документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 9 Закону України
"Про природні монополії"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 9 Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2005 р., N 9, ст. 182) такі зміни:

абзац другий частини другої доповнити словами "(крім витрат, визначених частиною третьою цієї статті)";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. При регулюванні цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій не враховуються:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

суми нестачі та втрат від псування цінностей;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрати з утримання об'єктів соціально-культурного призначення, крім виняткових випадків, які визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1072-VI

^ Наверх