документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кримінального
та Сімейного кодексів України щодо усиновлення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального ( 2341-14 ) та Сімейного ( 2947-14 ) кодексів України такі зміни:

1. У статті 169 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".

2. У Сімейному кодексі України ( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):

1) частину першу статті 212 викласти в такій редакції:

"1. Не можуть бути усиновлювачами особи, які:

1) обмежені у дієздатності;

2) визнані недієздатними;

3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров'я України;

9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

10) були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів";

2) частину третю статті 244 викласти в такій редакції:

"3. Не можуть бути опікунами, піклувальниками дитини особи, зазначені в статті 212 цього Кодексу";

3) частину третю статті 256-2 викласти в такій редакції:

"3. Прийомними батьками не можуть бути особи, зазначені в статті 212 цього Кодексу";

4) частину третю статті 2566 викласти в такій редакції:

"3. Батьками-вихователями не можуть бути особи, зазначені в статті 212 цього Кодексу";

5) частину четверту статті 283 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини направляє в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, запит до Міністерства внутрішніх справ України щодо перевірки іноземців, що усиновлюють дитину, яка є громадянином України, на наявність або відсутність інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах інших держав та Генеральному секретаріаті Інтерполу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 4 червня 2009 року
N 1452-VI

^ Наверх