документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 січня 2007 р. N 73
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 р. N 10
56)

Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки)
працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
в 2007 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 34, ст. 2064, N 40, ст. 2544, N 52, ст. 3287; 2006 р., N 8, ст. 432), у 2007 році починаючи з 1 січня в розмірі 400 гривень, з 1 липня - 420, з 1 грудня - 450 гривень на місяць.

2. Установити, що:

у разі коли згідно з цією постановою зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати;

для окремих категорій працівників бюджетної сфери, щодо яких не визначені за Єдиною тарифною сіткою тарифні розряди, посадові оклади (ставки заробітної плати) змінюються пропорційно підвищенню розмірів мінімальної заробітної плати згідно із законодавством;

умови оплати праці, визначені цією постановою, застосовуються починаючи з 1 січня 2007 року.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести до 1 березня 2007 р. власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

^ Наверх