документiв в базi
550558
Подiлитися 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
16 жовтня 2007 року N 9-рп/2007
м. Київ

Справа N 1-3/2007

Рішення
Конституційного Суду України
у справі за конституційним поданням
Міністерства юстиції України про офіційне
тлумачення положень частини шостої статті 11
Закону України "Про політичні партії в Україні"
(справа про утворення та реєстрацію
партійних організацій)

Конституційний Суд України у складі суддів:

Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого,

Бринцева Василя Дмитровича - доповідача,

Джуня В'ячеслава Васильовича,

Дідківського Анатолія Олександровича,

Домбровського Івана Петровича,

Кампа Володимира Михайловича,

Колоса Михайла Івановича,

Лилака Дмитра Дмитровича,

Мачужак Ярослави Василівни,

Стецюка Петра Богдановича,

Ткачука Павла Миколайовича,

Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Міністерства юстиції України про офіційне тлумачення положень частини шостої статті 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001 року N 2365-III (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 41 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) стало конституційне подання Міністерства юстиції України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 93 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) є практична необхідність у з'ясуванні та офіційній інтерпретації положень частини шостої статті 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" ( 2365-14 ).

Заслухавши суддю-доповідача Бринцева В.Д. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України установив:

1.1. Суб'єкт права на конституційне подання - Міністерство юстиції України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частини шостої статті 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" ( 2365-14 ) (далі - Закон), якими передбачено, що політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому Законом ( 2365-14 ), своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.

При цьому автор клопотання, посилаючись на відповідну судову практику, вказує на неоднозначність у розумінні Міністерством юстиції України та Верховним Судом України передусім положень Закону ( 2365-14 ) щодо кількості партійних організацій обласного рівня.

1.2. Досліджуючи матеріали справи, Конституційний Суд України в аспекті цієї частини конституційного подання керується тим, що згідно з частиною другою статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ) до складу України входять двадцять сім адміністративнотериторіальних одиниць обласного і прирівняного до них рівня: Автономна Республіка Крим, двадцять чотири області, міста Київ, Севастополь.

Рішенням Конституційного Суду України від 12 червня 2007 року N 2-рп/2007 у справі про утворення політичних партій в Україні всі перелічені адміністративно-територіальні одиниці визнані такими, що мають рівний статус і права у питаннях, пов'язаних зі створенням політичних партій, тому положення частини шостої статті 11 Закону ( 2365-14 ) щодо вимоги до кожної політичної партії стосовно обов'язковості утворення партійних організацій в Автономній Республіці Крим визнано неконституційним.

Виходячи з цього положення частини шостої статті 11 Закону ( 2365-14 ), згідно з яким політична партія забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому Законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі, Автономній Республіці Крим, слід розуміти як обов'язок політичної партії утворити та зареєструвати обласні і прирівняні до них партійні організації не менш як у чотирнадцяти з двадцяти семи адміністративно-територіальних одиниць України, перелічених у частині другій статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Законом ( 2365-14 ) також передбачено, що реєстрація обласних та прирівняних до них партійних організацій здійснюється відповідними органами юстиції лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України (частина сьома статті 11). Перелік статутних органів політичної партії і порядок їх утворення визначаються статутами політичних партій з дотриманням основних засад, встановлених Законом ( 2365-14 ) (стаття 8).

Таким чином, в Україні кожна політична партія може утворити двадцять чотири обласні партійні організації і прирівняні до них республіканську партійну організацію Автономної Республіки Крим та міські партійні організації Києва і Севастополя. Наявність обласних і прирівняних до них партійних організацій менш як у чотирнадцяти з перелічених адміністративно-територіальних одиниць України відповідно до статті 24 Закону ( 2365-14 ) є підставою для вирішення питання про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії.

2.1. Необхідність в офіційному тлумаченні інших положень частини шостої статті 11 Закону ( 2365-14 ) Міністерство юстиції України обгрунтовує тим, що "цією нормою не чітко визначена кількість міських, районних організацій, які повинна утворити та зареєструвати політична партія в більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим".

2.2. Конституційний Суд України, дослідивши наведені положення частини шостої статті 11 Закону ( 2365-14 ) в системному зв'язку з іншими його нормами, дійшов висновку, що питання стосовно кількості партійних організацій районного рівня, які повинна утворити кожна зареєстрована політична партія у шестимісячний термін, не унормовано належним чином ні частиною шостою статті 11 Закону ( 2365-14 ), ні іншими його положеннями.

Створення структури партійних організацій політичних партій належить до основоположних засад їх діяльності. Відповідно до пункту 11 частини першої статті 92 Конституції України ( 254к/96-ВР ) засади утворення і діяльності політичних партій визначаються виключно законами України. Тому питання стосовно визначення кількості партійних організацій районного рівня, які необхідно утворити політичним партіям, є компетенцією Верховної Ради України. У зв'язку з цим конституційне провадження у справі про офіційне тлумачення у цій частині наведених положень частини шостої статті 11 Закону ( 2365-14 ) підлягає припиненню на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - непідвідомчість Конституційному Суду України питання, порушеного в конституційному поданні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ), пунктом 3 статті 45, статтями 51, 63, 65, 69, 93 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), параграфом 51 Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України вирішив:

1. Положення частини шостої статті 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" ( 2365-14 ), якими передбачається, що політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію своїх обласних, міських організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим, треба розуміти як обов'язок кожної політичної партії забезпечити утворення та реєстрацію своїх обласних і прирівняних до них партійних організацій не менш як у чотирнадцяти адміністративно-територіальних одиницях України з перелічених у частині другій статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

2. Припинити конституційне провадження у справі про офіційне тлумачення положень частини шостої статті 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" ( 2365-14 ) щодо визначення кількості партійних організацій районного рівня, які необхідно утворити політичним партіям.

3. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

^ Наверх
наверх