документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо соціального захисту інвалідів

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 45, ст. 406; 2002 р., N 52, ст. 380):

у частині другій статті 6 слово "оспорювати" замінити словом "оскаржувати";

статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. У разі складення вступних іспитів (вступних випробувань) з позитивним результатом до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди першої і другої груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, до професійно-технічних навчальних закладів - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією.

За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких:

обидва батьки є інвалідами;

один з батьків - інвалід, а інший помер;

одинока матір з числа інвалідів;

батько - інвалід, який виховує дитину без матері.

Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі";

2) частину першу статті 3 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302; 2002 р., N 2, ст. 5; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) після слів "засобам масової інформації для дітей та юнацтва" доповнити словами "для інвалідів";

3) у другому реченні статті 9 та частині сімнадцятій статті 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) цифри "16" замінити цифрами "18";

4) в абзаці другому частини першої статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 50, ст. 367; 2006 р., N 19-20, ст. 165) цифри "16" замінити цифрами "18";

5) у пункті 4 частини першої, частинах п'ятій і шостій та абзаці третьому частини десятої статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2005 р., N 2, ст. 41) цифри "16" замінити цифрами "18".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 травня 2007 року
N 1000-V

^ Наверх