документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 11-12, ст. 41, N 34, ст. 230; 2000 р., N 5, ст. 34, N 27, ст. 213, N 38, ст. 318; 2001 р., N 48, ст. 252; 2002 р., N 50, ст. 366; 2003 р., N 4, ст. 31):

1) у частині першій статті 20:

пункт "б" після слів "економічної зони республіки" доповнити словами "дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів навколишнього природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі";

доповнити пунктом "м" такого змісту:

"м) здійснення процедури попередньої обґрунтованої згоди відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття щодо можливості транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище";

2) частину першу статті 27 доповнити пунктом "е" такого змісту:

"е) документація щодо генетичне модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі";

3) частину другу статті 35 доповнити словами "а також дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів навколишнього природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетичне модифікованих організмів у відкритій системі";

4) частину першу статті 40 доповнити пунктом "є" такого змісту:

"є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетичне модифікованими організмами";

5) у статті 53:

у частині першій слова "предметів біотехнології" замінити словами "продуктів біотехнології";

частину четверту після слів "та інших біологічно активних речовин" доповнити словами "а також генетично модифікованих організмів, продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів";

6) частину другу статті 68 доповнити пунктом "н" такого змісту:

"н) порушенні природоохоронних вимог під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами".

2. У Законі України "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 54; 2000 р., N 27, ст. 213):

1) частину першу статті 7 після слова "продукції" доповнити словами "генетично модифікованих організмів";

2) частину першу статті 14 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) документація щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі".

3. Статтю 32 Закону України "Про рослинний світ" ( 591-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 198) після слів "об'єктів рослинного світу" доповнити словами "крім генетично модифікованих".

4. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами) доповнити пунктом 78 такого змісту:

"78) генетично-інженерна діяльність у замкненій системі".

5. Статтю 53 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97) після слів "об'єктів тваринного світу" доповнити словами "крім генетичне модифікованих".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1158-VI

^ Наверх