документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 липня 2007 р. N 894
Київ

Про внесення змін у додаток 2 до
постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 40, ст. 2544; 2006 р., N 8, ст. 432) зміни, що додаються.

2. Установити, що у разі зменшення розміру заробітної плати (без урахування премій) працівнику виплачується різниця між тим, що діє, та новим розміром заробітної плати.

3. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту привести за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту у відповідність із цією постановою.

4. Умови оплати праці, визначені цією постановою, застосовуються з 16 липня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 894

Зміни,
що вносяться у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

1. У розділі VI:

1) у підрозділі "Керівні працівники":

   у позиції "Державний тренер" цифри "13-15" замінити цифрами
"17-20";

позицію

"Головний, провідний, старший тренер, 10-14"
начальник команди

замінити такими позиціями:

"Головний тренер 15-18

Провідний, старший тренер, 12-16";
начальник команди

у позиції "Директор фізкультурно-спортивної споруди, спортивної бази, спортивного клубу та клубу службового собаківництва; головний інженер, начальник рятувальної служби" слова "начальник рятувальної служби" виключити;

у позиції "Начальники структурних підрозділів, головні фахівці, начальник рятувальної станції" слова "начальник рятувальної станції" виключити;

2) у підрозділі "Фахівці":

   позицію

"Спортсмен-інструктор, тренер штатної команди 7-14"

замінити такими позиціями:

"Спортсмен-інструктор 11-16

Тренер штатної команди 11-15".

2. Доповнити підрозділ "1. Керівні працівники" розділу XXI такими позиціями:

"Начальник рятувальної служби           8-12

Начальник рятувальної станції 8-11".

^ Наверх