документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 лютого 2009 р. N 82
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2009 р. N 82

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1998 р. N 1960 "Про умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 50, ст. 1846):

у тексті додатків 1 і 2 слова "Центральна" і "обласні, міські, районні, міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи" і "регіональні, міські, районні, міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини" у відповідному відмінку, а слова "обласних, міських, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини" замінити словами "регіональних, міських, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини";

доповнити абзац другий розділу III графи "Найменування посад" додатка 2 після слів "хіміко-токсикологічних відділів;" словами "лабораторій: атомно-абсорбційної спектрофотометрії, газової хроматографії, рідинної хроматографії, фізико-хімічних досліджень, ELISA-TEST та визначення мікотоксинів;".

2. У розділі VII додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2007 р., N 76, ст. 2812) слова "Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини" і "обласної державної лабораторії" замінити відповідно словами "Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи" і "регіональної державної лабораторії".

3. У додатку до Порядку встановлення надбавок за вислугу років спеціалістам державних установ ветеринарної медицини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 972 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 55, ст. 2228):

в абзацах першому і другому слова "Центральної" і "(спеціалізованої), обласної" замінити відповідно словами "Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи" і "(спеціалізованої), регіональної";

доповнити додаток абзацом такого змісту:

"Провідні: інженер-радіофізик, інженер-радіобіолог, інженер-біофізик, інженер-хімік, інженер-радіохімік, інженер-біохімік.".

^ Наверх