документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-08-252007-01-112008-02-22  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 серпня 2004 р. N 1092
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 178 від 2 березня 2011
р.)

Про затвердження Порядку нарахування та сплати
страхових внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування за деякі
категорії застрахованих осіб

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 13 від 11.01.20
07
N 72 від 22.02.20
08 )

На виконання частини першої статті 19 та частини шостої статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1092

Порядок
нарахування та сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
за деякі категорії застрахованих осіб

1. Цей Порядок визначає механізм сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески) до Пенсійного фонду України за:

1) осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС;

2) осіб, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

3) одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також за непрацюючих працездатних осіб, що здійснюють догляд за інвалідом I групи або престарілим, який згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства;

4) батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. ( Пункт 1 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 72 від 22.02.2008 )

2. Страхові внески нараховуються:

1) за осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку, - на суми грошового забезпечення та інших виплат, нарахованих особі за базовий звітний період;

2) за осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього Порядку, - на суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, нарахованої за базовий звітний період;

3) за осіб, зазначених у підпункті 3 пункту 1 цього Порядку, - на суми допомоги та компенсацій, нараховані за базовий звітний період;

4) за осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього Порядку (у разі, коли вони не працюють) - на суму грошового забезпечення, нараховану за базовий звітний період. ( Пункт 2 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 72 від 22.02.2008 )

3. Обчислення і сплата страхових внесків провадиться страхувальниками:

1) військовими частинами та іншими військовими формуваннями - за осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку;

2) районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення - за осіб:

зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього Порядку, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС;

зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього Порядку, які застраховані та не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; ( Абзац третій підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 13 від 11.01.2007 )

зазначених у підпунктах 3 і 4 пункту 1 цього Порядку. ( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 72 від 22.02.2008 )

( Підпункт 3 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 13 від 11.01.2007 )

( Підпункт 4 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 13 від 11.01.2007 )

4. Обчислення страхових внесків за осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, провадиться на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування (обчислення) допомоги, грошового забезпечення або компенсації.

5. Страхувальники, зазначені у пункті 3 цього Порядку, сплачують страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів після його закінчення.

Базовим звітним періодом для обчислення та сплати страхових внесків відповідно до цього Порядку є календарний місяць.

6. У разі коли період, за який сплачуються страхові внески відповідно до цього Порядку, менше календарного місяця, внески сплачуються у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який сплачуються ці внески.

7. Сплата страхових внесків до Пенсійного фонду України здійснюється:

1) за осіб, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 1 цього Порядку, - в межах та за рахунок загального обсягу видатків, передбачених в Державному бюджеті України на відповідний рік для Пенсійного фонду України;

2) за осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього Порядку, - страхувальниками шляхом перерахування відповідних сум з їх рахунків на рахунки управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах (далі - управління Пенсійного фонду України) за місцезнаходженням страхувальників за рахунок коштів, з яких виплачується грошове забезпечення. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 13 від 11.01.2007; в редакції Постанови КМ N 72 від 22.02.2008 )

( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 72 від 22.02.2008 )

9. Страхувальники подають до управлінь Пенсійного фонду України звіти про нарахування та сплату страхових внесків до 20 числа місяця, що настає за звітним. Порядок і форма звітності встановлюється правлінням Пенсійного фонду України.

10. Відомості про застрахованих осіб подаються страхувальниками до управлінь Пенсійного фонду України в порядку і строки, встановлені законодавством. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 13 від 11.01.2007 )

11. У разі порушення порядку нарахування та сплати страхових внесків за осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, страхувальник та його посадові особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

12. Страхувальники, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 3 цього Порядку, передбачають щороку під час формування бюджетних запитів кошти для сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку.

13. Обчислення страхових внесків за осіб, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 1 цього Порядку, проводиться виходячи з розміру мінімального страхового внеску, що діє на день нарахування відповідних виплат (доходу), у порядку, визначеному пунктом 3 частини восьмої Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

Обчислення та сплата страхових внесків за осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього Порядку, проводяться на умовах і в порядку, встановлених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), та за ставками, визначеними Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) для підприємств, установ та організацій, що використовують працю найманих працівників. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 72 від 22.02.2008 ) ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 72 від 22.02.2008 )

^ Наверх
наверх