документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 58 від 06.03.97
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 березня 1997 р. за N 104/1908

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1395 від 07.11.20
11)

Про затвердження форми декларації про доходи,
зобов'язання фінансового характеру
та майновий стан державного службовця
та особи, яка претендує на зайняття
посади державного службовця

На виконання пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року N 641 "Про застосування статті 13 Закону України "Про державну службу" наказую:

1. Затвердити форму декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім'ї, що додається.

2. Управлінню доходів (Федько В.І.) разом з Юридичним управлінням (Ревенко В.Г.) Міністерства фінансів України забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України у встановлений чинним законодавством термін.

3. Управлінню справами (Волощук М.М.) забезпечити опублікування цього наказу і форми декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" та направити Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, органам судової влади, міністерствам, іншим органам центральної виконавчої влади (за списком), Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

Перший заступник Міністра фінансів М.О.Гончарук

Затверджена
наказом Міністерства фінансів
України від 6 березня 1997 р.
N 58

                          Форма N 001-ДС

              Декларація
про доходи, зобов'язання фінансового характеру та
майновий стан державного службовця та особи, яка
претендує на зайняття посади державного службовця
щодо себе та членів своєї сім'ї*

___________________
* Розділи І, II, III заповнюють державні службовці всіх
категорій, а розділи IV, V, VI - лише державні службовці першої та
другої категорій.

——————————————————————————————————————————————————————————————————
| Розділ І. Загальні відомості |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1. _____________________________________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові) |
|2. Місце проживання: ___________________________________________|
| (пошт.індекс, область, район, нас.пункт, |
|________________________________________________________________|
| вулиця, буд., корп., N кв.) |
|3. Займана посада і категорія державного службовця _____________|
|4. Посада і категорія державного службовця, на яку претендує |
|особа що подає декларацію ______________________________________|
|5. Члени сім'ї:** ______________________________________________|
|________________________________________________________________|
| (прізвище, ініціали і ступінь родинного зв'язку) |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
___________________
** Для цілей цієї Декларації до членів сім'ї відносяться:
чоловік (дружина), батьки та неодружені діти, що проживають з
ними.

——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Розділ II. Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні та |
| за її межами за 199_ р. |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Перелік доходів | Розмір доходу (грн.) |
| | |————————————————————————|
| | |Державного |Членів сім'ї|
| | |службовця | |
|————+——————————————————————————————————+———————————+————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|————+——————————————————————————————————+———————————+————————————|
|1. |Загальна сума сукупного доходу, | | |
| |в т.ч.: | | |
|1.1.|Дивіденди, проценти, роялті | | |
|1.2.|Матеріальна допомога | | |
|1.3.|Страхове відшкодування | | |
|1.4.|Доход від наукової, викладацької, | | |
| |творчої діяльності, авторська ви- | | |
| |нагорода (гонорар) | | |
|1.5.|Доход від підприємницької і неза- | | |
| |лежної професійної діяльності | | |
|1.6.|Доход від відчуження цінних папе- | | |
| |рів та корпоративних прав | | |
|1.7.|Заробітна плата | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Розділ III. Зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за |
| кордоном за 199_ р. |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N |Перелік зобов'язань щодо |Державного службовця| Членів сім'ї |
| |сплати внесків (платежів)|————————————————————+——————————————|
| | |Всього |В тому чис-|Всього |В тому|
| | |сплачено|лі за кор- |сплаче-|числі |
| | |(грн.) |доном |но |за ко-|
| | | |(грн.) |(грн.) |рдоном|
| | | | | |(грн.)|
|——+—————————————————————————+————————+———————————+———————+——————|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|——+—————————————————————————+————————+———————————+———————+——————|
|1.|За договорами добровіль- | | | | |
| |ного страхування | | | | |
|2.|За договорами на додатко-| | | | |
| |ве пенсійне забезпечення | | | | |
|3.|За договорами позики | | | | |
|4.|За договорами найму (оре-| | | | |
| |нди) | | | | |
|5.|На утримання майна, заз- | | | | |
| |наченого у розділах IV, V| | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————
| Розділ IV. Відомості про нерухоме майно, що знаходиться в |
| приватній власності |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N | Перелік об'єктів |Державного службовця| Членів сім'ї |
| | |————————————————————+——————————————|
| | |Загальна площа |Загальна площа|
| | |(кв.м) |(кв.м) |
|——+—————————————————————————+————————————————————+——————————————|
|1 | 2 | 3 | 4 |
|——+—————————————————————————+————————————————————+——————————————|
|1.|Земельні ділянки | | |
|2.|Житловий будинок | | |
|3.|Квартира | | |
|4.|Садовий (дачний) будинок | | |
|5.|Гараж | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| Розділ V. Відомості про транспортні засоби, що знаходяться в |
| приватній власності |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N | Перелік об'єктів |Державного службовця| Членів сім'ї |
| | |————————————————————+—————————————————|
| | |Марка/ |Об'єм дви- |Марка/|Об'єм дви-|
| | |модель |гуна |модель|гуна |
| | | |(куб.см) |(куб. |(куб.см) |
| | | | |см) | |
|——+——————————————————————+———————+————————————+——————+——————————|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|——+——————————————————————+———————+————————————+——————+——————————|
|1.|Автомобілі легкові | | | | |
|2.|Автомобілі вантажні, | | | | |
| |спеціальні і автобуси | | | | |
|3.|Мотоцикли | | | | |
|4.|Трактори | | | | |
|5.|Водні транспортні за- | | | | |
| |соби | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| Розділ VI. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші |
| активи |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N | Перелік об'єктів |Державного службовця| Членів сім'ї |
| | |————————————————————+—————————————————|
| | |Всього |В тому числі|Всього|В тому чи-|
| | |(грн.) |за кордоном |(грн.)|слі за ко-|
| | | |(грн.) | |рдоном |
| | | | | |(грн.) |
|——+——————————————————————+———————+————————————+——————+——————————|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|——+——————————————————————+———————+————————————+——————+——————————|
|1.|Номінальна вартість | | | | |
| |придбаних цінних папе-| | | | |
| |рів | | | | |
|2.|Розмір внесків (паїв) | | | | |
| |до статутних (пайових)| | | | |
| |фондів підприємств, | | | | |
| |установ, організацій | | | | |
|3.|Сума грошових коштів | | | | |
| |на рахунках у банках | | | | |
| |та інших фінансово- | | | | |
| |кредитних установах | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————

   Про відповідальність за подання неповних чи  неправдивих
відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру (ст.9
Закону України "Про боротьбу з корупцією" та ст.30 п.7 Закону
України "Про державну службу") попереджений.

          __________________     __________________
(підпис) (дата)

^ Наверх