документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 19-20, ст. 166, N 29, ст. 246, N 33, ст. 282, ст. 284, N 34, ст. 289, N 37, ст. 317) такі зміни:

У статті 1:

у частині першій цифри "125.785.131", "96.564.420,3" та "29.220.710,7" замінити відповідно цифрами "127.516.631", "97.264.420,3" та "30.252.210,7";

у частині другій цифри "138.258.107,7", "108.581.869,8" та "29.676.237,9" замінити відповідно цифрами "140.199.363,7", "109.491.625,8" та "30.707.737,9";

в абзаці третьому частини третьої цифри "2.980.360,3" та "440.222,9" замінити відповідно цифрами "2.770.604,3" та "230.466,9".

2. Статтю 11 доповнити пунктом 37 такого змісту:

"37) надходження від погашення податкової заборгованості підприємств Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення або їх кредиторів до державного бюджету".

3. Статтю 27 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"Державному казначейству України здійснювати видатки державного бюджету на підставі зареєстрованих фінансових зобов'язань головних розпорядників коштів".

4. Статтю 40 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Обчислення пенсій окремим категоріям військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які були відряджені для виконання службових обов'язків до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших цивільних установ, організацій і підприємств, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження, здійснюється за переліком посад і в порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України".

5. У статті 43:

пункти 21 та 22 викласти в такій редакції:

"21) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 11 цього Закону, за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 11 цього Закону, та за рахунок 390.007,7 тис. гривень надходжень, визначених пунктом 17 статті 11 цього Закону);

22) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 11 цього Закону, та за рахунок 50.000,0 тис. гривень надходжень, визначених пунктом 17 статті 11 цього Закону)";

доповнити пунктом 63 такого змісту:

"63) погашення заборгованості за виконане Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення у минулі роки державне замовлення на трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб (за рахунок коштів, визначених пунктом 37 статті 11 цього Закону)".

6. Статтю 49 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Затвердити на 2006 рік додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам та Севастопольському міському бюджету у сумі 839.619,8 тис. гривень".

7. Статтю 51 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Надати право органам місцевого самоврядування використовувати кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот".

8. Доповнити статтею 62-1 такого змісту:

"Стаття 62-1. Міністерству фінансів України списати непогашену заборгованість Державного бюджету України перед місцевими бюджетами за взаємними розрахунками у сумі 10.236,5 тис. гривень та непогашену заборгованість місцевих бюджетів перед Державним бюджетом України за взаємними розрахунками у сумі до 740.451,6 тис. гривень та за бюджетними позичками у сумі 155.752,2 тис. гривень, що склалася за період 1998-2005 років та знаходиться на обліку в Державному казначействі України, а також заборгованість у сумі до 95.809,4 тис. гривень за отриманими з державного бюджету у 2005 році місцевими бюджетами середньостроковими позичками".

9. Статтю 97 виключити.

10. У статті 116 цифри та слова "1 липня 2005 року" замінити цифрами та словами "1 липня 2006 року".

11. Доповнити статтею 125 такого змісту:

"Стаття 125. Установити, що у 2006 році надходження, отримані від суб'єктів господарювання (крім енергогенеруючих компаній) в рахунок погашення заборгованості за використані матеріальні цінності державного резерву, спрямовуються на виконання зобов'язань Державного комітету України з державного матеріального резерву по відшкодуванню витрат за зберігання запасів державного матеріального резерву, але не більше 50.000 тис. гривень".

12. Внести зміни до додатків N 1, N 3, N 4, N 5 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) відповідно до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 5 ( 338а-16 ) до цього Закону.

13. У додатку N 5 ( 3235-15 ) назву бюджетної програми за кодом 2201190 викласти у такій редакції:

"Інформатизація загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, комп'ютеризація професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін".

З Додатками 1-5 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Закони".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 14 листопада 2006 року
N 338-V

^ Наверх
наверх