документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2009-01-152011-05-19  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з перейменуванням центральних органів
виконавчої влади

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці четвертому частини другої статті 224 та у пункті 1 частини другої статті 229 слова "Міністерства транспорту України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту";

2) у частині другій статті 244-5 слова "Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики";

3) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці "органів Міністерства транспорту України (статті 136, 141, 142)" слова "органів Міністерства транспорту України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту";

в абзаці "органів Міністерства праці та соціальної політики України (частина перша статті 41, статті 41-1 - 41-3, 188-1)" слова "органів Міністерства праці та соціальної політики України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики";

в абзаці "органів Міністерства екології та природних ресурсів України (статті 85, 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91)" слова "органів Міністерства екології та природних ресурсів України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів";

в абзаці "органів Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 188-16)" слово "органів" виключити;

4) у частині четвертій статті 266 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я";

5) у частині третій статті 306 слова "Міністерством транспорту України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту".

2. У Повітряному кодексі України ( 3167-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 25, ст. 274):

1) у тексті статті 3 слова "Міністерство транспорту України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" у відповідному відмінку;

2) у статті 62:

у частинах першій та другій слова "відповідним органом державної виконавчої влади" замінити словами "центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту";

частину третю викласти в такій редакції:

"Умови і правила перевезення пошти погоджуються з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку".

3. У Кодексі торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349):

1) статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Державне регулювання торговельного мореплавства

Держава здійснює регулювання торговельного мореплавства через центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

Згідно з цим Кодексом, іншими актами законодавства та міжнародними договорами України центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту в межах своїх повноважень за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади розробляє та затверджує нормативні документи з питань торговельного мореплавства, інструкції, правила перевезень вантажів, пасажирів, пошти і багажу, правила перевезень у прямому змішаному та прямому водному сполученні, які є обов'язковими для всіх юридичних та фізичних осіб.

Правила експлуатації риболовних суден затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства";

2) у статті 21:

частину другу викласти в такій редакції:

"Порядок присвоєння судну назви, позивного сигналу, ідентифікаційного номера і номера вибірного виклику суднової станції супутникового зв'язку визначається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку";

частину третю виключити;

3) у пунктах "б" і "в" статті 25 слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі ядерного регулювання" у відповідному відмінку;

4) частину першу статті 80 викласти в такій редакції:

"Судно або вантаж можуть бути затримані в морському порту начальником порту до достатнього забезпечення морської вимоги судновласником або вантажовласником на:

прохання особи, яка має морську вимогу, обґрунтовану загальною аварією, рятуванням, договором перевезення вантажу, зіткненням суден або іншим заподіянням шкоди;

морську вимогу порту, зумовлену пошкодженням портових споруд, іншого майна та навігаційного обладнання, розташованого в порту;

морську вимогу територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, зумовлену порушенням природоохоронного законодавства України";

5) у статті 91:

у пункті "г" частини другої слова "Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища";

частину третю викласти в такій редакції:

"Капітан морського порту може затримати судно на підставах, зазначених у частині другій цієї статті, до усунення виявлених недоліків за висновком Інспекції державного портового нагляду або до моменту сплати належних зборів, штрафів чи інших платежів";

6) частину другу статті 123 викласти в такій редакції:

"Порт повинен повідомити про це відповідно державну інспекцію з охорони Чорного або Азовського моря, а також центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища";

7) у тексті Кодексу ( 176/95-ВР ) слова "Міністерство транспорту України", "Міністерство рибного господарства України", "Міністерство економіки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту", "центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства", "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" та "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я" у відповідному відмінку.

4. У тексті Закону України "Про транспорт" (232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) слова "Міністерство транспорту України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" у відповідному відмінку.

5. У тексті Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) слова "Міністерство транспорту України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" у відповідному відмінку.

6. В абзаці першому частини другої статті 10 Закону України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446) слова "Міністерство транспорту України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту".

7. У частині другій статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 14, ст. 116, N 26, ст. 215, N 30, ст. 258) слова "Міністерства транспорту України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 січня 2009 року
N 885-VI

^ Наверх
наверх