документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо визначення порядку та строків зберігання
деяких категорій документів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) викласти в такій редакції:

"Стаття 42. Зберігання справ про страхові виплати

Справи про страхові виплати потерпілих на виробництві та заінтересованих осіб з усіма необхідними документами зберігаються в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків протягом 75 років після зняття застрахованої особи з обліку. Після закінчення строку зберігання справи про страхові виплати підлягають знищенню в установленому законодавством порядку".

2. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257; 2006 р., N 26, ст. 210, N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2009 р., N 19, ст. 263):

1) в абзаці восьмому частини першої статті 1 слова "для постійного зберігання" виключити;

2) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Зберігання реєстраційних справ

1. Реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора протягом п'яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем. Після закінчення цього строку реєстраційні справи на паперових носіях, не внесені відповідно до результатів експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.

2. Реєстраційна справа юридичної особи або фізичної особи - підприємця на електронних носіях зберігається на сервері технічного адміністратора Єдиного державного реєстру. Строк зберігання реєстраційної справи на електронних носіях визначається цим Законом";

3) абзац сьомий частини третьої статті 16 викласти в такій редакції:

"зберігання відомостей про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем";

4) абзац тридцять третій частини другої, абзац одинадцятий частини третьої та абзац вісімнадцятий частини четвертої статті 17 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 11 лютого 2010 року
N 1877-VI

^ Наверх