документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) у назві та абзаці першому статей 435 та 445 слова "символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця" та "символіки Червоного Хреста або Червоного Півмісяця" замінити словами "символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала";

2) в абзаці першому статті 435 слова "знаками Червоного Хреста і Червоного Півмісяця" замінити словами "знаками Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала".

2. У Законі України "Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні" ( 862-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 36, ст. 316):

1) назву та преамбулу викласти в такій редакції:

"Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні

Цей Закон визначає порядок та умови використання і захисту символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала на території України відповідно до вимог Женевських Конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року та Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 року та 8 грудня 2005 року, а також Правил по використанню емблем червоного хреста або червоного півмісяця національними Товариствами, ухвалених XX Віденською Міжнародною конференцією Червоного Хреста 1965 року та переглянутих Радою делегатів у Будапешті у 1991 році, і Резолюції 1, прийнятої на XXIX Міжнародній конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у 2006 році";

2) абзац другий статті 1 викласти в такій редакції:

"символіка Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (у тому числі Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця) - це емблеми Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (зображення відповідно червоного хреста на білому тлі; червоного півмісяця на білому тлі; червоної рамки у формі квадрата на білому тлі, що стоїть на одній із своїх вершин), назви (слова "Червоний Хрест", "Червоний Півмісяць", "Червоний Кристал") і розпізнавальні сигнали (спеціальні міжнародне визнані допоміжні сигнали (світлові, радіо-, електронні), що використовуються як захисні та розпізнавальні знаки для позначення осіб, рухомого та нерухомого майна відповідно до Женевських Конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року (далі - Женевські Конвенції), Додаткових протоколів до них та цього Закону";

3) текст статті 2 викласти в такій редакції:

"Під час війни або збройного конфлікту зображення емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала як захисного знака є видимим позначенням захисту, передбаченого Женевськими Конвенціями та Додатковими протоколами до них для медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів. Емблеми повинні мати якомога більші розміри, щоб забезпечити можливість їх розпізнавання на великих відстанях.

Емблеми Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала використовуються як розпізнавальний знак для позначення належності людини або об'єкта до Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. У цьому разі емблеми повинні бути меншими за розмірами порівняно з емблемами, що використовуються як захисний знак, та не можуть наноситися на пов'язки або на дахи будівель.

Із захисною та розпізнавальною функціями емблеми Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала можуть використовуватися самостійно або у комбінації цих емблем.

Порядок зображення та використання емблем визначається цим Законом, Женевськими конвенціями, Додатковими протоколами до них, а також Правилами по використанню емблем червоного хреста або червоного півмісяця національними Товариствами, ухваленими XX Віденською Міжнародною конференцією Червоного Хреста 1965 року та переглянутими Радою делегатів у Будапешті у 1991 році (далі - Правила)";

4) доповнити статтею 2-1 такого змісту:

"Стаття 2-1. Використання назв

Назви "Червоний Хрест", "Червоний Півмісяць", "Червоний Кристал", комбінації цих назв використовуються виключно для позначення персоналу і майна організацій, що входять до Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, під час здійснення ними своєї діяльності відповідно до принципів, визначених міжнародними конференціями Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Назви "Червоний Хрест", "Червоний Півмісяць", "Червоний Кристал" можуть використовуватися самостійно або у поєднанні з емблемами Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала.

Порядок використання назв визначається цим Законом, Женевськими Конвенціями, Додатковими протоколами до них, а також Правилами і Резолюцією 1, прийнятою на XXIX Міжнародній конференції Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у 2006 році";

5) у назвах розділів II, III, IV та V, у назві статті 7, частині восьмій статті 9, назві та частині п'ятій статті 10, назві статті 13, назві та частині третій статті 15 слова "емблема Червоного Хреста та Червоного Півмісяця", "емблема Червоного Хреста і Червоного Півмісяця", "емблема Червоного Хреста або Червоного Півмісяця" в усіх відмінках і числах замінити словами "емблема Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала" у відповідному відмінку і числі;

6) у назвах розділів VI і VII, у частині першій статті 16, назві та тексті статті 17, назві статті 18, частині другій статті 19 слова "емблеми Червоного Хреста і Червоного Півмісяця", "символіка Червоного Хреста і Червоного Півмісяця", "символіка Червоного Хреста та Червоного Півмісяця" в усіх відмінках замінити словами "символіка Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала" у відповідному відмінку;

7) у частині третій статті 4, частині другій статті 5 та частині другій статті 6 слова "розпізнавальним знаком Червоного Хреста" замінити словами "емблемою Червоного Хреста";

8) назви статей 5 і 6 після слова "емблеми" доповнити словами "Червоного Хреста";

9) у статті 7 слова "емблема Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисний знак може" замінити словами "емблеми Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала як захисний знак можуть";

10) у статті 9:

у назві слова "захисних знаків Червоного Хреста та Червоного Півмісяця" замінити словами "емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала як захисних знаків";

у частинах третій, п'ятій та сьомій слово "розпізнавальні" в усіх відмінках замінити словом "захисні" у відповідному відмінку;

11) у статті 10:

у назві слово "країн" замінити словом "держав";

у частині другій слова "Міжнародним рухом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця" замінити словами "Міжнародним рухом Червоного Хреста та Червоного Півмісяця";

у частині п'ятій слова "Національні Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця інших країн" замінити словами "Національні Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця інших держав";

12) статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Використання емблем Червоного Півмісяця,
Червоного Кристала

У мирний час емблеми Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, назви "Червоний Півмісяць", "Червоний Кристал" використовуються виключно для позначення медичного, духовного персоналу іноземних організацій, що входять до Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, під час їх перебування в офіційному відрядженні в Україні, а також майна таких організацій і не можуть бути використані для жодних інших цілей та в інших випадках";

13) у статті 13 слова "знаками Червоного Хреста та Червоного Півмісяця" замінити словами "емблемами Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала";

14) у статті 15:

у частині першій слова "емблем Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; слів "Червоний Хрест" або "Червоний Півмісяць", або "Червоний Хрест і Червоний Півмісяць" замінити словами "емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, комбінацій цих емблем; слів "Червоний Хрест", "Червоний Півмісяць", "Червоний Кристал", комбінацій цих слів";

у частині третій слова "слів "Червоний Хрест" та "Червоний Півмісяць" замінити словами "слів "Червоний Хрест", "Червоний Півмісяць", "Червоний Кристал", комбінацій цих слів";

15) назву статті 16 доповнити словами "Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала";

16) у статті 18:

частину першу викласти в такій редакції:

"У разі реорганізації Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця або внесення змін до Женевських Конвенцій, Додаткових протоколів до них чи до інших міжнародних актів, якими визначається порядок застосування символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристала, нова символіка на території України використовується на умовах та у порядку, передбачених цим Законом для символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристала";

у частині другій слова "символіки і назв Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також порядку їх використання" замінити словами "символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та порядку її використання";

17) у статті 20 слова "емблем, назв і розпізнавальних знаків Червоного Хреста і Червоного Півмісяця" замінити словами "символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності для України Додатковим протоколом до Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується прийняття додаткової відмітної емблеми (Протокол III).

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 22 жовтня 2009 року
N 1675-VI

^ Наверх
наверх