документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 36 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
щодо соціального захисту дітей,
які навчаються в закладах системи
загальної середньої освіти,
у зв'язку з втратою годувальника

Верховна Рада України постановляє:

I. В абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) слова "вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах" замінити словами "загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 червня 2009 року
N 1543-VI

^ Наверх