документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про вибори Президента України"
щодо організації роботи виборчих комісій

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 20-21, ст. 291; 2009 р., N 50, ст. 754) такі зміни:

1) у статті 28:

а) частину четверту виключити;

б) частину вісімнадцяту доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня. У день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно";

2) у пункті 8 частини четвертої статті 30 слова "комісії вищого рівня" замінити словами "комісії вищого рівня, неявкою на засідання виборчої комісії у день голосування";

3) у статті 85:

а) у частині десятій слова "у кількості, що відповідає кількості поданих кандидатур. Кандидат, який не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної виборчої комісії, може подати такі кандидатури не пізніш як за два дні до дня повторного голосування" замінити словами "в порядку, передбаченому частиною дванадцятою цієї статті";

б) після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"12. У разі якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії у строки, передбачені частиною шостою цієї статті, Центральна виборча комісія формує склад окружної виборчої комісії у кількості, визначеній частиною п'ятою цієї статті, за поданням голови відповідної обласної ради.

У разі якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії у строки, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, окружна виборча комісія формує склад дільничної виборчої комісії у кількості, визначеній частиною восьмою цієї статті, за поданням міського голови, голови районної, районної у місті ради".

У зв'язку з цим частини дванадцяту - вісімнадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою - дев'ятнадцятою;

в) у частині тринадцятій слова "представника від того ж кандидата" замінити словами "члена комісії, який призначається комісією вищого рівня за поданням голови відповідної ради або міського голови".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 лютого 2010 року
N 1849-VI

^ Наверх