документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1993 р., N 10, ст. 76, N 20, ст. 217, N 26, ст. 277, ст. 281, N 29, ст. 305, N 32, ст. 343; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 3, ст. 11, N 16, ст. 71, N 35, ст. 162; 1997 р., N 6, ст. 45, N 33, ст. 207; 1998 р., N 21, ст. 109; 1999 р., N 8, ст. 59, N 19, ст. 174; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 27, ст. 134, N 30, ст. 140, N 44, ст. 230; 2002 р., N 29, ст. 199; 2003 р., N 10-11, ст. 87; 2004 р., N 36, ст. 445; 2005 р., N 9, ст. 181, N 16, ст. 259, N 25, ст. 338; 2006 р., N 1, ст. 18, NN 9-11, ст. 96, N 22, ст. 199) такі зміни:

1. У частині п'ятій статті 2 слова "Академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України, Міністерства сільського господарства України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету України по гідрометеорології" замінити словами "Національної Академії наук України, спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, аграрної політики, охорони навколишнього природного середовища".

2. У частині четвертій статті 15 слова "місцевими Радами народних депутатів на цих територіях" замінити словами "органами місцевого самоврядування".

3. У статті 16:

у частині третій слова "Державного управління, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, органи державної адміністрації" замінити словами "виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування";

частину сьому викласти в такій редакції:

"Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України розробляється спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та затверджується Кабінетом Міністрів України".

4. У першому реченні частини першої статті 17 слова "Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство соціального забезпечення України, Міністерство народної освіти України, Міністерство вищої освіти України, державні, громадські організації, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, праці та соціальної політики, освіти і науки, з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації".

5. У статті 18 слова "Міністерства охорони здоров'я" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я".

6. Абзац перший пункту 11 частини першої статті 20 викласти в такій редакції:

"11) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків), комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, телефоном (абонентна плата, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундному обліку їх тривалості). Зазначені у цьому пункті пільги надаються також членам сімей громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законом. До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою - інвалідом I групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним".

7. У пункті 12 частини першої статті 30 слова "місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "органами місцевого самоврядування".

8. У статті 32:

у пункті 2:

у першому реченні абзацу першого слова "виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів", "виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів" замінити відповідно словами "обласних державних адміністрацій", "місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад";

в абзаці другому слова "виконавчих комітетах міських, районних Рад народних депутатів" замінити словами "районних державних адміністраціях, виконавчих органах рад";

в абзаці п'ятому слова "Місцеві Ради народних депутатів" замінити словами "Органи місцевого самоврядування";

у пункті 3:

в абзаці першому слова "виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "обласних державних адміністрацій, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад";

в абзаці четвертому слова "Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації, колгоспи" замінити словами "Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства";

в абзаці п'ятому слова "обласним Радам народних депутатів" замінити словами "Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям";

у пункті 4:

у другому реченні абзацу першого слова "виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями";

у першому реченні абзацу другого слова "обласними Радами народних депутатів" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями".

9. У другому реченні частини першої статті 34 слова "виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад".

10. У пункті 4 частини першої статті 35 слова "Рад народних депутатів" замінити словом "рад".

11. У першому реченні абзацу першого пункту 6 частини першої статті 36 слова "місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад".

12. У першому реченні частини третьої статті 37 слова "місцевими органами державної адміністрації або виконавчими комітетами міських Рад народних депутатів" замінити словами "місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами рад".

13. Пункт 1 статті 56 викласти в такій редакції:

"1. Час роботи, служби (в тому числі державної) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження зараховується до стажу роботи, стажу державної служби, вислуги років, яка надає право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ): до 1 січня 1988 року - у потрійному, а з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993 року - у полуторному розмірі (у тому числі за списком N 1. З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги з обчислення стажу роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом Міністрів України".

14. Статтю 57 викласти в такій редакції:

"Стаття 57. Пільги по обчисленню середньомісячного заробітку

Обчислення середньомісячного заробітку провадиться відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) за бажанням того, хто звернувся за пенсією, середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.

Якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:

менше 12 місяців, - середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість цих місяців;

не менше 30 календарних днів у двох місяцях, - середньомісячний заробіток визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

менше місяця, - середньомісячний заробіток визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі.

Порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.

Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також в евакуації населення на добровільній безплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження".

15. Частину третю статті 59 доповнити словами "що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження".

16. В абзаці першому пункту 4 статті 65 слова "Міністерством у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України, Радою Міністрів Республіки Крим" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим".

17. Статтю 67 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"Крім індексації пенсії, яка здійснюється відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення, у разі, якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується в порядку, встановленому частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений відповідно до статті 54 цього Закону, а також розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1, 2, 3, 4, розмір щомісячної компенсації сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Перерахунок пенсії здійснюється з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму".

18. Доповнити статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Особливості внесення змін до цього Закону

Дія положень цього Закону не може призупинятися іншими законами, крім законів про внесення змін до цього Закону".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 6 розділу I, який набирає чинності з 1 січня 2007 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій відповідно до цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 5 жовтня 2006 року
N 231-V

^ Наверх
наверх