документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 квітня 2007 р. N 602
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 939 від 25 жовтня 2008
р.)

Про розмір посадового окладу (тарифної ставки)
працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Останнє речення абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 34, ст. 2064) викласти у такій редакції: "Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється починаючи з 1 квітня 2007 р. на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.".

2. Установити, що:

у разі зменшення згідно з цією постановою в окремих працівників розміру заробітної плати (без урахування премій) їм виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати;

для окремих категорій працівників бюджетної сфери, щодо яких не визначені за Єдиною тарифною сіткою тарифні розряди, посадові оклади (тарифні ставки) змінюються пропорційно підвищенню розміру мінімальної заробітної плати згідно із законодавством.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести до 1 травня 2007 р. власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

^ Наверх