документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-12-252005-12-292009-03-052009-07-082012-02-292015-05-14  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 березня 1997 р. N 204
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1015 від 9 грудня 2015
р.)

Про затвердження Порядку здійснення нагляду
за забезпеченням безпеки руху на транспорті

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2098 від 30.12.
98
N 1402 від 04.09.20
03
N 1758 від 25.12.20
04
N 1300 від 29.12.20
05
N 227 від 05.03.20
09
N 948 від 08.07.20
09 )

Відповідно до статті 16 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті (додається).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1997 р. N 204

Порядок
здійснення нагляду за забезпеченням
безпеки руху на транспорті

1. Цей Порядок регулює питання нагляду за додержанням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності (крім Міноборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ та МВС) нормативних актів щодо безпеки польотів на авіаційному, судноплавства - на морському і річковому, руху - на залізничному та автомобільному транспорті (далі - забезпечення безпеки руху транспортних засобів). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402 від 04.09.2003 )

2. Нагляд здійснюється за видами транспорту Мінтрансзв'язку, Мінбудом, Державіаслужбою, Головавтотрансінспекцією, Держфлотінспекцією, Укрзалізницею та їх органами на місцях у взаємодії з іншими державними органами (Державна автомобільна інспекція МВС, Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду тощо). ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2098 від 30.12.98, N 1758 від 25.12.2004; в редакції Постанови КМ N 1300 від 29.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 227 від 05.03.2009, N 948 від 08.07.2009 )

3. Органи, на які покладаються функції нагляду за забезпеченням безпеки руху транспортних засобів:

здійснюють контроль за виконанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності нормативних актів з питань безпеки руху на транспорті;

здійснюють нагляд за безпекою руху транспортних засобів;

беруть участь у службовому розслідуванні обставин і причин катастроф, аварій та подій на транспорті;

ведуть облік та здійснюють аналіз причин катастроф, аварій, подій, розробляють і контролюють виконання профілактичних заходів щодо їх попередження;

проводять перевірки з питань організації роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів;

здійснюють координацію діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності з питань забезпечення безпеки руху транспортних засобів;

здійснюють нагляд за сертифікацією транспортних засобів та експлуатантів, зареєстрованих на території України;

організовують навчання та перевірку рівня знань посадових осіб, що здійснюють нагляд за забезпеченням безпеки руху транспортних засобів;

перевіряють готовність аварійно-відбудовних формувань, пошуково-рятувальних служб до ліквідації наслідків катастроф, аварій, подій тощо;

контролюють технічний стан рухомого складу;

розглядають і погоджують нормативну документацію на транспортні засоби та обладнання об'єктів, пов'язаних із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів, беруть участь у роботі державних комісій;

контролюють організацію безпечного перевезення небезпечних, надгабаритних та великовагових вантажів.

4. Органи, на які покладаються функції нагляду за забезпеченням безпеки руху транспортних засобів, мають право:

безперешкодно у будь-який час відвідувати підприємства, установи, організації з метою перевірки забезпечення ними безпеки руху транспортних засобів;

скасовувати в установленому порядку вказівки посадових осіб, якщо вони суперечать вимогам безпеки руху на транспорті;

давати обов'язкові для виконання посадовими особами приписи щодо усунення порушень вимог нормативних актів з питань безпеки руху транспортних засобів і контролювати їх виконання у встановлені строки;

забороняти експлуатацію рухомого складу і виконання робіт, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, до усунення порушень вимог нормативних актів з питань безпеки руху транспортних засобів;

вносити пропозиції про відсторонення від роботи працівників, дії яких можуть спричинити катастрофи, аварії, події або створити загрозу їх виникнення;

подавати пропозиції про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді;

безплатно одержувати від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті.

5. Посадові особи, на які покладаються функції здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

6. Рішення органів, на які покладаються функції здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху транспортних засобів, можуть бути оскаржені в порядку, встановленому законодавством.

^ Наверх