документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв'язку з прийняттям
Закону Украї
ни "Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 13 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

"забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

2. Частину першу статті 20 Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504) доповнити абзацами одинадцятим - тринадцятим такого змісту:

"брати участь у розробленні проектів рішень з питань ґендерної рівності, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що утворюються при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

проводити моніторинг з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

3. Частину другу статті 7, частини першу і другу статті 8 Закону України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 36, ст. 361; 1997 р., N 11, ст. 89) доповнити абзацом такого змісту:

"забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

4. Статтю 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" ( 776/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99) доповнити пунктом 13 такого змісту:

"13) здійснювати контроль за забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 квітня 2008 року
N 274-VI

^ Наверх