документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 лютого 2010 р. N 109
Київ

Про оплату праці працівників закладів культури,
яким надано статус академічних

З метою забезпечення єдиного підходу у визначенні умов оплати праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що під час визначення максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників, художнього та артистичного персоналу закладів культури, яким надано статус академічних, умови оплати праці яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699), застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок), максимальний розмір якого не перевищує 2, а інших працівників цих закладів - 1,3.

2. У підпункті 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 34, ст. 2064, N 40, ст. 2544; 2007 р., N 26, ст. 1044) слово ", академічних" виключити.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

^ Наверх