документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо черговості задоволення вимог страхувальників
у разі ліквідації страховика

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 112 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Черговість задоволення вимог кредиторів за договорами страхування визначається законом".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою.

2. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 5, ст. 30; 2004 р., N 33-34, ст. 403; 2005 р., N 25, ст. 334; 2007 р., N 9, ст. 71):

1) пункт 1 частини першої статті 31 доповнити підпунктом "в-1" такого змісту:

"в-1) вимоги кредиторів за договорами страхування";

2) у статті 45:

у частині восьмій слова "виплати страхової суми" замінити словами "страхові виплати";

частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. У разі визнання господарським судом страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури вимоги кредиторів за договорами страхування першої черги підлягають задоволенню в такому порядку:

у першу чергу - вимоги за договорами особистого страхування, передбачені частиною восьмою цієї статті;

у другу чергу - вимоги фізичних осіб за іншими договорами страхування, передбачені частиною восьмою цієї статті;

у третю чергу - вимоги за договорами особистого страхування, передбачені частиною сьомою цієї статті;

у четверту чергу - вимоги фізичних осіб за іншими договорами страхування, передбачені частиною сьомою цієї статті;

у п'яту чергу - вимоги юридичних осіб за іншими договорами страхування, передбачені частиною восьмою цієї статті;

у шосту чергу - вимоги юридичних осіб за іншими договорами страхування, передбачені частиною сьомою цієї статті".

3. Статтю 43 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2005 р., N 37, ст. 447) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"При ліквідації платоспроможного страховика вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги".

У зв'язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Установити, що задоволення вимог кредиторів до страховика, розпочате до набрання чинності цим Законом, здійснюється у черговості, що діяла на момент початку такої процедури.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 грудня 2008 року
N 675-VI

^ Наверх