документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-04-052009-04-14  

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 8, ст. 56 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3177-XII від 05.05.
93, ВВР, 1993, N 24, ст.257
N 649/97-ВР від 19.11.
97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.40

Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131

Законом
N 1254-VI від 14.04.20
09 )

Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:

( Розділ I втратив чинність на підставі Закону N 1254-VI від 14.04.2009 )

( Розділ II втратив чинність на підставі Закону N 649/97-ВР від 19.11.97 )

( Розділ III втратив чинність на підставі Закону N 649/97-ВР від 19.11.97 )

( Розділ IV втратив чинність на підставі Закону N 3177-XII від 05.05.93 )

( Розділ V втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 )

VI. У назві, частинах першій та другій статті 44 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1987 р., N 35, ст. 674) виключити відповідно слова: "чи вживання наркотичних засобів без призначення лікаря", "а так само вживання наркотичних засобів без призначення лікаря" та "а так само яка добровільно звернулася до медичного закладу за поданням медичної допомоги в зв'язку з вживанням наркотичних засобів без призначення лікаря".

VII. У зв'язку з цим Указом:

1) звільнити з лікувально-трудових і лікувально-виховних профілакторіїв осіб, які перебувають у них понад один рік;

2) скоротити до одного року час перебування в лікувально-трудовому або лікувально-виховному профілакторії особам, яким примусове лікування призначено на строк понад один рік і які перебувають в лікувально-трудовому або лікувально-виховному профілакторії менше цього строку.

Звільнення та скорочення строку перебування у профілакторіях осіб, зазначених у пунктах першому і другому цього розділу, здійснюється за постановами адміністрації профілакторіїв, санкціонованими прокурором і погодженими з комісіями по боротьбі з пияцтвом при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів за місцем знаходження профілакторіїв, а при розгляді справ щодо неповнолітніх - також з комісіями у справах неповнолітніх.

Передбачені цим розділом положення підлягають виконанню протягом трьох місяців після набрання Указом чинності.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК

м. Київ, 28 січня 1991 року
N 663-XII

^ Наверх