документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 18-19, ст. 269; із змінами, внесеними Законом України від 4 травня 2007 року N 1004-V такі зміни:

1. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 157.287.046 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 125.443.819,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 31.843.226,7 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 174.631.522,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 142.768.163 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 31.863.359,2 тис. гривень.

Затвердити на 2007 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.983.680,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 554.501,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.429.178,8 тис. гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 3.705.204 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 992.929,7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.712.274,3 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 15.715.729 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.412.501 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.303.228 тис. гривень. Дозволити Кабінету Міністрів України додатково спрямувати на фінансування загального фонду Державного бюджету України у 2007 році частину вільного залишку коштів державного бюджету у сумі 3.350.271,1 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2007 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею".

2. У частині другій статті 34 цифри "1.306.601,5", "10.911,7", "446.136,7", "11.079" та "106.054,4" замінити відповідно цифрами "1.331.098", "11.694,3", "464.595,7", "11.339,8" та "111.048,5".

3. У статті 38 цифри "2407060" замінити цифрами "5001060".

4. Розділ VII "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4. Установити, що видатки за бюджетною програмою "Проведення позачергових виборів народних депутатів України" здійснюються у разі призначення позачергових виборів народних депутатів України не раніше ніж на 29 вересня 2007 року".

5. Внести зміни до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) відповідно до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 5 до цього Закону.

З Додатками 1-5 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Закони".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім положень, що стосуються фінансування проведення позачергових виборів народних депутатів України, які набирають чинності одночасно з початком виборчого процесу позачергових виборів до Верховної Ради України відповідно до рішення, прийнятого згідно з частиною другою статті 82 Конституції України ( 254к/96-ВР ) (за умов юридичного підтвердження неповноважності Верховної Ради України), але не раніше 29 липня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 червня 2007 року
N 1119-V

^ Наверх