документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 березня 2007 р. N 397
Київ

Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 40, ст. 2544) зміни, що додаються.

2. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству охорони здоров'я за погодженням з Міністерством фінансів привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Умови оплати праці, визначені цією постановою, застосовуються починаючи зі січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2007 р. N 397

Зміни,
що вносяться у додаток 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298

У розділі III додатка:

у позиції "Завідувачі відділень: соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації, стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги тощо; територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян" підрозділу "Керівні працівники" цифри "10-14" замінити цифрами "11-15";

у підрозділі "Професіонали та фахівці":

   доповнити підрозділ  після  позиції   "Лікарі   інших
спеціальностей, провізор, лікар-інтерн, провізор-інтерн,
лікар-стажист 9-13" позицією такого змісту.

"Фахівці із соціальної роботи (із соціальної   9-12";
допомоги вдома)

у позиції "Фахівці із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома), професіонали та фахівці, зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресійною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою, приладами, обладнанням, препаратами 6-11" слова "Фахівці із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома), професіонали" замінити словом "Професіонали";

доповнити підрозділ після цієї позиції позицією такого змісту:

"Соціальний працівник               8-10";

у позиції "Фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою, соціальний працівник 6-10" слова "соціальний працівник" виключити;

у підрозділі "Інші працівники":

у позиції "Молодший медичний персонал, допоміжний персонал аптечних закладів, соціальний робітник, продавець оптики, дезінфектор 3-4" слова "соціальний робітник," виключити;

доповнити підрозділ позицією такого змісту:

"Соціальний робітник                6".

^ Наверх