісії виборчої дільниці
                 N 112 територіального
                 виборчого округу N 85,
                 Івано-Франківська
                 область;

   ГЛАДИЧ           - голову дільничної виборчої
Руслану Силівну          комісії виборчої дільниці
                 N 213 територіального
                 виборчого округу N 23,
                 Волинська область;

   ГЛАДКОВУ          - секретаря дільничної
Галину Андріївну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 18
                 територіального виборчого
                 округу N 51, Донецька
                 область;

   ГЛАДКОГО          - системного адміністратора
Андрія Георгійовича        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 189, Херсонська
                 область;

   ГЛАДКУ           - заступника начальника
Людмилу Єгорівну         головного управління
                 юстиції - начальника
                 відділу реєстрації актів
                 цивільного стану Донецької
                 області;

   ГЛІГУ           - члена окружної виборчої
Аліну Володимирівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 18,
                 Вінницька область;

   ГЛІНЧЕВСЬКОГО       - члена окружної виборчої
Олександра Антоновича       комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   ГЛОДА           - начальника відділу ведення
Валентина Івановича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Тарутинської районної
                 державної адміністрації,
                 Одеська область;

   ГЛУЩУК           - голову дільничної виборчої
Оксану Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 27 територіального
                 виборчого округу N 120,
                 Львівська область;

   ГНАТОВСЬКОГО        - члена окружної виборчої
Олега Андрійовича         комісії територіального
                 виборчого округу N 125,
                 Львівська область;

   ГНАТЮК           - головного бухгалтера
Лесю Михайлівну          окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 85, Івано-
                 Франківська область;

   ГНАТЮК           - секретаря дільничної
Тетяну Іванівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 16
                 територіального виборчого
                 округу N 186, Херсонська
                 область;

   ГОГУЛЮ           - начальника відділу ведення
Людмилу Валеріївну        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Богуславської районної
                 державної адміністрації,
                 Київська область;

   ГОЖУ            - голову дільничної виборчої
Галину Віталіївну         комісії виборчої дільниці
                 N 162 територіального
                 виборчого округу N 179,
                 Харківська область;

   ГОЛЕНОК          - члена дільничної виборчої
Ніну Миколаївну          комісії виборчої дільниці
                 N 94 територіального
                 виборчого округу N 32,
                 Дніпропетровська область;

   ГОЛЕНЧЕНКО         - секретаря окружної
Аллу Ігорівну           виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 17, Вінницька
                 область;

   ГОЛІНЧЕНКО         - секретаря дільничної
Лідію Петрівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 10
                 територіального виборчого
                 округу N 153, Полтавська
                 область;

   ГОЛОБОРОДЬКО        - секретаря окружної
Надію Федорівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 2, Автономна
                 Республіка Крим;

   ГОЛОВАНЯ          - голову дільничної виборчої
Анатолія Анатолійовича      комісії виборчої дільниці
                 N 108 територіального
                 виборчого округу N 125,
                 Львівська область;

   ГОЛОВАЧКА         - голову дільничної виборчої
Юрія Юрійовича          комісії виборчої дільниці
                 N 52 територіального
                 виборчого округу N 70,
                 Закарпатська область;

   ГОЛОВІНОВА         - секретаря окружної
Олега Михайловича         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 175, Харківська
                 область;

   ГОЛОВКО          - секретаря дільничної
Раїсу Митрофанівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 53
                 територіального виборчого
                 округу N 164, Сумська
                 область;

   ГОЛОЩАПОВУ         - члена окружної виборчої
Ірину Михайлівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 108,
                 Луганська область;

   ГОЛТВЕНКА         - голову дільничної виборчої
Валерія Олександровича      комісії виборчої дільниці
                 N 20 територіального
                 виборчого округу N 58,
                 Донецька область;

   ГОЛУБ           - члена окружної виборчої
Іолу Володимирівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 99,
                 Київська область;

   ГОЛУБА           - начальника відділу ведення
Станіслава Анісімовича      Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Ровеньківської міської
                 ради, Луганська область;

   ГОЛУБЕНКО         - члена окружної виборчої
Надію Степанівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 3,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   ГОЛУБЄВУ          - начальника відділу ведення
Лілію Володимирівну        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Кельменецької районної
                 державної адміністрації,
                 Чернівецька область;

   ГОЛЮХ           - члена дільничної виборчої
Любов Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 35 територіального
                 виборчого округу N 225,
                 місто Севастополь;

   ГОМОНОВУ          - начальника відділу ведення
Ірину Вікторівну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Коростенської районної
                 державної адміністрації,
                 Житомирська область;

   ГОНТАР           - члена дільничної виборчої
Людмилу Олександрівну       комісії виборчої дільниці
                 N 5 територіального
                 виборчого округу N 23,
                 Волинська область;

   ГОНЧАРЕНКО         - провідного спеціаліста
Оксану Сергіївну         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Коростишівської районної
                 державної адміністрації,
                 Житомирська область;

   ГОНЧАРЕНКО         - голову дільничної виборчої
Тетяну Олександрівну       комісії виборчої дільниці
                 N 55 територіального
                 виборчого округу N 109,
                 Луганська область;

   ГОНЧАРОВА         - співробітника Служби
Андрія Миколайовича        безпеки України;

   ГОРБ            - оператора комп'ютерного
Ірину Миколаївну         набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 144,
                 Одеська область;

   ГОРБАЛІНСЬКОГО       - члена окружної виборчої
Володимира Миколайовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 93,
                 Київська область;

   ГОРБАНЬ          - члена окружної виборчої
Світлану Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 121,
                 Львівська область;

   ГОРБАТОВСЬКУ        - секретаря дільничної
Вікторію Володимирівну      виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 72
                 територіального виборчого
                 округу N 51, Донецька
                 область;

   ГОРБАТЮК          - члена окружної виборчої
Наталію Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   ГОРБАТЮКА         - члена окружної виборчої
Анатолія Феофановича       комісії територіального
                 виборчого округу N 113,
                 Луганська область;

   ГОРБЕНКА          - голову окружної виборчої
Георгія Пилиповича        комісії територіального
                 виборчого округу N 35,
                 Дніпропетровська область;

   ГОРБОВУ          - голову дільничної виборчої
Світлану Володимирівну      комісії виборчої дільниці
                 N 42 територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   ГОРБОНОС          - заступника голови
Вікторію Вікторівну        дільничної виборчої
                 комісії виборчої дільниці
                 N 8 територіального
                 виборчого округу N 153,
                 Полтавська область;

   ГОРБУЛІНСЬКУ        - секретаря дільничної
Світлану Михайлівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 18
                 територіального виборчого
                 округу N 117, Львівська
                 область;

   ГОРБУНОВУ         - секретаря окружної
Наталію Юріївну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 37,
                 Дніпропетровська область;

   ГОРБУСЕНКО         - начальника відділу ведення
Тамару Василівну         Державного реєстру
                 виборців Ковпаківського
                 району міста Суми;

   ГОРДІЄНКА         - члена окружної виборчої
Андрія Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 215,
                 місто Київ;

   ГОРДІЄНКА         - секретаря окружної
Сергія Івановича         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 52, Донецька
                 область;

   ГОРДІЄНКО         - члена окружної виборчої
Наталію Петрівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 200,
                 Черкаська область;

   ГОРДІЄНКО         - голову дільничної виборчої
Світлану Василівну        комісії виборчої дільниці
                 N 2 територіального
                 виборчого округу N 184,
                 Херсонська область;

   ГОРОБЦЯ          - голову дільничної виборчої
Віктора Петровича         комісії виборчої дільниці
                 N 237 територіального
                 виборчого округу N 191,
                 Хмельницька область;

   ГОРОДЕЦЬКУ         - голову дільничної виборчої
Ніну Павлівну           комісії виборчої дільниці
                 N 10 територіального
                 виборчого округу N 53,
                 Донецька область;

   ГОРОХОВУ          - секретаря дільничної
Аліну Сергіївну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 155
                 територіального виборчого
                 округу N 60, Донецька
                 область;

   ГОТЬКО           - секретаря дільничної
Терезію Василівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 99
                 територіального виборчого
                 округу N 70, Закарпатська
                 область;

   ГОФМАНА          - члена окружної виборчої
Романа Олексійовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 150,
                 Полтавська область;

   ГОШОВСЬКУ         - члена окружної виборчої
Зеновію Олексіївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 118,
                 Львівська область;

   ГРАБОВОГО         - члена окружної виборчої
Анатолія Івановича        комісії територіального
                 виборчого округу N 34,
                 Дніпропетровська область;

   ГРАНКІНУ          - члена окружної виборчої
Наталію Вячеславівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 24,
                 Дніпропетровська область;

   ГРАЧОВА          - голову Василівської
Володимира Сергійовича      районної ради, Запорізька
                 область;

   ГРАЧОВУ          - голову дільничної виборчої
Олену Анатоліївну         комісії виборчої дільниці
                 N 13 територіального
                 виборчого округу N 4,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   ГРЕГОРА          - системного адміністратора
Віталія Леонідовича        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 69, Закарпатська
                 область;

   ГРЕДЕЛЬ          - члена окружної виборчої
Наталію Михайлівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 115,
                 Луганська область;

   ГРЕЧАНІВСЬКУ        - начальника відділу ведення
Марину Андріївну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Коропської районної
                 державної адміністрації,
                 Чернігівська область;

   ГРИГОР'ЄВА         - голову окружної виборчої
Георгія Анатолійовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 176,
                 Харківська область;

   ГРИГОР'ЄВУ         - члена окружної виборчої
Людмилу Олександрівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 189,
                 Херсонська область;

   ГРИМАЙЛО          - голову дільничної виборчої
Валентину Данилівну        комісії виборчої дільниці
                 N 42 територіального
                 виборчого округу N 20,
                 Волинська область;

   ГРИНЕНКО          - начальника сектору
Олену Павлівну          з технологічних
                 та експлуатаційних питань
                 Служби доставки Державного
                 підприємства спеціального
                 зв'язку;

   ГРИНЧУК          - начальника відділу ведення
Людмилу Петрівну         Державного реєстру виборців
                 Могилів-Подільської міської
                 ради, Вінницька область;

   ГРИНЬ           - голову дільничної виборчої
Наталію Василівну         комісії виборчої дільниці
                 N 52 територіального
                 виборчого округу N 146,
                 Полтавська область;

   ГРИНЬОВУ          - члена окружної виборчої
Тамару Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 186,
                 Херсонська область;

   ГРИЦЕНКА          - члена окружної виборчої
Володимира Валентиновича     комісії територіального
                 виборчого округу N 214,
                 місто Київ;

   ГРИЦЕНКО          - секретаря окружної
Ларису Василівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 56, Донецька
                 область;

   ГРИЦІВ           - голову дільничної виборчої
Олену Романівну          комісії виборчої дільниці
                 N 8 територіального
                 виборчого округу N 118,
                 Львівська область;

   ГРИШАКОВА         - члена окружної виборчої
Володимира Олександровича     комісії територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   ГРИШЕНЧУК         - голову дільничної виборчої
Ірину Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 5 територіального
                 виборчого округу N 67,
                 Житомирська область;

   ГРИШИНУ          - секретаря дільничної
Лідію Миколаївну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 49
                 територіального виборчого
                 округу N 208, Чернігівська
                 область;

   ГРИШИНУ          - начальника відділу ведення
Тетяну Василівну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Нижньосірогозької районної
                 державної адміністрації,
                 Херсонська область;

   ГРІГУ           - члена окружної виборчої
Миколу Михайловича        комісії територіального
                 виборчого округу N 74,
                 Закарпатська область;

   ГРІТЧИНУ          - члена окружної виборчої
Ларису Кузьмівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 179,
                 Харківська область;

   ГРОЗДОВА          - керуючого справами
Віктора Анатолійовича       виконавчого комітету
                 Новоазовської районної
                 ради, Донецька область;

   ГРОЗОВСЬКУ         - члена окружної виборчої
Катерину Михайлівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 220,
                 місто Київ;

   ГРОЗЯНА          - голову дільничної виборчої
Леоніда Васильовича        комісії виборчої дільниці
                 N 167 територіального
                 виборчого округу N 191,
                 Хмельницька область;

   ГРОМНИЦЬКОГО        - ведучого політичних
Юрія Вікторовича         програм Національної
                 телекомпанії України;

   ГРОМОВОГО         - керівника апарату
Валерія Григоровича        Піщанської районної
                 державної адміністрації,
                 Вінницька область;

   ГРОХОЛЬСЬКУ        - заступника голови,
Галину Василівну         керівника апарату
                 Старосинявської районної
                 державної адміністрації,
                 Хмельницька область;

   ГРОХУЛЬСЬКУ        - заступника голови
Ларису Іванівну          дільничної виборчої
                 комісії виборчої дільниці
                 N 37 територіального
                 виборчого округу N 4,
                 Автономна Республіка Крим;

   ГРОШОВЕНКА         - члена окружної виборчої
Олександра Ілліча         комісії територіального
                 виборчого округу N 13,
                 Вінницька область;

   ГРУТМАН          - офіційного спостерігача
Оксану Михайлівну         в територіальному виборчому
                 окрузі N 222, місто Київ;

   ГУБАЙДУЛЛІНА        - голову окружної виборчої
Фарита Фассаховича        комісії територіального
                 виборчого округу N 36,
                 Дніпропетровська область;

   ГУБАРЄВУ          - голову дільничної виборчої
Тетяну Анатоліївну        комісії виборчої дільниці
                 N 146 територіального
                 виборчого округу N 178,
                 Харківська область;

   ГУБАРЯ           - секретаря дільничної
Віктора Миколайовича       виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 87
                 територіального виборчого
                 округу N 57, Донецька
                 область;

   ГУБСЬКОГО         - члена окружної виборчої
Василя Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 180,
                 Харківська область;

   ГУЗЮК           - головного спеціаліста
Олену Володимирівну        відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Червоноармійської районної
                 державної адміністрації,
                 Житомирська область;

   ГУК            - голову дільничної виборчої
Галину Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 16 територіального
                 виборчого округу N 125,
                 Львівська область;

   ГУЛАК           - члена окружної виборчої
Наталію Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 220,
                 місто Київ;

   ГУЛЕНКО          - члена окружної виборчої
Антоніну Олексіївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 159,
                 Сумська область;

   ГУЛЯ            - голову дільничної виборчої
Івана Івановича          комісії виборчої дільниці
                 N 250 територіального
                 виборчого округу N 191,
                 Хмельницька область;

   ГУЛЯЄВА          - члена окружної виборчої
Валерія Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 83,
                 Запорізька область;

   ГУЛЯЄВУ          - члена окружної виборчої
Олену Петрівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 144,
                 Одеська область;

   ГУМЕНЮК          - заступника голови
Олену Миколаївну         дільничної виборчої
                 комісії виборчої дільниці
                 N 84 територіального
                 виборчого округу N 20,
                 Волинська область;

   ГУМЕНЮКА          - діловода окружної виборчої
Ігоря Михайловича         комісії територіального
                 виборчого округу N 166,
                 Тернопільська область;

   ГУМИНСЬКОГО        - члена окружної виборчої
Анатолія Васильовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 113,
                 Луганська область;

   ГУПАЛА           - начальника відділу ведення
Олександра Михайловича      Державного реєстру
                 виборців Калинівської
                 районної державної
                 адміністрації, Вінницька
                 область;

   ГУРИНА           - діловода окружної виборчої
Віктора Михайловича        комісії територіального
                 виборчого округу N 169,
                 Тернопільська область;

   ГУРНАКОВА         - секретаря окружної
Георгія Йосиповича        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 123, Львівська
                 область;

   ГУРНУ           - голову дільничної виборчої
Ірину Борисівну          комісії виборчої дільниці
                 N 14 територіального
                 виборчого округу N 117,
                 Львівська область;

   ГУСЄВУ           - начальника відділу
Світлану Анатоліївну       з питань адміністративно-
                 територіального устрою
                 та виборчих систем управління
                 організаційного
                 забезпечення діяльності
                 ради виконавчого апарату
                 Запорізької обласної ради;

   ГУСЬКОВА          - головного спеціаліста
Романа Валерійовича        відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Єнакіївської міської ради,
                 Донецька область;

   ГУТ            - голову дільничної виборчої
Галину Кіндратівну        комісії виборчої дільниці
                 N 81 територіального
                 виборчого округу N 23,
                 Волинська область;

   ГУЦОЛ           - заступника голови окружної
Юлію Володимирівну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 136, Одеська
                 область;

   ГУЦУЛЮКА          - начальника відділу ведення
Олега Вікторовича         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Татарбунарської районної
                 державної адміністрації,
                 Одеська область;

   ГУЩУ            - члена дільничної виборчої
Людмилу Василівну         комісії виборчої дільниці
                 N 24 територіального
                 виборчого округу N 10,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   Д'ЯЧЕНКА          - голову дільничної виборчої
Юрія Георгійовича         комісії виборчої дільниці
                 N 79 територіального
                 виборчого округу N 106,
                 Луганська область;

   ДАВИДЕНКО         - заступника голови -
Людмилу Іванівну         керівника апарату
                 Донецької обласної
                 державної адміністрації;

   ДАВИДОВИЧ         - третього секретаря відділу
Людмилу Ярославівну        візової політики
                 Департаменту консульської
                 служби Міністерства
                 закордонних справ України;

   ДАДАШОВУ          - голову дільничної виборчої
Світлану Володимирівну      комісії виборчої дільниці
                 N 31 територіального
                 виборчого округу N 57,
                 Донецька область;

   ДАМАСКІНА         - голову дільничної виборчої
Костянтина Сергійовича      комісії виборчої дільниці
                 N 38 територіального
                 виборчого округу N 219,
                 місто Київ;

   ДАНИЛЕЙЧУКА        - начальника відділу ведення
Петра Михайловича         Державного реєстру
                 виборців Коломийської
                 міської ради, Івано-Франківська
                 область;

   ДАНИЛЕНКО         - секретаря дільничної
Наталю Олександрівну       виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 43
                 територіального виборчого
                 округу N 62, Донецька
                 область;

   ДАНИЛЕЦЬ          - секретаря дільничної
Оксану Іванівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 17
                 територіального виборчого
                 округу N 72, Закарпатська
                 область;

   ДАНИЛОВА          - голову Артемівської
Віктора Миколайовича       районної ради, Донецька
                 область;

   ДАНІЛОВА          - голову дільничної виборчої
Олександра Івановича       комісії виборчої дільниці
                 N 16 територіального
                 виборчого округу N 58,
                 Донецька область;

   ДАТКО           - секретаря окружної
Наталію Іванівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 92, Київська
                 область;

   ДАЦЕНКА          - заступника керівника
Анатолія Володимировича      апарату, начальника
                 організаційного відділу
                 Вільнянської районної
                 державної адміністрації,
                 Запорізька область;

   ДАЦЮК           - секретаря окружної
Олену Андріївну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 155, Рівненська
                 область;

   ДАЦЬКОВСЬКУ        - голову дільничної виборчої
Тетяну Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 115 територіального
                 виборчого округу N 179,
                 Харківська область;

   ДВОРНІКОВУ         - голову дільничної виборчої
Тетяну Вікторівну         комісії виборчої дільниці
                 N 4 територіального
                 виборчого округу N 59,
                 Донецька область;

   ДЕГТЯРУКА         - члена окружної виборчої
Віктора Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 214,
                 місто Київ;

   ДЕЙКУН           - голову дільничної виборчої
Агнессу Вікторівну        комісії виборчої дільниці
                 N 28 територіального
                 виборчого округу N 75,
                 Запорізька область;

   ДЕМ'ЯНЕНКО         - члена окружної виборчої
Світлану Петрівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 66,
                 Житомирська область;

   ДЕМ'ЯНОВСЬКУ        - члена окружної виборчої
Наталію Олексіївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   ДЕМ'ЯНЧУК         - секретаря окружної
Марію Федорівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 97, Київська
                 область;

   ДЕМЕРДЖИЯНА        - заступника голови окружної
Володимира Ованесовича      виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 3, Автономна
                 Республіка Крим;

   ДЕМІДОВУ          - голову дільничної виборчої
Олену Михайлівну         комісії виборчої дільниці
                 N 24 територіального
                 виборчого округу N 4,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   ДЕМЧУК           - члена окружної виборчої
Ірину Тарасівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 155,
                 Рівненська область;

   ДЕРГУНОВА         - голову окружної виборчої
Сергія Володимировича       комісії територіального
                 виборчого округу N 130,
                 Миколаївська область;

   ДЕРЕВ'ЯНКА         - голову окружної виборчої
Петра Івановича          комісії територіального
                 виборчого округу N 49,
                 Донецька область;

   ДЕРЕВ'ЯНСЬКОГО       - члена окружної виборчої
Івана Сергійовича         комісії територіального
                 виборчого округу N 2,
                 Автономна Республіка Крим;

   ДЕРІЄНКА          - члена окружної виборчої
Віктора Миколайовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 89,
                 Івано-Франківська область;

   ДЕРКАЧА          - члена окружної виборчої
Валерія Олександровича      комісії територіального
                 виборчого округу N 75,
                 Запорізька область;

   ДЄВОЧКІНУ         - члена окружної виборчої
Наталію Миколаївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 77,
                 Запорізька область;

   ДЄМЄНТЬЄВУ         - голову дільничної виборчої
Ганну Вікторівну         комісії виборчої дільниці
                 N 65 територіального
                 виборчого округу N 77,
                 Запорізька область;

   ДЖАЛІЛОВУ         - голову дільничної виборчої
Вікторію Леонідівну        комісії виборчої дільниці
                 N 28 територіального
                 виборчого округу N 57,
                 Донецька область;

   ДЖЕМАНОВУ         - керівника апарату
Ірину Євгеніївну         Бориславської районної
                 державної адміністрації,
                 Херсонська область;

   ДЖЕНДЖЕРУ         - начальника відділу ведення
Вікторію Володимирівну      Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Ізяславської районної
                 державної адміністрації,
                 Хмельницька область;

   ДЖОГОЛИК          - начальника відділу ведення
Галину Володимирівну       Державного реєстру
                 виборців апарату Коломийської
                 районної державної
                 адміністрації, Івано-Франківська
                 область;

   ДЖУРАЄВУ          - члена окружної виборчої
Оксану Михайлівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   ДЗЮБАНСЬКОГО        - члена окружної виборчої
Романа Мирославовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 119,
                 Львівська область;

   ДЗЮБУ           - члена окружної виборчої
Олену Євгенівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 173,
                 Харківська область;

   ДЗЯВОРУК          - члена окружної виборчої
Світлану Петрівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 190,
                 Хмельницька область;

   ДИБУ            - начальника організаційного
Володимира Яковича        відділу Новоград-Волинської
                 міської ради, Житомирська
                 область;

   ДИГАЛО           - члена окружної виборчої
Ларису Георгіївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 199,
                 Черкаська область;

   ДИННІК           - члена окружної виборчої
Тетяну Михайлівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 46,
                 Донецька область;

   ДІДЕНКА          - директора Департаменту
Анатолія Никифоровича       генерального секретаріату
                 Міністерства закордонних
                 справ України;

   ДІДИК           - голову дільничної виборчої
Аллу Володимирівну        комісії виборчої дільниці
                 N 33 територіального
                 виборчого округу N 70,
                 Закарпатська область;

   ДІДИК           - заступника начальника
Олену Миколаївну         Рокитнянського районного
                 управління юстиції -
                 начальника відділу
                 реєстрації актів
                 цивільного стану, Київська
                 область;

   ДМИТРЕНКА         - голову окружної виборчої
Михайла Вікторовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 173,
                 Харківська область;

   ДМИТРЕНКО         - члена окружної виборчої
Олену Василівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 188,
                 Херсонська область;

   ДМИТРИШИНА         - голову дільничної виборчої
Ігоря Івановича          комісії виборчої дільниці
                 N 17 територіального
                 виборчого округу N 117,
                 Львівська область;

   ДМИТРІЄВА         - секретаря дільничної
Юрія Костянтиновича        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 1
                 територіального виборчого
                 округу N 67, Житомирська
                 область;

   ДМИТРІЄВУ         - начальника відділу ведення
Надію Юріївну           Державного реєстру
                 виборців Дніпровської
                 районної в місті Києві
                 державної адміністрації;

   ДМИТРІЄВУ         - голову дільничної виборчої
Олену Валентинівну        комісії виборчої дільниці
                 N 26 територіального
                 виборчого округу N 1,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   ДМИТРІЄНКО         - члена окружної виборчої
Ларису Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 108,
                 Луганська область;

   ДОБРОВОЛЬСЬКОГО      - заступника голови
Івана Івановича          Ленінської районної
                 адміністрації Запорізької
                 міської ради;

   ДОВГАЛЮКА         - секретаря окружної
Романа Петровича         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 204, Чернівецька
                 область;

   ДОВГОШЕЯ          - начальника відділу ведення
Сергія Леонідовича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Білогірської районної
                 державної адміністрації,
                 Хмельницька область;

   ДОВМАТА          - голову окружної виборчої
Ігоря Івановича          комісії територіального
                 виборчого округу N 20,
                 Волинська область;

   ДОЛБУНОВУ         - голову дільничної виборчої
Наталію Ізольдівну        комісії виборчої дільниці
                 N 44 територіального
                 виборчого округу N 180,
                 Харківська область;

   ДОРОНІНА          - голову дільничної виборчої
Володимира Миколайовича      комісії виборчої дільниці
                 N 86 територіального
                 виборчого округу N 52,
                 Донецька область;

   ДОРОФЕЯ          - члена окружної виборчої
Олександра Миколайовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 214,
                 місто Київ;

   ДОРОШЕНКА         - члена окружної виборчої
Сергія Сергійовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 3,
                 Автономна Республіка Крим;

   ДРАБЧУК          - члена окружної виборчої
Віру Олександрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 19,
                 Волинська область;

   ДРАНЧУКА          - головного спеціаліста
Андрія Дмитровича         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Хотинської районної
                 державної адміністрації,
                 Чернівецька область;

   ДРОБИНУ          - члена окружної виборчої
Любов Василівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 150,
                 Полтавська область;

   ДРОЗДЕНКО         - заступника голови окружної
Надію Пилипівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 9, Автономна
                 Республіка Крим;

   ДУБИНУ           - голову Придніпровської
Віктора Миколайовича       районної ради
                 міста Черкаси;

   ДУБИНУ           - голову окружної виборчої
Володимира Михайловича      комісії територіального
                 виборчого округу N 202,
                 Черкаська область;

   ДУБИШЕВСЬКУ        - головного спеціаліста
Олену Петрівну          відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 виконавчого комітету
                 Малинської міської ради,
                 Житомирська область;

   ДУБІНІНУ          - заступника міського голови
Олену Василівну          з питань діяльності
                 виконавчих органів ради
                 виконавчого комітету
                 Мелітопольської міської
                 ради, Запорізька область;

   ДУБНИЦЬКУ         - начальника відділу ведення
Лесю Богданівну          Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Миколаївської районної
                 державної адміністрації,
                 Львівська область;

   ДУБОВИЦЬКОГО        - члена окружної виборчої
Ігоря Васильовича         комісії територіального
                 виборчого округу N 35,
                 Дніпропетровська область;

   ДУБОВОГО          - члена окружної виборчої
Івана Михайловича         комісії територіального
                 виборчого округу N 114,
                 Луганська область;

   ДУБЯГУ           - головного бухгалтера
Тетяну Василівну         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 213, Чернігівська
                 область;

   ДУМЕНКО          - заступника начальника
Наталію Дмитрівну         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Солом'янської районної в
                 місті Києві державної
                 адміністрації;

   ДУМИЧ           - начальника відділу ведення
Мирославу Миколаївну       Державного реєстру
                 виборців Івано-Франківської
                 міської ради;

   ДУРИКА           - голову дільничної виборчої
Миколу Юрійовича         комісії виборчої дільниці
                 N 130 територіального
                 виборчого округу N 20,
                 Волинська область;

   ДУТНЕВУ          - секретаря окружної
Людмилу Іванівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 142, Одеська
                 область;

   ДУФАНЦЯ          - голову дільничної виборчої
Ігоря Гнатовича          комісії виборчої дільниці
                 N 34 територіального
                 виборчого округу N 125,
                 Львівська область;

   ДУЧАК           - голову дільничної виборчої
Наталію Олександрівну       комісії виборчої дільниці
                 N 34 територіального
                 виборчого округу N 117,
                 Львівська область;

   ДУШИНСЬКУ         - секретаря дільничної
Ірину Володимирівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 15
                 територіального виборчого
                 округу N 53, Донецька
                 область;

   ДЯДЮШЕВУ          - голову дільничної виборчої
Світлану Миколаївну        комісії виборчої дільниці
                 N 112 територіального
                 виборчого округу N 47,
                 Донецька область;

   ДЯКОНЮК          - секретаря дільничної
Єлизавету Дмитрівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 56
                 територіального виборчого
                 округу N 205, Чернівецька
                 область;

   ДЯТЛА           - голову окружної виборчої
Володимира Івановича       комісії територіального
                 виборчого округу N 63,
                 Житомирська область;

   ДЯТЛОВУ          - члена окружної виборчої
Світлану Володимирівну      комісії територіального
                 виборчого округу N 186,
                 Херсонська область;

   ДЯЧУК           - головного спеціаліста
Тетяну Карпівну          відділу адміністрування
                 Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Чернівецької обласної
                 державної адміністрації;

   ДЬОЛОГ           - секретаря дільничної
Тетяну Володимирівну       виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 61
                 територіального виборчого
                 округу N 73, Закарпатська
                 область;

   ДЬОМІНУ          - голову дільничної виборчої
Світлану Миколаївну        комісії виборчої дільниці
                 N 80 територіального
                 виборчого округу N 208,
                 Чернігівська область;

   ДЬОМУ           - голову дільничної виборчої
Віктора Павловича         комісії виборчої дільниці
                 N 23 територіального
                 виборчого округу N 59,
                 Донецька область;

   ДЬЯКОНОВУ         - голову дільничної виборчої
Людмилу Іванівну         комісії виборчої дільниці
                 N 53 територіального
                 виборчого округу N 7,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   ЕПШТЕЙНА          - члена окружної виборчої
Вадима Борисовича         комісії територіального
                 виборчого округу N 112,
                 Луганська область

   ЄВДОЩАК          - голову дільничної виборчої
Антоніну Олександрівну      комісії виборчої дільниці
                 N 149 територіального
                 виборчого округу N 205,
                 Чернівецька область;

   ЄВЛАКОВА          - члена окружної виборчої
Вячеслава Анатолійовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 77,
                 Запорізька область;

   ЄВЛАХА           - члена окружної виборчої
Петра Кириловича         комісії територіального
                 виборчого округу N 94,
                 Київська область;

   ЄВСЄЄВА          - начальника відділу
Олександра Юхимовича       адміністрування Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Харківської обласної
                 державної адміністрації;

   ЄВСТРАТОВУ         - голову дільничної виборчої
Ніну Мефодіївну          комісії виборчої дільниці
                 N 45 територіального
                 виборчого округу N 111,
                 Луганська область;

   ЄВФІМОВИЧА         - члена окружної виборчої
Олександра Олександровича     комісії територіального
                 виборчого округу N 109,
                 Луганська область;

   ЄГОРОВУ          - голову дільничної виборчої
Ірину Володимирівну        комісії виборчої дільниці
                 N 45 окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 59,
                 Донецька область;

   ЄЗАПЕНКО          - члена окружної виборчої
Вікторію Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 214,
                 місто Київ;

   ЄМЕЛ'ЯНОВА         - члена окружної виборчої
Олександра Вікторовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 10,
                 Автономна Республіка Крим;

   ЄРЕМИЦЮ          - помічника голови Одеської
Олексія Миколайовича       обласної ради;

   ЄРМАЧЕНКО         - члена окружної виборчої
Оксану Геннадіївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 79,
                 Запорізька область;

   ЄРМОЛОВУ          - секретаря дільничної
Світлану Павлівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 9
                 територіального виборчого
                 округу N 106, Луганська
                 область;

   ЄРЬОМЕНКО         - головного бухгалтера
Світлану Миколаївну        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 173, Харківська
                 область;

   ЄРЬОМІНА          - заступника начальника
Вадима Євгеновича         відділу державного контролю
                 технічного захисту інформації
                 на об'єктах інформаційної
                 діяльності Департаменту
                 державного контролю за
                 станом криптографічного
                 та технічного захисту
                 інформації Адміністрації
                 Державної служби спеціального
                 зв'язку та захисту інформації
                 України;

   ЄСИНЧУК          - члена окружної виборчої
Людмилу Володимирівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 65,
                 Житомирська область;

   ЄСІНА           - начальника відділу ведення
Ігоря Володимировича       Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 комітету Коростенської
                 міської ради, Житомирська
                 область;

   ЄФИМЕНКО          - провідного спеціаліста
Ірину Петрівну          відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Антрацитівської міської
                 ради, Луганська область;

   ЄФІМОВА          - головного спеціаліста
Андрія Олександровича       відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Корольовської районної
                 ради міста Житомира;

   ЖАБСЬКОГО         - члена окружної виборчої
Сергія Павловича         комісії територіального
                 виборчого округу N 42,
                 Донецька область;

   ЖАК            - директора департаменту
Тетяну Степанівну         з організаційної роботи
                 Керченської міської ради,
                 Автономна Республіка Крим;

   ЖАРЕНУ           - оператора комп'ютерного
Наталію Володимирівну       набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 66,
                 Житомирська область;

   ЖГУЛЬОВУ          - голову дільничної виборчої
Галину Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 22 територіального
                 виборчого округу N 54,
                 Донецька область;

   ЖДАНОВА          - голову дільничної виборчої
Віталія Володимировича      комісії виборчої дільниці
                 N 4 територіального
                 виборчого округу N 50,
                 Донецька область;

   ЖДАНОВУ          - бухгалтера окружної
Ольгу Миколаївну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 182, Харківська
                 область;

   ЖЕГАНСЬКОГО        - члена окружної виборчої
Віталія Володимировича      комісії територіального
                 виборчого округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   ЖЕЛДАК           - начальника відділу ведення
Ганну Василівну          Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Городнянської районної
                 державної адміністрації,
                 Чернігівська область;

   ЖЕНЧУР-КУРІЙ        - члена окружної виборчої
Зоряну Мирославівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 120,
                 Львівська область;

   ЖЕРДЄВУ          - члена окружної виборчої
Катерину Юріївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 173,
                 Харківська область;

   ЖИЖКО           - голову дільничної виборчої
Лілію Степанівну         комісії виборчої дільниці
                 N 66 територіального
                 виборчого округу N 222,
                 місто Київ;

   ЖИЛІНУ           - голову дільничної виборчої
Ларису Яківну           комісії виборчої дільниці
                 N 22 територіального
                 виборчого округу N 51,
                 Донецька область;

   ЖИЛЬЦОВА          - члена окружної виборчої
Олександра Сергійовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 137,
                 Одеська область;

   ЖИЛЬЦОВУ          - голову дільничної виборчої
Ганну Вікторівну         комісії виборчої дільниці
                 N 79 територіального
                 виборчого округу N 129,
                 Миколаївська область;

   ЖОВНІРА          - голову дільничної виборчої
Богдана Івановича         комісії виборчої дільниці
                 N 132 територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   ЖОВТЮКА          - начальника відділу
Василя Ярославовича        адміністрування Державного
                 реєстру виборців
                 Тернопільської обласної
                 державної адміністрації;

   ЖУЖУ            - голову дільничної виборчої
Надію Богданівну         комісії виборчої дільниці
                 N 114 територіального
                 виборчого округу N 111,
                 Луганська область;

   ЖУКА            - голову дільничної виборчої
Леоніда Петровича         комісії виборчої дільниці
                 N 68 територіального
                 виборчого округу N 181,
                 Харківська область;

   ЖУКА            - голову дільничної виборчої
Миколу Васильовича        комісії виборчої дільниці
                 N 65 територіального
                 виборчого округу N 111,
                 Луганська область;

   ЖУКОВА           - члена окружної виборчої
Олексія Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 110,
                 Луганська область;

   ЖУРАВЕЛЬ          - начальника відділу ведення
Ірину Валентинівну        Державного реєстру
                 виборців Куйбишевської
                 районної в місті Донецьку
                 ради;

   ЖУРАВЛІВСЬКОГО       - члена окружної виборчої
Ігоря Миколайовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 11,
                 Вінницька область;

   ЖУРАВЛЬОВУ         - головного бухгалтера
Валентину Юріївну         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   ЖУРИЛО           - голову дільничної виборчої
Антоніну Василівну        комісії виборчої дільниці
                 N 59 територіального
                 виборчого округу N 106,
                 Луганська область;

   ЗАБАРЧУКА         - члена окружної виборчої
Костянтина Григоровича      комісії територіального
                 виборчого округу N 6,
                 Автономна Республіка Крим;

   ЗАБОЛОТНУ         - члена окружної виборчої
Людмилу Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 191,
                 Хмельницька область;

   ЗАВАДСЬКОГО        - члена окружної виборчої
Михайла Михайловича        комісії територіального
                 виборчого округу N 217,
                 місто Київ;

   ЗАВГОРОДНЮ         - голову дільничної виборчої
Наталію Михайлівну        комісії виборчої дільниці
                 N 74 територіального
                 виборчого округу N 56,
                 Донецька область;

   ЗАВЕРТНЕВА         - голову дільничної виборчої
Кирила Костянтиновича       комісії виборчої дільниці
                 N 55 територіального
                 виборчого округу N 45,
                 Донецька область;

   ЗАВОДЕНКО         - голову дільничної виборчої
Олену Петрівну          комісії виборчої дільниці
                 N 179 територіального
                 виборчого округу N 209,
                 Чернігівська область;

   ЗАЙ            - члена окружної виборчої
Валентину Іванівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 19,
                 Волинська область;

   ЗАЙЦЕВУ          - члена окружної виборчої
Антоніну Тимофіївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 188,
                 Херсонська область;

   ЗАЙЦЕВУ          - члена окружної виборчої
Наталію Вікторівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 175,
                 Харківська область;

   ЗАЙЧЕНКА          - оператора програмно-технічного
Владислава Сергійовича      комплексу окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 176,
                 Харківська область;

   ЗАК            - члена дільничної виборчої
Маю Ісаківну           комісії виборчої дільниці
                 N 9 територіального
                 виборчого округу N 65,
                 Житомирська область;

   ЗАКАЛУ           - члена окружної виборчої
Галину Олексіївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 122,
                 Львівська область;

   ЗАКАЛУ           - заступника голови
Івана Ярославовича        Золочівської районної
                 державної адміністрації,
                 керівника апарату,
                 Львівська область;

   ЗАКАЛУЖНОГО        - системного адміністратора
Ярослава Ігоровича        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 95, Київська
                 область;

   ЗАКРУЖНУ          - голову дільничної виборчої
Тамару Георгіївну         комісії виборчої дільниці
                 N 110 територіального
                 виборчого округу N 208,
                 Чернігівська область;

   ЗАЛОЗНУ          - члена окружної виборчої
Ірину Анатоліївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 6,
                 Автономна Республіка Крим;

   ЗАМЛЄЛУЮ          - секретаря дільничної
Світлану Олександрівну      виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 25
                 територіального виборчого
                 округу N 177, Харківська
                 область;

   ЗАПРОМЬОТОВУ        - бухгалтера окружної
Наталію Олександрівну       виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 224, місто Севастополь;

   ЗАПУГОВИЧЕНКО       - заступника голови окружної
Тамару Григорівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 213, Чернігівська
                 область;

   ЗАРУДНЯКА         - члена окружної виборчої
Ігоря Анатолійовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 11,
                 Вінницька область;

   ЗАСІДКО          - члена окружної виборчої
Тетяну Вікторівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 204,
                 Чернівецька область;

   ЗАСЛОНКО          - секретаря дільничної
Ольгу Іванівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 4
                 територіального виборчого
                 округу N 224, місто Севастополь;

   ЗАСУХІНУ          - секретаря окружної
Олену Іванівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 11, Вінницька
                 область;

   ЗАХАРКЕВИЧ         - майстра цеху офсетного
Аллу Францівну          друку державного
                 підприємства Поліграфічний
                 комбінат "Україна"
                 по виготовленню цінних
                 паперів;

   ЗАХАРОВА          - співробітника Служби
Віктора Михайловича        безпеки України;

   ЗАХАРОВУ          - голову дільничної виборчої
Людмилу Володимирівну       комісії виборчої дільниці
                 N 38 територіального
                 виборчого округу N 54,
                 Донецька область;

   ЗАХАРЧЕНКО         - головного спеціаліста
Аллу Всеволодівну         сектору організаційної
                 роботи апарату
                 Вишгородської районної
                 державної адміністрації,
                 Київська область;

   ЗАХАРЧУК          - голову дільничної виборчої
Любов Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 128 територіального
                 виборчого округу N 15,
                 Вінницька область;

   ЗАХАРЧУКА         - члена окружної виборчої
Мирослава Володимировича     комісії територіального
                 виборчого округу N 118,
                 Львівська область;

   ЗАХАРЧУКА         - секретаря окружної
Тараса Володимировича       виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 117, Львівська
                 область;

   ЗБАРАВСЬКУ         - голову дільничної виборчої
Марію Аркадіївну         комісії виборчої дільниці
                 N 225 територіального
                 виборчого округу N 192,
                 Хмельницька область;

   ЗБОЖИМСЬКОГО        - члена окружної виборчої
Олексія Володимировича      комісії територіального
                 виборчого округу N 175,
                 Харківська область;

   ЗВАРИЧА          - члена окружної виборчої
Олексія Олександровича      комісії територіального
                 виборчого округу N 81,
                 Запорізька область;

   ЗВІР            - голову дільничної виборчої
Стефанію Миколаївну        комісії виборчої дільниці
                 N 1 територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   ЗВЯГОЛЬСЬКОГО       - юриста окружної виборчої
Олександра Васильовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 115,
                 Луганська область;

   ЗДУРОВА          - члена окружної виборчої
Сергія Олександровича       комісії територіального
                 виборчого округу N 175,
                 Харківська область;

   ЗЕЛЕНСЬКОГО        - юриста окружної виборчої
Володимира Сергійовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 160,
                 Сумська область;

   ЗЕМЛЯНОГО         - члена окружної виборчої
Дмитра Анатолійовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 186,
                 Херсонська область;

   ЗЕМЛЯНОГО         - голову дільничної виборчої
Леоніда Григоровича        комісії виборчої дільниці
                 N 40 територіального
                 виборчого округу N 48,
                 Донецька область;

   ЗЕМЛЯНСЬКУ         - члена окружної виборчої
Тетяну Григорівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 219,
                 місто Київ;

   ЗИМОГЛЯД          - члена окружної виборчої
Інну Сергіївну          комісії територіального
                 виборчого округу N 8,
                 Автономна Республіка Крим;

   ЗІНОВ'ЄВА         - члена окружної виборчої
Олександра Пилиповича       комісії територіального
                 виборчого округу N 75,
                 Запорізька область;

   ЗІНОВ'ЄВУ         - секретаря дільничної
Олену Василівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 85
                 територіального виборчого
                 округу N 184, Херсонська
                 область;

   ЗІНЧЕНКО          - члена окружної виборчої
Світлану Миколаївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 31,
                 Дніпропетровська область;

   ЗМАРАДУ          - голову окружної виборчої
Івана Сергійовича         комісії територіального
                 виборчого округу N 60,
                 Донецька область;

   ЗОЗУЛЮ           - начальника відділу
Сергія Володимировича       адміністрування Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Чернігівської обласної
                 державної адміністрації;

   ЗОЛОТАРЬОВУ        - завідуючу відділом ведення
Наталію Вікторівну        Державного реєстру виборців
                 Орджонікідзевської
                 районної в місті Харкові
                 ради;

   ЗОЛОТАРЬОВУ        - начальника відділу ведення
Оксану Іванівну          Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Смілянської районної
                 державної адміністрації,
                 Черкаська область;

   ЗОЛОТОВЕРХОГО       - заступника міського голови -
Віктора Борисовича        керуючого справами
                 виконавчого комітету
                 Смілянської міської ради,
                 Черкаська область;

   ЗОМБИК           - голову дільничної виборчої
Ірину Василівну          комісії виборчої дільниці
                 N 175 територіального
                 виборчого округу N 125,
                 Львівська область;

   ЗОРЮ            - члена окружної виборчої
Лідію Андріївну          комісії територіального
                 виборчого округу N 173,
                 Харківська область;

   ЗУБ            - голову дільничної виборчої
Аллу Василівну          комісії виборчої дільниці
                 N 62 територіального
                 виборчого округу N 72,
                 Закарпатська область;

   ЗУБАТОВУ          - секретаря окружної
Світлану Федорівну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 188 Херсонська
                 область;

   ЗУБЕНКА          - голову дільничної виборчої
Миколу Михайловича        комісії виборчої дільниці
                 N 115 територіального
                 виборчого округу N 121,
                 Львівська область;

   ЗУБЕЦЬ           - секретаря дільничної
Катерину Іванівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 154
                 територіального виборчого
                 округу N 209, Чернігівська
                 область;

   ЗУБОВУ           - голову окружної виборчої
Валентину Сергіївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 8,
                 Автономна Республіка Крим;

   ЗУЄВУ           - голову дільничної виборчої
Валентину Григорівну       комісії виборчої дільниці
                 N 58 територіального
                 виборчого округу N 52,
                 Донецька область;

   ЗЮБІНУ           - заступника голови
Римму Вікторівну         дільничної виборчої
                 комісії виборчої дільниці
                 N 21 територіального
                 виборчого округу N 56,
                 Донецька область;

   ЗЮЗІНУ           - голову дільничної виборчої
Ірину Павлівну          комісії виборчої дільниці
                 N 172 територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   ЗЯБКІНУ          - головного бухгалтера
Лідію Федорівну          окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 108, Луганська
                 область;

   ІБРАГІМОВУ         - члена окружної виборчої
Олену Альївну           комісії територіального
                 виборчого округу N 31,
                 Дніпропетровська область;

   ІВАНЕНКА          - голову дільничної виборчої
Миколу Івановича         комісії виборчої дільниці
                 N 77 територіального
                 виборчого округу N 85,
                 Івано-Франківська
                 область;

   ІВАНЕЦЬ          - секретаря дільничної
Марію Сафронівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 149
                 територіального виборчого
                 округу N 121, Львівська
                 область;

   ІВАНИЦЬКУ         - голову дільничної виборчої
Ніну Олександрівну        комісії виборчої дільниці
                 N 14 територіального
                 виборчого округу N 4,
                 Автономна Республіка Крим;

   ІВАНИШИНУ         - начальника відділу ведення
Ірину Іллівну           Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Косівської районної
                 державної адміністрації,
                 Івано-Франківська
                 область;

   ІВАНКА           - члена окружної виборчої
Костянтина Афанасійовича     комісії територіального
                 виборчого округу N 225,
                 місто Севастополь;

   ІВАНКОВУ          - секретаря дільничної
Нелю Георгіївну          виборчої комісії виборчої
                 комісії N 70
                 територіального виборчого
                 округу N 192, Хмельницька
                 область;

   ІВАНОВА          - довірену особу від
Олексія Михайловича        кандидата на пост
                 Президента України
                 Януковича В.Ф.
                 у територіальному виборчому
                 окрузі N 112, Луганська
                 область;

   ІВАНОВУ          - голову дільничної виборчої
Ларису Василівну         комісії виборчої дільниці
                 N 220 територіального
                 виборчого округу N 14,
                 Вінницька область;

   ІВАНОВУ          - заступника
Наталію Василівну         Новогродівського міського
                 голови, Донецька область;

   ІВАНОВУ          - головного бухгалтера
Тетяну Володимирівну       окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 178, Харківська
                 область;

   ІВАСИКА          - головного програміста
Василя Богдановича        товариства з обмеженою
                 відповідальністю
                 "Науково-виробниче
                 підприємство "ПРОКОМ",
                 місто Київ;

   ІВАХНЕНКО         - директора Центру
Галину Миколаївну         дитячо-юнацької творчості,
                 Запорізька область;

   ІВАЩУКА          - генерального директора
Петра Володимировича       товариства з обмеженою
                 відповідальністю
                 науково-виробничого об'єднання
                 "Перлина Поділля", село
                 Квітневе, Білогірський
                 район, Хмельницька
                 область;

   ІГНАТ           - секретаря дільничної
Романну Романівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 6
                 територіального виборчого
                 округу N 73, Закарпатська
                 область;

   ІГНАТ'ЄВУ         - головного бухгалтера
Олену Олександрівну        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 9, Автономна
                 Республіка Крим;

   ІГНАТОВУ          - секретаря окружної
Ларису Кузьміничну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 41, Донецька
                 область;

   ІГНАТОВУ          - секретаря дільничної
Ніну Володимирівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 122
                 територіального виборчого
                 округу N 209, Чернігівська
                 область;

   ІЗОТОВУ          - голову окружної виборчої
Анну Олегівну           комісії територіального
                 виборчого округу N 224,
                 місто Севастополь;

   ІЛЬЇНА           - члена окружної виборчої
Костянтина Володимировича     комісії територіального
                 виборчого округу N 170,
                 Харківська область;

   ІЛЬЧЕНКА          - члена окружної виборчої
Сергія Володимировича       комісії територіального
                 виборчого округу N 175,
                 Харківська область;

   ІМЕНІННІКОВУ        - секретаря дільничної
Вікторію Володимирівну      виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 65
                 територіального виборчого
                 округу N 53, Донецька
                 область;

   ІОРДАНОВА         - голову дільничної виборчої
Валерія Георгійовича       комісії виборчої дільниці
                 N 36 окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 59,
                 Донецька область;

   ІСАЄВУ           - начальника відділу ведення
Олену Борисівну          Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 комітету Судацької міської
                 ради, Автономна Республіка
                 Крим;

   ІСАЄВУ           - головного спеціаліста
Олену Вікторівну         відділу адміністрування
                 Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Херсонської обласної
                 державної адміністрації;

   ІСАКОВА          - голову дільничної виборчої
В'ячеслава Васильовича      комісії виборчої дільниці
                 N 16 територіального
                 виборчого округу N 219,
                 місто Київ;

   ІСАКОВУ          - бухгалтера-касира окружної
Ірину Віталіївну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 7, Автономна
                 Республіка Крим;

   ІШУТІНУ          - члена окружної виборчої
Людмилу Петрівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 29,
                 Дніпропетровська область;

   ІЩЕНКО           - начальника відділу ведення
Валентину Іванівну        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Березівської районної
                 державної адміністрації,
                 Одеська область;

   ІЩЕНКО           - голову дільничної виборчої
Тетяну Веніамінівну        комісії виборчої дільниці
                 N 40 територіального
                 виборчого округу N 50,
                 Донецька область;

   ЙОВБАКА          - оператора комп'ютерного
Сергія Васильовича        набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 71,
                 Закарпатська область;

   ЙОСИПЕНКА         - секретаря окружної
Якова Філосовича         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 201, Черкаська
                 область;

   КАБАНЕНКО         - юриста окружної виборчої
Наталію Михайлівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 187,
                 Херсонська область;

   КАБАЧЕКА          - члена окружної виборчої
Валерія Павловича         комісії територіального
                 виборчого округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   КАДУКА           - члена окружної виборчої
Віталія Яковича          комісії територіального
                 виборчого округу N 171,
                 Харківська область;

   КАЗАНОВСЬКОГО       - члена окружної виборчої
Романа Олександровича       комісії територіального
                 виборчого округу N 172,
                 Харківська область;

   КАЗМІРЧУКА         - керівника апарату
Сергія Андрійовича        Андрушівської районної
                 державної адміністрації,
                 Житомирська область;

   КАЛАШНИК          - члена окружної виборчої
Ніну Василівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 80,
                 Запорізька область;

   КАЛИТЮКА          - заступника керівника
Віктора Васильовича        апарату, начальника
                 відділу організаційно-правової
                 роботи апарату Луцької
                 районної державної
                 адміністрації;

   КАЛІНІНА          - керуючого справами
Дениса Сергійовича        Василівської районної
                 ради, Запорізька область;

   КАЛІНІНУ          - завідувачку відділу
Вероніку Павлівну         ведення Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 комітету Дзержинської
                 районної в місті Харкові
                 ради;

   КАЛЬСІНУ          - члена окружної виборчої
Тетяну Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 220,
                 місто Київ;

   КАЛЬЧЕВУ          - голову дільничної виборчої
Валентину Андріївну        комісії виборчої дільниці
                 N 124 територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   КАЛЬЧЕНКА         - члена окружної виборчої
Ігоря Анатолійовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 79,
                 Запорізька область;

   КАМЧАТНУ          - голову дільничної виборчої
Ніну Вікторівну          комісії виборчої дільниці
                 N 66 територіального
                 виборчого округу N 107,
                 Луганська область;

   КАНЕВСЬКОГО        - радника відділу ведення
Владислава Володимировича     та адміністрування Державного
                 реєстру виборців
                 Департаменту консульської
                 служби Міністерства
                 закордонних справ України;

   КАНІШЕВА          - секретаря дільничної
Олександра Івановича       виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 84
                 територіального виборчого
                 округу N 48, Донецька область;

   КАРАБАЄВУ         - члена дільничної виборчої
Ольгу Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 70 територіального
                 виборчого округу N 76,
                 Запорізька область;

   КАРАВАЄВУ         - члена окружної виборчої
Олену Анатоліївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 6,
                 Автономна Республіка Крим;

   КАРАСЬОВУ         - члена дільничної виборчої
Діану Павлівну          комісії виборчої дільниці
                 N 72 територіального
                 виборчого округу N 179,
                 Харківська область;

   КАРАТАЄВУ         - головного програміста
Наталію Василівну         товариства з обмеженою
                 відповідальністю
                 "Науково-виробниче підприємство
                 "ПРОКОМ", місто Київ;

   КАРАЧКА          - голову дільничної виборчої
Івана Дмитровича         комісії виборчої дільниці
                 N 74 територіального
                 виборчого округу N 192,
                 Хмельницька область;

   КАРНАУХА          - члена окружної виборчої
Івана Петровича          комісії територіального
                 виборчого округу N 163,
                 Сумська область;

   КАРПЕВИЧА         - оператора Єдиної
Андрія Олександровича       інформаційно-аналітичної
                 системи "Вибори" окружної
                 виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 20, Волинська
                 область;

   КАРПОВА          - начальника відділу ведення
Віталія Вікторовича        Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 комітету Лебединської
                 міської ради, Сумська
                 область;

   КАРТАШКОВУ         - секретаря окружної
Ольгу Пилипівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 113, Луганська
                 область;

   КАСПРУКА          - голову дільничної виборчої
Андрія Віталійовича        комісії виборчої дільниці
                 N 11 територіального
                 виборчого округу N 204,
                 Чернівецька область;

   КАТЕРИНУ          - голову дільничної виборчої
Тетяну Євгенівну         комісії виборчої дільниці
                 N 5 територіального
                 виборчого округу N 20,
                 Волинська область;

   КАТРЕВИЧ          - начальника відділу ведення
Галину Михайлівну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Старокостянтинівської
                 районної державної
                 адміністрації, Хмельницька
                 область;

   КАТРІНУ          - начальника відділу ведення
Тетяну Володимирівну       Державного реєстру
                 виборців Літинської
                 районної державної
                 адміністрації, Вінницька
                 область;

   КАЧАНОВУ          - секретаря окружної
Ольгу Володимирівну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 66, Житомирська
                 область;

   КВАШУ           - члена окружної виборчої
Валентину Федорівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 213,
                 Чернігівська область;

   КЕМАРСЬКОГО        - голову дільничної виборчої
Володимира Анатолійовича     комісії виборчої дільниці
                 N 3 територіального
                 виборчого округу N 114,
                 Луганська область;

   КЕРНОСЕНКО         - члена окружної виборчої
Ольгу Євгенівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 110,
                 Луганська область;

   КИЛИМНИКА         - голову дільничної виборчої
Миколу Васильовича        комісії виборчої дільниці
                 N 2 територіального
                 виборчого округу N 49,
                 Донецька область;

   КИР'ЯЗІЄВА         - начальника організаційного
Олексія Володимировича      управління Донецької
                 обласної державної
                 адміністрації;

   КИРИЛЕНКА         - системного адміністратора
Миколу Анатолійовича       окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 18, Вінницька
                 область;

   КИРИЛЮКА          - заступника прокурора
Олександра Володимировича     Донецької області;

   КИРИЧЕНКА         - начальника відділу
Петра Вікторовича         з питань інформаційних
                 технологій виконавчого
                 апарату Донецької обласної
                 ради;

   КИРИЧЕНКО         - голову дільничної виборчої
Анну Анатоліївну         комісії виборчої дільниці
                 N 21 територіального
                 виборчого округу N 181,
                 Харківська область;

   КИРИЧЕНКО         - голову дільничної виборчої
Інну Михайлівну          комісії виборчої дільниці
                 N 9 територіального
                 виборчого округу N 67,
                 Житомирська область;

   КИРИЧЕНКО         - члена окружної виборчої
Ольгу Тимофіївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 220,
                 місто Київ;

   КИРСАНОВА         - члена окружної виборчої
Володимира Івановича       комісії територіального
                 виборчого округу N 3,
                 Автономна Республіка Крим;

   КИРСТЮКА          - начальника відділу ведення
Михайла Мірчовича         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Глибоцької районної
                 державної адміністрації,
                 Чернівецька область;

   КИСЛИЧЕНКО         - начальника відділу ведення
Надію Василівну          Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 комітету Охтирської
                 міської ради, Сумська область;

   КИСЛЯКА          - системного адміністратора
Ернеста Васильовича        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 13, Вінницька
                 область;

   КИШИНЕЦЬ          - голову окружної виборчої
Тетяну Петрівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 141,
                 Одеська область;

   КІЗЯН           - голову дільничної виборчої
Ольгу Сергіївну          комісії виборчої дільниці
                 N 77 територіального
                 виборчого округу N 1,
                 Автономна Республіка Крим;

   КІНАШ           - голову дільничної виборчої
Ірину Віталіївну         комісії виборчої дільниці
                 N 14 територіального
                 виборчого округу N 180,
                 Харківська область;

   КІНДРАТІВ         - голову окружної виборчої
Марію Петрівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   КІНДРАТЮК         - голову дільничної виборчої
Зоряну Богданівну         комісії виборчої дільниці
                 N 95 територіального
                 виборчого округу N 121,
                 Львівська область;

   КІНЗЕРСЬКУ         - голову дільничної виборчої
Оксану Петрівну          комісії виборчої дільниці
                 N 187 територіального
                 виборчого округу N 18,
                 Вінницька область;

   КІНЩАКА          - голову окружної виборчої
Володимира Андрійовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   КІРЕЄВУ          - голову дільничної виборчої
Антоніну Вікторівну        комісії виборчої
                 дільниці N 110
                 територіального виборчого
                 округу N 129, Миколаївська
                 область;

   КІРІЛКОВА         - голову дільничної виборчої
Віктора Миколайовича       комісії виборчої дільниці
                 N 133 територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   КІРКОВУ          - заступника голови -
Аллу Олексіївну          керівника апарату
                 Вільнянської районної
                 державної адміністрації,
                 Запорізька область;

   КІЦЕНКО          - Миколаївського сільського
Світлану Володимирівну      голову, Донецька область;

   КІЦЕРУ           - члена окружної виборчої
Ірину Василівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 125,
                 Львівська область;

   КІЦЮК           - радника відділу аналізу
Олену Анатоліївну         та планування Департаменту
                 консульської служби
                 Міністерства закордонних
                 справ України;

   КІШАНКОВУ         - члена окружної виборчої
Наталію Миколаївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 180,
                 Харківська область;

   КЛИМЕНКА          - голову окружної виборчої
Миколу Володимировича       комісії територіального
                 виборчого округу N 94,
                 Київська область;

   КЛИМЕНКА          - голову дільничної виборчої
Олександра Сергійовича      комісії виборчої дільниці
                 N 26 територіального
                 виборчого округу N 65,
                 Житомирська область;

   КЛИМЕНКО          - заступника начальника
Олену Анатоліївну         Головного управління
                 юстиції у Херсонській
                 області - начальника
                 відділу реєстрації актів
                 цивільного стану;

   КЛИМЕНТЕНКА        - члена окружної виборчої
Михайла Леонідовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 148,
                 Полтавська область;

   КЛИМКА           - голову дільничної виборчої
Леоніда Васильовича        комісії виборчої дільниці
                 N 37 територіального
                 виборчого округу N 146,
                 Полтавська область;

   КЛІМОВУ          - члена окружної виборчої
Ніну Панасівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 190,
                 Хмельницька область;

   КЛЮЙ            - секретаря окружної
Олену Володимирівну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 222, місто Київ;

   КЛЯЧИНА          - голову дільничної виборчої
Леоніда Олександровича      комісії виборчої дільниці
                 N 34 територіального
                 виборчого округу N 77,
                 Запорізька область;

   КНИРА           - члена окружної виборчої
Ігоря Івановича          комісії територіального
                 виборчого округу N 10,
                 Автономна Республіка Крим;

   КНИШ            - секретаря дільничної
Олену Іванівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 23
                 територіального виборчого
                 округу N 146, Полтавська
                 область;

   КНИША           - члена окружної виборчої
Кирила Сергійовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   КНУРЕНКА          - заступника начальника,
Петра Петровича          начальника міліції
                 громадської безпеки
                 Сосницького районного
                 відділу Управління
                 Міністерства внутрішніх
                 справ України в
                 Чернігівській області;

   КНЯЗЕВА          - голову окружної виборчої
Юрія Олеговича          комісії територіального
                 виборчого округу N 44,
                 Донецька область;

   КОБЗАР           - голову дільничної виборчої
Валентину Іванівну        комісії виборчої дільниці
                 N 92 територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   КОБЗАР           - члена окружної виборчої
Інну Петрівну           комісії територіального
                 виборчого округу N 172,
                 Харківська область;

   КОБЛЮК           - голову дільничної виборчої
Тетяну Дмитрівну         комісії виборчої дільниці
                 N 96 територіального
                 виборчого округу N 111,
                 Луганська область;

   КОВАЛЕНКА         - голову окружної виборчої
Віктора Вікторовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 50,
                 Донецька область;

   КОВАЛЕНКА         - заступника начальника
Олександра Анатолійовича     відділу Департаменту
                 державного контролю за станом
                 криптографічного та технічного
                 захисту інформації Адміністрації
                 Державної служби спеціального
                 зв'язку та захисту інформації
                 України;

   КОВАЛЕНКО         - члена окружної виборчої
Катерину Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 10,
                 Автономна Республіка Крим;

   КОВАЛЕНКО         - оператора комп'ютерного
Олену Яківну           набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 32,
                 Дніпропетровська область;

   КОВАЛИШИНА         - голову дільничної виборчої
Сергія Васильовича        комісії виборчої дільниці
                 N 178 територіального
                 виборчого округу N 121,
                 Львівська область;

   КОВАЛИШИНУ         - секретаря дільничної
Світлану Леонідівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 28
                 територіального виборчого
                 округу N 190, Хмельницька
                 область;

   КОВАЛІВ          - члена окружної виборчої
Ірину Михайлівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 141,
                 Одеська область;

   КОВАЛІВА          - системного адміністратора
Миколу Адамовича         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 141, Одеська
                 область;

   КОВАЛЯ           - секретаря окружної
Богдана Володимировича      виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 119, Львівська
                 область;

   КОВАЛЯ           - системного адміністратора
Сергія Вячеславовича       окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 66, Житомирська
                 область;

   КОВАЛЬ           - члена дільничної виборчої
Вікторію Михайлівну        комісії виборчої дільниці
                 N 43 територіального
                 виборчого округу N 69,
                 Закарпатська область;

   КОВАЛЬОВА         - начальника відділу ведення
Дмитра Вікторовича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Кролевецької районної
                 державної адміністрації,
                 Сумська область;

   КОВАЛЬОВА         - голову дільничної виборчої
Олександра Володимировича     комісії виборчої дільниці
                 N 4 територіального
                 виборчого округу N 41,
                 Донецька область;

   КОВАЛЬОВУ         - керуючу справами
Вікторію Володимирівну      виконавчого комітету
                 Добропільської міської
                 ради, Донецька область;

   КОВАЛЬОВУ         - заступника керівника
Наталю Йосипівну         апарату Донецької обласної
                 державної адміністрації;

   КОВАЛЬСЬКУ         - секретаря окружної
Аліну Валентинівну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 220, місто Київ;

   КОВАЛЬЧУК         - голову дільничної виборчої
Орисю Богданівну         комісії виборчої дільниці
                 N 101 територіального
                 виборчого округу N 120,
                 Львівська область;

   КОВАЛЬЧУК         - секретаря дільничної
Світлану Григорівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 291
                 територіального виборчого
                 округу N 192, Хмельницька
                 область;

   КОВАЛЬЧУКА         - начальника відділу ведення
Віталія Анатолійовича       Державного реєстру
                 виборців Козятинської
                 районної державної
                 адміністрації, Вінницька
                 область;

   КОВАЛЬЧУКА         - системного адміністратора
Володимира Кузьмовича       Єдиної інформаційно-аналітичної
                 системи "Вибори" окружної
                 виборчої комісії територіального
                 виборчого округу N 20,
                 Волинська область;

   КОВАЧА           - начальника організаційного
Юрія Володимировича        відділу апарату
                 Закарпатської обласної
                 державної адміністрації;

   КОВПАК           - начальника відділу
Людмилу Юріївну          з організаційної роботи
                 Орджонікідзевської
                 районної адміністрації
                 Маріупольської міської
                 ради, Донецька область;

   КОВТАНЮКА         - заступника директора
Василя Івановича         Вінницького обласного
                 вузла спеціального зв'язку;

   КОВТУНА          - начальника відділу ведення
Юрія Анатолійовича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Володарсько-Волинської
                 районної державної
                 адміністрації, Житомирська
                 область;

   КОВЦУНЯК          - члена окружної виборчої
Орисю Павлівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 89,
                 Івано-Франківська
                 область;

   КОГУТА           - члена дільничної виборчої
Михайла Миколайовича       комісії виборчої дільниці
                 N 41 територіального
                 виборчого округу N 49,
                 Донецька область;

   КОЖАНОВУ          - члена окружної виборчої
Ларису Кирилівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 5,
                 Автономна Республіка Крим;

   КОЗАКОВА          - голову дільничної виборчої
Валентина Володимировича     комісії виборчої дільниці
                 N 62 територіального
                 виборчого округу N 107,
                 Луганська область;

   КОЗАНКЕВИЧ         - головного спеціаліста
Катерину Артурівну        відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Ужгородської міської ради,
                 Закарпатська область;

   КОЗАЧЕНКА         - голову окружної виборчої
Миколу Слав'яновича        комісії територіального
                 виборчого округу N 200,
                 Черкаська область;

   КОЗЕНЯТКО         - члена окружної виборчої
Ніну Анатоліївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 18,
                 Вінницька область;

   КОЗИРУ           - начальника відділу ведення
Ориславу Степанівну        Державного реєстру
                 виборців Бучацької
                 районної державної
                 адміністрації,
                 Тернопільська область;

   КОЗЛОВА          - голову дільничної виборчої
Руслана Юрійовича         комісії виборчої дільниці
                 N 7 територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   КОЗЮБЕРДУ         - члена окружної виборчої
Олену Вікторівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 115,
                 Луганська область;

   КОКОРІНУ          - секретаря окружної
Ольгу Георгіївну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 3, Автономна
                 Республіка Крим;

   КОКОРУ           - голову дільничної виборчої
Надію Ростиславівну        комісії виборчої дільниці
                 N 43 територіального
                 виборчого округу N 69,
                 Закарпатська область;

   КОЛБАС           - секретаря окружної
Вікторію Олександрівну      виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 120, Львівська
                 область;

   КОЛДАШОВУ         - начальника відділу ведення
Ларису Валентинівну        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Володарської районної
                 державної адміністрації,
                 Київська область;

   КОЛЕСНИКА         - начальника відділу ведення
Сергія Васильовича        Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 комітету Шепетівської
                 міської ради, Хмельницька
                 область;

   КОЛЕСНІЧЕНКО        - начальника відділу ведення
Юлію Андріївну          Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Ізмаїльської районної
                 державної адміністрації,
                 Одеська область;

   КОЛІНА           - керуючого справами
Миколу Єгоровича         виконавчого комітету
                 Артемівської міської ради,
                 Донецька область;

   КОЛОБОВА          - члена окружної виборчої
Віктора Валентиновича       комісії територіального
                 виборчого округу N 130,
                 Миколаївська область;

   КОЛОДІЯ          - члена окружної виборчої
Ігоря Богдановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 119,
                 Львівська область;

   КОЛОМІЄЦЬ         - члена окружної виборчої
Ірину Михайлівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 178,
                 Харківська область;

   КОЛОНУТОВУ         - голову дільничної виборчої
Лілію Адамівну          комісії виборчої дільниці
                 N 60 окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 59,
                 Донецька область;

   КОЛЮХА           - начальника відділу ведення
Миколу Олексійовича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Рівненської районної
                 державної адміністрації,
                 Рівненська область;

   КОЛЯДУ           - члена окружної виборчої
Надію Михайлівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 95,
                 Київська область;

   КОМАРОВУ          - голову дільничної виборчої
Любов Францівну          комісії виборчої дільниці
                 N 11 територіального
                 виборчого округу N 109,
                 Луганська область;

   КОМЕНДАНТ         - секретаря окружної
Любов Іванівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 36,
                 Дніпропетровська область;

   КОНДАКОВУ         - начальника відділу ведення
Наталію Вікторівну        Державного реєстру
                 виборців Харцизької
                 міської ради, Донецька
                 область;

   КОНДРАТЕНКО        - члена окружної виборчої
Надію Григорівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 32,
                 Дніпропетровська область;

   КОНДРАТЕНКО        - члена окружної виборчої
Тетяну Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 163,
                 Сумська область;

   КОНДРАТЮКА         - секретаря окружної
Валерія Петровича         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 203, Черкаська
                 область;

   КОНДРАТЮКА         - члена окружної виборчої
Олександра Миколайовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 192,
                 Хмельницька область;

   КОНДРАШОВА         - начальника відділу ведення
Ігоря Миколайовича        Державного реєстру
                 виборців Центральної
                 районної в місті
                 Сімферополі ради,
                 Автономна Республіка Крим;

   КОНДУР           - члена окружної виборчої
Ганну Семенівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   КОНДЮХА          - голову дільничної виборчої
Ігоря Павловича          комісії виборчої дільниці
                 N 32 територіального
                 виборчого округу N 117,
                 Львівська область;

   КОНІНА           - члена окружної виборчої
Олександра Олександровича     комісії територіального
                 виборчого округу N 177,
                 Харківська область;

   КОНОВАЛОВУ         - секретаря окружної
Ольгу Дмитріївну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 76, Запорізька
                 область;

   КОНОНЕНКО         - керівника сектору відомчої
Ірину Станіславівну        та регіональної інформації
                 товариства з обмеженою
                 відповідальністю
                 "Ліга: Закон", місто Київ;

   КОНОНЕНКО         - заступника голови окружної
Любов Євгенівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 16, Вінницька
                 область;

   КОНОНІК          - головного бухгалтера
Аллу Анатоліївну         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 150, Полтавська
                 область;

   КОНОНУЧЕНКА        - члена окружної виборчої
Петра Івановича          комісії територіального
                 виборчого округу N 187,
                 Херсонська область;

   КОНОНЧУК          - голову дільничної виборчої
Мирославу Леонідівну       комісії виборчої дільниці
                 N 76 територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   КОНОНЮК          - члена окружної виборчої
Валентину Миколаївну       комісії територіального
                 виборчого округу N 163,
                 Сумська область;

   КОПАЧОВА          - члена окружної виборчої
Дмитра Миколайовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 61,
                 Донецька область;

   КОПИЛОВА          - члена дільничної виборчої
Вадима Геннадійовича       комісії виборчої дільниці
                 N 84 територіального
                 виборчого округу N 44,
                 Донецька область;

   КОПИНЕЦЬ          - члена окружної виборчої
Валентину Олексіївну       комісії територіального
                 виборчого округу N 74,
                 Закарпатська область;

   КОРАБЕЛЬНИКОВУ       - голову окружної виборчої
Зою Дмитрівну           комісії територіального
                 виборчого округу N 53,
                 Донецька область;

   КОРБУ           - начальника відділу ведення
Наталію Федорівну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Фастівської районної
                 державної адміністрації,
                 Київська область;

   КОРЕНЕВА          - начальника відділу ведення
Сергія Олександровича       Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Недригайлівської районної
                 державної адміністрації,
                 Сумська область;

   КОРІНЬКО          - секретаря дільничної
Ганну Володимирівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 34
                 територіального виборчого
                 округу N 48, Донецька
                 область;

   КОРКУНУ          - голову дільничної виборчої
Віру Василівну          комісії виборчої дільниці
                 N 45 територіального
                 виборчого округу N 119,
                 Львівська область;

   КОРМУШ           - секретаря дільничної
Оксану Анатоліївну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 100
                 територіального виборчого
                 округу N 44, Донецька
                 область;

   КОРОБКА          - члена окружної виборчої
Миколу Васильовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 219,
                 місто Київ;

   КОРОЛЬ           - голову дільничної виборчої
Валентину Іванівну        комісії виборчої дільниці
                 N 266 територіального
                 виборчого округу N 192,
                 Хмельницька область;

   КОРОЛЬ           - головного бухгалтера
Ганну Василівну          окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 74, Закарпатська
                 область;

   КОРОЛЬ           - голову дільничної виборчої
Тетяну Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 145 окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 60,
                 Донецька область;

   КОРОЛЬКОВУ         - голову дільничної виборчої
Наталію Василівну         комісії виборчої дільниці
                 N 53 територіального
                 виборчого округу N 107,
                 Луганська область;

   КОРОЛЬОВА         - голову дільничної виборчої
Олександра Володимировича     комісії виборчої дільниці
                 N 28 територіального
                 виборчого округу N 225,
                 місто Севастополь;

   КОРОЛЬОВУ         - голову дільничної виборчої
Валентину Миколаївну       комісії виборчої дільниці
                 N 74 територіального
                 виборчого округу N 59,
                 Донецька область;

   КОРОЛЬОВУ         - голову дільничної виборчої
Дарію Степанівну         комісії виборчої дільниці
                 N 63 територіального
                 виборчого округу N 51,
                 Донецька область;

   КОРСУН           - бухгалтера окружної
Наталію Юріївну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 182, Харківська
                 область;

   КОРСУН           - завідуючу складом
Ольгу Петрівну          державного підприємства
                 Поліграфічний комбінат
                 "Україна" по виготовленню
                 цінних паперів;

   КОРСУН           - голову дільничної виборчої
Тетяну Дмитрівну         комісії виборчої дільниці
                 N 117 територіального
                 виборчого округу N 61,
                 Донецька область;

   КОРУНЧАК          - секретаря дільничної
Ольгу Павлівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 99
                 територіального виборчого
                 округу N 187, Херсонська
                 область;

   КОСТЕНІЧ          - члена окружної виборчої
Людмилу Володимирівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 224,
                 місто Севастополь;

   КОСТЕНКА          - начальника відділу ведення
Анатолія Яковича         Державного реєстру
                 виборців Ніжинської
                 міської ради, Чернігівська
                 область;

   КОСТЕНКА          - голову окружної виборчої
Володимира Павловича       комісії територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   КОСТЕНКО          - голову дільничної виборчої
Богдану Степанівну        комісії виборчої дільниці
                 N 168 територіального
                 виборчого округу N 191,
                 Хмельницька область;

   КОСТЕЦЬКУ         - голову дільничної виборчої
Катерину Іванівну         комісії виборчої дільниці
                 N 47 територіального
                 виборчого округу N 113,
                 Луганська область;

   КОСТРОВА          - голову дільничної виборчої
Віталія Олександровича      комісії виборчої дільниці
                 N 5 територіального
                 виборчого округу N 219,
                 місто Київ;

   КОСТРУБСЬКУ        - члена окружної виборчої
Наталію Михайлівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 190,
                 Хмельницька область;

   КОСТЮЧЕНКА         - голову дільничної виборчої
Петра Ульяновича         комісії виборчої дільниці
                 N 2 територіального
                 виборчого округу N 219,
                 місто Київ;

   КОСТЮЧЕНКО         - члена окружної виборчої
Наталію Михайлівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 10,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   КОСЯКОВУ          - секретаря окружної
Ірину Аркадіївну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 130, Миколаївська
                 область;

   КОТОВА           - члена окружної виборчої
Анатолія Петровича        комісії територіального
                 виборчого округу N 6,
                 Автономна Республіка Крим;

   КОТОВУ           - члена окружної виборчої
Наталю Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 205,
                 Чернівецька область;

   КОТЮКА           - члена окружної виборчої
Валерія Володимировича      комісії територіального
                 виборчого округу N 187,
                 Херсонська область;

   КОХАНЕВСЬКУ        - секретаря окружної
Майю Іполитівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 68, Житомирська
                 область;

   КОЦКУ           - головного спеціаліста
Вікторію Олександрівну      відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Перечинської районної
                 державної адміністрації,
                 Закарпатська область;

   КОЦУРАК          - голову дільничної виборчої
Оксану Михайлівну         комісії виборчої дільниці
                 N 16 територіального
                 виборчого округу N 14,
                 Вінницька область;

   КОЧІШ           - члена окружної виборчої
Вікторію Василівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 72,
                 Закарпатська область;

   КОЧКУРКІНУ         - голову дільничної виборчої
Тамару Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 79 територіального
                 виборчого округу N 109,
                 Луганська область;

   КОШАРНОГО         - голову дільничної виборчої
Олександра Сергійовича      комісії виборчої дільниці
                 N 89 територіального
                 виборчого округу N 56,
                 Донецька область;

   КОШЕЛЬ           - голову дільничної виборчої
Любов Дмитрівну          комісії виборчої дільниці
                 N 16 територіального
                 виборчого округу N 61,
                 Донецька область;

   КОШОВУ           - начальника відділу ведення
Вікторію Вікторівну        Державного реєстру
                 виборців Деснянської
                 районної в місті Києві
                 державної адміністрації;

   КОШТУРУ          - голову дільничної виборчої
Олену Олегівну          комісії виборчої дільниці
                 N 23 територіального
                 виборчого округу N 119,
                 Львівська область;

   КРАВЦОВА          - члена окружної виборчої
Володимира Івановича       комісії територіального
                 виборчого округу N 69,
                 Закарпатська область;

   КРАВЦОВА          - члена окружної виборчої
Олександра Васильовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 47,
                 Донецька область;

   КРАВЦОВУ          - члена дільничної виборчої
Олену Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 68 територіального
                 виборчого округу N 111,
                 Луганська область;

   КРАВЦЯ           - заступника голови
Анатолія Семеновича        Василівської районної
                 ради, Запорізька область;

   КРАВЧЕНКА         - члена окружної виборчої
Володимира Олександровича     комісії територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   КРАВЧЕНКО         - секретаря дільничної
Ірину Павлівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 5
                 територіального виборчого
                 округу N 67, Житомирська
                 область;

   КРАВЧУК          - головного спеціаліста
Жанну Валеріївну         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Шумської районної
                 державної адміністрації,
                 Тернопільська область;

   КРАЙНОВУ          - члена окружної виборчої
Ларису Євгенівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 2,
                 Автономна Республіка Крим;

   КРАМСЬКУ          - члена окружної виборчої
Анну Григорівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 159,
                 Сумська область;

   КРАСКО           - голову окружної виборчої
Світлану Дмитрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 178,
                 Харківська область;

   КРАСНОБАЄВА        - члена окружної виборчої
Олександра Вікторовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 2,
                 Автономна Республіка Крим;

   КРАСНОНОС         - секретаря окружної
Валентину Григорівну       виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 96, Київська
                 область;

   КРАСОХУ          - начальника відділу ведення
Ольгу Сергіївну          Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Драбівської районної
                 державної адміністрації,
                 Черкаська область;

   КРАЧКОВСЬКУ        - голову дільничної виборчої
Світлану Михайлівну        комісії виборчої дільниці
                 N 15 територіального
                 виборчого округу N 32,
                 Дніпропетровська область;

   КРАШТАХОВУ         - оператора комп'ютерного
Галину Юріївну          набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 197,
                 Черкаська область;

   КРЕВСУНА          - члена окружної виборчої
Григорія Петровича        комісії територіального
                 виборчого округу N 182,
                 Харківська область;

   КРЕЧУН           - начальника відділу ведення
Надію Михайлівну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Путильської районної
                 державної адміністрації,
                 Чернівецька область;

   КРИВІЦЬКУ         - секретаря дільничної
Раїсу Іванівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 113
                 територіального виборчого
                 округу N 192, Хмельницька
                 область;

   КРИВОРУЧКО         - члена дільничної виборчої
Тамару Григорівну         комісії виборчої дільниці
                 N 58 територіального
                 виборчого округу N 146,
                 Полтавська область;

   КРИВОШЕЄВА         - голову дільничної виборчої
Миколу Михайловича        комісії виборчої дільниці
                 N 5 територіального
                 виборчого округу N 114,
                 Луганська область;

   КРИВОШЛИК         - оператора комп'ютерного
Оксану Федорівну         набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 99,
                 Київська область;

   КРИВЧИК          - керівника апарату
Ірину Михайлівну         Іванівської районної
                 державної адміністрації,
                 Херсонська область;

   КРИЖАНІВСЬКУ        - заступника начальника
Наталію Миколаївну        відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Голосіївської районної
                 в місті Києві державної
                 адміністрації;

   КРІЛЯ           - члена окружної виборчої
Дмитра Федоровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 123,
                 Львівська область;

   КРУЖАЄВА          - члена окружної виборчої
Руслана Олеговича         комісії територіального
                 виборчого округу N 217,
                 місто Київ;

   КРУПКУ           - члена окружної виборчої
Федора Федоровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 122,
                 Львівська область;

   КРУПНОВА          - системного адміністратора
Валерія Сергійовича        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 187, Херсонська
                 область;

   КРУЧАКА          - члена окружної виборчої
Богдана Андрійовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 117,
                 Львівська область;

   КРЮЧЕНКО          - начальника відділу ведення
Наталію Сергіївну         Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 комітету Люботинської
                 міської ради, Харківська
                 область;

   КУБРАК           - члена окружної виборчої
Анастасію Анатоліївну       комісії територіального
                 виборчого округу N 21,
                 Волинська область;

   КУДЛАЙ           - секретаря дільничної
Вікторію Вікторівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 47
                 територіального виборчого
                 округу N 32,
                 Дніпропетровська область;

   КУДЛУ           - спеціаліста відділу
Інну Казимирівну         ведення Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Рожнятівської районної
                 державної адміністрації,
                 Івано-Франківська
                 область;

   КУЗІНА           - члена окружної виборчої
Володимира Івановича       комісії територіального
                 виборчого округу N 21,
                 Волинська область;

   КУЗНЕЦОВУ         - члена дільничної виборчої
Валентину Леонідівну       комісії виборчої дільниці
                 N 15 територіального
                 виборчого округу N 53,
                 Донецька область;

   КУЗНЕЦОВУ         - члена окружної виборчої
Людмилу Пилипівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   КУЗНЕЦОВУ         - секретаря окружної
Олександру Миколаївну       виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 55, Донецька
                 область;

   КУЗНЕЦОВУ         - секретаря дільничної
Світлану Миколаївну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 33
                 територіального виборчого
                 округу N 184, Херсонська
                 область;

   КУЗНІЦОВУ         - голову дільничної виборчої
Тетяну Вікторівну         комісії виборчої дільниці
                 N 38 територіального
                 виборчого округу N 109,
                 Луганська область;

   КУЗЬМЕНКО         - голову дільничної виборчої
Катерину Іллівну         комісії виборчої дільниці N 1
                 територіального виборчого
                 округу N 153, Полтавська
                 область;

   КУЗЬМЕНКО         - голову дільничної виборчої
Наталію Олександрівну       комісії виборчої дільниці
                 N 22 територіального
                 виборчого округу N 211,
                 Чернігівська область;

   КУЗЬМЕНКО         - голову дільничної виборчої
Олену Володимирівну        комісії виборчої дільниці
                 N 17 територіального
                 виборчого округу N 186,
                 Херсонська область;

   КУЗЬМІНА          - члена окружної виборчої
Володимира Валерійовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 24,
                 Дніпропетровська область;

   КУЛИК           - члена дільничної виборчої
Віру Олександрівну        комісії виборчої дільниці
                 N 126 територіального
                 виборчого округу N 62,
                 Донецька область;

   КУЛИК           - члена окружної виборчої
Світлану Григорівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 97,
                 Київська область;

   КУЛИКА           - члена окружної виборчої
Петра Корнійовича         комісії територіального
                 виборчого округу N 168,
                 Тернопільська область;

   КУЛІКОВА          - співробітника Служби
Дмитра Валерійовича        безпеки України;

   КУЛІЧЕНКО         - секретаря окружної
Ларису Миколаївну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 176, Харківська
                 область;

   КУЛЬБУ           - члена дільничної виборчої
Олену Олександрівну        комісії виборчої дільниці
                 N 71 територіального
                 виборчого округу N 49,
                 Донецька область;

   КУНИЦЬКУ          - голову дільничної виборчої
Олену Вікторівну         комісії виборчої дільниці
                 N 18 територіального
                 виборчого округу N 42,
                 Донецька область;

   КУПРІЄНКО         - голову дільничної виборчої
Антоніну Іллівну         комісії виборчої дільниці
                 N 1 територіального
                 виборчого округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   КУПРІЯНЧУК         - секретаря окружної
Любов Анатоліївну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 93, Київська
                 область;

   КУРАКІНУ          - секретаря дільничної
Тамару Миколаївну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 206
                 територіального виборчого
                 округу N 82, Запорізька
                 область;

   КУРАН           - члена окружної виборчої
Ларису Степанівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 21,
                 Волинська область;

   КУРАШОВУ          - члена окружної виборчої
Оксану Костянтинівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 176,
                 Харківська область;

   КУРДЮ           - головного спеціаліста
Дениса Ігоровича         відділу адміністрування
                 Державного реєстру
                 виборців Донецької
                 обласної державної
                 адміністрації;

   КУРИЛАС          - секретаря дільничної
Лесю Мирославівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 27
                 територіального виборчого
                 округу N 125, Львівська
                 область;

   КУРОП'ЯТНИК        - голову дільничної виборчої
Інну Русланівну          комісії виборчої дільниці
                 N 68 територіального
                 виборчого округу N 129,
                 Миколаївська область;

   КУРОСА           - голову дільничної виборчої
Сергія Валентиновича       комісії виборчої дільниці
                 N 101 територіального
                 виборчого округу N 60,
                 Донецька область;

   КУРОТЧИНА         - голову дільничної виборчої
Василя Миколайовича        комісії виборчої дільниці
                 N 135 територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   КУРОЧКУ          - начальника організаційного
Олену Миколаївну         відділу Свердловської
                 міської ради, Луганська
                 область;

   КУРЧЕНКА          - юриста окружної виборчої
Леоніда Олексійовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 6,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   КУСОГО           - члена окружної виборчої
Назара Львовича          комісії територіального
                 виборчого округу N 119,
                 Львівська область;

   КУТЛИНСЬКУ         - секретаря дільничної
Світлану Семенівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 9
                 територіального виборчого
                 округу N 46, Донецька
                 область;

   КУТОВУ           - члена окружної виборчої
Марію Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 120,
                 Львівська область;

   КУХТЕЙ           - начальника відділу ведення
Олега Ростиславовича       Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Малиновської районної
                 адміністрації Одеської
                 міської ради;

   КУХТЕНКА          - члена окружної виборчої
Сергія Юрійовича         комісії територіального
                 виборчого округу N 171,
                 Харківська область;

   КУЦЕНКА          - секретаря дільничної
Юрія Олексійовича         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 39
                 територіального виборчого
                 округу N 201, Черкаська
                 область;

   КУЦИН           - голову дільничної виборчої
Василину Юріївну         комісії виборчої дільниці
                 N 64 територіального
                 виборчого округу N 73,
                 Закарпатська область;

   КУЦУРУКА          - члена окружної виборчої
Івана Олексійовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 16,
                 Вінницька область;

   КУЧЕР           - члена окружної виборчої
Вікторію Володимирівну      комісії територіального
                 виборчого округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   КУЧЕР           - члена окружної виборчої
Наталію Олегівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 117,
                 Львівська область;

   КУЧЕРА           - голову окружної виборчої
Олександра Івановича       комісії територіального
                 виборчого округу N 30,
                 Дніпропетровська область;

   КУШВАРУ          - члена окружної виборчої
Юрія Ярославовича         комісії територіального
                 виборчого округу N 123,
                 Львівська область;

   КУШНАРЕВА         - члена окружної виборчої
Стефана Ігнатовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 106,
                 Луганська область;

   КУШНЕРІК          - голову дільничної виборчої
Наталію Миколаївну        комісії виборчої дільниці
                 N 66 територіального
                 виборчого округу N 41,
                 Донецька область;

   КУШНІР           - начальника відділу ведення
Марину Сільвестрівну       Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Барвінківської районної
                 державної адміністрації,
                 Харківська область;

   КУШНІРЧУКА         - начальника сектору
Станіслава Миколайовича      доставки Служби доставки
                 Державного підприємства
                 спеціального зв'язку,
                 місто Київ;

   КУЩА            - оператора комп'ютерного
Олександра Олександровича     набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 31,
                 Дніпропетровська область;

   КУЩЕНКО          - діловода окружної виборчої
Наталю Михайлівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 6,
                 Автономна Республіка Крим;

   КЮРДЖИЄВА         - члена окружної виборчої
Таріеля Павловича         комісії територіального
                 виборчого округу N 222,
                 місто Київ;

   ЛАВРИНЕНКО         - члена окружної виборчої
Надію Олександрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 163,
                 Сумська область;

   ЛАВРОВА          - члена дільничної виборчої
Миколу Григоровича        комісії виборчої дільниці
                 N 2 територіального
                 виборчого округу N 52,
                 Донецька область;

   ЛАЗЬКО           - секретаря дільничної
Тамару Олексіївну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 182
                 територіального виборчого
                 округу N 20, Волинська
                 область;

   ЛАЙЧУК           - головного бухгалтера
Наталію Миколаївну        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 4, Автономна
                 Республіка Крим;

   ЛАНСЬКУ          - голову окружної виборчої
Леніну Петрівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 39,
                 Дніпропетровська область;

   ЛАПАЯ           - офіцера безпеки
Володимира Олександровича     Департаменту особистої
                 охорони Управління
                 державної охорони України;

   ЛАРІКОВУ          - члена окружної виборчої
Надію Володимирівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 176,
                 Харківська область;

   ЛАХОВСЬКОГО        - члена окружної виборчої
Юрія Євгеновича          комісії територіального
                 виборчого округу N 219,
                 місто Київ;

   ЛАШКО           - члена окружної виборчої
Валентину Петрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 148,
                 Полтавська область;

   ЛАЩОНОВА          - заступника голови -
Олександра Макаровича       керуючого справами
                 Кіровської районної
                 в місті Донецьку ради;

   ЛЕБЄДЄВУ          - бухгалтера окружної
Аллу Дмитрівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 89,
                 Івано-Франківська область;

   ЛЕБІДЬ           - члена окружної виборчої
Людмилу Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 108,
                 Луганська область;

   ЛЕВЕНЕЦЬ          - голову окружної виборчої
Зою Іванівну           комісії територіального
                 виборчого округу N 108,
                 Луганська область;

   ЛЕВИЦЬКУ          - члена окружної виборчої
Олену Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 141,
                 Одеська область;

   ЛЕВКІВСЬКУ         - головного спеціаліста
Світлану Іванівну         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Овруцької районної
                 державної адміністрації,
                 Житомирська область;

   ЛЕВКОВИЧ          - секретаря окружної
Катерину Романівну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 80, Запорізька
                 область;

   ЛЕВЧЕНКА          - секретаря окружної
Івана Сергійовича         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 204, Чернівецька
                 область;

   ЛЕВЧЕНКО          - голову дільничної виборчої
Валентину Петрівну        комісії виборчої дільниці
                 N 37 територіального
                 виборчого округу N 153,
                 Полтавська область;

   ЛЕВЧЕНКО          - члена окружної виборчої
Неонілу Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 220,
                 місто Київ;

   ЛЕВЧЕНКО          - секретаря дільничної
Тетяну Іванівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 52
                 територіального виборчого
                 округу N 42, Донецька
                 область;

   ЛЕГКОСТУП         - голову дільничної виборчої
Людмилу Миколаївну        комісії виборчої дільниці
                 N 9 територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   ЛЕГКОШКУР         - члена окружної виборчої
Ірину Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 181,
                 Харківська область;

   ЛЕЛЮКА           - голову дільничної виборчої
Дмитра Олеговича         комісії виборчої дільниці
                 N 33 територіального
                 виборчого округу N 77,
                 Запорізька область;

   ЛЕНКО           - головного бухгалтера
Тетяну Олексіївну         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 63, Житомирська
                 область;

   ЛЕНЮКА           - члена окружної виборчої
Сергія Петровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 205,
                 Чернівецька область;

   ЛЕОНОВА          - діловода окружної виборчої
Віктора Миколайовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 162,
                 Сумська область;

   ЛЕСІВ           - начальника відділу ведення
Валентину Дмитрівну        Державного реєстру
                 виборців Первомайської
                 районної державної
                 адміністрації, Автономна
                 Республіка Крим;

   ЛЕСНОВУ          - начальника відділу
Оксану Анатоліївну        організаційної та кадрової
                 роботи Ленінської районної
                 адміністрації Запорізької
                 міської ради;

   ЛЕЩЕНКО          - заступника голови окружної
Тетяну Олександрівну       виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 172, Харківська
                 область;

   ЛЄШЕВУ           - члена окружної виборчої
Зінаїду Василівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 144,
                 Одеська область;

   ЛИКАШЕВУ          - начальника відділу ведення
Олену Володимирівну        Державного реєстру
                 виборців Новокаховської
                 міської ради, Херсонська
                 область;

   ЛИСЕНКА          - системного адміністратора
Георгія Ігоровича         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   ЛИСЕНКА          - заступника директора
Петра Петровича          з питань виробництва -
                 начальника цеху
                 Луганського обласного
                 вузла спеціального
                 зв'язку;

   ЛИСЕНКО          - члена окружної виборчої
Вілію Сергіївну          комісії територіального
                 виборчого округу N 1,
                 Автономна Республіка Крим;

   ЛИСЕНКО          - діловода окружної виборчої
Тамару Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 202,
                 Черкаська область;

   ЛИСЕНКО          - начальника відділу ведення
Тетяну Олександрівну       Державного реєстру
                 виборців Рубіжанської
                 міської ради, Луганська
                 область;

   ЛИСИЧЕНКО         - голову дільничної виборчої
Олену Анатоліївну         комісії виборчої дільниці
                 N 105 територіального
                 виборчого округу N 57,
                 Донецька область;

   ЛИТВИН           - голову дільничної виборчої
Валентину Петрівну        комісії виборчої дільниці
                 N 154 територіального
                 виборчого округу N 209,
                 Чернігівська область;

   ЛИТВИНЕНКО         - головного бухгалтера
Олену Анатоліївну         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 24,
                 Дніпропетровська область;

   ЛИХОЛАТА          - начальника відділу ведення
Івана Володимировича       Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Славутської районної
                 державної адміністрації,
                 Хмельницька область;

   ЛІЗАНЕЦЬ          - члена окружної виборчої
Людмилу Василівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 71,
                 Закарпатська область;

   ЛІЗАНЦЯ          - голову дільничної виборчої
Олександра Олександровича     комісії виборчої дільниці
                 N 3 територіального
                 виборчого округу N 70,
                 Закарпатська область;

   ЛІПНЯГОВА         - члена окружної виборчої
Павла Павловича          комісії територіального
                 виборчого округу N 137,
                 Одеська область;

   ЛІСОВСЬКУ         - виконуючу обов'язки
Галину Олександрівну       завідуючого відділом
                 ведення Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 комітету Славутицької
                 міської ради, Київська
                 область;

   ЛІТОШКО          - члена окружної виборчої
Надію Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 209,
                 Чернігівська область;

   ЛІЧАГІНА          - секретаря дільничної
Михайла Петровича         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 87
                 територіального виборчого
                 округу N 120, Львівська
                 область;

   ЛОБАСА           - начальника відділу ведення
Олександра Васильовича      Державного реєстру
                 виборців Нижньогірської
                 районної державної
                 адміністрації, Автономна
                 Республіка Крим;

   ЛОБАЧА           - першого секретаря відділу
Валерія Васильовича        консульського забезпечення
                 Департаменту консульської
                 служби Міністерства
                 закордонних справ України;

   ЛОГУНОВУ          - члена окружної виборчої
Валентину Федорівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 189,
                 Херсонська область;

   ЛОЄК            - голову дільничної виборчої
Надію Дмитрівну          комісії виборчої дільниці
                 N 118 територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   ЛОЗИНСЬКУ         - секретаря дільничної
Олену Ярославівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 10
                 територіального виборчого
                 округу N 119, Львівська
                 область;

   ЛОЗНОВЕНКА         - секретаря дільничної
Валерія Миколайовича       виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 49
                 територіального виборчого
                 округу N 46, Донецька
                 область;

   ЛОЙЧЕНКО          - члена окружної виборчої
Людмилу Юхимівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 213,
                 Чернігівська область;

   ЛУДАНОВУ          - члена окружної виборчої
Ірину Григорівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 5,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   ЛУК'ЯНЕНКА         - секретаря дільничної
Олега Володимировича       виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 215
                 територіального виборчого
                 округу N 123, Львівська
                 область;

   ЛУКАШЕНКО         - секретаря дільничної
Олену Миколаївну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 95
                 територіального виборчого
                 округу N 43, Донецька
                 область;

   ЛУКАШОВУ          - члена окружної виборчої
Олександру Омелянівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 141,
                 Одеська область;

   ЛУНІВ           - начальника відділу ведення
Надію Василівну          Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Богородчанської районної
                 державної адміністрації,
                 Івано-Франківська
                 область;

   ЛУНЯЧЕНКО         - члена окружної виборчої
Наталю Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 32,
                 Дніпропетровська область;

   ЛУНЬКО           - голову дільничної виборчої
Валентину Миколаївну       комісії виборчої дільниці
                 N 231 територіального
                 виборчого округу N 14,
                 Вінницька область;

   ЛУТАКА           - члена окружної виборчої
Олексія Миколайовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 215,
                 місто Київ;

   ЛУЦЕНКА          - секретаря окружної
Геннадія Євгеновича        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 215, місто Київ;

   ЛУЦЕНКО          - системного адміністратора
Марину Анатоліївну        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   ЛУЦИК           - голову дільничної виборчої
Ірину Анатоліївну         комісії виборчої дільниці
                 N 144 територіального
                 виборчого округу N 60,
                 Донецька область;

   ЛЮБАНЕНКО         - члена окружної виборчої
Тетяну Андріївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 200,
                 Черкаська область;

   ЛЮБЧЕНКО          - голову дільничної виборчої
Валентину Степанівну       комісії виборчої дільниці
                 N 2 територіального
                 виборчого округу N 153,
                 Полтавська область;

   ЛЮБЧЕНКО          - члена дільничної виборчої
Людмилу Василівну         комісії виборчої дільниці
                 N 126 територіального
                 виборчого округу N 62,
                 Донецька область;

   ЛЯХОВУ           - головного спеціаліста -
Наталію Василівну         виконуючу обов'язки
                 начальника відділу обробки
                 вихідної документації
                 Департаменту генерального
                 секретаріату Міністерства
                 закордонних справ України;

   ЛЯШЕНКА          - заступника голови
В'ячеслава Васильовича      Нижньогірської районної
                 державної адміністрації,
                 Автономна Республіка Крим;

   ЛЯШЕНКО          - секретаря виконавчого
Ірину Миколаївну         комітету Вільненської
                 сільської ради,
                 Нижньосірогозький район,
                 Херсонська область;

   МАЗНУ           - члена окружної виборчої
Ларису Олександрівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 162,
                 Сумська область;

   МАЙБОРОДУ         - системного адміністратора
Дмитра Михайловича        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 148, Полтавська
                 область;

   МАЙБОРОДУ         - секретаря окружної
Михайла Олексійовича       виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 148, Полтавська
                 область;

   МАЙСТРА          - начальника лінійного
Олега Павловича          відділу управління
                 Міністерства внутрішніх
                 справ України на Одеській
                 залізниці;

   МАЙСУРАДЗЕ         - члена окружної виборчої
Георгія Нугзаровича        комісії територіального
                 виборчого округу N 96,
                 Київська область;

   МАЙХРОВИЧА         - оператора комп'ютерного
Сергія Йосиповича         набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 9,
                 Автономна Республіка Крим;

   МАКАРА           - голову дільничної виборчої
Віктора Степановича        комісії виборчої дільниці
                 N 12 територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   МАКАРОВУ          - секретаря дільничної
Галину Іванівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 161
                 територіального виборчого
                 округу N 47, Донецька
                 область;

   МАКАРОВУ          - голову дільничної виборчої
Людмилу Миколаївну        комісії виборчої дільниці
                 N 163 територіального
                 виборчого округу N 114,
                 Луганська область;

   МАКАРУ           - секретаря дільничної
Наталію Анатоліївну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 41
                 територіального виборчого
                 округу N 69, Закарпатська
                 область;

   МАКЄЄВУ          - начальника відділу ведення
Тетяну Володимирівну       Державного реєстру
                 виборців Сімферопольської
                 районної державної
                 адміністрації, Автономна
                 Республіка Крим;

   МАКОВЕЙ          - члена окружної виборчої
Лідію Олексіївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 113,
                 Луганська область;

   МАКОВІЙ          - члена окружної виборчої
Любов Григорівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 153,
                 Полтавська область;

   МАКОВСЬКУ         - голову окружної виборчої
Віру Захарівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 92,
                 Київська область;

   МАКСИМЕЙКО         - голову дільничної виборчої
Наталію Іванівну         комісії виборчої дільниці
                 N 28 територіального
                 виборчого округу N 153,
                 Полтавська область;

   МАКСИМЕНКА         - старшого системного
Миколу Михайловича        адміністратора окружної
                 виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 17, Вінницька
                 область;

   МАКСИМЕНКА         - голову дільничної виборчої
Сергія Івановича         комісії виборчої дільниці
                 N 15 територіального
                 виборчого округу N 67,
                 Житомирська область;

   МАКСИМОВИЧА        - члена окружної виборчої
Сергія Олеговича         комісії територіального
                 виборчого округу N 172,
                 Харківська область;

   МАКСИМЧУКА         - головного спеціаліста
Сергія Вікторовича        відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Кременецької районної
                 державної адміністрації,
                 Тернопільська область;

   МАЛАНІЙ          - головного спеціаліста
Ларису Володимирівну       відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Івано-Франківської міської
                 ради;

   МАЛАШЕНКА         - члена окружної виборчої
Ігоря Володимировича       комісії територіального
                 виборчого округу N 25,
                 Дніпропетровська область;

   МАЛЕНКО          - голову дільничної виборчої
Вікторію Василівну        комісії виборчої дільниці
                 N 43 територіального
                 виборчого округу N 181,
                 Харківська область;

   МАЛИХІНУ          - секретаря дільничної
Наталію Іванівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 1
                 територіального виборчого
                 округу N 45, Донецька
                 область;

   МАЛИШЕВА          - системного адміністратора
Альберта Анатолійовича      окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 179, Харківська
                 область;

   МАЛИШЕНКА         - голову дільничної виборчої
Андрія Володимировича       комісії виборчої дільниці
                 N 50 територіального
                 виборчого округу N 45,
                 Донецька область;

   МАЛІНОВСЬКОГО       - начальника відділу ведення
Ігоря Володимировича       Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Великомихайлівської
                 районної державної
                 адміністрації, Одеська
                 область;

   МАЛІЩУК          - начальника організаційного
Лілію Миколаївну         відділу департаменту
                 забезпечення діяльності
                 виконавчого комітету
                 Черкаської міської ради;

   МАЛОВІЧКА         - члена окружної виборчої
Євгена Васильовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 83,
                 Запорізька область;

   МАЛОГО           - секретаря окружної
Олександра Володимировича     виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 31,
                 Дніпропетровська область;

   МАЛЮТУ           - голову окружної виборчої
Валерія Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 47,
                 Донецька область;

   МАМЕДОВУ          - голову дільничної виборчої
Любов Юріївну           комісії виборчої дільниці
                 N 5 територіального
                 виборчого округу N 4,
                 Автономна Республіка Крим;

   МАМОНОВУ          - члена окружної виборчої
Тетяну Вікторівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   МАНДЗИКА          - члена дільничної виборчої
Володимира Мирославовича     комісії виборчої дільниці
                 N 26 територіального
                 виборчого округу N 125,
                 Львівська область;

   МАНДИЧ           - начальника відділу ведення
Дмитра Миколайовича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Валківської районної
                 державної адміністрації,
                 Харківська область;

   МАНДРИК          - спеціаліста І категорії
Наталію Миколаївну        відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Ладижинської міської ради,
                 Вінницька область;

   МАНИЧ           - члена окружної виборчої
Любов Василівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 220,
                 місто Київ;

   МАР'ЯН           - головного бухгалтера
Сюзанну Миколаївну        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 7, Автономна
                 Республіка Крим;

   МАРАХОВСЬКУ        - начальника відділу ведення
Наталію Сергіївну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Миколаївської районної
                 державної адміністрації,
                 Одеська область;

   МАРЕЙЧИКА         - начальника відділу ведення
Сергія Сергійовича        Державного реєстру
                 виборців Погребищенської
                 районної державної
                 адміністрації, Вінницька
                 область;

   МАРКОВИЧА         - Майданського сільського
Олександра Олексійовича      голову, Міжгірський район,
                 Закарпатська область;

   МАРКУНАС          - члена окружної виборчої
Оксану Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 178,
                 Харківська область;

   МАРТИНЮК          - члена окружної виборчої
Галину Володимирівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 21,
                 Волинська область;

   МАРТИРОСОВА        - члена окружної виборчої
Станіслава Вікторовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 130,
                 Миколаївська область;

   МАРУЩАКА          - члена окружної виборчої
Віталія Юрійовича         комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   МАРЦЕНЮКА         - секретаря дільничної
Володимира Сергійовича      виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 134
                 територіального виборчого
                 округу N 192, Хмельницька
                 область;

   МАРЦИНІВА         - члена окружної виборчої
Володимира Михайловича      комісії територіального
                 виборчого округу N 74,
                 Закарпатська область;

   МАРЧЕНКА          - директора Харківського
Валерія Анатолійовича       обласного вузла
                 спеціального зв'язку;

   МАРЧЕНКО          - голову окружної виборчої
Нелю Михайлівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 112,
                 Луганська область

   МАРЧЕНКО          - голову окружної виборчої
Олесю Володимирівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 24,
                 Дніпропетровська область;

   МАРЧУК           - голову окружної виборчої
Наталію Яківну          комісії територіального
                 виборчого округу N 93,
                 Київська область;

   МАРЧУКА          - голову дільничної виборчої
Василя Григоровича        комісії виборчої дільниці
                 N 105 територіального
                 виборчого округу N 205,
                 Чернівецька область;

   МАСЛОВУ          - начальника відділу
Ларису Володимирівну       з питань взаємодії
                 із місцевими органами
                 виконавчої влади та органами
                 місцевого самоврядування
                 організаційного управління
                 Донецької обласної
                 державної адміністрації;

   МАТВІЇВУ          - начальника відділу ведення
Марину Олександрівну       Державного реєстру
                 виборців Чорноморської
                 районної державної
                 адміністрації, Автономна
                 Республіка Крим;

   МАТВІЙЧУКА         - члена окружної виборчої
Еміля Михайловича         комісії територіального
                 виборчого округу N 117,
                 Львівська область;

   МАТЕРНОВСЬКУ        - начальника відділу
Людмилу Олександрівну       з організаційної роботи
                 Приморської районної
                 адміністрації
                 Маріупольської міської
                 ради, Донецька область;

   МАТЮШИНУ          - керуючого справами
Любов Сергіївну          виконавчого комітету
                 Краматорської міської
                 ради, Донецька область;

   МАТЯША           - секретаря дільничної
Валентина Семеновича       виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 89
                 територіального виборчого
                 округу N 82, Запорізька
                 область;

   МАХІНЮ           - члена окружної виборчої
Ярослава Віталійовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 175,
                 Харківська область;

   МАХРОВУ          - члена окружної виборчої
Світлану Григорівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 187,
                 Херсонська область;

   МАЦЕЛЮК          - голову дільничної виборчої
Олену Борисівну          комісії виборчої дільниці
                 N 3 територіального
                 виборчого округу N 49,
                 Донецька область;

   МАЦОЛУ           - голову дільничної виборчої
Олену Михайлівну         комісії виборчої дільниці
                 N 188 територіального
                 виборчого округу N 192,
                 Хмельницька область;

   МАЦУЄВУ          - члена окружної виборчої
Ларису Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   МЕДВЕДЄВУ         - головного програміста
Наталію Михайлівну        товариства з обмеженою
                 відповідальністю
                 "Науково-виробниче підприємство
                 "ПРОКОМ", місто Київ;

   МЕДВЕДЄВУ         - члена окружної виборчої
Ольгу Анатоліївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 188,
                 Херсонська область;

   МЕЛЬНИК          - голову окружної виборчої
Ірину Петрівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 85,
                 Івано-Франківська область;

   МЕЛЬНИК          - секретаря дільничної
Олену Миколаївну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 2
                 територіального виборчого
                 округу N 107, Луганська
                 область;

   МЕЛЬНИК          - начальника відділу ведення
Тетяну Анатоліївну        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Носівської районної
                 державної адміністрації,
                 Чернігівська область;

   МЕЛЬНИКА          - члена окружної виборчої
Ігоря Леонідовича         комісії територіального
                 виборчого округу N 13,
                 Вінницька область;

   МЕЛЬНИКА          - члена окружної виборчої
Олександра Олександровича     комісії територіального
                 виборчого округу N 181,
                 Харківська область;

   МЕЛЬНИКОВА         - спеціаліста І категорії
Дениса Ігоровича         Департаменту безпеки
                 інформаційно-телекомунікаційних
                 систем Адміністрації Державної
                 служби спеціального
                 зв'язку та захисту
                 інформації України;

   МЕЛЬНИЧЕНКО        - члена окружної виборчої
Майю Іванівну           комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   МЕЛЬНИЧУКА         - голову дільничної виборчої
Миколу Анатолійовича       комісії виборчої дільниці
                 N 141 територіального
                 виборчого округу N 23,
                 Волинська область;

   МЕНЯЙЛА          - начальника відділу
Сергія Павловича         адміністрування Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Луганської обласної
                 державної адміністрації;

   МЕНЯЙЛО          - завідуючу відділом ведення
Марію Олексіївну         Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 комітету Артемівської
                 районної у місті Луганську ради;

   МЕРГУТ           - начальника відділу ведення
Сергія Івановича         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Кілійської районної
                 державної адміністрації,
                 Одеська область;

   МЕРЦАЛОВУ         - члена дільничної виборчої
Олену Володимирівну        комісії виборчої дільниці
                 N 20 територіального
                 виборчого округу N 10,
                 Автономна Республіка Крим;

   МЕТИК           - секретаря дільничної
Тетяну Миколаївну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 87
                 територіального виборчого
                 округу N 62, Донецька
                 область;

   МЕШКОВУ          - начальника відділу
Марину Вікторівну         адміністрування Державного
                 реєстру виборців
                 Севастопольської міської
                 державної адміністрації;

   МИКАЛО           - керуючу справами
Галину Володимирівну       виконавчого комітету
                 Енергодарської міської
                 ради, Запорізька область;

   МИКОЛЕНКА         - члена окружної виборчої
Леоніда Леонтійовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 199,
                 Черкаська область;

   МИЛЕЙКО          - начальника відділу ведення
Наталію Олексіївну        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Корюківської районної
                 державної адміністрації,
                 Чернігівська область;

   МИМРУ           - системного адміністратора
Олександра Дмитровича       окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 166,
                 Тернопільська область;

   МИМРУ           - оператора комп'ютерного
Романа Олександровича       набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 166,
                 Тернопільська область;

   МИРНОГО          - члена окружної виборчої
Романа Федоровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 148,
                 Полтавська область;

   МИРОНЮКА          - начальника відділу ведення
Богдана Васильовича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Заліщицької районної
                 державної адміністрації,
                 Тернопільська область;

   МИСАНА           - начальника відділу ведення
Григорія Володимировича      Державного реєстру
                 виборців Прилуцької
                 міської ради, Чернігівська
                 область;

   МИХАЙЛОВА         - голову Старобешівської
Миколу Петровича         районної ради, Донецька
                 область;

   МИХАЙЛОВУ         - секретаря окружної
Наталію Іллівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 1, Автономна
                 Республіка Крим;

   МИХАЛЕНКА         - члена окружної виборчої
Олександра Петровича       комісії територіального
                 виборчого округу N 121,
                 Львівська область;

   МИШКОВСЬКУ         - члена окружної виборчої
Оксану Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 182,
                 Харківська область;

   МІЗЮКА           - члена окружної виборчої
Миколу Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 23,
                 Волинська область;

   МІНОВУ           - начальника відділу ведення
Ірину Михайлівну         Державного реєстру
                 виборців Костянтинівської
                 районної державної
                 адміністрації, Донецька
                 область;

   МІРОШНИК          - начальника відділу ведення
Дар'ю Данилівну          Державного реєстру
                 виборців Володарської
                 районної державної
                 адміністрації, Донецька
                 область;

   МІСТЮКОВА         - члена окружної виборчої
Віктора Вікторовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 121,
                 Львівська область;

   МІСЮЛЮ           - голову дільничної виборчої
Анатолія Пилиповича        комісії виборчої дільниці
                 N 18 територіального
                 виборчого округу N 190,
                 Хмельницька область;

   МІСЬКО           - голову дільничної виборчої
Наталію Михайлівну        комісії виборчої дільниці
                 N 19 територіального
                 виборчого округу N 70,
                 Закарпатська область;

   МІСЬКО           - голову окружної виборчої
Наталю Андріївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 179,
                 Харківська область;

   МІТЯЙ           - секретаря дільничної
Вікторію Юріївну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 20
                 територіального виборчого
                 округу N 41, Донецька
                 область;

   МІТЯНІНУ          - члена окружної виборчої
Надію Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 10,
                 Автономна Республіка Крим;

   МІХАЙЛІШИНУ        - голову дільничної виборчої
Світлану Володимирівну      комісії виборчої дільниці
                 N 64 територіального
                 виборчого округу N 41,
                 Донецька область;

   МІХАЙЛОВА         - члена окружної виборчої
Анатолія Валентиновича      комісії територіального
                 виборчого округу N 114,
                 Луганська область;

   МІХНЕЯ           - члена окружної виборчої
Михайла Тимофійовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 130,
                 Миколаївська область;

   МІЩЕНКО          - заступника голови окружної
Ірину Михайлівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 183, Харківська
                 область;

   МІЩІЯ           - юриста окружної виборчої
Сергія Володимировича       комісії територіального
                 виборчого округу N 169,
                 Тернопільська область;

   МІЩУКА           - начальника відділу ведення
Миколу Михайловича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Демидівської районної
                 державної адміністрації,
                 Рівненська область;

   МОВЧАН           - члена окружної виборчої
Катерину Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 200,
                 Черкаська область;

   МОГУЛЬСЬКОГО        - начальника відділу ведення
Віктора Едуардовича        Державного реєстру
                 виборців Хмільницької
                 міської ради, Вінницька
                 область;

   МОЗГОВУ          - секретаря окружної
Ольгу Василівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 208, Чернігівська
                 область;

   МОЗИЛЯ           - начальника відділу ведення
Андрія Михайловича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Тлумацької районної
                 державної адміністрації,
                 Івано-Франківська
                 область;

   МОЛЧАНОВА         - члена окружної виборчої
Миколу Михайловича        комісії територіального
                 виборчого округу N 188,
                 Херсонська область;

   МОЛЧАНОВУ         - секретаря дільничної
Тамару Іванівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 52
                 територіального виборчого
                 округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   МОМОНТ           - начальника відділу ведення
Оксану Василівну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Любашівської районної
                 державної адміністрації,
                 Одеська область;

   МОМОТ           - голову дільничної виборчої
Світлану Олегівну         комісії виборчої дільниці
                 N 109 територіального
                 виборчого округу N 114,
                 Луганська область;

   МОМОТА           - голову дільничної виборчої
Миколу Володимировича       комісії виборчої дільниці
                 N 37 територіального
                 виборчого округу N 186,
                 Херсонська область;

   МОРГУНА          - керівника апарату
Віктора Володимировича      Городищенської районної
                 державної адміністрації,
                 Черкаська область;

   МОРГУНОВА         - члена окружної виборчої
Сергія Анатолійовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 172,
                 Харківська область;

   МОРОЗОВА          - начальника відділу ведення
Олександра Ілліча         Державного реєстру
                 виборців Сихівської
                 районної державної
                 адміністрації Львівської
                 міської ради;

   МОРОЗОВА          - голову дільничної виборчої
Павла Анатолійовича        комісії виборчої дільниці
                 N 50 територіального
                 виборчого округу N 1,
                 Автономна Республіка Крим;

   МОРОЗОВА          - голову дільничної виборчої
Павла Вікторовича         комісії виборчої дільниці
                 N 11 територіального
                 виборчого округу N 111,
                 Луганська область;

   МОРОЗЮК          - секретаря дільничної
Руслану Володимирівну       виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 42
                 територіального виборчого
                 округу N 20, Волинська
                 область;

   МОСЕЖНУ          - секретаря окружної
Людмилу Олександрівну       виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 170, Харківська
                 область;

   МОСЕЙЧУКА         - голову дільничної виборчої
Юрія Герасимовича         комісії виборчої дільниці
                 N 47 територіального
                 виборчого округу N 119,
                 Львівська область;

   МОСКАЛЕНКО         - голову дільничної виборчої
Тетяну Кузьмівну         комісії виборчої дільниці
                 N 33 територіального
                 виборчого округу N 184,
                 Херсонська область;

   МОСКОВЦЯ          - члена окружної виборчої
Валерія Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 177,
                 Харківська область;

   МОТОВИЛОВЦЯ        - начальника відділу ведення
Максима Віталійовича       Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Козелецької районної
                 державної адміністрації,
                 Чернігівська область;

   МУЗИКАНСЬКОГО       - голову дільничної виборчої
Олександра Ісаєвича        комісії виборчої дільниці
                 N 84 територіального
                 виборчого округу N 224,
                 місто Севастополь;

   МУНДІРОВУ         - члена окружної виборчої
Вікторію Миколаївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 215,
                 місто Київ;

   МУРИНСЬКУ         - члена окружної виборчої
Ольгу Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 217,
                 місто Київ;

   МУРМАЛКУ          - секретаря Торезької
Жанну Фрідріхівну         міської ради, Донецька
                 область;

   МУХІНУ           - головного бухгалтера
Аллу Олександрівну        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 97, Київська
                 область;

   МУХІНУ           - члена окружної виборчої
Ольгу Василівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 180,
                 Харківська область;

   МЯКІШЕВА          - члена окружної виборчої
Леоніда Вікторовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 108,
                 Луганська область;

   МЯКУШКУ          - системного адміністратора
Валентина Георгійовича      окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 14, Вінницька
                 область;

   НАБОЙЧЕНКА         - оператора програмно-
Юрія Леонідовича         технічного комплексу
                 окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 183, Харківська
                 область;

   НАБОЛОТНОГО        - керівника апарату
Івана Дмитровича         Теребовлянської районної
                 державної адміністрації,
                 Тернопільська область;

   НАГОРНОГО         - начальника відділу ведення
Бориса Івановича         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Летичівської районної
                 державної адміністрації,
                 Хмельницька область;

   НАГУЛУ           - головного бухгалтера
Інну Миколаївну          окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 10, Автономна
                 Республіка Крим;

   НАДУЯЛОВА         - члена окружної виборчої
Владислава Володимировича     комісії територіального
                 виборчого округу N 217,
                 місто Київ;

   НАЗАРЕНКА         - члена окружної виборчої
Миколу Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 66,
                 Житомирська область;

   НАЗАРОВУ          - голову дільничної виборчої
Інну Василівну          комісії виборчої дільниці
                 N 64 територіального
                 виборчого округу N 44,
                 Донецька область;

   НАЙДЕНКО          - члена окружної виборчої
Римму Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 31,
                 Дніпропетровська область;

   НАРІЖНОГО         - начальника відділу ведення
Олександра Вікторовича      Державного реєстру
                 виборців Печерської
                 районної в місті Києві
                 державної адміністрації;

   НАТАЛУШУ          - члена окружної виборчої
Любов Адамівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 66,
                 Житомирська область;

   НАХІЛКО          - головного спеціаліста
Тетяну Несторівну         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Красилівської районної
                 державної адміністрації,
                 Хмельницька область;

   НЕГОДУ           - голову дільничної виборчої
Ольгу Федорівну          комісії виборчої дільниці
                 N 73 територіального
                 виборчого округу N 106,
                 Луганська область;

   НЕДАШКІВСЬКУ        - члена окружної виборчої
Ольгу Яківну           комісії територіального
                 виборчого округу N 222,
                 місто Київ;

   НЕДОВЄСОВУ         - голову дільничної виборчої
Аллу Миколаївну          комісії виборчої дільниці
                 N 55 територіального
                 виборчого округу N 106,
                 Луганська область;

   НЕЖИГАЙ          - члена окружної виборчої
Катерину Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 31,
                 Дніпропетровська область;

   НЕСКОРОМНУ         - бухгалтера окружної
Ганну Валеріївну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 24,
                 Дніпропетровська область;

   НЕСКРЕБУ          - голову дільничної виборчої
Олену Петрівну          комісії виборчої дільниці
                 N 77 територіального
                 виборчого округу N 106,
                 Луганська область;

   НЕСТЕРЕНКА         - голову окружної виборчої
Сергія Володимировича       комісії територіального
                 виборчого округу N 107,
                 Луганська область;

   НЕСТЕРЕНКА         - завідувача відділу ведення
Сергія Миколайовича        Державного реєстру
                 виборців Новозаводської
                 районної в місті Чернігові ради;

   НЕСТЕРУК          - голову дільничної виборчої
Оксану Ярославівну        комісії виборчої дільниці
                 N 116 територіального
                 виборчого округу N 122,
                 Львівська область;

   НЕСУЩЕНКА         - голову дільничної виборчої
Миколу Михайловича        комісії виборчої дільниці
                 N 115 територіального
                 виборчого округу N 4,
                 Автономна Республіка Крим;

   НЕФЬОДОВА         - члена окружної виборчої
Володимира Васильовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 178,
                 Харківська область;

   НЕЧВОГЛОДА         - голову дільничної виборчої
Сергія Миколайовича        комісії виборчої дільниці
                 N 58 територіального
                 виборчого округу N 164,
                 Сумська область;

   НЕЧЕПОРЧУКА        - спеціаліста І категорії
Михайла Юрійовича         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Рубіжанської міської ради,
                 Луганська область;

   НИКИТЕНКА         - члена окружної виборчої
Бориса Петровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 57,
                 Донецька область;

   НИКОЛАЇШИНА        - начальника відділу ведення
Богдана Никифоровича       Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 комітету Дрогобицької
                 міської ради, Львівська
                 область;

   НИКОНЧУК          - голову дільничної виборчої
Галину Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 44 територіального
                 виборчого округу N 117,
                 Львівська область;

   НІКІТІНУ          - секретаря дільничної
Оксану Миколаївну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 39
                 територіального виборчого
                 округу N 42, Донецька
                 область;

   НІКІТІНУ          - члена окружної виборчої
Тетяну Федорівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 9,
                 Автономна Республіка Крим;

   НІКІТЧЕНКА         - керуючого справами
Івана Володимировича       виконавчого апарату
                 Приморської районної ради,
                 Запорізька область;

   НІКІТЧУКА         - члена дільничної виборчої
Василя Федоровича         комісії виборчої дільниці
                 N 293 територіального
                 виборчого округу N 192,
                 Хмельницька область;

   НІКОЛАЄНКО         - секретаря окружної
Варвару Петрівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 162, Сумська
                 область;

   НІКОЛАЙЧУКА        - завідувача відділу ведення
Олега Леонідовича         Державного реєстру
                 виборців апарату Богунської
                 районної у місті
                 Житомирі ради;

   НІКОЛЕНКА         - начальника відділу ведення
Ігоря Володимировича       Державного реєстру
                 виборців Тульчинської
                 районної державної
                 адміністрації, Вінницька
                 область;

   НОВИКОВА          - члена дільничної виборчої
Євгена Володимировича       комісії виборчої дільниці
                 N 78 територіального
                 виборчого округу N 58,
                 Донецька область;

   НОВИЧЕНКО         - члена окружної виборчої
Ольгу Василівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 66,
                 Житомирська область;

   НОВІКОВА          - члена окружної виборчої
Валерія Вікторовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 170,
                 Харківська область;

   НОВІКОВА          - члена окружної виборчої
Олега Анатолійовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 79,
                 Запорізька область;

   НОВІКОВУ          - голову дільничної виборчої
Любов Павлівну          комісії виборчої дільниці
                 N 46 територіального
                 виборчого округу N 116,
                 Луганська область;

   НОВІКОВУ          - головного бухгалтера
Галину Петрівну          окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 189, Херсонська
                 область;

   НОВОСАД          - голову дільничної виборчої
Катерину Володимирівну      комісії виборчої дільниці
                 N 142 територіального
                 виборчого округу N 23,
                 Волинська область;

   НОВОШИЦЬКОГО        - секретаря окружної
Андрія Вікторовича        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 96, Київська
                 область;

   НОРГЕЛЛО          - члена окружної виборчої
Людмилу Андріївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 8,
                 Автономна Республіка Крим;

   НОСЕНКО          - начальника відділу ведення
Ольгу Анатоліївну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Богодухівської районної
                 державної адміністрації,
                 Харківська область;

   НУРЄЄВУ          - секретаря окружної
Олену Станіславівну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 170, Харківська
                 область;

   ОБІДЕЙКА          - члена окружної виборчої
Олександра Олександровича     комісії територіального
                 виборчого округу N 163,
                 Сумська область;

   ОБІЗНУ           - члена окружної виборчої
Людмилу Євгенівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 180,
                 Харківська область;

   ОВРАШКА          - головного спеціаліста
Андрія Олександровича       Департаменту безпеки
                 інформаційно-телекомунікаційних
                 систем Адміністрації Державної
                 служби спеціального
                 зв'язку та захисту
                 інформації України;

   ОВСЯНИК          - головного бухгалтера
Оксану Леонідівну         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 171, Харківська
                 область;

   ОВСЯННИКОВА        - голову дільничної виборчої
Володимира Володимировича     комісії виборчої дільниці
                 N 132 територіального
                 виборчого округу N 109,
                 Луганська область;

   ОВЧАРЕНКО         - голову дільничної виборчої
Ірину Анатоліївну         комісії виборчої дільниці
                 N 42 територіального
                 виборчого округу N 198,
                 Черкаська область;

   ОВЧАРУК          - секретаря окружної
Надію Василівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 214, місто Київ;

   ОГЛОБЛІНА         - члена окружної виборчої
Олександра Дем'яновича      комісії територіального
                 виборчого округу N 170,
                 Харківська область;

   ОГОРОДНИКА         - третього секретаря відділу
Валерія В'ячеславовича      ведення та адміністрування
                 Державного реєстру
                 виборців Департаменту
                 консульської служби
                 Міністерства закордонних
                 справ України;

   ОГРИНСЬКОГО        - начальника Служби доставки
Руслана Петровича         Державного підприємства
                 спеціального зв'язку;

   ОКОРОКА          - голову окружної виборчої
Віктора Миколайовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 189,
                 Херсонська область;

   ОКСІЮК           - оператора комп'ютерного
Анну Юріївну           набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 21,
                 Волинська область;

   ОЛЕКСАНДРУК        - члена окружної виборчої
Світлану Павлівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 20,
                 Волинська область;

   ОЛИВУ           - заступника начальника
Ірину Степанівну         головного управління
                 юстиції у Львівській
                 області;

   ОЛІЙНИК          - члена окружної виборчої
Людмилу Григорівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 25,
                 Дніпропетровська область;

   ОЛІЙНИК          - члена окружної виборчої
Оксану Вікторівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 202,
                 Черкаська область;

   ОЛІЙНИКОВУ         - керуючу справами
Аллу Стефанівну          виконавчого комітету
                 Макіївської міської ради,
                 Донецька область;

   ОНИСЬКІВА         - члена дільничної виборчої
Ігоря Теодоровича         комісії виборчої дільниці
                 N 101 територіального
                 виборчого округу N 125,
                 Львівська область;

   ОНИШКА           - члена окружної виборчої
Юрія Михайловича         комісії територіального
                 виборчого округу N 117,
                 Львівська область;

   ОНИЩУК           - секретаря окружної
Ольгу Василівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 68, Житомирська
                 область;

   ОНОЙКО           - провідного спеціаліста
Наталію Володимирівну       відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Красилівської районної
                 державної адміністрації,
                 Хмельницька область;

   ОНОПРІЄНКО         - друкарку цеху
Валентину Миколаївну       голографічного захисту
                 та нумерації продукції
                 державного підприємства
                 Поліграфічний комбінат
                 "Україна" по виготовленню
                 цінних паперів;

   ОПАНАСЮК          - головного спеціаліста
Юлію Ростиславівну        відділу адміністрування
                 Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Рівненської обласної
                 державної адміністрації;

   ОПОЛЯНЧУК         - секретаря дільничної
Лесю Сергіївну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 42
                 територіального виборчого
                 округу N 190, Хмельницька
                 область;

   ОПРИШКО          - оператора комп'ютерного
Тетяну Михайлівну         набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 95,
                 Київська область;

   ОРЛІК           - члена окружної виборчої
Світлану Адамівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   ОСЕЛЕДЦЯ          - члена окружної виборчої
Миколу Михайловича        комісії територіального
                 виборчого округу N 75,
                 Запорізька область;

   ОСЕЦЬКУ          - спеціаліста I категорії
Ірину Леонідівну         сектору із забезпечення
                 роботи заступника Міністра
                 закордонних справ України;

   ОСОВСЬКУ          - голову окружної виборчої
Софію Олександрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 66,
                 Житомирська область;

   ОСТАПУКА          - члена окружної виборчої
Степана Кіндратовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 4,
                 Автономна Республіка Крим;

   ОСТАПЮКА          - члена окружної виборчої
Павла Євстаховича         комісії територіального
                 виборчого округу N 13,
                 Вінницька область;

   ОСТАХА           - члена окружної виборчої
Івана Володимировича       комісії територіального
                 виборчого округу N 208,
                 Чернігівська область;

   ОСТРОВСЬКУ         - головного бухгалтера
Ольгу Іванівну          окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 203, Черкаська
                 область;

   ОЧЕРЕДЬКА         - голову окружної виборчої
Сергія Анатолійовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 213,
                 Чернігівська область;

   ОЧКОЛЯС          - голову дільничної виборчої
Тетяну Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 12 територіального
                 виборчого округу N 153,
                 Полтавська область;

   П'ЯНКІВСЬКУ        - члена окружної виборчої
Галину Сидорівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 16,
                 Вінницька область;

   ПАВЕЛКА          - заступника голови окружної
Павла Павловича          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 191, Хмельницька
                 область;

   ПАВЛЕНКО          - голову дільничної виборчої
Людмилу Степанівну        комісії виборчої дільниці
                 N 16 територіального
                 виборчого округу N 53,
                 Донецька область;

   ПАВЛИК           - начальника відділу ведення
Олену Володимирівну        Державного реєстру
                 виборців апарату Буської
                 районної державної
                 адміністрації, Львівська
                 область;

   ПАВЛИЧЕНКО         - начальника відділу ведення
Любов Емануїлівну         Державного реєстру
                 виборців Першотравневої
                 районної в місті Чернівці
                 ради;

   ПАВЛОГРАДСЬКОГО      - завідувача відділу ведення
Олександра Миколайовича      Державного реєстру
                 виборців Конотопської
                 міської ради, Сумська
                 область;

   ПАВЛЮКА          - члена окружної виборчої
Андрія Дмитровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 58,
                 Донецька область;

   ПАВЛЮКА          - начальника відділу ведення
Миколу Миколайовича        Державного реєстру
                 виборців Берегівської
                 міської ради, Закарпатська
                 область;

   ПАВЛЮКА          - заступника голови окружної
Юрія Андрійовича         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 63, Житомирська
                 область;

   ПАВЛЮКОВА         - начальника виробничого
Івана Олексійовича        відділу департаменту
                 програмних систем
                 акціонерного товариства
                 закритого типу "Атлас",
                 місто Київ;

   ПАВЛЮЧЕНКО         - голову дільничної виборчої
Яну Миколаївну          комісії виборчої дільниці
                 N 22 територіального
                 виборчого округу N 50,
                 Донецька область;

   ПАДАЛОЧНУ         - діловода окружної виборчої
Валентину Петрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 225,
                 місто Севастополь;

   ПАДУН           - бухгалтера окружної
Ніну Петрівну           виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 211, Чернігівська
                 область;

   ПАЛАГНЮКА         - голову дільничної виборчої
Василя Георгійовича        комісії виборчої дільниці
                 N 13 територіального
                 виборчого округу N 204,
                 Чернівецька область;

   ПАЛАМАРЧУКА        - начальника відділу ведення
Петра Анатолійовича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Волочиської районної
                 державної адміністрації,
                 Хмельницька область;

   ПАЛЬЧИКОВУ         - члена окружної виборчої
Ларису Павлівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 117,
                 Львівська область;

   ПАНКУЛІЧ          - голову окружної виборчої
Валентину Віталіївну       комісії територіального
                 виборчого округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   ПАНТЕЛЕЄВУ         - заступника голови
Аллу Володимирівну        дільничної виборчої
                 комісії виборчої дільниці
                 N 107 територіального
                 виборчого округу N 52,
                 Донецька область;

   ПАНТЮКОВУ         - члена окружної виборчої
Надію Григорівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 111,
                 Луганська область;

   ПАНФІЛОВУ         - члена окружної виборчої
Світлану Володимирівну      комісії територіального
                 виборчого округу N 219,
                 місто Київ;

   ПАНЧЕНКА          - системного адміністратора
Олексія Петровича         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 175, Харківська
                 область;

   ПАНЧЕНКО          - начальника відділу ведення
Аллу Петрівну           Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Згурівської районної
                 державної адміністрації,
                 Київська область;

   ПАНЧУК           - голову дільничної виборчої
Марію Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 65 територіального
                 виборчого округу N 205,
                 Чернівецька область;

   ПАНЮТУ           - члена окружної виборчої
Світлану Сергіївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 162,
                 Сумська область;

   ПАНЬКА           - голову Старобешівської
Василя Федоровича         районної державної
                 адміністрації, Донецька
                 область;

   ПАНЬКО           - голову дільничної виборчої
Олександру Золтанівну       комісії виборчої дільниці
                 N 3 територіального
                 виборчого округу N 73,
                 Закарпатська область;

   ПАНЬОК           - члена окружної виборчої
Тетяну Володимирівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 171,
                 Харківська область;

   ПАПРОЦЬКУ         - голову дільничної виборчої
Світлану Сергіївну        комісії виборчої дільниці
                 N 1 територіального
                 виборчого округу N 15,
                 Вінницька область;

   ПАПУШУ           - головного спеціаліста
Сергія Васильовича        відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Бершадської районної
                 державної адміністрації,
                 Вінницька область;

   ПАРАХІНУ          - голову дільничної виборчої
Оксану Вікторівну         комісії виборчої дільниці
                 N 42 територіального
                 виборчого округу N 107,
                 Луганська область;

   ПАРХОВИЧА         - оператора комп'ютерного
Петра Івановича          набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 121,
                 Львівська область;

   ПАРХОМЕНКА         - секретаря окружної
Володимира Грігоровича      виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 5, Автономна
                 Республіка Крим;

   ПАРХОМЮК          - голову дільничної виборчої
Раїсу Петрівну          комісії виборчої дільниці
                 N 7 територіального
                 виборчого округу N 65,
                 Житомирська область;

   ПАСКАЛЬ          - голову дільничної виборчої
Яну Михайлівну          комісії виборчої дільниці
                 N 122 територіального
                 виборчого округу N 178,
                 Харківська область;

   ПАСЯКОВУ          - голову окружної виборчої
Олену Семенівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 171,
                 Харківська область;

   ПАУКОВА          - члена окружної виборчої
Андрія Олексійовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 3,
                 Автономна Республіка Крим;

   ПАХОВСЬКУ         - члена окружної виборчої
Любов Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 112,
                 Луганська область;

   ПАЦКАНЯ          - начальника відділу ведення
Ярослава Володимировича      Державного реєстру виборців
                 Великоберезнянської
                 районної державної
                 адміністрації,
                 Закарпатська область;

   ПАЩУКА           - члена окружної виборчої
Ігоря Івановича          комісії територіального
                 виборчого округу N 21,
                 Волинська область;

   ПЕЛЕХ           - голову дільничної виборчої
Галину Степанівну         комісії виборчої дільниці
                 N 63 територіального
                 виборчого округу N 121,
                 Львівська область;

   ПЕЛЕХ           - члена окружної виборчої
Магдалину Федорівну        комісії виборчої дільниці
                 N 17 територіального
                 виборчого округу N 72,
                 Закарпатська область;

   ПЕНЗІЯ           - начальника відділу ведення
Миколу Георгійовича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Герцаївської районної
                 державної адміністрації,
                 Чернівецька область;

   ПЕРЕГІНЯКА         - начальника відділу ведення
Петра Васильовича         Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 комітету Калуської міської
                 ради, Івано-Франківська
                 область;

   ПЕРЕСУНЬКО         - члена окружної виборчої
Тамару Олексіївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 13,
                 Вінницька область;

   ПЕТЛІНА          - системного адміністратора
Максима Олександровича      окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 31,
                 Дніпропетровська область;

   ПЕТРАКОВСЬКУ        - члена окружної виборчої
Ірину Олександрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 189,
                 Херсонська область;

   ПЕТРАЧКА          - начальника відділу ведення
Романа Володимировича       Державного реєстру
                 виборців Глухівської
                 міської ради, Сумська
                 область;

   ПЕТРАЩУК          - бухгалтера окружної
Марію Дмитрівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 205, Чернівецька
                 область;

   ПЕТРЕНКА          - члена окружної виборчої
Василя Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 142,
                 Одеська область;

   ПЕТРИЧКА          - голову окружної виборчої
Василя Андрійовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 74,
                 Закарпатська область;

   ПЕТРОВУ          - члена окружної виборчої
Любов Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 186,
                 Херсонська область;

   ПЕТРОЩУК          - секретаря окружної
Надію Олексіївну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 185, Херсонська
                 область;

   ПЕТРУСЕНКО         - керуючу справами
Світлану Володимирівну      виконавчого апарату
                 Слов'янської районної
                 ради, Донецька область;

   ПЕТРУШКЕВИЧ        - керівника департаменту
Ірину Віталіївну         інформаційних ресурсів
                 товариства з обмеженою
                 відповідальністю "Ліга:
                 Закон";

   ПЕЧОНКІНУ         - заступника голови
Наталію Анатоліївну        Заводської районної
                 адміністрації Запорізької
                 міської ради;

   ПЕЧОРУ           - голову дільничної виборчої
Надію Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 110 територіального
                 виборчого округу N 70,
                 Закарпатська область;

   ПЄТУШКОВА         - голову дільничної виборчої
Олександра Валер'євича      комісії виборчої дільниці
                 N 53 територіального
                 виборчого округу N 42,
                 Донецька область;

   ПИВЧУКА          - начальника відділу ведення
Юрія Івановича          Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Перемишлянської районної
                 державної адміністрації,
                 Львівська область;

   ПИТЕЛЯ           - директора Донецької філії
Володимира Петровича       відкритого акціонерного
                 товариства "Укртелеком";

   ПИЩАНСЬКУ         - начальника відділу ведення
Тетяну Борисівну         Державного реєстру
                 виборців Армянської
                 міської ради, Автономна
                 Республіка Крим;

   ПИЩУРА           - члена окружної виборчої
Сергія Петровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 190,
                 Хмельницька область;

   ПІВЕНЬ           - заступника голови -
Ірину Григорівну         керівника апарату
                 Пологівської районної
                 державної адміністрації,
                 Запорізька область;

   ПІДГУРСЬКОГО        - голову дільничної виборчої
Ігоря Віталійовича        комісії виборчої дільниці
                 N 52 територіального
                 виборчого округу N 119,
                 Львівська область;

   ПІДП'ЯСЕЦЬКОГО       - головного спеціаліста
Олега Богдановича         відділу адміністрування
                 Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Львівської обласної
                 державної адміністрації;

   ПІНДИКА          - голову дільничної виборчої
Анатолія Олексійовича       комісії виборчої дільниці
                 N 83 територіального
                 виборчого округу N 65,
                 Житомирська область;

   ПІРОЖЕНКО         - секретаря дільничної
Наталію Павлівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 16
                 територіального виборчого
                 округу N 41, Донецька
                 область;

   ПІЧКУРЕНКО         - члена окружної виборчої
Єву Василівну           комісії територіального
                 виборчого округу N 66,
                 Житомирська область;

   ПЛАХУТУ          - члена окружної виборчої
Віктора Вікторовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 198,
                 Черкаська область;

   ПЛЕШИВЕНКО         - начальника відділу ведення
Оксану Вікторівну         Державного реєстру
                 виборців Ленінської
                 районної адміністрації
                 Запорізької міської ради;

   ПЛУГАТАРЬОВУ        - голову дільничної виборчої
Євгенію Володимирівну       комісії виборчої дільниці
                 N 119 територіального
                 виборчого округу N 181,
                 Харківська область;

   ПЛУЖНУ           - голову дільничної виборчої
Ірину Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 90 територіального
                 виборчого округу N 184,
                 Херсонська область;

   ПОБЕДИНСЬКОГО       - секретаря дільничної
Дмитра Володимировича       виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 153
                 територіального виборчого
                 округу N 60, Донецька
                 область;

   ПОБЕРЕЖЕЦЬ         - голову дільничної виборчої
Людмилу Анатоліївну        комісії виборчої дільниці
                 N 7 територіального
                 виборчого округу N 67,
                 Житомирська область;

   ПОБЕРЕЖНИК         - голову дільничної виборчої
Ольгу Федорівну          комісії виборчої дільниці
                 N 88 територіального
                 виборчого округу N 121,
                 Львівська область;

   ПОВИДАЛА          - начальника відділу
Івана Івановича          з питань спільної власності
                 територіальних громад
                 Тростянецького району
                 Тростянецької районної
                 ради, Вінницька область;

   ПОВИДАЛО          - заступника голови окружної
Наталію Василівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 17, Вінницька
                 область;

   ПОГОРЕЛОВА         - члена окружної виборчої
Михайла Петровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 9,
                 Автономна Республіка Крим;

   ПОГУДІНУ          - голову дільничної виборчої
Світлану Володимирівну      комісії виборчої дільниці
                 N 1 територіального
                 виборчого округу N 20,
                 Волинська область;

   ПОДГОРБУНСЬКОГО      - заступника голови
Микиту Сергійовича        дільничної виборчої
                 комісії виборчої дільниці
                 N 57 територіального
                 виборчого округу N 173,
                 Харківська область;

   ПОДДУБНЯКА         - члена окружної виборчої
Андрія Олександровича       комісії територіального
                 виборчого округу N 31,
                 Дніпропетровська область;

   ПОДМОКУ          - члена окружної виборчої
Ольгу Петрівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 155,
                 Рівненська область;

   ПОДУНАЯ          - члена окружної виборчої
Сергія Григоровича        комісії територіального
                 виборчого округу N 13,
                 Вінницька область;

   ПОЗДНЯКОВУ         - голову дільничної виборчої
Любов Володимирівну        комісії виборчої дільниці
                 N 46 територіального
                 виборчого округу N 113,
                 Луганська область;

   ПОЗДНЯКОВУ         - керівника апарату
Тетяну Вікторівну         Білогірської районної
                 державної адміністрації,
                 Автономна Республіка Крим;

   ПОКИДІНУ          - начальника відділу ведення
Яну Миколаївну          Державного реєстру
                 виборців Попаснянської
                 районної державної
                 адміністрації, Луганська
                 область;

   ПОКУСАЙ          - голову дільничної виборчої
Марію Микитівну          комісії виборчої дільниці
                 N 74 територіального
                 виборчого округу N 47,
                 Донецька область;

   ПОЛІКАРПОВУ        - голову дільничної виборчої
Людмилу Аркадіївну        комісії виборчої дільниці
                 N 41 територіального
                 виборчого округу N 225,
                 місто Севастополь;

   ПОЛІЩУК          - начальника відділу ведення
Галину Михайлівну         Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 комітету Бердичівської
                 міської ради, Житомирська
                 область;

   ПОЛТОРАЦЬКУ        - члена дільничної виборчої
Олену Анатоліївну         комісії виборчої дільниці
                 N 31 територіального
                 виборчого округу N 55,
                 Донецька область;

   ПОЛЯНСЬКОГО        - першого заступника
Володимира Віталійовича      Макіївського міського
                 голови, Донецька область;

   ПОНОМАРЕНКА        - заступника Єнакіївського
Валерія Миколайовича       міського голови, Донецька
                 область;

   ПОНОМАРЕНКА        - голову окружної виборчої
Геннадія Миколайовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 79,
                 Запорізька область;

   ПОНОМАРЕНКА        - члена окружної виборчої
Григорія Петровича        комісії територіального
                 виборчого округу N 211,
                 Чернігівська область;

   ПОНОМАРЕНКА        - члена окружної виборчої
Олега Олександровича       комісії територіального
                 виборчого округу N 174,
                 Харківська область;

   ПОНОМАРЕНКО        - голову дільничної виборчої
Галину Петрівну          комісії виборчої дільниці
                 N 125 територіального
                 виборчого округу N 114,
                 Луганська область;

   ПОНОМАРЕНКО        - члена окружної виборчої
Катерину Опанасівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 172,
                 Харківська область;

   ПОНОМАРЬОВА        - голову дільничної виборчої
Сергія Івановича         комісії виборчої дільниці
                 N 54 територіального
                 виборчого округу N 113,
                 Луганська область;

   ПОНОМАРЬОВУ        - члена окружної виборчої
Валентину Володимирівну      комісії територіального
                 виборчого округу N 41,
                 Донецька область;

   ПОП            - секретаря дільничної
Ганну Петрівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 60
                 територіального виборчого
                 округу N 72, Закарпатська
                 область;

   ПОПИК           - голову дільничної виборчої
Світлану Дмитрівну        комісії виборчої дільниці
                 N 46 територіального
                 виборчого округу N 190,
                 Хмельницька область;

   ПОПІВЧАК          - члена окружної виборчої
Юлію Петрівну           комісії територіального
                 виборчого округу N 125,
                 Львівська область;

   ПОПКОВУ          - голову окружної виборчої
Світлану Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 9,
                 Автономна Республіка Крим;

   ПОПОВА           - першого заступника
Михайла Миколайовича       Горлівського міського
                 голови, Донецька область;

   ПОПОВИЧ          - заступника голови
Галину Веніамінівну        Мар'їнської районної ради,
                 Донецька область;

   ПОПОВИЧ          - члена окружної виборчої
Галину Максимівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   ПОПОВИЧА          - заступника голови,
Олександра Олександровича     керівника апарату
                 Гуляйпільської районної
                 державної адміністрації,
                 Запорізька область;

   ПОПРУЖКА          - начальника відділу ведення
Сергія Павловича         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Сосницької районної
                 державної адміністрації,
                 Чернігівська область;

   ПОРАДУ           - голову дільничної виборчої
Ганну Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 4 територіального
                 виборчого округу N 119,
                 Львівська область;

   ПОРАНОВИЧ         - секретаря окружної
Корнелію Петрівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 118, Львівська
                 область;

   ПОРОЖНЮК          - члена окружної виборчої
Марію Танасіївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 204,
                 Чернівецька область;

   ПОСИСАЄВУ         - голову дільничної виборчої
Тетяну Володимирівну       комісії виборчої дільниці
                 N 111 територіального
                 виборчого округу N 187,
                 Херсонська область;

   ПОСПЄЛОВА         - голову дільничної виборчої
Віктора Дмитровича        комісії виборчої дільниці
                 N 18 територіального
                 виборчого округу N 178,
                 Харківська область;

   ПОСТОВОЙТОВУ        - секретаря окружної
Ларису Миколаївну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 61, Донецька
                 область;

   ПОТАПЕНКА         - керуючого справами
Анатолія Івановича        виконкому Жовтневої
                 районної в місті Кривому
                 Розі ради,
                 Дніпропетровська область;

   ПОТАПЕНКО         - начальника відділу ведення
Ніну Кіндратівну         Державного реєстру
                 виборців Червоноградської
                 міської ради, Львівська
                 область;

   ПОТАПОВА          - секретаря дільничної
Василя Васильовича        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 77
                 територіального виборчого
                 округу N 204, Чернівецька
                 область;

   ПОТІШУК          - члена окружної виборчої
Галину Петрівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 21,
                 Волинська область;

   ПОТОЦЬКОГО         - головного спеціаліста -
Сергія Вікторовича        юрисконсульта юридичного
                 управління Донецької
                 обласної державної
                 адміністрації;

   ПОТЬОМКІНУ         - начальника відділу ведення
Ірину Іванівну          Державного реєстру
                 виборців департаменту
                 з організаційної роботи
                 Керченської міської ради,
                 Автономна Республіка Крим;

   ПОХИЛА           - голову дільничної виборчої
Володимира Івановича       комісії виборчої дільниці
                 N 58 територіального
                 виборчого округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   ПРЕНЗЕЛЕВИЧА        - завідуючого сектором
Олега Миколайовича        із забезпечення роботи
                 заступника Міністра
                 закордонних справ України;

   ПРИГОНЕЦЬ         - секретаря дільничної
Людмилу Вікторівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 30
                 територіального виборчого
                 округу N 61, Донецька
                 область;

   ПРИЗ            - провідного спеціаліста
Ларису В'ячеславівну       відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Путивльської районної
                 державної адміністрації,
                 Сумська область;

   ПРИЛЕПСЬКУ         - члена окружної виборчої
Наталю Леонідівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 2,
                 Автономна Республіка Крим;

   ПРИСТАНСЬКУ        - головного бухгалтера
Наталію Ігорівну         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 122, Львівська
                 область;

   ПРИХІДЬКО         - голову дільничної виборчої
Надію Володимирівну        комісії виборчої дільниці
                 N 123 територіального
                 виборчого округу N 123,
                 Львівська область;

   ПРИХОДЬКО         - секретаря окружної
Альону Михайлівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 174, Харківська
                 область;

   ПРИХОДЬКО-ПЕТРОВСЬКУ    - голову дільничної виборчої
Наталю Євгенівну         комісії виборчої дільниці
                 N 32 територіального
                 виборчого округу N 44,
                 Донецька область;

   ПРОДАН           - секретаря дільничної
Оксану Юріївну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 51
                 територіального виборчого
                 округу N 72, Закарпатська
                 область;

   ПРОКОПЕНКА         - члена окружної виборчої
Костянтина Миколайовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 76,
                 Запорізька область;

   ПРОКОПОВА         - члена окружної виборчої
Петра Павловича          комісії територіального
                 виборчого округу N 108,
                 Луганська область;

   ПРОКОПЮКА         - голову дільничної виборчої
Петра Миколайовича        комісії виборчої дільниці
                 N 26 територіального
                 виборчого округу N 205,
                 Чернівецька область;

   ПРОКОФ'ЄВА         - члена окружної виборчої
Олексія Костянтиновича      комісії територіального
                 виборчого округу N 81,
                 Запорізька область;

   ПРОТАСОВА         - члена окружної виборчої
Євгена Васильовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 185,
                 Херсонська область;

   ПРОХВАТИЛА         - члена окружної виборчої
Володимира Миколайовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 182,
                 Харківська область;

   ПРОХОРОВА         - офіційного спостерігача
Олега Дмитровича         у територіальному виборчому
                 окрузі N 12, Вінницька
                 область;

   ПРОЦАКА          - члена окружної виборчої
Олександра Володимировича     комісії територіального
                 виборчого округу N 131,
                 Миколаївська область;

   ПРОЦЕНКА          - члена окружної виборчої
Олександра Васильовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 20,
                 Волинська область;

   ПРУДЕНКО          - секретаря окружної
Любов Леонідівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 46, Донецька
                 область;

   ПРУДНИКОВУ         - члена окружної виборчої
Ольгу Петрівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 2,
                 Автономна Республіка Крим;

   ПУДЛИКА          - голову дільничної виборчої
Віталія Степановича        комісії виборчої дільниці
                 N 10 територіального
                 виборчого округу N 119,
                 Львівська область;

   ПУКІШ           - начальника відділу ведення
Ірину Карлівну          Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Свалявської районної
                 державної адміністрації,
                 Закарпатська область;

   ПУЛЯЄВУ          - члена окружної виборчої
Дарію Олегівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 160,
                 Сумська область;

   ПУЛЬКУ           - заступника начальника
Віктора Володимировича      відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Тернопільської міської ради;

   ПУНЬКА           - голову окружної виборчої
Михайла Вікторовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 215,
                 місто Київ;

   ПУСТОВОЙТА         - голову дільничної виборчої
Олександра Миколайовича      комісії виборчої дільниці
                 N 34 територіального
                 виборчого округу N 46,
                 Донецька область;

   ПУЧКОВУ          - головного бухгалтера
Аллу Леонідівну          окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 8, Автономна
                 Республіка Крим;

   ПШЕНИЧКО          - начальника відділу ведення
Вікторію Юріївну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Балаклійської районної
                 державної адміністрації,
                 Харківська область;

   РАБАДЖИ          - члена окружної виборчої
Сергія Васильовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 73,
                 Закарпатська область;

   РАДЧЕНКА          - голову окружної виборчої
Олександра Олександровича     комісії територіального
                 виборчого округу N 209,
                 Чернігівська область;

   РАЗІНУ           - члена окружної виборчої
Ольгу Олександрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 35,
                 Дніпропетровська область;

   РАЗОН           - члена окружної виборчої
Ірину Вікторівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 211,
                 Чернігівська область;

   РЕБРИКА          - заступника начальника
Віталія Івановича         організаційного відділу
                 апарату Закарпатської
                 обласної державної
                 адміністрації;

   РЕБЮК           - секретаря дільничної
Марію Миколаївну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 129
                 територіального виборчого
                 округу N 205, Чернівецька
                 область;

   РЕВВУ           - виконуючу обов'язки
Ларису Миколаївну         Димитровського міського
                 голови, Донецька область;

   РЕВУ            - Артемівського міського
Олексія Олександровича      голову, Донецька область;

   РЕДЬКА           - секретаря окружної
Віталія Андрійовича        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 225, місто
                 Севастополь;

   РЕДЬКА           - члена окружної виборчої
Миколу Олександровича       комісії територіального
                 виборчого округу N 119,
                 Львівська область;

   РЕЗНІКОВА         - системного адміністратора
Володимира Вікторовича      окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 7, Автономна
                 Республіка Крим;

   РЕЗНІЧУК          - начальника відділу ведення
Марію Олексіївну         Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 органу Оболонської
                 районної в місті Києві ради;

   РЕКУН           - головного спеціаліста
Ілону Русланівну         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Корольовської районної
                 в місті Житомирі ради;

   РЕПЕТИЛО          - секретаря дільничної
Олену Олександрівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 24
                 територіального виборчого
                 округу N 119, Львівська
                 область;

   РЕПИЦЬКУ          - голову дільничної виборчої
Олену Петрівну          комісії виборчої дільниці
                 N 39 територіального
                 виборчого округу N 113,
                 Луганська область;

   РЕПРИНЦЕВУ         - секретаря дільничної
Наталію Генріхівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 2
                 територіального виборчого
                 округу N 164, Сумська
                 область;

   РЕПУХОВА          - голову Амвросіївської
Бориса Володимировича       районної ради, Донецька
                 область;

   РЕУЦЬКОГО         - голову дільничної виборчої
Івана Васильовича         комісії виборчої дільниці
                 N 109 територіального
                 виборчого округу N 187,
                 Херсонська область;

   РЕШЕТЮКА          - системного адміністратора
В'ячеслава Михайловича      окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 74, Закарпатська
                 область;

   РЄДІНУ           - голову дільничної виборчої
Тетяну Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 36 територіального
                 виборчого округу N 175,
                 Харківська область;

   РЄЗНІК           - члена окружної виборчої
Дану Андріївну          комісії територіального
                 виборчого округу N 89,
                 Івано-Франківська
                 область;

   РИБАК           - головного спеціаліста
Євгенію Володимирівну       відділу ведення Державного
                 реєстру виборців Барської
                 районної державної
                 адміністрації, Вінницька
                 область;

   РИБАЛКІНА         - члена дільничної виборчої
Володимира Миколайовича      комісії виборчої дільниці
                 N 66 територіального
                 виборчого округу N 47,
                 Донецька область;

   РИБЧЕНКО          - члена окружної виборчої
Олену Олександрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 24,
                 Дніпропетровська область;

   РИЖКОВУ          - члена окружної виборчої
Людмилу Петрівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 112,
                 Луганська область

   РИМАР           - секретаря окружної
Людмилу Михайлівну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 67, Житомирська
                 область;

   РИЧКОВУ          - заступника голови з питань
Ларису Віталівну         діяльності виконавчих
                 органів ради - керуючого
                 справами Київської
                 районної в місті Донецьку
                 ради;

   РИЧКОВУ          - секретаря окружної
Ларису Володимирівну       виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 171, Харківська
                 область;

   РІЗНИК           - заступника начальника
Валентину Вікторівну       з продажу послуг Черкаської
                 філії відкритого
                 акціонерного товариства
                 "Укртелеком";

   РІШКА           - головного спеціаліста
Степана Барнабашовича       відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Виноградівської районної
                 державної адміністрації,
                 Закарпатська область;

   РОВДИЧ           - голову дільничної виборчої
Оксану Антонівну         комісії виборчої дільниці
                 N 54 територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   РОГОВОГО          - члена окружної виборчої
Володимира Васильовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 203,
                 Черкаська область;

   РОГОЧОГО          - системного адміністратора
Владислава Васильовича      окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 150, Полтавська
                 область;

   РОДІТЕЛЕВУ         - секретаря дільничної
Наталію Миколаївну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 31
                 територіального виборчого
                 округу N 225, місто
                 Севастополь;

   РОЗМІРЧУК         - начальника відділу ведення
Лілію Петрівну          Державного реєстру
                 виборців Теребовлянської
                 районної державної
                 адміністрації,
                 Тернопільська область;

   РОЙ            - члена окружної виборчої
Катерину Григорівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 150,
                 Полтавська область;

   РОКИЦЬКУ          - голову окружної виборчої
Галину Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 19,
                 Волинська область;

   РОЛІК           - секретаря окружної
Світлану Миколаївну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 171, Харківська
                 область;

   РОМАНЕНКО         - секретаря окружної
Наталію Аркадіївну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 148, Полтавська
                 область;

   РОМАНІКУ          - голову окружної виборчої
Андрія Олександровича       комісії територіального
                 виборчого округу N 55,
                 Донецька область;

   РОМАНІХІНУ         - члена окружної виборчої
Олену Анатоліївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 188,
                 Херсонська область;

   РОМАНОВСЬКУ        - члена окружної виборчої
Ганну Вікторівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 10,
                 Автономна Республіка Крим;

   РОМАНЧУК          - члена окружної виборчої
Вікторію Феліксівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 146,
                 Полтавська область;

   РОМАНЬКА          - першого заступника
Юрія Івановича          Генерального директора -
                 директора із забезпечення
                 ринку послуг Державного
                 підприємства спеціального
                 зв'язку;

   РОМЕНСЬКОГО        - голову Дніпровської
Ігоря Петровича          районної в місті Херсоні ради;

   РОШКА           - члена дільничної виборчої
Миколу Івановича         комісії виборчої дільниці
                 N 69 територіального
                 виборчого округу N 73,
                 Закарпатська область;

   РОЩИНА           - голову окружної виборчої
Олександра Васильовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 77,
                 Запорізька область;

   РУДЕНКО          - члена окружної виборчої
Антоніну Петрівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 163,
                 Сумська область;

   РУДЕНКО          - заступника голови окружної
Любов Іванівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 83, Запорізька
                 область;

   РУДИКА           - члена окружної виборчої
Ігоря Ігоровича          комісії територіального
                 виборчого округу N 120,
                 Львівська область;

   РУДИЧ           - голову дільничної виборчої
Світлану Олексіївну        комісії виборчої дільниці
                 N 36 територіального
                 виборчого округу N 153,
                 Полтавська область;

   РУДІКА           - начальника групи
Юрія Борисовича          Департаменту особистої
                 охорони Управління
                 державної охорони України;

   РУДНИКА          - члена окружної виборчої
Миколу Миколайовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 125,
                 Львівська область;

   РУМЯНЦЕВА         - члена окружної виборчої
Андрія Миколайовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 205,
                 Чернівецька область;

   РУМЯНЦЕВУ         - члена окружної виборчої
Марину Сергіївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 75,
                 Запорізька область;

   РЯБЕНЬКУ          - голову дільничної виборчої
Вікторію Вікторівну        комісії виборчої дільниці
                 N 210 територіального
                 виборчого округу N 18,
                 Вінницька область;

   РЯБЧУК           - члена окружної виборчої
Валентину Григорівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 79,
                 Запорізька область;

   САВИЦЬКУ          - голову дільничної виборчої
Тетяну Олексіївну         комісії виборчої дільниці
                 N 81 територіального
                 виборчого округу N 179,
                 Харківська область;

   САВІНСЬКУ         - голову дільничної виборчої
Олену Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 81 територіального
                 виборчого округу N 47,
                 Донецька область;

   САВРІЙ           - секретаря окружної
Олену Олександрівну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 99, Київська
                 область;

   САВЧЕНКО          - голову дільничної виборчої
Зінаїду Петрівну         комісії виборчої дільниці
                 N 4 територіального
                 виборчого округу N 109,
                 Луганська область;

   САВЧЕНКО          - члена окружної виборчої
Наталію Всеволодівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 176,
                 Харківська область;

   САВЧЕНКО          - секретаря спеціальної
Світлану Вікторівну        дільничної виборчої
                 комісії виборчої дільниці
                 N 68 територіального
                 виборчого округу N 146,
                 Полтавська область;

   САВЧУКА          - голову дільничної виборчої
Віктора Миколайовича       комісії виборчої дільниці
                 N 32 територіального
                 виборчого округу N 20,
                 Волинська область;

   САДОВСЬКУ         - головного бухгалтера
Надію Василівну          окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 141, Одеська
                 область;

   САЗОНОВУ          - головного бухгалтера
Надію Іванівну          окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 83, Запорізька
                 область;

   САЗОНОВУ          - секретаря окружної
Надію Михайлівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 224, місто
                 Севастополь;

   САЙКЕВИЧ          - секретаря дільничної
Марію Антонівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 176
                 територіального виборчого
                 округу N 121, Львівська
                 область;

   САЙЧЕНКО          - голову дільничної виборчої
Вікторію Володимирівну      комісії виборчої дільниці
                 N 22 територіального
                 виборчого округу N 198,
                 Черкаська область;

   САК            - члена окружної виборчої
Марію Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 20,
                 Волинська область;

   САКАДИНСЬКУ        - члена окружної виборчої
Тамару Федорівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 116,
                 Луганська область;

   САЛАЩЕНКО         - голову дільничної виборчої
Ірину Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 24 територіального
                 виборчого округу N 32,
                 Дніпропетровська область;

   САЛТАНЮКА         - юриста окружної виборчої
Максима Олеговича         комісії територіального
                 виборчого округу N 63,
                 Житомирська область;

   САНИЦЬКОГО         - голову дільничної виборчої
Анатолія Владиславовича      комісії виборчої дільниці
                 N 13 територіального
                 виборчого округу N 117,
                 Львівська область;

   САПЕР           - члена окружної виборчої
Аллу Миколаївну          комісії територіального
                 виборчого округу N 44,
                 Донецька область;

   САПІГУ           - головного бухгалтера
Олену Петрівну          окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 94, Київська
                 область;

   САПКО           - голову дільничної виборчої
Тетяну Василівну         комісії виборчої дільниці
                 N 91 територіального
                 виборчого округу N 61,
                 Донецька область;

   САРБАЄВА          - члена окружної виборчої
Юрія Анатолійовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 13,
                 Вінницька область;

   САРИ-ЮРЬЄВА        - члена окружної виборчої
Вячеслава Миколайовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 59,
                 Донецька область;

   САРКІСЯН          - члена окружної виборчої
Джульєту Робертівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 217,
                 місто Київ;

   САРМАТИЦЬКОГО       - системного адміністратора
Григорія Віталійовича       окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 178, Харківська
                 область;

   САСИНА           - члена окружної виборчої
Івана Івановича          комісії територіального
                 виборчого округу N 73,
                 Закарпатська область;

   САТУРЧАК          - начальника відділу ведення
Надію Станіславівну        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Мостиської районної
                 державної адміністрації,
                 Львівська область;

   САФОНОВА          - начальника відділу
Костянтина Аврамовича       з питань інформатики
                 Печерської районної
                 в місті Києві державної
                 адміністрації;

   САФРОНОВА         - голову дільничної виборчої
Сергія Володимировича       комісії виборчої дільниці
                 N 24 територіального
                 виборчого округу N 111,
                 Луганська область;

   СВИСТУНА          - голову окружної виборчої
Володимира Пилиповича       комісії територіального
                 виборчого округу N 103,
                 Кіровоградська область;

   СВИЩ            - начальника відділу ведення
Наталію Юріївну          Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Бахмацької районної
                 державної адміністрації,
                 Чернігівська область;

   СВИЩА           - секретаря окружної
Михайла Васильовича        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 82, Запорізька
                 область;

   СВІНКОВУ          - члена окружної виборчої
Світлану Анатоліївну       комісії територіального
                 виборчого округу N 189,
                 Херсонська область;

   СВІРІДОВА         - члена окружної виборчої
Валерія Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 118,
                 Львівська область;

   СВІТА           - секретаря дільничної
Андрія Олексійовича        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 57
                 територіального виборчого
                 округу N 190, Хмельницька
                 область;

   СВІТЛИЧНУ         - спеціаліста I категорії
Наталю Вікторівну         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Первомайської районної
                 державної адміністрації,
                 Харківська область;

   СВІЧКАР          - члена окружної виборчої
Вікторію Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 177,
                 Харківська область;

   СВІЧКАРЯ          - голову дільничної виборчої
Сергія Васильовича        комісії виборчої дільниці
                 N 15 територіального
                 виборчого округу N 177,
                 Харківська область;

   СВЯТНЕНКО         - начальника відділу ведення
Вікторію Василівну        Державного реєстру
                 виборців Голосіївської
                 районної в місті Києві
                 державної адміністрації;

   СЕВІДОВУ          - члена дільничної виборчої
Лідію Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 76 територіального
                 виборчого округу N 164,
                 Сумська область;

   СЕГИНА           - голову дільничної виборчої
Володимира Івановича       комісії виборчої дільниці
                 N 85 територіального
                 виборчого округу N 57,
                 Донецька область;

   СЕЛЮКА           - співробітника охорони
Віталія Михайловича        Управління Державної
                 охорони України;

   СЕМЕНОВИЧ         - секретаря дільничної
Верону Степанівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 110
                 територіального виборчого
                 округу N 70, Закарпатська
                 область;

   СЕМЕНЧУК          - члена окружної виборчої
Тамару Петрівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 222,
                 місто Київ;

   СЕМЕНЮК          - обліковця цеху офсетного
Тетяну Анатоліївну        друку Державного
                 підприємства Поліграфічний
                 комбінат "Україна"
                 по виготовленню цінних
                 паперів;

   СЕМКІВА          - керівника апарату
Богдана Васильовича        Гусятинської районної
                 державної адміністрації,
                 Тернопільська область;

   СЕМКО           - комірника цеху цінних
Людмилу Людвигівну        паперів Державного
                 підприємства Поліграфічний
                 комбінат "Україна"
                 по виготовленню цінних
                 паперів;

   СЕМЧИШИНУ         - заступника голови
Марту Володимирівну        дільничної виборчої
                 комісії виборчої дільниці
                 N 9 територіального
                 виборчого округу N 123,
                 Львівська область;

   СЕНЬКІВА          - голову дільничної виборчої
Ростислава Ярославовича      комісії виборчої дільниці
                 N 38 територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   СЕРБІНОВСЬКОГО       - члена окружної виборчої
Миколу Олександровича       комісії територіального
                 виборчого округу N 219,
                 місто Київ;

   СЕРГЄЄВА          - начальника відділу ведення
Андрія Михайловича        Державного реєстру
                 виборців Добропільської
                 міської ради, Донецька
                 область;

   СЕРГІЄНКО         - голову дільничної виборчої
Тетяну Юріївну          комісії виборчої дільниці
                 N 5 територіального
                 виборчого округу N 46,
                 Донецька область;

   СЕРГІЙНИНА         - системного адміністратора
Олексія Сергійовича        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 188, Херсонська
                 область;

   СЕРДЮК           - члена дільничної виборчої
Віру Миколаївну          комісії виборчої дільниці
                 N 82 територіального
                 виборчого округу N 209,
                 Чернігівська область;

   СЕРДЮК           - голову дільничної виборчої
Наталю Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 48 територіального
                 виборчого округу N 55,
                 Донецька область;

   СЕРДЮКА          - члена окружної виборчої
Сергія Миколайовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 98,
                 Київська область;

   СЕРЕБРЯНСЬКОГО       - члена окружної виборчої
Олега Степановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 171,
                 Харківська область;

   СЕРЕДИНСЬКУ        - голову окружної виборчої
Ганну Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 56,
                 Донецька область;

   СЕРЕДУ           - голову Добропільської
Юрія Івановича          районної державної
                 адміністрації, Донецька
                 область;

   СЕРЕДУ           - члена окружної виборчої
Петра Григоровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 170,
                 Харківська область;

   СЕРЕДУ           - секретаря дільничної
Тетяну Іванівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 78
                 територіального виборчого
                 округу N 82, Запорізька
                 область;

   СЕРІДКО          - секретаря дільничної
Марію Михайлівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 101
                 територіального виборчого
                 округу N 209, Чернігівська
                 область;

   СЕРІКОВУ          - голову дільничної виборчої
Анастасію Сергіївну        комісії виборчої дільниці
                 N 89 територіального
                 виборчого округу N 129,
                 Миколаївська область;

   СИВИРИНУ          - начальника відділу ведення
Олену Євгенівну          Державного реєстру
                 виборців Совєтської
                 районної державної
                 адміністрації, Автономна
                 Республіка Крим;

   СИДОРЕНКО         - начальника відділу
Світлану Романівну        маркетингу та продажу
                 послуг Державного
                 підприємства спеціального
                 зв'язку;

   СИЗОНЕНКО         - секретаря дільничної
Віру Михайлівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 45
                 територіального виборчого
                 округу N 209, Чернігівська
                 область;

   СИЛИВОННИК         - голову дільничної виборчої
Світлану Володимирівну      комісії виборчої дільниці
                 N 99 територіального
                 виборчого округу N 129,
                 Миколаївська область;

   СИНЕНЬКУ          - заступника голови
Тетяну Петрівну          Запорізької районної ради;

   СИНЯВСЬКОГО        - начальника відділу ведення
Анатолія Леонідовича       Державного реєстру
                 виборців Ленінської
                 районної у місті Вінниці
                 ради;

   СИПКО           - голову дільничної виборчої
Зоряну Степанівну         комісії виборчої дільниці
                 N 259 територіального
                 виборчого округу N 123,
                 Львівська область;

   СИРОТУ           - члена окружної виборчої
Дмитра Юхимовича         комісії територіального
                 виборчого округу N 69,
                 Закарпатська область;

   СИРОТУ           - провідного спеціаліста
Олександра Анатолійовича     Департаменту безпеки
                 інформаційно-
                 телекомунікаційних систем
                 Адміністрації Державної
                 служби спеціального
                 зв'язку та захисту
                 інформації України;

   СИТЕНЬКОГО         - фельд'єгеря спеціальних
Сергія Леонідовича        доручень Запорізького
                 обласного вузла
                 спеціального зв'язку;

   СІГОРУ           - начальника відділу ведення
Тетяну Олександрівну       Державного реєстру
                 виборців Дружківської
                 міської ради, Донецька
                 область;

   СІКОРСЬКУ         - члена окружної виборчої
Людмилу Володимирівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   СІМІНІХІНУ         - начальника відділу ведення
Ірину Геннадіївну         Державного реєстру
                 виборців Старобільської
                 районної державної
                 адміністрації, Луганська
                 область;

   СІНЕВУ           - голову дільничної виборчої
Нінель Борисівну         комісії виборчої дільниці
                 N 32 територіального
                 виборчого округу N 184,
                 Херсонська область;

   СІТНІКОВУ         - голову дільничної виборчої
Любов Вікторівну         комісії виборчої дільниці
                 N 67 територіального
                 виборчого округу N 57,
                 Донецька область;

   СКАКУН           - члена дільничної виборчої
Раїсу Петрівну          комісії виборчої дільниці
                 N 84 територіального
                 виборчого округу N 190,
                 Хмельницька область;

   СКАЧКО           - члена окружної виборчої
Вікторію Миколаївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 176,
                 Харківська область;

   СКІЦЯ           - директора приватного
Сергія Васильовича        підприємства "Партнер",
                 Вінницька область;

   СКЛЯРЕНКО         - члена окружної виборчої
Любов Вакулівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 177,
                 Харківська область;

   СКОБЛІКОВА         - спеціаліста І категорії
Антона Олександровича       Департаменту безпеки
                 інформаційно-
                 телекомунікаційних систем
                 Адміністрації Державної
                 служби спеціального
                 зв'язку та захисту
                 інформації України;

   СКОПЛІНА          - голову окружної виборчої
Артема Олександровича       комісії територіального
                 виборчого округу N 7,
                 Автономна Республіка Крим;

   СКОРОХОД          - секретаря дільничної
Людмилу Іванівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 34
                 територіального виборчого
                 округу N 45, Донецька
                 область;

   СКРАЛЯ           - члена окружної виборчої
Володимира Івановича       комісії територіального
                 виборчого округу N 72,
                 Закарпатська область;

   СКРИГІНУ          - члена окружної виборчої
Ірину Борисівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 174,
                 Харківська область;

   СКРИЛЬ           - члена окружної виборчої
Ганну Михайлівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 213,
                 Чернігівська область;

   СКРИЛЬ           - головного бухгалтера
Світлану Василівну        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 148, Полтавська
                 область;

   СЛИВКУ           - голову дільничної виборчої
Ганну Єгорівну          комісії виборчої дільниці
                 N 91 територіального
                 виборчого округу N 47,
                 Донецька область;

   СЛІПЕЦЬКОГО        - заступника голови окружної
Ігоря Володимировича       виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 120, Львівська
                 область;

   СЛІПКА           - співробітника охорони
Юрія Володимировича        Управління Державної
                 охорони України;

   СЛІПЦОВА          - Дзержинського міського
Володимира Микитовича       голову, Донецька область;

   СЛОБОДЯН          - секретаря окружної
Анну Анатоліївну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 92, Київська
                 область;

   СЛУЦЬКОГО         - члена окружної виборчої
Володимира Петровича       комісії територіального
                 виборчого округу N 217,
                 місто Київ;

   СЛУЧИК           - голову дільничної виборчої
Валентину Георгіївну       комісії виборчої дільниці
                 N 235 територіального
                 виборчого округу N 20,
                 Волинська область;

   СЛЮСАРЕНКО         - системного адміністратора
Лілію Деомидівну         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 6, Автономна
                 Республіка Крим;

   СЛЮСАРЧУК         - голову дільничної виборчої
Любов В'ячеславівну        комісії виборчої дільниці
                 N 151 територіального
                 виборчого округу N 123,
                 Львівська область;

   СМАКОГУЗ          - начальника відділу ведення
Оксану Несторівну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Красилівської районної
                 державної адміністрації,
                 Хмельницька область;

   СМАКУЛУ          - голову окружної виборчої
Миколу Мирославовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 104,
                 Кіровоградська область;

   СМАЛЮГУ          - члена дільничної виборчої
Ірину Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 27 територіального
                 виборчого округу N 20,
                 Волинська область;

   СМАРОВОЗ          - члена окружної виборчої
Юлію Олександрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 75,
                 Запорізька область;

   СМЕРТЕНЮК         - заступника голови окружної
Світлану Юріївну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 93, Київська
                 область;

   СМИРНОВА          - консультанта-експерта
Костянтина Сергійовича      Департаменту контррозвідки
                 Служби безпеки України;

   СМИРНОВУ          - заступника голови
Любов Сергіївну          дільничної виборчої
                 комісії виборчої дільниці
                 N 7 територіального
                 виборчого округу N 4,
                 Автономна Республіка Крим;

   СМІРНОВА          - начальника
Анатолія Васильовича       адміністративно-
                 господарського відділу
                 Печерської районної в
                 місті Києві державної
                 адміністрації;

   СМІРНОВУ          - члена окружної виборчої
Наталію Володимирівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 148,
                 Полтавська область;

   СМОЛКІНА          - начальника відділу ведення
В'ячеслава Михайловича      Державного реєстру
                 виборців Євпаторійської
                 міської ради, Автономна
                 Республіка Крим;

   СМОЛЬЯНІНОВА        - провідного спеціаліста
Павла Олексійовича        Департаменту безпеки
                 інформаційно-
                 телекомунікаційних систем
                 Адміністрації Державної
                 служби спеціального
                 зв'язку та захисту
                 інформації України;

   СМУЛЬСЬКОГО        - системного адміністратора
Владислава Вікентійовича     окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 9, Автономна
                 Республіка Крим;

   СНИДУ           - секретаря дільничної
Ірину Дмитрівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 59
                 територіального виборчого
                 округу N 43, Донецька
                 область;

   СОБОЛЕВСЬКОГО       - члена окружної виборчої
Вадима Олександровича       комісії територіального
                 виборчого округу N 2,
                 Автономна Республіка Крим;

   СОБОЛЕВУ          - бухгалтера окружної
Яну Вікторівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 188 Херсонська
                 область;

   СОБОЛЬ           - методиста відділу освіти
Марію Йосипівну          Красноармійської міської
                 ради, Донецька область;

   СОБЧУКА          - голову окружної виборчої
Михайла Петровича         комісії територіального
                 виборчого округу N 13,
                 Вінницька область;

   СОКОЛА           - заступника голови
Костянтина Вікторовича      Якимівської районної ради,
                 Запорізька область;

   СОКОЛЕНКО         - члена дільничної виборчої
Віру Володимирівну        комісії виборчої дільниці
                 N 10 територіального
                 виборчого округу N 49,
                 Донецька область;

   СОКОЛОВА          - головного спеціаліста
Івана Олександровича       Департаменту безпеки
                 інформаційно-
                 телекомунікаційних систем
                 Адміністрації Державної
                 служби спеціального
                 зв'язку та захисту
                 інформації України;

   СОКОЛОВСЬКУ        - члена окружної виборчої
Тетяну Олексіївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 77,
                 Запорізька область;

   СОКОЛЮК          - начальника відділу ведення
Тетяну Володимирівну       Державного реєстру
                 виборців Новоград-
                 Волинської міської ради
                 Житомирської області;

   СОЛДАТОВА         - члена окружної виборчої
Валерія Володимировича      комісії територіального
                 виборчого округу N 208,
                 Чернігівська область;

   СОЛОВ'Я          - члена окружної виборчої
Володимира Володимировича     комісії територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   СОЛОВЙОВА         - начальника відділу ведення
Дениса Миколайовича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Великоолександрівської
                 районної державної
                 адміністрації, Херсонська
                 область;

   СОЛОВЙОВА         - голову дільничної виборчої
Євгенія Володимировича      комісії виборчої дільниці
                 N 93 територіального
                 виборчого округу N 148,
                 Полтавська область;

   СОЛОВЙОВА         - системного адміністратора
Ігоря Володимировича       окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 32,
                 Дніпропетровська область;

   СОЛОВЙОВУ         - начальника відділу ведення
Світлану Василівну        Державного реєстру
                 виборців Біловодської
                 районної державної
                 адміністрації, Луганська
                 область;

   СОЛОМКО          - члена окружної виборчої
Ольгу Панасівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   СОЛОМКО          - секретаря дільничної
Тамару Миколаївну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 33
                 територіального виборчого
                 округу N 205, Чернівецька
                 область;

   СОРОКОПУДА         - начальника відділу ведення
Юрія Миколайовича         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Народицької районної
                 державної адміністрації,
                 Житомирська область;

   СОРОКУ           - члена окружної виборчої
Катерину Миколаївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 77,
                 Запорізька область;

   СПИЧКУ           - начальника відділу ведення
Валерія Володимировича      Державного реєстру
                 виборців, виконавчого
                 комітету Роменської
                 міської ради Сумської
                 області;

   СПОДАР           - члена окружної виборчої
Юлію Олександрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 222,
                 місто Київ;

   СТАВНІЧЕНКО        - члена окружної виборчої
Світлану Михайлівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 133,
                 Миколаївська область;

   СТАВНОГО          - члена окружної виборчої
Володимира Івановича       комісії територіального
                 виборчого округу N 174,
                 Харківська область;

   СТАДНИК          - члена окружної виборчої
Валентину Михайлівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 182,
                 Харківська область;

   СТАДНИК          - начальника відділу ведення
Тетяну Леонідівну         Державного реєстру
                 виборців
                 Красноперекопської міської
                 ради, Автономна Республіка
                 Крим;

   СТАДНИКА          - члена окружної виборчої
Олексія Степановича        комісії територіального
                 виборчого округу N 168,
                 Тернопільська область;

   СТАЛЕННУ          - керуючого справами
Ларису Сергіївну         виконкому Горлівської
                 міської ради, Донецька
                 область;

   СТАНКЕВИЧ         - голову дільничної виборчої
Антоніну Степанівну        комісії виборчої дільниці
                 N 8 територіального
                 виборчого округу N 67,
                 Житомирська область;

   СТАНЧЕНКО         - члена окружної виборчої
Світлану Петрівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 159,
                 Сумська область;

   СТЕБЛЯНКО         - заступника керівника
Наталію Миколаївну        апарату - начальника
                 організаційного відділу
                 апарату Оріхівської
                 районної державної
                 адміністрації, Запорізька
                 область;

   СТЕЛЬМАХ          - члена окружної виборчої
Марію Ярославівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 123,
                 Львівська область;

   СТЕПАН           - головного спеціаліста
Людмилу Петрівну         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Вижницької районної
                 державної адміністрації,
                 Чернівецька область;

   СТЕПАНЕНКА         - члена окружної виборчої
Олександра Федоровича       комісії територіального
                 виборчого округу N 222,
                 місто Київ;

   СТЕПАНЕНКО         - члена окружної виборчої
Любов Володимирівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   СТЕПАНІЩЕНКО        - секретаря дільничної
Тетяну Юріївну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 30
                 територіального виборчого
                 округу N 198, Черкаська
                 область;

   СТЕПАНЮКА         - голову дільничної виборчої
Володимира Анатолійовича     комісії виборчої дільниці
                 N 270 територіального
                 виборчого округу N 191,
                 Хмельницька область;

   СТЕПАНЮКА         - голову Дзержинської
Сергія Дмитровича         районної в місті Кривому
                 Розі ради,
                 Дніпропетровська область;

   СТЕПКО           - члена окружної виборчої
Олену Федірівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 123,
                 Львівська область;

   СТЕФАНИК          - начальника відділу ведення
Галину Ярославівну        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Турківської районної
                 державної адміністрації,
                 Львівська область;

   СТЕЦЕНКА          - начальника сектору
Анатолія Борисовича        оперативного управління
                 Служби доставки Державного
                 підприємства спеціального
                 зв'язку;

   СТЕЦЕНКО          - голову дільничної виборчої
Таїсу Василівну          комісії виборчої дільниці
                 N 2 територіального
                 виборчого округу N 67,
                 Житомирська область;

   СТЕЦЕНКО          - голову дільничної виборчої
Ірину Вікторівну         комісії виборчої дільниці
                 N 21 територіального
                 виборчого округу N 219,
                 місто Київ;

   СТЕЦИШИН          - начальника відділу ведення
Ярославу Григорівну        Державного реєстру
                 виборців Сокальської
                 районної державної
                 адміністрації, Львівська
                 область;

   СТОЛЯРЕВСЬКУ        - керівника проектів
Олену Львівну           технічної підтримки
                 акціонерного товариства
                 закритого типу "Атлас",
                 місто Київ;

   СТОМІНУ          - секретаря Шахтарської
Олену Анатоліївну         міської ради, Донецька
                 область;

   СТОРОЖЕНКО         - секретаря дільничної
Ірину Олександрівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 7
                 територіального виборчого
                 округу N 222, місто Київ;

   СТОЯН           - голову дільничної виборчої
Валентину Іванівну        комісії виборчої дільниці
                 N 15 територіального
                 виборчого округу N 56,
                 Донецька область;

   СТРЕЛЬЧЕНКА        - системного адміністратора
Ігоря Володимировича       окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 106, Луганська
                 область;

   СТРЕПЕТОВУ         - члена окружної виборчої
Ольгу Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 6,
                 Автономна Республіка Крим

   СТРИЖАК          - члена дільничної виборчої
Марину Григорівну         комісії виборчої дільниці
                 N 1 територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   СТРИЖЕКОВСЬКУ       - члена окружної виборчої
Ганну Федорівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 89,
                 Івано-Франківська
                 область;

   СТРІЛЕЦЬ          - голову дільничної виборчої
Віру Петрівну           комісії виборчої дільниці
                 N 8 територіального
                 виборчого округу N 177,
                 Харківська область;

   СТРЮЧКОВУ         - голову дільничної виборчої
Юлію Олександрівну        комісії виборчої дільниці
                 N 61 територіального
                 виборчого округу N 1,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   СТЯГАЙЛО          - спеціаліста І категорії
Наталію Василівну         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Лугинської районної
                 державної адміністрації,
                 Житомирська область;

   СУБАЧЕВУ          - голову дільничної виборчої
Наталію Геннадіївну        комісії виборчої дільниці
                 N 37 територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   СУБОТУ           - голову дільничної виборчої
Єлизавету Міклошівну       комісії виборчої дільниці
                 N 102 територіального
                 виборчого округу N 69,
                 Закарпатська область;

   СУВОРОВУ          - голову дільничної виборчої
Наталію Вадимівну         комісії виборчої дільниці
                 N 1 територіального
                 виборчого округу N 67,
                 Житомирська область;

   СУДАРКІНУ         - члена окружної виборчої
Валентину Всеволодівну      комісії територіального
                 виборчого округу N 176,
                 Харківська область;

   СУК            - голову дільничної виборчої
Любов Георгіївну         комісії виборчої дільниці
                 N 76 територіального
                 виборчого округу N 50,
                 Донецька область;

   СУЛІМУ           - члена окружної виборчої
Віктора Михайловича        комісії територіального
                 виборчого округу N 170,
                 Харківська область;

   СУЛЬЖЕНКО         - секретаря дільничної
Людмилу Іванівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 36
                 територіального виборчого
                 округу N 43, Донецька
                 область;

   СУРГУ           - члена окружної виборчої
Григорія Григоровича       комісії територіального
                 виборчого округу N 8,
                 Автономна Республіка Крим;

   СУРКОВА          - члена дільничної виборчої
Олександра Володимировича     комісії виборчої дільниці
                 N 21 територіального
                 виборчого округу N 10,
                 Автономна Республіка Крим;

   СУРОВУ           - бухгалтера-касира окружної
Аліну Янісимівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 66, Житомирська
                 область;

   СУХАРЄВА          - начальника відділу ведення
Олександра Івановича       Державного реєстру
                 виборців Кіровської
                 районної державної
                 адміністрації, Автономна
                 Республіка Крим;

   СУХОВІЙ          - голову дільничної виборчої
Ольгу Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 4 територіального
                 виборчого округу N 179,
                 Харківська область;

   СУХОРУЧЕНКА        - секретаря окружної
Олексія Вікторовича        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 172, Харківська
                 область;

   СУХОСТАВСЬКУ        - начальника відділу збору
Тетяну Іванівну          та реєстрації нормативних
                 документів товариства
                 з обмеженою
                 відповідальністю
                 "Ліга: Закон", місто Київ;

   СУШІНЦЯ          - керівника апарату
Віктора Васильовича        Дніпровської районної
                 в місті Києві державної
                 адміністрації;

   ТАГАЄВА          - члена окружної виборчої
Олега Олексійовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   ТАРАЙКА          - члена окружної виборчої
Анатолія Борисовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 224,
                 місто Севастополь;

   ТАРАН           - члена окружної виборчої
Галину Павлівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 182,
                 Харківська область;

   ТАРАН           - голову дільничної виборчої
Ольгу Олександрівну        комісії виборчої дільниці
                 N 30 територіального
                 виборчого округу N 55,
                 Донецька область;

   ТАРАНА           - члена окружної виборчої
Миколу Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 188,
                 Херсонська область;

   ТАРАНУЩЕНКО        - члена окружної виборчої
Анжелу Дмитрівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 189,
                 Херсонська область;

   ТАРАНЧУК          - члена окружної виборчої
Людмилу Василівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 191,
                 Хмельницька область;

   ТАРАСЕНКО         - члена окружної виборчої
Світлану Михайлівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   ТАРАСЕНКО         - голову дільничної виборчої
Тамару Дмитрівну         комісії виборчої дільниці
                 N 6 територіального
                 виборчого округу N 4,
                 Автономна Республіка Крим;

   ТАРАСОВА          - члена окружної виборчої
Олександра Семеновича       комісії територіального
                 виборчого округу N 217,
                 місто Київ;

   ТАРАСОВУ          - члена окружної виборчої
Олену Геннадіївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 113,
                 Луганська область;

   ТАРАСЮК          - голову дільничної виборчої
Ольгу Андріївну          комісії виборчої дільниці
                 N 117 територіального
                 виборчого округу N 125,
                 Львівська область;

   ТАРЕЄВА          - системного адміністратора
Андрія Олеговича         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 209, Чернігівська
                 область;

   ТЕДЕЄВА          - довірену особу кандидата
Ельбруса Сослановича       на пост Президента України
                 Януковича В.Ф. у
                 територіальному виборчому
                 окрузі N 98,
                 Київська область;

   ТЕЛЕЧКУН          - голову дільничної виборчої
Іванну Петрівну          комісії виборчої дільниці
                 N 33 територіального
                 виборчого округу N 121,
                 Львівська область;

   ТЕПЛИНСЬКОГО        - начальника відділу ведення
Володимира Миколайовича      Державного реєстру
                 виборців Брянківської
                 міської ради, Луганська
                 область;

   ТЕПЛОВУ          - секретаря дільничної
Людмилу Іванівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 40
                 територіального виборчого
                 округу N 69, Закарпатська
                 область;

   ТЕРЕЩЕНКА         - ведучого політичних
Олеся Володимировича       програм Національної
                 телекомпанії України;

   ТЕРЛЕЦЬКОГО        - оператора комп'ютерного
Юрія Петровича          набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 74,
                 Закарпатська область;

   ТЕРНОВСЬКУ         - члена окружної виборчої
Аллу Миколаївну          комісії територіального
                 виборчого округу N 112,
                 Луганська область

   ТЕРНОВСЬКУ         - члена окружної виборчої
Наталю Леонідівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 171,
                 Харківська область;

   ТЕРТИЧНУ          - голову окружної виборчої
Наталію Андріївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 65,
                 Житомирська область;

   ТЕСЛЕНКА          - члена окружної виборчої
Костянтина Віталійовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 25,
                 Дніпропетровська область;

   ТЕСЛЮ           - голову дільничної виборчої
Оксану Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 87 територіального
                 виборчого округу N 127,
                 Львівська область;

   ТЕТЕРУКА          - члена окружної виборчої
Степана Іларіоновича       комісії територіального
                 виборчого округу N 204,
                 Чернівецька область;

   ТИМЕЦЬ           - секретаря дільничної
Любов Євгенівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 7
                 територіального виборчого
                 округу N 118, Львівська
                 область;

   ТИМИК           - голову дільничної виборчої
Ольгу Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 30 територіального
                 виборчого округу N 117,
                 Львівська область;

   ТИМКІВА          - голову дільничної виборчої
Богдана Михайловича        комісії виборчої дільниці
                 N 26 територіального
                 виборчого округу N 123,
                 Львівська область;

   ТИМОФЄЄВУ         - оператора комп'ютерного
Інну Валеріївну          набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 115,
                 Луганська область;

   ТИМОФЄЄНКО         - голову дільничної виборчої
Інну Володимирівну        комісії виборчої дільниці
                 N 47 територіального
                 виборчого округу N 111,
                 Луганська область;

   ТИМОХІНУ          - члена окружної виборчої
Олену Василівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 224,
                 місто Севастополь;

   ТИМОШЕНКО         - члена окружної виборчої
Марію Олексіївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 150,
                 Полтавська область;

   ТИМОШЕНКОВА        - члена окружної виборчої
Ігоря Миколайовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 131,
                 Миколаївська область;

   ТИМОЩУК          - секретаря дільничної
Ніну Йосипівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 1
                 територіального виборчого
                 округу N 20, Волинська
                 область;

   ТИМОЩУК          - члена окружної виборчої
Олену Олександрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 191,
                 Хмельницька область;

   ТИМЧИШИН          - секретаря дільничної
Вікторію Романівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 83
                 територіального виборчого
                 округу N 120, Львівська
                 область;

   ТИМЧИШИНА         - голову окружної виборчої
Михайла Євгеновича        комісії територіального
                 виборчого округу N 120,
                 Львівська область;

   ТИНЯНСЬКУ         - діловода окружної виборчої
Віолетту Юріївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 109,
                 Луганська область;

   ТИТАРЕНКО         - секретаря дільничної
Жанну Олександрівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 8
                 територіального виборчого
                 округу N 173, Харківська
                 область;

   ТИХОЛІЗ          - члена окружної виборчої
Тетяну Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 85,
                 Івано-Франківська
                 область;

   ТИХОНЕНКОВА        - члена окружної виборчої
Григорія Володимировича      комісії територіального
                 виборчого округу N 54,
                 Донецька область;

   ТИХОНОВА          - голову дільничної виборчої
Петра Володимировича       комісії виборчої дільниці
                 N 8 територіального
                 виборчого округу N 184,
                 Херсонська область;

   ТИХУ            - члена окружної виборчої
Тетяну Олександрівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 130,
                 Миколаївська область;

   ТИШИК           - начальника відділу
Марію Степанівну         організаційної і наукової
                 роботи апарату
                 Перечинської районної
                 державної адміністрації,
                 Закарпатська область;

   ТИЩЕНКА          - інженера з матеріально-
Степана Сергійовича        технічного забезпечення
                 окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 82, Запорізька
                 область;

   ТІВІКОВА          - члена окружної виборчої
Петра Михайловича         комісії територіального
                 виборчого округу N 220,
                 місто Київ;

   ТІТОВА           - члена окружної виборчої
Ігоря Володимировича       комісії територіального
                 виборчого округу N 179,
                 Харківська область;

   ТІШЕНІНОВА         - члена окружної виборчої
Миколу Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 174,
                 Харківська область;

   ТКАЛЕНКА          - члена окружної виборчої
Василя Даниловича         комісії територіального
                 виборчого округу N 181,
                 Харківська область;

   ТКАЛІЧА          - заступника начальника
Дениса Владиславовича       відділу адміністрування
                 Державного реєстру
                 виборців Донецької
                 обласної державної
                 адміністрації;

   ТКАЧЕНКА          - члена окружної виборчої
Сергія Едуардовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 180,
                 Харківська область;

   ТКАЧЕНКО          - керуючу справами
Віту Володимирівну        виконавчого апарату
                 Великоновосілківської
                 районної ради, Донецька
                 область;

   ТКАЧЕНКО          - секретаря дільничної
Катерину Олександрівну      виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 22
                 територіального виборчого
                 округу N 225, місто
                 Севастополь;

   ТКАЧЕНКО          - секретаря дільничної
Лідію Миколаївну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 8
                 територіального виборчого
                 округу N 65, Житомирська
                 область;

   ТКАЧЕНКО          - секретаря окружної
Наталію Василівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 141, Одеська
                 область;

   ТКАЧЕНКО          - голову окружної виборчої
Тетяну Григорівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 37,
                 Дніпропетровська область;

   ТКАЧЕНКО          - голову дільничної виборчої
Тетяну Григорівну         комісії виборчої дільниці
                 N 100 територіального
                 виборчого округу N 114,
                 Луганська область;

   ТКАЧОВУ          - начальника відділу ведення
Олену Вікторівну         Державного реєстру
                 виборців Сєвєродонецької
                 міської ради, Луганська
                 область;

   ТКАЧУКА          - голову окружної виборчої
Вячеслава Петровича        комісії територіального
                 виборчого округу N 113,
                 Луганська область;

   ТКАЧУКА          - начальника відділу ведення
Володимира Миколайовича      Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Полонської районної
                 державної адміністрації,
                 Хмельницька область;

   ТКАЧУКА          - начальника відділу ведення
Руслана Андрійовича        Державного реєстру
                 виборців виконавчого
                 комітету Мукачівської
                 міської ради, Закарпатська
                 область;

   ТКАЧУН-ПУЗІНУ       - секретаря окружної
Ольгу Олександрівну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 211, Чернігівська
                 область;

   ТОВСТІК          - члена окружної виборчої
Людмилу Юріївну          комісії територіального
                 виборчого округу N 75,
                 Запорізька область;

   ТОВТА           - голову дільничної виборчої
Івана Івановича          комісії виборчої дільниці
                 N 108 територіального
                 виборчого округу N 204,
                 Чернівецька область;

   ТОКАР           - голову дільничної виборчої
Оксану Юріївну          комісії виборчої дільниці
                 N 40 територіального
                 виборчого округу N 73,
                 Закарпатська область;

   ТОКАРЧУК          - начальника відділу ведення
Галину Іванівну          Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Деражнянської районної
                 державної адміністрації,
                 Хмельницька область;

   ТОЛОЧКА          - секретаря Бердичівської
Василя Івановича         міської ради, Житомирська
                 область;

   ТОНЕНЧУКА         - члена окружної виборчої
Володимира Васильовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 205,
                 Чернівецька область;

   ТОХМАХЧИ          - секретаря окружної
Ірину Степанівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 60, Донецька
                 область;

   ТРАКАЛЮК          - секретаря дільничної
Вікторію Вячеславівну       виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 62
                 територіального виборчого
                 округу N 43, Донецька
                 область;

   ТРЕБУНСЬКИХ        - секретаря дільничної
Світлану Михайлівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 14
                 територіального виборчого
                 округу N 224, місто
                 Севастополь;

   ТРЕМБАК          - головного бухгалтера
Ніну Антонівну          окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 115, Луганська
                 область;

   ТРЕТЯК           - голову окружної виборчої
Оксану Владиславівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 4,
                 Автономна Республіка Крим;

   ТРЕТЬЯКА          - члена окружної виборчої
Олександра Олександровича     комісії територіального
                 виборчого округу N 9,
                 Автономна Республіка Крим;

   ТРІМУ           - голову Першотравневої
Бориса Володимировича       районної державної
                 адміністрації, Донецька
                 область;

   ТРІСКУНА          - начальника відділу ведення
Олександра Вікторовича      Державного реєстру
                 виборців Жмеринської
                 районної державної
                 адміністрації, Вінницька
                 область;

   ТРІЩУК           - голову дільничної виборчої
Наталію Іванівну         комісії виборчої дільниці
                 N 160 територіального
                 виборчого округу N 205,
                 Чернівецька область;

   ТРОХИМЕНКО         - директора обласної
Валерію Францівну         універсальної наукової
                 бібліотеки ім. О. Ольжича
                 Житомирської обласної
                 ради;

   ТРОЯК           - начальника відділу
Любов Іванівну          адміністрування Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Черкаської обласної
                 державної адміністрації;

   ТРУБІНА          - заступника голови
Олександра Івановича       Шевченківської районної
                 адміністрації Запорізької
                 міської ради;

   ТУРА            - члена окружної виборчої
Івана Олексійовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 148,
                 Полтавська область;

   ТУРОК           - головного бухгалтера
Оксану Петрівну          окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 166,
                 Тернопільська область;

   ТУРТУ           - голову дільничної виборчої
Тетяну Володимирівну       комісії виборчої дільниці
                 N 25 територіального
                 виборчого округу N 4,
                 Автономна Республіка Крим;

   ТУРЯНИЦЮ          - секретаря дільничної
Оксану Василівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 25
                 територіального виборчого
                 округу N 71, Закарпатська
                 область;

   ТУШИНСЬКОГО        - голову дільничної виборчої
Омеляна Деонизовича        комісії виборчої дільниці
                 N 25 територіального
                 виборчого округу N 205,
                 Чернівецька область;

   ТЮРМЕНКА          - начальника відділу ведення
Анатолія Миколайовича       Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Брусилівської районної
                 державної адміністрації,
                 Житомирська область;

   ТЮТЮН           - головного спеціаліста
Надію Василівну          відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 виконавчого комітету
                 Рівненської міської ради;

   УЗЕНЮК           - члена окружної виборчої
Світлану Петрівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 95,
                 Київська область;

   УКРАЇНЦЕВУ         - члена дільничної виборчої
Ольгу Анатоліївну         комісії виборчої дільниці
                 N 37 територіального
                 виборчого округу N 107,
                 Луганська область;

   УЛЮРУ           - заступника голови
Тетяну Григорівну         Першотравневої районної
                 ради, Донецька область;

   УЛЬЯНОВУ          - секретаря дільничної
Тетяну Михайлівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 86
                 територіального виборчого
                 округу N 43, Донецька
                 область;

   УРВАЧОВА          - заступника голови
Євгена Павловича         Комунарської районної
                 адміністрації Запорізької
                 міської ради;

   УСЕНКА           - головного бухгалтера
Василя Миколайовича        окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 144, Одеська
                 область;

   УСТИМОВУ          - члена окружної виборчої
Олену Володимирівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 185,
                 Херсонська область;

   УСТЮГОВУ          - бухгалтера окружної
Ольгу Павлівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 150, Полтавська
                 область;

   УШАКОВУ          - члена окружної виборчої
Юлію Сергіївну          комісії територіального
                 виборчого округу N 219,
                 місто Київ;

   УШЕЯРОВА          - системного адміністратора
Віталія Анатолійовича       окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 181, Харківська
                 область;

   ФАДЕЄВА          - начальника відділу ведення
Станіслава Григоровича      Державного реєстру
                 виборців Балаклавської
                 районної в місті Севастополі
                 державної адміністрації;

   ФЕДІЧЕВУ          - голову дільничної виборчої
Вікторію Сергіївну        комісії виборчої дільниці
                 N 51 територіального
                 виборчого округу N 120,
                 Львівська область;

   ФЕДОРЕНКО         - секретаря дільничної
Людмилу Петрівну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 7
                 територіального виборчого
                 округу N 80, Запорізька
                 область;

   ФЕДОРЕНКОВУ        - голову дільничної виборчої
Ніну Сергіївну          комісії виборчої дільниці
                 N 21 територіального
                 виборчого округу N 79,
                 Запорізька область;

   ФЕДОРІНА          - головного спеціаліста
Олександра Олександровича     відділу адміністрування
                 Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Чернігівської обласної
                 державної адміністрації;

   ФЕДОРОВА          - голову дільничної виборчої
Олександра Миколайовича      комісії виборчої дільниці
                 N 69 територіального
                 виборчого округу N 62,
                 Донецька область;

   ФЕДОРОВУ          - секретаря окружної
Марину Анатоліївну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 62, Донецька
                 область;

   ФЕДОРУЦУ          - начальника відділу ведення
Інну Андріївну          Державного реєстру
                 виборців апарату Арцизької
                 районної державної
                 адміністрації, Одеська
                 область;

   ФЕДОРЧУКА         - члена окружної виборчої
Ігоря Вікторовича         комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   ФЕДОСЕЄНКА         - члена окружної виборчої
Івана Івановича          комісії територіального
                 виборчого округу N 224,
                 місто Севастополь;

   ФЕДОТОВА          - секретаря дільничної
Олега Валерійовича        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 14
                 територіального виборчого
                 округу N 42, Донецька
                 область;

   ФЕДОТОВУ          - начальника відділу ведення
Валерію Геннадіївну        Державного реєстру
                 виборців апарату Одеської
                 обласної державної
                 адміністрації;

   ФЕДЧАКА          - голову дільничної виборчої
Ярослава Михайловича       комісії виборчої дільниці
                 N 87 територіального
                 виборчого округу N 77,
                 Запорізька область;

   ФЕДЧЕНКО          - члена окружної виборчої
Галину Степанівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 162,
                 Сумська область;

   ФЕДЧУН           - оператора комп'ютерного
Наталію Вікторівну        набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 162,
                 Сумська область;

   ФЕЛЛЕРА          - начальника відділу ведення
Дениса Олександровича       Державного реєстру
                 виборців Гайсинської
                 районної державної
                 адміністрації, Вінницька
                 область;

   ФЕНЬ            - члена окружної виборчої
Світлану Василівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 162,
                 Сумська область;

   ФЕРЕНЦЯ          - члена окружної виборчої
Сергія Анатолійовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 13,
                 Вінницька область;

   ФЕСАНА           - офіцера безпеки Управління
Дмитра Володимировича       Державної охорони України;

   ФЕСЕНКА          - начальника відділу ведення
Володимира Васильовича      Державного реєстру
                 виборців апарату Менської
                 районної державної
                 адміністрації,
                 Чернігівська область;

   ФИЛИППОВУ         - голову дільничної виборчої
Віру Кузьмівну          комісії виборчої дільниці
                 N 1 територіального
                 виборчого округу N 184,
                 Херсонська область;

   ФІЛІППОВА         - начальника
Володимира Олександровича     Сєвєродонецького міського
                 відділу управління Служби
                 безпеки України в
                 Луганській області;

   ФІЛІППОВУ         - голову дільничної виборчої
Оксану Володимирівну       комісії виборчої дільниці
                 N 52 територіального
                 виборчого округу N 41,
                 Донецька область;

   ФІЛІПЧУК          - голову дільничної виборчої
Людмилу Іванівну         комісії виборчої дільниці
                 N 43 територіального
                 виборчого округу N 190,
                 Хмельницька область;

   ФІЛОНЕНКО         - голову дільничної виборчої
Олександру Антонівну       комісії виборчої дільниці
                 N 186 територіального
                 виборчого округу N 213,
                 Чернігівська область;

   ФОДОРА           - секретаря дільничної
Адальберта Адальбертовича     виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 91
                 територіального виборчого
                 округу N 70, Закарпатська
                 область;

   ФОМЕНКО          - секретаря дільничної
Світлану Михайлівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 47
                 територіального виборчого
                 округу N 45, Донецька
                 область;

   ФОМІНА           - довірену особу кандидата
Олександра Вікторовича      на пост Президента України
                 Ратушняка С.М. у
                 територіальному виборчому
                 окрузі N 98, Київська
                 область;

   ФРОЛОВА          - члена окружної виборчої
Анатолія Івановича        комісії територіального
                 виборчого округу N 188,
                 Херсонська область;

   ФУР            - начальника відділу ведення
Віру Юріївну           Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Воловецької районної
                 державної адміністрації,
                 Закарпатська область;

   ФУРАЄВУ          - члена дільничної виборчої
Наталю Володимирівну       комісії виборчої дільниці
                 N 28 територіального
                 виборчого округу N 107,
                 Луганська область;

   ФУРДИН           - заступника голови окружної
Галину Ярославівну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 127, Львівська
                 область;

   ФУРМАНОВУ         - секретаря окружної
Людмилу Олександрівну       виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 50, Донецька
                 область;

   ХАРЛАНА          - члена окружної виборчої
Валерія Олександровича      комісії територіального
                 виборчого округу N 173,
                 Харківська область;

   ХАРЧЕНКА          - головного спеціаліста
Дениса Олеговича         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Шосткінської міської ради,
                 Сумська область;

   ХАРЧЕНКО          - члена окружної виборчої
Любов Олександрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 178,
                 Харківська область;

   ХАРЧЕНКО          - голову дільничної виборчої
Наталію Тарасівну         комісії виборчої дільниці
                 N 8 територіального
                 виборчого округу N 75,
                 Запорізька область;

   ХАТКЕВИЧ          - секретаря дільничної
Жанну Іванівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 20
                 територіального виборчого
                 округу N 201, Черкаська
                 область;

   ХВОРОСТ          - члена окружної виборчої
Аллу Вікторівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 174,
                 Харківська область;

   ХИЖНЯКА          - голову дільничної виборчої
Віталія Миколайовича       комісії виборчої дільниці
                 N 52 територіального
                 виборчого округу N 120,
                 Львівська область;

   ХІТРИЧ           - голову дільничної виборчої
Ольгу Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 41 територіального
                 виборчого округу N 190,
                 Хмельницька область;

   ХМАРУ           - голову дільничної виборчої
Тетяну Євгенівну         комісії виборчої дільниці
                 N 30 територіального
                 виборчого округу N 107,
                 Луганська область;

   ХМЕЛЬОВСЬКУ        - начальника відділу ведення
Лідію Михайлівну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Кодимської районної
                 державної адміністрації,
                 Одеська область;

   ХМІЛЬНИК          - оператора комп'ютерного
Альону Анатоліївну        набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 169,
                 Тернопільська область;

   ХОМЕНКА          - голову дільничної виборчої
Віталія Петровича         комісії виборчої дільниці
                 N 107 територіального
                 виборчого округу N 45,
                 Донецька область;

   ХОМЕНКО          - головного спеціаліста
Олену Вікторівну         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 виконавчого комітету
                 Смілянської міської ради,
                 Черкаська область;

   ХОМЕНЧУК          - головного спеціаліста
Ольгу Василівну          відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 виконавчого органу
                 Оболонської районної в
                 місті Києві ради;

   ХОМЧУК           - начальника відділу ведення
Людмилу Олександрівну       Державного реєстру
                 виборців апарату Луцької
                 районної державної
                 адміністрації;

   ХОХЛОВУ          - голову дільничної виборчої
Валентину Іванівну        комісії виборчої дільниці
                 N 78 територіального
                 виборчого округу N 201,
                 Черкаська область;

   ХОХРУЩЕВУ         - члена окружної виборчої
Людмилу Самійлівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 191,
                 Хмельницька область;

   ХРАМЦОВУ          - голову окружної виборчої
Олену Олександрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 10,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   ХУДИК           - секретаря окружної
Дарію Степанівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 122, Львівська
                 область;

   ХУДОЛІЙ          - начальника відділу ведення
Наталію Геннадіївну        Державного реєстру
                 виборців Алчевської
                 міської ради, Луганська
                 область;

   ХУДОЛІЙ          - голову дільничної виборчої
Наталію Єгорівну         комісії виборчої дільниці
                 N 6 територіального
                 виборчого округу N 14,
                 Вінницька область;

   ЦАРЕНКОВУ         - секретаря дільничної
Наталю Миколаївну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 56
                 територіального виборчого
                 округу N 43, Донецька
                 область;

   ЦЕБАК           - головного спеціаліста
Оксану Іванівну          відділу адміністрування
                 Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Львівської обласної
                 державної адміністрації;

   ЦЕБРО           - головного бухгалтера
Валентину Анатоліївну       окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 197, Черкаська
                 область;

   ЦЕГЕЛЬСЬКОГО        - оператора комп'ютерного
Михайла Львовича         набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 31,
                 Дніпропетровська область;

   ЦЕРКОВНУ          - голову дільничної виборчої
Наталію Леонідівну        комісії виборчої дільниці
                 N 11 територіального
                 виборчого округу N 14,
                 Вінницька область;

   ЦЕРКУНИК          - голову дільничної виборчої
Надію Василівну          комісії виборчої дільниці
                 N 17 територіального
                 виборчого округу N 73,
                 Закарпатська область;

   ЦИБУЛЬСЬКУ         - голову дільничної виборчої
Людмилу Миколаївну        комісії виборчої дільниці
                 N 74 територіального
                 виборчого округу N 204,
                 Чернівецька область;

   ЦИМБАЛІСТ         - голову дільничної виборчої
Ольгу Олександрівну        комісії виборчої дільниці
                 N 107 територіального
                 виборчого округу N 181,
                 Харківська область;

   ЦІМБОЛИНЦЯ         - оператора комп'ютерного
Михайла Михайловича        набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 71,
                 Закарпатська область;

   ЦМАК            - члена окружної виборчої
Ніну Іванівну           комісії територіального
                 виборчого округу N 115,
                 Луганська область;

   ЦОКОЛЕНКА         - голову дільничної виборчої
Миколу Петровича         комісії виборчої дільниці
                 N 24 територіального
                 виборчого округу N 26,
                 Дніпропетровська область;

   ЦУПУ            - члена окружної виборчої
Юлію Володимирівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 1,
                 Автономна Республіка Крим;

   ЧАГОВЕЦЬ          - члена окружної виборчої
Ірину Борисівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 182,
                 Харківська область;

   ЧАЙКОВСЬКОГО        - начальника відділу
Олександра Вікторовича      мережевих технологій
                 акціонерного товариства
                 закритого типу "Атлас",
                 місто Київ;

   ЧАЙКОВСЬКУ         - члена дільничної виборчої
Наталію Михайлівну        комісії виборчої дільниці
                 N 4 територіального
                 виборчого округу N 76,
                 Запорізька область;

   ЧАЙКУ           - члена окружної виборчої
Дмитра Володимировича       комісії територіального
                 виборчого округу N 174,
                 Харківська область;

   ЧАУСОВСЬКУ         - члена окружної виборчої
Катерину Олександрівну      комісії територіального
                 виборчого округу N 43,
                 Донецька область;

   ЧВІРОВУ          - заступника голови окружної
Ніну Андріївну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 113, Луганська
                 область;

   ЧЕБАНА           - голову окружної виборчої
Олександра Сергійовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 142,
                 Одеська область;

   ЧЕБАН-ЛЯНКУ        - голову окружної виборчої
Олександра Йосиповича       комісії територіального
                 виборчого округу N 145,
                 Одеська область;

   ЧЕБОТАРЬОВУ        - секретаря окружної
Світлану Петрівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 15, Вінницька
                 область;

   ЧЕВЕРДУ          - члена окружної виборчої
Миколу Павловича         комісії територіального
                 виборчого округу N 146,
                 Полтавська область;

   ЧЕГРАХЧИ          - члена окружної виборчої
Володимира Георгійовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 43,
                 Донецька область;

   ЧЕПІГУ           - голову дільничної виборчої
Тетяну Анатоліївну        комісії виборчої дільниці
                 N 187 територіального
                 виборчого округу N 114,
                 Луганська область;

   ЧЕПУХІНУ          - заступника головного
Ірину Володимирівну        бухгалтера окружної
                 виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 55, Донецька
                 область;

   ЧЕРЕВКО          - діловода окружної виборчої
Олену Григорівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 217,
                 місто Київ;

   ЧЕРЕКАЛОВУ         - голову окружної виборчої
Олену Михайлівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 51,
                 Донецька область;

   ЧЕРЕПАХІНУ         - начальника відділу ведення
Наталію Олександрівну       Державного реєстру
                 виборців Станично-
                 Луганської районної
                 державної адміністрації,
                 Луганська область;

   ЧЕРКАШИНУ         - голову дільничної виборчої
Марію Федорівну          комісії виборчої дільниці
                 N 114 територіального
                 виборчого округу N 181,
                 Харківська область;

   ЧЕРНЕТУ          - члена окружної виборчої
Дмитра Анатолійовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 211,
                 Чернігівська область;

   ЧЕРНИКОВА         - голову Шахтарської
Володимира Павловича       районної державної
                 адміністрації, Донецька
                 область;

   ЧЕРНИШЕВА         - голову окружної виборчої
Василя Михайловича        комісії територіального
                 виборчого округу N 144,
                 Одеська область;

   ЧЕРНИШОВУ         - головного бухгалтера
Тетяну Василівну         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 162, Сумська
                 область;

   ЧЕРНОГОР          - голову дільничної виборчої
Надію Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 31 територіального
                 виборчого округу N 50,
                 Донецька область;

   ЧЕРНУШЕВИЧ         - головного спеціаліста
Надію Олександрівну        відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Слов'янської районної
                 державної адміністрації,
                 Донецька область;

   ЧЕРНЯВСЬКУ         - голову дільничної виборчої
Галину Петрівну          комісії виборчої дільниці
                 N 98 територіального
                 виборчого округу N 120,
                 Львівська область;

   ЧЕРНЯКОВА         - голову дільничної виборчої
Олександра Миколайовича      комісії виборчої дільниці
                 N 231 територіального
                 виборчого округу N 192,
                 Хмельницька область;

   ЧЕРСТВОГО         - голову дільничної виборчої
Володимира Михайловича      комісії виборчої дільниці
                 N 50 територіального
                 виборчого округу N 32,
                 Дніпропетровська область;

   ЧЕРТКОВА          - голову дільничної виборчої
Олега Всеволодовича        комісії виборчої дільниці
                 N 19 територіального
                 виборчого округу N 65,
                 Житомирська область;

   ЧИЖЕВСЬКОГО        - начальника відділу ведення
Олександра Павловича       Державного реєстру
                 виборців апарату Овруцької
                 районної державної
                 адміністрації, Житомирська
                 область;

   ЧИЖОВУ           - голову дільничної виборчої
Галину Миколаївну         комісії виборчої дільниці
                 N 36 територіального
                 виборчого округу N 106,
                 Луганська область;

   ЧИНЯКОВА          - голову дільничної виборчої
Андрія Валерійовича        комісії виборчої дільниці
                 N 55 територіального
                 виборчого округу N 204,
                 Чернівецька область;

   ЧИРУХІНУ          - члена окружної виборчої
Світлану Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 5,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   ЧМИХ            - члена окружної виборчої
Валентину Олексіївну       комісії територіального
                 виборчого округу N 219,
                 місто Київ;

   ЧОНКУ           - члена окружної виборчої
Світлану Олексіївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 200,
                 Черкаська область;

   ЧОРНОГО          - головного юрисконсульта
Олександра Олександровича     юридичного управління
                 Київської міської філії
                 акціонерного комерційного
                 банку "Укрсоцбанк",
                 Житомирська область;

   ЧОРНОКОЖУ         - секретаря дільничної
Наталію Георгіївну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 157
                 територіального виборчого
                 округу N 205, Чернівецька
                 область;

   ЧОРНУ           - члена окружної виборчої
Любов Володимирівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 130,
                 Миколаївська область;

   ЧОРНУ           - члена окружної виборчої
Людмилу Валентинівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 106,
                 Луганська область;

   ЧОРНЯКА          - оператора комп'ютерного
Василя Михайловича        набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 166,
                 Тернопільська область;

   ЧУБ'ЮК           - члена окружної виборчої
Галину Іванівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 155,
                 Рівненська область;

   ЧУБАР           - секретаря окружної
Ольгу Данилівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 58, Донецька
                 область;

   ЧУБІРКО          - секретаря дільничної
Ірину Іванівну          виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 40
                 територіального виборчого
                 округу N 70, Закарпатська
                 область;

   ЧУДАКОВА          - провідного спеціаліста
Леоніда Миколайовича       відділу ведення
                 та адміністрування Державного
                 реєстру виборців
                 Департаменту консульської
                 служби Міністерства
                 закордонних справ України;

   ЧУДІНОВА          - члена окружної виборчої
Станіслава Борисовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 1,
                 Автономна Республіка
                 Крим;

   ЧУЖИНОВУ          - члена окружної виборчої
Тамару Максимівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 108,
                 Луганська область;

   ЧУЙКО           - голову дільничної виборчої
Лідію Петрівну          комісії N 24
                 територіального виборчого
                 округу N 211, Чернігівська
                 область;

   ЧУМАК           - начальника відділу ведення
Тетяну Василівну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Бердичівської районної
                 державної адміністрації,
                 Житомирська область;

   ЧУМАК           - бухгалтера окружної
Юлію Василівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 188, Херсонська
                 область;

   ЧУМАЧЕНКО         - члена окружної виборчої
Олену Станіславівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 170,
                 Харківська область;

   ЧУПОВУ           - голову дільничної виборчої
Валентину Володимирівну      комісії виборчої дільниці
                 N 43 територіального
                 виборчого округу N 179,
                 Харківська область;

   ШАЛАГІНУ          - голову дільничної виборчої
Тетяну Олександрівну       комісії виборчої дільниці
                 N 130 територіального
                 виборчого округу N 121,
                 Львівська область;

   ШАЛУ            - голову дільничної виборчої
Назара Любомировича        комісії виборчої дільниці
                 N 76 територіального
                 виборчого округу N 120,
                 Львівська область;

   ШАМАЄВУ          - секретаря дільничної
Ганну Анатоліївну         виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 79
                 територіального виборчого
                 округу N 129, Миколаївська
                 область;

   ШАМІНУ           - заступника начальника
Людмилу Валеріївну        відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Дніпровської районної
                 в місті Києві державної
                 адміністрації;

   ШАПОВАЛ          - члена окружної виборчої
Світлану Іванівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 182,
                 Харківська область;

   ШАПОВАЛЕНКА        - члена окружної виборчої
Олександра Олександровича     комісії територіального
                 виборчого округу N 160,
                 Сумська область;

   ШАФОВАЛА          - члена окружної виборчої
Володимира Юрійовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 146,
                 Полтавська область;

   ШАЦЬКОГО          - провідного спеціаліста
Олега Валентиновича        Департаменту безпеки
                 інформаційно-
                 телекомунікаційних систем
                 Адміністрації Державної
                 служби спеціального
                 зв'язку та захисту
                 інформації України;

   ШАШЛО           - консультанта окружної
Галину Михайлівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 222, місто Київ;

   ШЕВАГУ           - голову дільничної виборчої
Романа Васильовича        комісії виборчої дільниці
                 N 1 територіального
                 виборчого округу N 85,
                 Івано-Франківська
                 область;

   ШЕВЦОВА          - оператора комп'ютерного
Івана Петровича          набору окружної виборчої
                 комісії територіального
                 виборчого округу N 177,
                 Харківська область;

   ШЕВЧЕНКА          - члена окружної виборчої
Віктора Володимировича      комісії територіального
                 виборчого округу N 5,
                 Автономна Республіка Крим;

   ШЕВЧЕНКА          - голову дільничної виборчої
Геннадія Олександровича      комісії виборчої дільниці
                 N 34 територіального
                 виборчого округу N 153,
                 Полтавська область;

   ШЕВЧЕНКО          - члена окружної виборчої
Жанну Федорівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 188,
                 Херсонська область;

   ШЕВЧЕНКО          - члена окружної виборчої
Людмилу Анатоліївну        комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   ШЕВЧЕНКО          - головного бухгалтера
Тамару Михайлівну         окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 5, Автономна
                 Республіка Крим;

   ШЕВЧЕНКО          - члена окружної виборчої
Тетяну Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 13,
                 Вінницька область;

   ШЕВЧУК           - члена окружної виборчої
Ольгу Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 29,
                 Дніпропетровська область;

   ШЕВЧУКА          - голову окружної виборчої
Дмитра Анатолійовича       комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   ШЕІНУ           - секретаря окружної
Тетяну Михайлівну         виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 53, Донецька
                 область;

   ШЕЛЕСТ           - голову дільничної виборчої
Галину Йосипівну         комісії виборчої дільниці
                 N 113 територіального
                 виборчого округу N 23,
                 Волинська область;

   ШЕЛЕШКО          - члена окружної виборчої
Марію Миколаївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 13,
                 Вінницька область;

   ШЕМЕЧКО          - начальника відділу ведення
Лесю Богданівну          Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Стрийської районної
                 державної адміністрації,
                 Львівська область;

   ШЕПЕЛЯ           - члена окружної виборчої
Олександра Миколайовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 222,
                 місто Київ;

   ШИМЧЕНКО          - головного спеціаліста
Ірину Олексіївну         відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Шевченківської районної
                 в місті Києві державної
                 адміністрації;

   ШИМЧУК           - члена окружної виборчої
Тамару Яківну           комісії територіального
                 виборчого округу N 215,
                 місто Київ;

   ШИМЧУКА          - голову дільничної виборчої
Ярослава Георгійовича       комісії виборчої дільниці
                 N 84 територіального
                 виборчого округу N 204,
                 Чернівецька область;

   ШИПІНСЬКОГО        - члена окружної виборчої
Олександра Валерійовича      комісії територіального
                 виборчого округу N 192,
                 Хмельницька область;

   ШІТЄВА           - голову дільничної виборчої
Олександра Степановича      комісії виборчої дільниці
                 N 120 територіального
                 виборчого округу N 70,
                 Закарпатська область;

   ШКАРІВСЬКОГО        - помічника голови Одеської
Вадима Миколайовича        обласної ради;

   ШКЛЯРОВА          - начальника відділу ведення
Леоніда Васильовича        Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Ріпкинської районної
                 державної адміністрації,
                 Чернігівська область;

   ШКЛЯРУКА          - заступника голови окружної
Сергія Георгійовича        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 119, Львівська
                 область;

   ШКОДУ           - начальника відділу ведення
Тетяну Миколаївну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Чугуївської районної
                 державної адміністрації,
                 Харківська область;

   ШКРАБІЙ          - головного спеціаліста
Наталію Миколаївну        відділу ведення Державного
                 реєстру виборців апарату
                 Андрушівської районної
                 державної адміністрації,
                 Житомирська область;

   ШКРОБТАК          - заступника начальника
Світлану Альбертівну       відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Хмельницької міської ради;

   ШЛЕЄНКОВА         - голову дільничної виборчої
Миколу Володимировича       комісії виборчої дільниці
                 N 35 територіального
                 виборчого округу N 51,
                 Донецька область;

   ШЛЬОМСЬКУ         - члена окружної виборчої
Галину Григорівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 121,
                 Львівська область;

   ШМАКОВУ          - члена окружної виборчої
Галину Петрівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 79,
                 Запорізька область;

   ШМАТОВА          - начальника відділу ведення
Олексія Олександровича      Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Зміївської районної
                 державної адміністрації,
                 Харківська область;

   ШМИГА           - члена окружної виборчої
Романа Андрійовича        комісії територіального
                 виборчого округу N 122,
                 Львівська область;

   ШНАЙДЕР          - члена окружної виборчої
Наталію Володимирівну       комісії територіального
                 виборчого округу N 63,
                 Житомирська область;

   ШОВГЕЛЮ          - керуючу справами
Олену Миколаївну         Саксаганської районної
                 в місті Кривому Розі ради,
                 Дніпропетровська область;

   ШОСТАКА          - секретаря окружної
Ярослава Степановича       виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 51, Донецька
                 область;

   ШОСТАЦЬКУ         - голову дільничної виборчої
Тетяну Дмитрівну         комісії виборчої дільниці
                 N 169 територіального
                 виборчого округу N 192,
                 Хмельницька область;

   ШПАК            - голову дільничної виборчої
Валентину Дмитрівну        комісії виборчої дільниці
                 N 83 територіального
                 виборчого округу N 192,
                 Хмельницька область;

   ШПИЧКУ           - системного адміністратора
Олександра Миколайовича      окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 71, Закарпатська
                 область;

   ШПОРЕНКА          - голову окружної виборчої
Валерія Павловича         комісії територіального
                 виборчого округу N 61,
                 Донецька область;

   ШТЕПУ           - члена дільничної виборчої
Тетяну Станіславівну       комісії виборчої дільниці
                 N 46 територіального
                 виборчого округу N 54,
                 Донецька область;

   ШУБУ            - начальника відділу ведення
Надію Михайлівну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Кам'янка-Бузької районної
                 державної адміністрації,
                 Львівська область;

   ШУЛЯКА           - директора приватного
Василя Корнійовича        підприємства "Лановецьке",
                 Хмельницька область;

   ШУЛЬГУ           - голову дільничної виборчої
Вероніку Олександрівну      комісії виборчої дільниці
                 N 41 територіального
                 виборчого округу N 11,
                 Вінницька область;

   ШУЛЬСЬКОГО         - начальника відділу ведення
Бориса Зеновійовича        Державного реєстру
                 виборців апарату районної
                 державної адміністрації,
                 Тернопільська область;

   ШУПТУ           - голову окружної виборчої
Олександра Михайловича      комісії територіального
                 виборчого округу N 6,
                 Автономна Республіка Крим;

   ШУРУБУРУ          - системного адміністратора
Олександра Олександровича     окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 144, Одеська
                 область;

   ЩЕГЛОВА          - аналітика акціонерного
Олександра Валерійовича      товариства закритого типу
                 "Атлас", місто Київ;

   ЩЕПАЩЕНКО         - члена окружної виборчої
Ніну Сергіївну          комісії територіального
                 виборчого округу N 82,
                 Запорізька область;

   ЩЕРБИНУ          - начальника Київського
Ірину Юріївну           (регіонального) відділу
                 адміністрування Державного
                 реєстру виборців апарату
                 виконавчого органу
                 Київської міської ради;

   ЩИГОЛЯ           - голову дільничної виборчої
Олександра Петровича       комісії виборчої дільниці
                 N 158 територіального
                 виборчого округу N 15,
                 Вінницька область;

   ЩИРБУ           - члена окружної виборчої
Надію Андріївну          комісії територіального
                 виборчого округу N 123,
                 Львівська область;

   ЩОКІНУ           - члена окружної виборчої
Валентину Олександрівну      комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   ЮГАСА           - голову дільничної виборчої
Андрія Мартиновича        комісії виборчої дільниці
                 N 58 територіального
                 виборчого округу N 69,
                 Закарпатська область;

   ЮРЧУКА           - заступника директора
Юрія Івановича          Закарпатського обласного
                 вузла спеціального
                 зв'язку;

   ЮСАКОВУ          - члена окружної виборчої
Ольгу Петрівну          комісії територіального
                 виборчого округу N 110,
                 Луганська область;

   ЮХТУ            - начальника відділу ведення
Ірину Василівну          Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Краснопільської районної
                 державної адміністрації,
                 Сумська область;

   ЮШКЕВИЧ          - голову дільничної виборчої
Надію Володимирівну        комісії виборчої дільниці
                 N 1 територіального
                 виборчого округу N 65,
                 Житомирська область;

   ЮЩЕНКА           - помічника народного
Олександра Миколайовича      депутата України;

   ЮЩЕНКО           - голову окружної виборчої
Олександру Юхимівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 52,
                 Донецька область;

   ЮЩУКА           - співробітника охорони
Олега Павловича          Управління Державної
                 охорони України;

   ЯВТУШЕНКО-РУСНАК      - голову дільничної виборчої
Лоліту Іванівну          комісії виборчої дільниці
                 N 14 територіального
                 виборчого округу N 73,
                 Закарпатська область;

   ЯГОВЕНКО          - начальника відділу ведення
Тамару Миколаївну         Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Ічнянської районної
                 державної адміністрації,
                 Чернігівська область;

   ЯГОФАРОВУ         - члена окружної виборчої
Ладу Олександрівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 184,
                 Херсонська область;

   ЯКОВЕНКА          - заступника начальника
Сергія Леонідовича        відділу ведення Державного
                 реєстру виборців
                 Краматорської міської
                 ради, Донецька область;

   ЯКОВЕНКА          - начальника відділу ведення
Костянтина Павловича       Державного реєстру
                 виборців Теплицької
                 районної державної
                 адміністрації, Вінницька
                 область;

   ЯКОВИНУ          - начальника відділу ведення
Руслану Миколаївну        Державного реєстру
                 виборців апарату Калуської
                 районної державної
                 адміністрації,
                 Івано-Франківська область;

   ЯКУБОВСЬКУ         - секретаря окружної
Оксану Ярославівну        виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 89,
                 Івано-Франківська область;

   ЯКУШКА           - члена дільничної виборчої
Олега Борисовича         комісії виборчої дільниці
                 N 28 територіального
                 виборчого округу N 220,
                 місто Київ;

   ЯНОВСЬКОГО         - члена окружної виборчої
Анатолія Олександровича      комісії територіального
                 виборчого округу N 12,
                 Вінницька область;

   ЯНЧУКА           - керуючого справами
Василя Степановича        виконавчого комітету
                 Новоград-Волинської
                 міської ради, Житомирська
                 область;

   ЯНЧУКА           - начальника відділу ведення
Олександра Івановича       Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Хмельницької районної
                 державної адміністрації;

   ЯРКІНУ           - члена окружної виборчої
Тетяну Сергіївну         комісії територіального
                 виборчого округу N 77,
                 Запорізька область;

   ЯРКОВА           - голову окружної виборчої
Юрія Васильовича         комісії територіального
                 виборчого округу N 3,
                 Автономна Республіка Крим;

   ЯРМАКА           - юриста окружної виборчої
Дмитра Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 162,
                 Сумська область;

   ЯРМАРКІНУ         - секретаря дільничної
Юлію Олександрівну        виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 66
                 територіального виборчого
                 округу N 75, Запорізька
                 область;

   ЯРМОШЕВИЧ         - голову дільничної виборчої
Ольгу Петрівну          комісії виборчої дільниці
                 N 118 територіального
                 виборчого округу N 186,
                 Херсонська область;

   ЯРМУША           - системного адміністратора
Олександра Васильовича      окружної виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 213, Чернігівська
                 область;

   ЯРОВУ           - головного спеціаліста
Вікторію Олексіївну        відділу адміністрування
                 Державного реєстру
                 виборців апарату
                 Харківської обласної
                 державної адміністрації;

   ЯРОШЕНКО          - члена окружної виборчої
Таїсію Францівну         комісії територіального
                 виборчого округу N 1,
                 Автономна Республіка Крим;

   ЯРУЛІНУ          - члена окружної виборчої
Ольгу Валентинівну        комісії територіального
                 виборчого округу N 180,
                 Харківська область;

   ЯСІНСЬКУ          - бухгалтера окружної
Ніну Йосипівну          виборчої комісії
                 територіального виборчого
                 округу N 66, Житомирська
                 область;

   ЯСТРЕБУ          - голову дільничної виборчої
Наталію Миколаївну        комісії виборчої дільниці
                 N 7 територіального
                 виборчого округу N 153,
                 Полтавська область;

   ЯСЬКІВ           - голову дільничної виборчої
Степанію Михайлівну        комісії виборчої дільниці
                 N 51 територіального
                 виборчого округу N 122,
                 Львівська область;

   ЯТЧЕНКО          - секретаря дільничної
Валентину Миколаївну       виборчої комісії виборчої
                 дільниці N 48
                 територіального виборчого
                 округу N 46, Донецька
                 область;

   ЯЦИШИНА          - секретаря Брянківської
Анатолія Ілліча          міської ради, Луганська
                 область;

   ЯЦЬКОГО          - голову окружної виборчої
Євгена Івановича         комісії територіального
                 виборчого округу N 62,
                 Донецька область.

Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

^ Наверх
наверх