документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кримінального
та Кримінально-процесуального кодексів України
щодо гуманізації кримінальної відповідальності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального ( 2341-14 ) та Кримінально-процесуального кодексів ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) України такі зміни:

1. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) частину другу статті 4 викласти в такій редакції:

"2. Злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння";

2) статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну
відповідальність у часі

1. Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

2. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

3. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

4. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи";

3) у частині четвертій статті 28 слова "(три і більше)" замінити словами "(п'ять і більше)";

4) у частині першій статей 45 і 46 після слова "тяжкості" доповнити словами "або необережний злочин середньої тяжкості";

5) частину четверту статті 52 після слів "в санкції статті" доповнити словами "(санкції частини статті)";

6) у статті 53:

частину третю після слів "в санкції статті" доповнити словами "(санкції частини статті)";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. З урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф з розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох років".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

7) частину другу статті 55 після слів "в санкції статті" доповнити словами "(санкції частини статті)";

8) частину другу статті 63 доповнити словами "за винятком випадків, передбачених Загальною частиною цього Кодексу";

9) у статті 65:

пункт 1 частини першої після слів "у санкції статті" доповнити словами "(санкції частини статті)";

частину другу доповнити реченням такого змісту: "Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів";

10) частину першу статті 66 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) надання медичної або іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину";

11) статтю 68 після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"2. За вчинення готування до злочину строк або розмір покарання не може перевищувати половини максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

3. За вчинення замаху на злочин строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;

12) у статті 69:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. За наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу";

частину другу після слів "в санкції статті" доповнити словами "(санкції частини статті)";

13) доповнити статтею 69-1 такого змісту:

"Стаття 69-1. Призначення покарання за наявності обставин,
що пом'якшують покарання

1. За наявності обставин, що пом'якшують покарання, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 66 цього Кодексу, відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також при визнанні підсудним своєї вини, строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу";

14) частину другу статті 70 після слів "санкцією статті" доповнити словами "(санкцією частини статті)";

15) частину четверту статті 71 після слів "за сукупністю вироків" доповнити словами "крім випадків, коли воно визначається шляхом поглинення одного покарання іншим, призначеним у максимальному розмірі";

16) статтю 72 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Встановлені в частині першій цієї статті правила співвідношення видів покарань можуть застосовуватись і в інших випадках, передбачених Загальною частиною цього Кодексу";

17) частину третю статті 74 доповнити реченням такого змісту: "У разі якщо така межа передбачає більш м'який вид покарання, відбуте засудженим покарання зараховується з перерахуванням за правилами, встановленими частиною першою статті 72 цього Кодексу";

18) частину першу статті 97 після слів "невеликої тяжкості" доповнити словами "або необережний злочин середньої тяжкості";

19) у статті 102:

перше речення частини першої викласти в такій редакції:

"1. Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, може бути призначене на строк від шести місяців до десяти років, крім випадків, передбачених пунктом 5 частини третьої цієї статті";

у пункті 1 частини третьої слова "двох років" замінити словами "одного року шести місяців";

20) частину другу статті 104 після слів "засудження до" доповнити словами "арешту або";

21) пункт 3 частини другої статті 115 доповнити словами "або викраденої людини";

22) абзац другий частини другої статті 125 після слова "карається" доповнити словами "штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або";

23) статтю 127 викласти в такій редакції:

"Стаття 127. Катування

1. Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього або іншої особи відомості чи визнання, або з метою покарати його чи іншу особу за дії, скоєні ним або іншою особою чи у скоєнні яких він або інша особа підозрюється, а також з метою залякування чи дискримінації його або інших осіб -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років";

24) абзац другий частини першої статті 136 після слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин";

25) абзац другий частини першої статті 139 після слів "до трьох років" доповнити словами "або громадськими роботами на строк до двохсот годин";

26) абзац перший частини першої статті 141 після слова "смерть" доповнити словом "пацієнта";

27) в абзаці першому частини другої статті 157 слова "або іншим способом" виключити;

28) абзац другий частини першої статей 164 і 165 після слова "карається" доповнити словами "штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або";

29) абзац другий частини першої статей 168, 190 і 192 після слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин";

30) абзац другий частини першої статей 169, 174, 180, 197 після слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин";

31) абзац другий частини першої статті 178 викласти в такій редакції:

"карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

32) абзац другий частини першої статті 179 викласти в такій редакції:

"караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

33) в абзаці другому частини другої статті 183 слова "позбавленням волі на строк до трьох років" замінити словами "обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

34) у статті 185:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років";

абзац другий частини другої після слова "карається" доповнити словами "арештом на строк від трьох до шести місяців або";

у пунктах 3 і 4 примітки цифри "185-191" і "189-191" замінити відповідно цифрами "185-191, 194" і "189-191, 194";

35) абзац другий частини першої статті 186 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років";

36) статтю 188 виключити;

37) статтю 193 викласти в такій редакції:

"Стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого або
чужого майна, що випадково опинилося у неї

1. Незаконне привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї, чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців";

38) у статті 194:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

в абзаці другому частини другої слово "п'ятнадцяти" замінити словом "десяти";

39) в абзаці другому частини першої статті 194-1 слова "позбавленням волі на строк до трьох років" замінити словами "обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

40) абзац другий частини першої статті 195 після слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк від шістдесяти до ста двадцяти годин";

41) в абзаці другому частини першої статті 196 слова "до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років" замінити словами "до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

42) в абзаці другому частини першої статті 200 слова "позбавленням волі на строк до трьох років" замінити словами "обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

43) в абзаці другому частини третьої статті 207 слова "від трьох до семи" замінити словами "від двох до п'яти";

44) в абзаці другому частини другої статті 210 слова "від двох до восьми" замінити словами "від двох до шести";

45) в абзаці другому частини другої статті 211 слова "від трьох до десяти" замінити словами "від двох до шести";

46) у назві, в абзаці першому частин першої та третьої статті 212 слова "зборів, інших обов'язкових платежів" замінити словами "зборів (обов'язкових платежів)";

47) абзац другий частини першої статті 215 після слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин";

48) в абзаці першому частини першої статті 218 слова "громадянина - засновника або власника суб'єкта господарської діяльності, а також службової особи суб'єкта господарської діяльності" замінити словами "громадянина - засновника (учасника) або службової особи суб'єкта господарської діяльності", а слова "громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "громадянина - підприємця";

49) в абзаці першому частини першої статті 219 слово "власником" замінити словами "громадянином - засновником (учасником)";

50) в абзаці першому частини першої статті 220 слова "громадянином - засновником або власником суб'єкта господарської діяльності, а також" замінити словами "громадянином - засновником (учасником) або";

51) абзац перший частини першої статті 221 викласти в такій редакції:

"1. Умисне приховування майна, відомостей про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документів, які відображають господарську чи фінансову діяльність, якщо ці дії вчинені громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності в період провадження у справі про банкрутство і завдали великої матеріальної шкоди";

52) в абзаці першому частини першої статті 222 слова "засновником чи власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності" замінити словами "громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності";

53) у статті 228:

в абзаці другому частини першої слова "від трьох до семи" замінити словами "від двох до п'яти";

в абзаці другому частини другої слова "від семи до дванадцяти" замінити словами "від трьох до шести";

54) абзац другий частини першої статті 247 після слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот годин";

55) абзац другий частини першої статті 248 після слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин";

56) в абзаці другому частини першої статті 254 слова "або позбавленням волі на той самий строк" виключити;

57) абзац другий частини другої статті 263 викласти в такій редакції:

"караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років";

58) абзац другий частини першої статті 269 після слів "до двох років" доповнити словами "або обмеженням волі до двох років";

59) в абзаці другому частини третьої статті 276 слова "від семи до дванадцяти" замінити словами "від п'яти до десяти";

60) абзац другий частини першої статті 277 після слів "до двох років" доповнити словами "або обмеженням волі на той самий строк";

61) абзац перший частини третьої статті 281 доповнити словами "або інші тяжкі наслідки";

62) в абзаці другому частини третьої статті 286 слова "від семи до дванадцяти" замінити словами "від п'яти до десяти";

63) у статті 289:

в абзаці другому частини першої слова "позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років" замінити словами "обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк";

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої";

64) в абзаці другому частини першої статті 298 слова "позбавленням волі на строк до трьох років" замінити словами "обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

65) абзац другий частини першої статті 309 викласти в такій редакції:

"караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

66) абзац перший частини першої статті 310 доповнити словами "у кількості понад сто рослин";

67) у статті 311:

в абзаці другому частини другої слова "від трьох до восьми" замінити словами "від двох до п'яти";

в абзаці другому частини третьої слова "від шести до дванадцяти" замінити словами "від п'яти до восьми";

68) абзац другий частини першої статті 312 викласти в такій редакції:

"караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

69) абзац другий частини першої статті 313 після слова "громадян" доповнити словами "або арештом на строк від трьох до шести місяців";

70) в абзаці другому частини другої статті 317 слова "від п'яти до дванадцяти" замінити словами "від чотирьох до восьми";

71) абзац другий частини першої статті 319 викласти в такій редакції:

"карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";

72) в абзаці другому частини першої статті 322 слова "позбавленням волі на строк до трьох років" замінити словами "обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

73) у статті 344:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";

74) абзац другий частини першої статті 346 викласти в такій редакції:

"карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк";

75) у статті 364:

в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до восьми" замінити словами "від трьох до шести";

в абзаці другому частини третьої слово "дванадцяти" замінити словом "десяти";

76) абзац перший частини другої статей 365 і 373 доповнити словами "за відсутності ознак катування";

77) у назві статті 371 слова "привід або арешт" замінити словами "привід, арешт або тримання під вартою";

78) у статті 413:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 413. Втрата військового майна";

частину першу виключити;

в абзаці першому частини третьої слова "Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті" замінити словами "Ті самі діяння";

79) статті 419 і 420 викласти в такій редакції:

"Стаття 419. Порушення правил несення прикордонної служби

1. Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка входить до складу наряду з охорони державного кордону України, якщо це спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Стаття 420. Порушення правил несення бойового чергування

1. Порушення правил несення бойового чергування (бойової служби), встановлених для своєчасного виявлення і відбиття раптового нападу на Україну або для захисту та безпеки України, якщо це спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років";

80) у статті 423:

в абзаці другому частини другої слово "восьми" замінити словом "шести";

в абзаці другому частини третьої слово "дванадцяти" замінити словом "десяти".

2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

1) у частині другій статті 112 ( 1002-05 ) слова та цифри "частинами 2 і 3 статті 188" виключити;

2) у статті 425 ( 1003-05 ) слова та цифри "частиною 1 статті 188" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців третього - п'ятого підпункту 6 пункту 1 розділу I цього Закону щодо розстрочки виплати штрафу певними частинами, що набирає чинності з 1 січня 2009 року.

2. Звільнити від покарання (основного і додаткового) відповідно до частини другої статті 74 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) осіб, засуджених за діяння, кримінальна відповідальність за які скасована цим Законом.

3. Закрити всі кримінальні справи стосовно осіб, які вчинили діяння, кримінальна відповідальність за які скасована цим Законом.

4. Особи, які відбувають покарання, призначене за сукупністю злочинів або за сукупністю вироків, у разі звільнення їх від відбування покарання за окремі злочини відповідно до пункту 2 цього розділу продовжують відбувати покарання, призначене судом за інші злочини, що входять у сукупність, якщо це покарання ними ще не відбуте.

5. Зменшити відповідно до частини третьої статті 74 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) міри покарання, призначені до набрання чинності цим Законом, якщо вони перевищують санкції, встановлені цим Законом, до максимальних меж покарання, встановлених цим Законом. Зменшити відповідно до пункту 1 частини третьої статті 102 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) до одного року шести місяців строк покарання у виді позбавлення волі, призначений неповнолітнім, які вчинили повторно злочин невеликої тяжкості. Зменшити відповідно до пункту 4 частини третьої статті 102 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) до десяти років строк покарання у виді позбавлення волі, призначений неповнолітнім віком до 16 років.

6. Переглянути кримінальні справи стосовно осіб, які вчинили злочин, передбачений статтею 188 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), для вирішення питання щодо зміни кваліфікації дій цих осіб на інші відповідні частини статей Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).

7. Питання, передбачені в пунктах 3-6 цього розділу, вирішуються судом за поданням адміністрації місця виконання покарання або прокурора у відкритому судовому засіданні за участю прокурора і представника адміністрації місця виконання покарання у разі, якщо справа розглядається за її поданням. Органи, які виконують вироки судів, зобов'язані надавати судам необхідні матеріали стосовно осіб, які відбувають покарання.

Ухвалу (постанову) суду з цих питань може бути оскаржено засудженим чи його захисником або внесено на неї відповідне подання прокурора в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ).

8. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом подати Верховній Раді України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України щодо порядку виконання покарання у виді штрафу з розстрочкою його виплати певними частинами.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 квітня 2008 року
N 270-VI

^ Наверх
наверх