документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів
України щодо пенсійного забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 35, ст. 262; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 50, ст. 536; 2005 р., N 4, ст. 107; 2006 р., N 14, ст. 116, N 30, ст. 258, N 37, ст. 318; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення

Призначення і виплата пенсій особам, зазначеним у статті 1-2 цього Закону, здійснюються органами Пенсійного фонду України";

2) частину першу статті 48 викласти в такій редакції:

"Заява про призначення пенсії згідно з цим Законом подається до територіального органу Пенсійного фонду України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та Службою зовнішньої розвідки. При цьому днем звернення за призначенням пенсії є день подання до відповідного органу Пенсійного фонду України письмової заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою - дата їх відправлення";

3) статтю 49 викласти в такій редакції:

"Стаття 49. Органи, які призначають пенсію, та строки
розгляду документів про її призначення

Пенсію згідно з цим Законом призначають органи Пенсійного фонду України.

Документи про призначення пенсії розглядає орган Пенсійного фонду України і не пізніше ніж у 10-денний строк з дня їх надходження приймає рішення про призначення або про відмову в призначенні пенсії.

Документом, який підтверджує призначення пенсії, є пенсійне посвідчення, що видається органом Пенсійного фонду України.

Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням причини орган Пенсійного фонду України видає (надсилає) заявникові не пізніше ніж протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення";

4) частину другу статті 52 викласти в такій редакції:

"Іншим особам, які мають право на пенсійне забезпечення згідно з цим Законом, пенсії виплачуються органами Пенсійного фонду України через установи відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за місцем фактичного проживання пенсіонера на підставі відповідних документів, що оформляються органом Пенсійного фонду України";

5) статтю 55 викласти в такій редакції:

"Стаття 55. Виплата пенсії за минулий час

Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але своєчасно не отримав з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більш як за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми недоотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

Нараховані суми пенсії, не отримані пенсіонером з вини органу Пенсійного фонду України, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів";

6) друге речення частини третьої статті 63 викласти в такій редакції: "Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону".

2. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 16, ст. 136):

1) статтю 11 доповнити пунктом 17 такого змісту:

"17) військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу";

2) пункт 2 статті 14 після цифр "12-14" доповнити словом і цифрами "і 17";

3) частину другу статті 15 після цифр "15" доповнити словом і цифрами "і 17";

4) у частині другій статті 20 слово і цифри "і 15" замінити цифрами і словом "15 і 17";

5) у підпункті 1 пункту 8 розділу XV "Прикінцеві положення":

перше речення після цифр "14" доповнити цифрами "17";

доповнити абзацом такого змісту:

"за осіб, зазначених у пункті 17 статті 11 цього Закону, страхові внески сплачуються у порядку і на умовах, передбачених цим Законом для роботодавців, за ставками, встановленими Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Установити, що пенсійні посвідчення, видані особам, звільненим з військової служби, та іншим особам, передбаченим цим Законом, дійсні до їх обміну в установленому порядку на посвідчення, видані органом Пенсійного фонду України.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 квітня 2007 року
N 857-V

^ Наверх
наверх