документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кримінального та
Криміналь
но-процесуального кодексів України
щодо боротьби з ядерним тероризмом у зв'язку
з ратифікацією Міжнародної конвенції
про боротьбу з актами ядерного тероризму

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального ( 2341-14 ) та Кримінально-процесуального ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) кодексів України такі зміни:

1. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) в абзаці першому частини першої статті 201 слова "радіоактивних або вибухових речовин" замінити словами "вибухових речовин, радіоактивних матеріалів";

2) у статті 265:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Ті самі дії, вчинені з метою спричинення загибелі людей, шкоди здоров'ю людей, майнової шкоди у великому розмірі або значного забруднення довкілля, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років";

доповнити частиною третьою та приміткою до статті такого змісту:

"3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили загибель людей, майнову шкоду у великому розмірі, значне забруднення довкілля чи інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.

Примітка. У статтях 265, 265-1 цього Кодексу майнова шкода вважається заподіяною у великому розмірі, якщо прямі збитки становлять суму, яка в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

3) доповнити статтею 265-1 такого змісту:

"Стаття 265-1. Незаконне виготовлення ядерного вибухового
пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний
матеріал або випромінює радіацію

1. Незаконне виготовлення будь-якого ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію і може через свої властивості спричинити загибель людей, шкоду здоров'ю людей, майнову шкоду у великому розмірі або значне забруднення довкілля, -

карається штрафом від трьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Та сама дія, вчинена з метою спричинення загибелі людей, шкоди здоров'ю людей, майнової шкоди у великому розмірі або значного забруднення довкілля, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили загибель людей, майнову шкоду у великому розмірі, значне забруднення довкілля чи інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років";

4) абзац перший частини першої статті 414 викласти в такій редакції:

"1. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із боєприпасами, вибуховими, іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, а так само з радіоактивними матеріалами, якщо це заподіяло потерпілому тілесні ушкодження або створило небезпеку для довкілля".

2. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ) після цифр "265" доповнити цифрами "265-1".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 24 травня 2007 року
N 1071-V

^ Наверх