документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-10-212004-12-232005-03-252005-12-202006-12-192007-12-282011-11-17  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про деякі питання фінансування соціальних виплат
та пов'язаних з ними адміністративних витрат

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.32 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2285-IV від 23.12.20
04, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV від 25.03.20
05, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 3235-IV від 20.12.20
05, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96
N 489-V від 19.12.20
06, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 107-VI від 28.12.20
07 -
набирає чинності з 01.01.2008 р.,
зміни діють по31 грудня 2008 року )

З метою завершення розмежування джерел фінансування деяких видів соціальних виплат, звільнення Пенсійного фонду України від невластивих йому витрат Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину одинадцяту статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233; 2002 р., N 17, ст. 125) викласти в такій редакції:

"Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами Пенсійного фонду України і виплачуються в частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України".

2. У статті 37 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 1995 р., N 34, ст. 268; 2003 р., N 14, ст. 97):

частину першу виключити;

доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:

"Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України".

У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою.

3. Друге речення частини сьомої статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2004 р., N 10, ст. 104) викласти у такій редакції: "Пенсія в частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України".

4. Частину першу статті 40 Закону України "Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29) викласти в такій редакції:

"Пенсія працівникам дипломатичної служби призначається відповідно до Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та виплачується в частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

( Пункт 2 розділу II виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 )

( Пункт 3 розділу II виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 )

4. Кабінету Міністрів України:

у трьохмісячний термін з дня опублікування цього Закону подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону;

протягом двох тижнів з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 жовтня 2004 року
N 2105-IV

^ Наверх