документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

ЛИСТ
14.08.2007 N 1/6-367

Закритому акціонерному
товариству "Аеробуд"

Щодо обов'язків між головним підприємством
та його відокремленими підрозділами

Фонд соціального захисту інвалідів (далі Фонд) розглянув лист ЗАТ "Аеробуд" від 24.07.2007 р. N 291 щодо розподілу обов'язків між головним підприємством та його відокремленими підрозділами по виконанню 4% нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, повідомляє наступне.

У ст. 80 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (далі - ЦКУ) зазначається, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, а також те, що юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

У ст. 95 ЦКУ ( 435-15 ) зазначається, що:

- філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій;

- представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи;

- філії та представництва не є юридичними особами, вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення;

- керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.

Відповідно до п.п. 1 , 2 ст. 96 ЦКУ ( 435-15 ) юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном.

У п. 4 ст. 64 Господарського кодексу ( 436-15 ) зазначено, що підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством.

Враховуючи вищенаведене Фонд вважає, що:

по-перше, юридична особа (головне підприємство) як відповідач в суді, в тому числі і за свої відокремлені підрозділи, самостійно вирішує питання щодо виконання 4% нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів на головному підприємстві, в т.ч. і на своїх відокремлених підрозділах, або приймає рішення про виконання альтернативного зобов'язання - перерахування адміністративно-господарських санкцій в Державний бюджет України;

по-друге, враховуючи те, що головне підприємство (юридична особа) може через статут (положення) та довіреність безпосередньо впливати на свої відокремлені підрозділи, то головне підприємство може самостійно прийняти рішення щодо виконання 4% нормативу або за рахунок головного підприємства, або за рахунок тільки відокремлених підрозділів, або за рахунок як головного підприємства так і за рахунок відокремлених підрозділів пропорціонально працюючим на них працівникам.

В.о. директора В.Бурлака

^ Наверх