документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ
05.04.2007 N 900

Про видачу ліцензії на мовлення ТОВ "ГРАВІС",
м. Київ, з використанням: 31 ТВК у м. Ковелі
Волинської обл.; 3 ТВК у м. Конотопі
Сумської обл.; 43 ТВК у м. Лубнах Полтавської обл.

Розглянувши заяви ТОВ "ГРАВІС", м. Київ, про видачу ліцензії на мовлення з використанням: 31 ТВК у м. Ковелі Волинської обл.; 3 ТВК у м. Конотопі Сумської обл.; 43 ТВК у м. Лубнах Полтавської обл., на підставі рішень Національної ради від 27.06.2007 про визначення переможця конкурсу, який оголошено 29.03.2007, керуючись статтями 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 та 32 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), враховуючи План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, Національна рада ВИРІШИЛА:

1. Видати ТОВ "ГРАВІС", м. Київ, ліцензію на мовлення з використанням: 31 ТВК у м. Ковелі Волинської обл., потужність передавача - 1,0 кВт, обсяг мовлення - 24 год./добу; 3 ТВК у м. Конотопі Сумської обл., потужність передавача - 0,01 кВт, обсяг мовлення - 24 год./добу; 43 ТВК у м. Лубнах Полтавської обл., потужність передавача - 1,0 кВт, обсяг мовлення - 24 год./добу, відповідно до затвердженої програмної концепції, згідно з додатком 1 (підписаним начальником управління контролю та моніторингу), зазначивши в ліцензії:

- вид мовлення - ефірне (телебачення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема) - "КІНО";

- територіальна категорія мовлення - регіональне;

- місцезнаходження передавача - згідно з додатком 2;

- територія розповсюдження програм - згідно з додатком 2;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 год./добу;

- строк дії ліцензії - 7 років.

2. Оператор телекомунікацій - згідно з додатком 2 (підписаним начальником управління науково-технічного і частотного розвитку).

3. Зобов'язати ТОВ "ГРАВІС", м. Київ, здійснити перехід на цифрове мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради.

4. Фінансово-економічному управлінню, враховуючи грошовий внесок під конкурсну гарантію, нарахувати ТОВ "ГРАВІС", м. Київ, ліцензійний збір за видачу ліцензії на мовлення з використанням: 31 ТВК у м. Ковелі Волинської обл., потужність передавача - 1,0 кВт, обсяг мовлення - 24 год./добу; 3 ТВК у м. Конотопі Сумської обл., потужність передавача - 0,01 кВт, обсяг мовлення - 24 год./добу; 43 ТВК у м. Лубнах Полтавської обл., потужність передавача - 1,0 кВт, обсяг мовлення - 24 год./добу. Під час розрахунку ліцензійного збору врахувати максимальний ліцензійний збір зі знижкою 30%.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійний департамент.

Голова Національної ради В.Шевченко

Відповідальний секретар В.Лясовський

Додаток 1
до рішення Національної ради
05.07.2007 N 900

            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦІЯ
мовлення ТОВ "ГРАВІС", м. Київ

   I. Мова  (мови),  якою  (якими)  вестимуться  передачі:
українська - 100%;

   II. Частка  програм  власного  виробництва: 8 год./добу,
33,33%;

   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 14 год./добу,
58,33%;

   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 10 год./добу, 41,67%;

   V. Формат розважально-культурологічний;
__________________________________________________________________
Інформаційний, культурологічний, просвітницький,
розважальний, дитячий, інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний, інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний... тощо

   VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

------------------------------------------------------------------
| Розподіл | Зага- | Обсяг | Обсяг | Обсяг | Програми |
| програмного | льний |власного| націо- | інозе- | та |
| наповнення | обсяг |продукту| нального | много |передачі, |
| |на добу| (год. | продукту | продукту| які |
| | (год. | хв./ | (год. | (год. | передба- |
| | хв./ | добу) |хв./добу) |хв./добу)| чається |
| | добу) | | | | ретранс- |
| | | | | | лювати |
|---------------+-------+--------+----------+---------+----------|
|Інформаційно- |45 хв. | 15 хв. | 27 хв. | 18 хв. | - |
|аналітичні та | | | | | |
|публіцистичні | | | | | |
|передачі | | | | | |
|---------------+-------+--------+----------+---------+----------|
|Культурно- |1 год. | 30 хв. | 53 хв. | 37 хв. | - |
|мистецькі |30 хв. | | | | |
|передачі | | | | | |
|---------------+-------+--------+----------+---------+----------|
|Науково- |1 год. | 25 хв. | 43 хв. | 32 хв. | - |
|просвітницькі |15 хв. | | | | |
|передачі | | | | | |
|---------------+-------+--------+----------+---------+----------|
|Розважальні та |4 год. | 1 год. |2 год. |1 год. | - |
|музичні | | 20 хв. |20 хв. |40 хв. | |
|передачі | | | | | |
|---------------+-------+--------+----------+---------+----------|
|Дитячі передачі|30 хв. | 10 хв. | 17 хв. | 13 хв. | - |
|---------------+-------+--------+----------+---------+----------|
|Інше (передачі,|16 год.| 5 год. |9 год. |6 год. | - |
|реклама, | | 20 хв. |20 хв. |40 хв. | |
|анонси, | | | | | |
|елементи | | | | | |
|оформлення | | | | | |
|ефіру, | | | | | |
|фільмопоказ | | | | | |
|тощо) | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління контролю і моніторингу Ю.Лелюх

Додаток 2
до рішення Національної ради
05.07.2007 N 900

           ДОКЛАДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
каналу мовлення, мережі мовлення

------------------------------------------------------------------
| N | Місцезнаходження | Частота/ | Потужність | Територія |
|з/п | передавача, | канал | передавача | розповсюдження |
| | оператор | мовлення | (кВт) | програм |
| | телекомунікацій | | | |
|----+------------------+----------+------------+----------------|
| 1. |м. Ковель, вул. | 31 ТВК | 1,0 |м. Ковель |
| |Варшавська, 5. | | |Волинської обл. |
| |Концерн РРТ | | |та прилеглі |
| | | | |райони |
|----+------------------+----------+------------+----------------|
| 2. |м. Конотоп, вул. | 3 ТВК | 0,01 |м. Конотоп |
| |Ватутіна, 80. ТОВ | | |Сумської обл. |
| |ТРК "Відікон" | | | |
|----+------------------+----------+------------+----------------|
| 3. |м. Лубни, вул. | 43 ТВК | 1,0 |м. Лубни |
| |Радянська, 10-а. | | |Полтавської обл.|
| |Концерн РРТ | | |та прилеглі |
| | | | |райони |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління науково-технічного і частотного розвитку В.Лазоренко

^ Наверх
наверх