документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо надання інформації про вміст
у продукції генетично модифікованих компонентів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 156-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

"Надання виробниками або особами, зазначеними у частині першій цієї статті, недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі бездіяльності осіб, передбачених частиною третьою цієї статті, щодо приведення недостовірної інформації про весь товар до відповідності або повторне надання недостовірної інформації про товар протягом року з моменту стягнення -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. У частині першій статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84):

1) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"5) позначку про наявність або відсутність у складі продуктів харчування генетично модифікованих компонентів";

2) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"6-1) виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї до відповідності".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місячного терміну розробити та впровадити:

1) порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів та продукції, отриманої з їх використанням;

2) систему маркування для продукції щодо вмісту в ній генетично модифікованих організмів.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 грудня 2009 року
N 1779-VI

^ Наверх