документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 грудня 2008 р. N 1117
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298
і від 25 жовтня 2008 р. N 939

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2008 р., N 82, ст. 2764) і від 25 жовтня 2008 р. N 939 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 82, ст. 2764) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2008 р. N 1117

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298
і від 25 жовтня 2008 р. N 939

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298:

1) останнє речення абзацу другого пункту 1 виключити;

2) доповнити примітку 1 додатка 1 до постанови абзацами такого змісту:

"Посадові оклади (тарифні ставки), які діяли у листопаді 2008 р., установлюються з 1 грудня 2008 р. у такому порядку:

для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної плати;

для інших працівників посадові оклади не змінюються.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів громадян." ( 1282-12 ).

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. N 939:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова і цифри "змінюються з 1 грудня 2008 р. в установленому порядку пропорційно підвищенню розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду" замінити словами і цифрами "визначаються з 1 грудня 2008 р. у такому порядку:";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"для працівників, у яких посадові оклади (тарифні ставки) менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати;

для інших працівників посадові оклади не змінюються.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів громадян." ( 1282-12 ).

2) пункт 2 виключити.

^ Наверх