документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 65 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 65 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 7-8, ст. 66) такі зміни:

в абзаці третьому слова "їх активів" замінити словами "їх активів, та підприємств громадських організацій інвалідів за цільовими позиками перед відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати списання цільових позик, наданих відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів підприємствам громадських організацій інвалідів, термін повернення яких закінчився до 1 січня 2007 року, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 5 квітня 2007 року
N 899-V

^ Наверх