документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 жовтня 2007 р. N 1187
Київ

Про внесення змін у додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 40, ст. 2544, N 52, ст. 3287; 2006 р., N 8, ст. 432) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2007 р. N 1187

Зміни,
що вносяться у додаток 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298

1. Розділ VII додатка 2 викласти в такій редакції:

        "VII. Державна ветеринарна медицина

Директор Центральної державної          14-18
лабораторії ветеринарної медицини

Директор республіканської державної       14-18
лабораторії ветеринарної медицини
Автономної Республіки Крим

Начальник (директор): зональної         12-17
спеціалізованої державної лабораторії
ветеринарної медицини з хвороб риб та інших
гідробіонтів; міжобласної спеціалізованої
державної лабораторії ветеринарної медицини
по хворобах птиці

Начальник (директор): обласної державної     11-16
лабораторії ветеринарної медицини; обласної
державної лікарні ветеринарної медицини;
Київської, Севастопольської міської
державної лабораторії ветеринарної
медицини; об'єднання ветеринарної медицини
в м. Києві; Севастопольської міської
державної лікарні ветеринарної медицини

Начальник: районної державної лікарні      11-16
ветеринарної медицини; районної державної
лікарні ветеринарної медицини в м. Києві

Директор Державного центру ветеринарної      15
біологічної та фармацевтичної промисловості

Завідувач (начальник) відділу: Центральної    12-15
державної лабораторії ветеринарної
медицини; республіканської державної
лабораторії ветеринарної медицини
Автономної Республіки Крим; об'єднання
ветеринарної медицини в м. Києві;
Севастопольської міської державної лікарні
ветеринарної медицини

Завідувач відділу: зональної та міжобласної    9-15
спеціалізованої, обласної державної
лабораторії ветеринарної медицини;
Київської, Севастопольської міської
державної лабораторії ветеринарної
медицини; обласної державної лікарні
ветеринарної медицини; регіональної служби
державного ветеринарно-санітарного контролю
та нагляду на державному кордоні
та транспорті

Начальник: державної лабораторії
ветеринарної медицини з дослідження
шкірсировини на сибірку (Асколі); пункту
державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на державному кордоні
та транспорті; станції боротьби із сказом;
районної лікарні в місті; дільничної
лікарні; завідувач загону з боротьби з
лейкозом, туберкульозом

Начальник сектору регіональної служби
державного ветеринарно-санітарного контролю
та нагляду на державному кордоні
та транспорті

Головний фахівець: установи та організації
ветеринарної медицини

Начальник (директор): районної,         10-15
міжрайонної, міської (крім мм. Києва
і Севастополя) державної лабораторії
ветеринарної медицини; міської (крім
м. Севастополя та об'єднання ветеринарної
медицини в м. Києві) державної лікарні
ветеринарної медицини; завідувач відділу:
міжрайонної, міської державної лабораторії
ветеринарної медицини, районної, міської
державної лікарні ветеринарної медицини

Завідувач: дільниці, пункту, клініки       10-13
ветеринарної медицини; державної
лабораторії ветеринарно-санітарної
експертизи на ринку

Завідувач: аптеки ветеринарної медицини     10-13
(аптечного пункту, аптечного кіоску)

Завідувач відділу Державного центру       11-12
ветеринарної біологічної та фармацевтичної
промисловості

Провідний лікар ветеринарної медицини,      9-13
лікарі ветеринарної медицини всіх категорій

Фахівці, зайняті на роботах з           8-11
рентгенівською, радіологічною, радіаційною,
радіометричною, дозиметричною,
радіохімічною, вакуумною, електронною,
телеметричною, ультразвуковою, хімічною
апаратурою, обладнанням, приладами,
препаратами

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини,     7-10
лаборанти всіх категорій

Молодший персонал ветеринарної медицини:      3-4".
ветеринарний санітар, дезінфектор

2. Розділ XXVIII "Державний центр ветеринарної біологічної і фармацевтичної промисловості" виключити.

^ Наверх