документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення

Верховна Рада України постановляє:

1. У пункті 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці "органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1)" слово і цифри "(статті 85, 85-1, 88-1)" замінити словами і цифрами "(статті 85, 85-1, 88-1, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)";

2) в абзаці "спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (статті 166-11, 166-12)" слово та цифри "(статті 166-11, 166-12)" замінити словом та цифрами "(статті 166-10 - 166-12)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 8 лютого 2007 року
N 622-V

^ Наверх